We worden bij onze geboorte opgenomen in een systeem waar we nooit meer uitkomen. Het is de enige samenlevingsvorm die er is, alle andere vormen zijn ‘onrechtmatig’. Iedere keuzevrijheid is onmogelijk gemaakt. En het ergste van alles is dat de meeste mensen zich hiervan niet bewust zijn. In dit systeem is al het recht op 1 na onrecht.

Huidige vorm

Het kenmerk van de huidige manier van samenleven is dat er een systeem van wetten is dat aan een kleine groep mensen macht geeft. Er schijnt een meer gesophisticeerde variant te zijn, die democratie wordt genoemd. Deze suggereren aan de bevolking macht te geven, maar doen dit in werkelijkheid niet. Wetten beschermen de belangen van een kring bevoordeelden.

Mensen die het oneens zijn met deze vorm van bestuur en samenleven kunnen nergens anders terecht. Pogingen van hen om ‘er buiten te leven’ worden door de machthebbers direct getorpedeerd. Ben je hiervan niet overtuigd, probeer dan gewoon eens een paar jaar geen belasting te betalen. Het land waarin je je bevindt zegt dit ‘recht’ op jou te hebben. Want zeggen ze, het staat in de wet en die geldt voor iedereen.

Vraag je dan verder en wil je weten waar deze wet vandaan komt dan zal je te horen krijgen dat de ‘maatschappij nu eenmaal zo in elkaar zit’. ‘Het is altijd al zo geweest’. ‘Iets anders bestaat niet, omdat dit steeds leidt tot chaos en anarchie.’ ‘Kijk maar eens in de geschiedenis.’

De hele wereld is verdeeld in naties of landen met hun eigen regeltjes en grondwetten, want ‘zo hoort het’. Je kunt je nergens vestigen zonder te vallen onder wetten van het een of andere machtsapparaat. Als pasgeborene kan je nergens aanspraak op maken, tenzij je bij een bepaalde familie of bloedlijn hoort.

Twee opvallende zaken

Er zijn twee opvallenden zaken hieraan. Er is macht die wordt uitgeoefend en er is ongelijkheid tussen mensen.

Op de een of andere manier kan in dit systeem de ene mens opdrachten geven aan de ander, die deze moet opvolgen. Zo niet dan volgt dwang met of zonder geweld. En dat laatste staat het ‘recht’ toe. Dit ‘recht’ kent dus aan de ene mens meer rechten toe dan aan de andere. Wanneer de een opdrachten geeft aan de ander, oefent die ander macht uit.

Dat zijn voor mij de belangrijkste kenmerken van de maatschappij waarin we leven.

De een heeft meer rechten dan de ander gebaseerd op de ‘wet’. Mensen moeten gehoorzamen aan anderen, omdat de ‘wet’ dit zegt. Deze wet is opgesteld door andere mensen die ‘macht’ verdeelt.

1 Recht

Dit systeem houdt op te bestaan als mensen zich realiseren dat het niet de enige manier van samenleven is.

We zouden er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen gebaseerd op het natuurlijk recht ieder mens slechts 1 recht te geven. Dan moet de wereld daartoe wel de gelegenheid krijgen, want deze is nu volledig dichtgetimmerd en afgeschermd door de gewelddadige arm van de ‘machthebbers’. Je begrijpt dat deze wereld in elkaar stort als mensen weigeren nog langer te accepteren dat anderen meer rechten kunnen hebben dan zij.

Wat gebeurt namelijk als de mens slechts 1 recht heeft, net als de wezens in de natuur. Dat is namelijk het recht dat een ander geen schade toebrengt aan jou. Dat is alles. Daarmee vervallen alle rechten die er nu zijn tot onrecht. Niemand kan nog langer jouw bezit afnemen omdat je je belasting niet hebt betaald. Anderen kunnen geen macht meer over jou uitoefenen, omdat ook zij slechts 1 recht hebben.

Mensen die 1 recht hebben, kunnen anderen dus geen meerdere rechten geven.

Vrijheid

Zal dit mensen vrijheid geven? Ja, gedeeltelijk. Namelijk politieke vrijheid. Er blijft echter nog wel een heel gebied over nadat we de omstandigheden die buiten ons liggen (politiek) tot de kern van 1 recht hebben teruggebracht. Dan zijn we er nog niet.

Het innerlijk van de mens blijft dan over om je vrijheid te winnen.

Rob Vellekoop, 2 oktober 2022