4e klimaatleugen: klimaatverandering door #CO2

123rf

De uitstoot door menselijk optreden van CO2 is de belangrijkste oorzaak van een klimaatverandering, zegt mythe nummer vier in het klimaatdrama. Paul Braat neemt geen blad voor de mond en laat geen spaan heel van de CO2 mythe. Maar als we ons niet meer richten op CO2 en de aarde willen redden van de ondergang wat moeten we dan doen en wie moet de rekening hiervoor betalen? We namen al drie mythes (leugens) onder de loep, namelijk de stijgende zeespiegel, de opwarming van de aarde en het magische getal van de 97% wetenschappers die achter het klimaatverhaal zouden staan.

“Bestrijding van CO2 berust op niet-gevalideerd onderzoek. CO2 is geen ‘vervuiling’, maar bron van alle leven. Zonder voldoende CO2 sterft al het hogere leven op aarde. Wij zijn CO2.”

Paul Braat, Is CO2 schuldig? in Climategate

Zo ga daar maar even rustig voor zitten. Pak een stoel, dan gaan we even hierop door.

CO2

Voordat we verder schrijven over CO2 moet me nog iets van het hart. Mensen die een ander standpunt durven innemen dan het standaard (regerings) standpunt, namelijk dat CO2 de schuldige is worden door de publieke omroep gemeden als de zwarte pest. Andersdenkenden worden gecensureerd en gebrandmerkt als klimaatontkenners. Dit is veelzeggend en betekent dat een discussie hierover niet mogelijk is. De overheden hebben zich verschanst in hun loopgraven en komen er alleen nog voor CO2 uit.

“Inhoudelijke kritiek over de CO2-hypothese komt daardoor voornamelijk van gepensioneerden, die geen subsidieverlies of ontslag meer te vrezen hebben. Gewone burgers worden de afgelopen 40 jaar vrijwel dagelijks geïndoctrineerd met de CO2-hypothese, zonder dat een weerwoord hen bereikt.” Paul Braat

Al met al een verschijnsel dat zich meer voordoet in deze tijd van verwarring. Mensen die tegen vaccinaties durven zijn of tegen 5G worden eveneens verketterd. Het is net alsof de overheid met zijn handlangers van de main stream media een andere mening niet langer tolereert. Er is nog net geen Ministerie van de Waarheid (1948), maar de praktijk is er al wel.

Braat laat geen spaan heel van het klimaatdictaat van het IPCC en weerlegt allerlei argumenten van de denktank op zo’n manier dat deze lieden nu wellicht blozend achter hun pc’s zitten. Het argument dat mij als leek het meest aanspreekt is dat Groenland werkelijk 1300 jaar geleden een groen eiland was tijdens de zogenaamde middeleeuwse warmteperiode van 800 – 1200. Gevolgd tussen 1400 – 1800 met een kleine ijstijd. Er treden blijkbaar allerlei perioden van temperatuurschommelingen op.

Hij concludeert dat de CO2-hypothese onbewezen en ongeloofwaardig is. Klimaatverandering schrijft hij is het gevolg van natuurlijke oorzaken.

Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur van de aarde met 1,2 °C gestegen. De menselijke emissie van CO2 heeft hieraan 0,23 °C bijgedragen. Natuurverschijnselen hebben een veel grotere impact, zoals de hoeveelheid ingestraalde zonne-energie, inslagen van meteorieten, El Niño en La Niña, enzovoort. (lees artikel in Climategate.nl)

Kortom de bevolking is uiterst bekwaam bewerkt en zal daardoor gewillig accepteren dat de politiek krankzinnige eisen gaat stellen om de uitstoot van CO2 te verminderen. De kosten van deze waanzinnige operatie moeten worden opgebracht door de bevolking en met name door de armeren (dus de meerderheid), die tot de bedelstaf veroordeeld worden.

De vervuiler betaalt

Als we onze aarde willen redden van de ondergang kan dat niet door het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar door het stoppen van de vervuiling van de grond, het water en de lucht. We moeten stoppen met de sloop van ons milieu met alles wat daarin leeft.

Let op het subtiele onderscheid tussen de aanvallen op CO2 van de klimaatmythes en het alternatief namelijk het terugdringen van vervuiling. Minder vervuiling begint namelijk met minder productie en daardoor met minder winstgevendheid van de industrie. Dit vinden aandeelhouders, lees de rijke elite van de wereld niet leuk. En zoals Peter Phillips in zijn boek The Giants uitlegt is er een heilig streven van winstmaken waaraan alles ondergeschikt is gemaakt.

Foto 123rf

Het terugdringen van CO2 wordt In ons land door de club van Rutte brutaal vertaald door de burger meer energieheffingen te laten betalen. Door deze schijnbeweging houdt Rutte de olie- en gasmaatschappijen nog enkele tientallen jaren in de luwte en geeft hij hen de tijd om hun olie en gasvoorraden te gelde te maken. Zij krijgen uitstel zodat ze nog geen winst hoeven in te leveren, en hiermee voldoen ze aan het heilige winstmaken.

De superrijken van onze planeet zijn dan zeker tevreden, want zij willen minimaal drie procent rendementsgroei op hun vermogen. Het aanpakken van de vervuiling zou dus een lelijke streep door de winstrekening zijn.

Jaarlijks winst maken vereist groei van de consumptie die de productie op zijn beurt weer aanjaagt en onze natuurlijke hulpbronnen verder uitput. Als de mensheid inziet dat de redding van de aarde van de ondergang slechts mogelijk is door de groei op tal van gebieden in te tomen en daardoor minder te vervuilen krijgt de planeet ruimte om zichzelf te herstellen van de enorme vernielingen door de mens. Iedereen floreert dan met schone lucht en water, ook de dieren en het plantenleven.

De mens aangewakkerd door zijn hebzucht en verslaving aan consumptie heeft de aarde op het randje van de vernietiging gebracht.

Stel je voor dat de EU inzet op het terugdringen van de luchtverontreiniging (door ultrafijnstof of stikstof). Dan zullen we met de auto geen vervuiling van de lucht meer mogen veroorzaken. We leveren dan de heilige koe in, de auto. Dit gaat de oliemaatschappijen de kop kosten, maar ook de auto-industrie en de toeleveringsbedrijven.

Of denk aan de vervuiling van het water met steeds kleiner wordende deeltjes plastics, dan zal de EU ervoor moeten zorgen dat het gebruik van plastic verboden wordt. Ook dit zou een streep zijn door de rekening van de oliemaatschappijen als producenten van de basis van plastics.

De vervuiling aanpakken betekent de productie van tal van producten verminderen of zelfs helemaal stoppen. Allerlei multinationals zouden direct hun waarde verliezen en de superrijken zouden geducht moeten interen op hun vermogens, al houden ze daarna nog voldoende over om rustig van te kunnen leven.

Blijkbaar moeten we allemaal inleveren om de aarde voor vernietiging te behoeden. Beleidsmakers moeten stoppen met mythes publiceren en gewoon voor de waarheid durven uitkomen. En heel veel mensen moeten iets van hun comfort inleveren of hun consumptiedwang in toom houden. Dan kunnen we met zijn allen door, en garanderen dat onze kinderen met een schone aarde verder kunnen.

Lees meer over het klimaat in ons Dossier

Rob Vellekoop, 26 april 2019

14 Comments

 1. Ik begrijp dit niet. CO2 is een kieiharde leugen en dan SChrijft Rob dit “Sinds 1850 is de gemiddelde temperatuur van de aarde met 1,2 °C gestegen. De menselijke emissie van CO2 heeft hieraan 0,23 °C bijgedragen. Natuurverschijnselen hebben een veel grotere impact, zoals de hoeveelheid ingestraalde zonne-energie, inslagen van meteorieten, El Niño en La Niña, enzovoort. (lees artikel in Climategate.nl)””
  CO2 volgt de temperatuur en is geen oorzaak. zie https://www.youtube.com/watch?v=dA0f1h9F-I8&t=777s

 2. CO2 uitstoot veroorzaakt geen klimaatverandering. Het feit dat de aarde warmer wordt of afkoelt is een verschijnsel dat zich steeds gedurende bepaalde periode afspeelt. Dat hoeft niet direct een klimaatverandering tot gevolg te hebben, net zoals dat nu evenmin het geval is. Beantwoord ik daarmee je vraag?

 3. Ik zou wel eens willen weten hoe ze die minuscule verschillen in temperatuur en waterhoogte kunnen meten over de gehele aarde.
  Het aantal meetpunten is veel te laag voor een goede meting.
  Een goede site is https://suspicious0bservers.org/

 4. Europa vervuilt maar voor 10%, maar gerekend over het geheel kan dit rijk dit dragen en zou kunnen investeren dit door de ontwikkelingslanden hierin te ondersteunen?
  In ieder geval beter dan koloniseren en oorlogvoeren?

 5. Wat een verspilleng van tijd en energie om zo te blijven ontkennen. Elke keer weer. Zo schiet je niet op met je leven. Is het zo moeilijk om pijn en vedriet te voelen bij wat er gebeurt. Dat lijkt me toch echt nodig en gezonder. Het is niemands persoonlijke schuld, ook de jouwe niet. Maar met ontkennen wordt het niet beter. Rouwen en stilstaan is mijn voorstel, ophouden met ontkennen en verhaaltjed verzinnen. Ik bedoel dat positief want door laten dringen wat er gebeurt is ongelooflijk lastig.

 6. Het is maar net van welk gezichtspunt je uitgaat als je over ontkenning spreekt. Misschien kan je eens inhoudelijk ingaan op de argumenten in plaats van de door je geconsumeerde propaganda te herhalen aan mensen die de zaak onderzocht hebben, zowel van de ene als vanuit het andere gezichtspunt.
  Ik vind dit overigens geen verspilling van tijd, maar een poging het tij te keren en ga daar dan ook mee door.

 7. Over dat CO2 wel of niet meespeelt heb ik al veel gelezen en vaak helemaal tegen gesteld. Ik ben het dan maar gaan klasseren onder meningen en eenzijdig onderzoek
  Waar ik wel antwoorden vind is bij mensen zoals: Hensel, Victor shauberger, en de mevrouw die met de Pure mileu technieken begon (waterzuivering via planten), de permacultuur vaders wil ik hier ook graag benoemen. De antwoorden die ik hier vind zijn geen simpele antwoorden ze vertellen steeds over de samenhang van levende organismen en die mis ik in bijna elk debat. Een voorbeeld dat Victor Shauberger al meer dan 100 jaar geleden aangaf. De volledige watercirkel: Bos zorgt ervoor dat de temp van de grond in het bos lager blijft en dat de magnetische lading op – blijft. Water is over het algemeen + geladen. Als water valt dan wordt het als het water in de grond gezogen door de magnetische lading. Als dat niet zo is dan loopt water van de grond af en komt in beken te recht. Je kan het hier verder zelf nalezen. https://treeyopermacultureedu.com/chapter-7-water/hydrological-cycle-half-and-full/
  De conclusie die je op het einde maakt over winst maken daar komt gelijk zo veel bij elkaar en ik ben blij om te zien dat het eindelijk eens vernoemd wordt.

 8. Ik wil mij niet uitten over CO2, maar als in de hier als belangrijke bron bestempelde Climategate beweren dat alleen de aarde infrarood uitstraalt, hebben ze nog nooit van de schaduw in de zon gelopen.

 9. Nuclear power killed us all! … maar ja er zijn teveel mensen de zeggen dat een koeltoren ons klimaat niet beinvloed. Ik woon in een deathzone als hier de boel flink verkeerd zou gaan.. zoals doel en chernobyl..

  Cattenoom en tiage vind ik een van de verschrikkelijkst fabrieken die ee bestaan.. de kern energy word dan nu wel schoon gemaakt.. maar die masaas co2 wat ze al met 1 koel toren de lucht in blazen veroorzaakt verrandering.. 3 jaar gelede een supercel in nederland.. 2 jaar geleden de eerste windhost in hartje aachen en afgelopen jaar de eerst tornado vlak over de grens bij venlo.. (waar je het zo gezegde ‘roer’ gebied hebt)

  Ikhoorde een paar dagen geleden dat ze in chemelot lachgas de lucht ingooien omdat er geen wet voor is.. voel jij je ook zo suf?

 10. De CO2 hype is een poging een centraal gestuurde wereld te krijgen waarin een paar superrijken alles kunnen regelen. Het enige dat opwarmt zijn de klimaatmodellen, er is maar een model dat in de pas lijkt te lopen met de ontbrekende opwarming sinds 1999, en dat is het Russische. Deze voorspellen een afkoeling rond 2030. Wat dan? Extra CO2?
  Dat Nederland daarnaast als enige land van het gas afgaat is al helemaal belachelijk.
  Nee biomassa is de toekomst, met 20%extra co2 en extra vervuiling.

 11. Het ipcc had ooit als opdracht door mens veroorzaakte klimaatverandering aan te tonen. Omdat co2 het makkelijkst te koppelen is, zon en waterdamp niet, moest dit gas het ontgelden. Op deze wijze wil met de wereld opnieuw organiseren met een centrale aansturing. Proeftuin hiervoor is de eu. Combineer dat met veel extra immigratie om het nationale gevoel te verkrachten en we zijn al een aardig eind op weg.
  We gaan terug naar de middeleeuwen. Stoken op hout, windmolens die tijdens bouw al meer co2 kosten dan ze in de 15 jaar besparen. Nog afgezien van alle dode vogels. Het feit dat we bossen hebben is het gevolg van fossiele brandstoffen.
  Het is werkelijk droevig dat schoolkinderen zo geindoctrineerd worden dat ze echt denken dat de wereld vergaat. Als dit gebeurt is het vanwege de klimaat acties
  Hpn

 12. Ik hoop dat het grootste deel van de mensen het bedrog doorkrijgt voordat alles naar de kloten is en energie niet meer betrouwbaar en betaalbaar is. Er wordt in madrid ook niet minder gelogen, in de rapporten van het ipcc zijn ze al aan het beteren, alleen in de samenvattingen, “climate for dummies” helaas niet, omdat ze hunnen andere fanatici de inkomsten niet af willen nemen. Met een kwart van de EU begriting hadden we ook vele betere dingen kunnen doen, bv ziekte en honger besteijden, en eerlijker nieuws ipv bangmakerij en dictatuur waar het nu op aangaat

 13. En dan nog wat. Van de totale CO2 op aarde bevindt zich ca 3% in de lucht…. De overige, ca 97%, bevindt zich in het zeewater…..

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.