Facebook mag in België geen privé gegevens meer verzamelen

Schutting - 123rf
Een Belgische rechter heeft vorige week Facebook veroordeeld voor schending van de privacywet op basis van het onderzoek van de Privacycommissie. Facebook informeert de gebruikers niet en heeft geen geldige toestemming om privé gegevens te verzamelen. Daarom moet Facebook in België 250.000 dollar per dag dag betalen zolang zij het vonnis niet uitvoert.
Facebook betwistte de bevoegdheid van de Belgische rechters. De rechtbank heeft echter geoordeeld dat zij wel degelijk kan nagaan of Facebook de Belgische privacywet eerbiedigt wanneer zij het surfgedrag van internetgebruikers in België volgt.

Vervolgens heeft de rechtbank op basis van het onderzoek van de Privacycommissie vastgesteld dat Facebook de Belgische privacywet schendt.

Uit onderzoek blijkt dat Facebook over iedere gebruiker informatie verzamelt wanneer zij surfen op het internet. Facebook gebruikt daarvoor verschillende technologieën, zoals “cookies”, “social plug-ins” (bijvoorbeeld de “vind ik leuk”-knop of de “delen”-knop) of  “pixels”, die voor het blote oog onzichtbaar zijn. Ze gebruikt deze op haar eigen website maar ook op websites van derden. Het onderzoek toont aan dat zelfs als je nooit Facebookdomein bezocht hebt, Facebook je surfgedrag toch kan volgen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is of hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit kan bijvoorbeeld dor het gebruik van onzichtbare pixels, die Facebook op meer dan 10.000 andere websites geplaatst heeft.

De rechtbank vindt dat Facebook
– Gebruikers onvoldoende informeert over het feit dat ze informatie over hen verzamelt, over welke informatie, wat ze met die informatie doet en hoe lang deze informatie bewaard wordt
– Geen geldige toestemming van gebruikers heeft om al deze informatie te verzamelen en te verwerken.

De rechtbank beveelt Facebook dat zij:

  • Moet stoppen met het volgen en registreren van het internetgebruik van personen die surfen vanuit België totdat dit in overeenstemming is met de Belgische privacywet.
  • Moet alle onwettig verkregen persoonsgegevens vernietigen.
  • Moet het volledige vonnis (84 bladzijden) publiceren op haar eigen website en de drie laatste bladzijden ervan met de bevolen maatregelen in Belgische Nederlandstalige en Franstalige papieren dagbladen.

Als Facebook geen gehoor geeft aan het vonnis, dan moet zij een dwangsom betalen aan de Privacycommissie van 250.000 euro per dag, met een maximum van 100 miljoen euro.

België heeft een zogenaamde commissie voor de bescherming voor de Persoonlijke levenssfeer (privacycommissie). Dit is een onafhankelijke instantie ter bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze commissie heeft in de eerste plaats een adviserende functie naar wetgever, uitvoerende macht en andere overheden of organisaties. Ook de Rechtbank kan advies inwinnen bij de Privacy Commissie.

Dit is een vervolg op de zaak die de Privacycommissie al eerder in 2015 had aangespannen tegen Facebook. Toen deed Facebook de zaak nog af, door dit een theatrale actie te noemen. Facebook vond dat zij onderworpen zijn aan de Ierse wetgeving, omdat het Europese hoofdkwartier van de internet adverteerder hier is gevestigd en dat de Belgische rechter daarom geen bevoegdheid heeft. Hiermee is de rechter het dus niet eens. Het bedrijf beschreef cookies ook als een zogenaamde industrie standaard en dat internet gebruikers ook de optie hadden om zich hieraan te onttrekken.

Rob Vellekoop, 18 februari 2018