10.

De overheid en haar beleidsorganen (RIVM, GezondheidsRaad) claimen het succes van het vaccinatiebeleid en ontkennen stelselmatig dat het met name de hygiënisten zijn die ertoe hebben bijgedragen dat sterfte door kinderziekten zeer sterk is afgenomen en in ons land vrijwel niet meer voorkomt. Ná deze sterke daling (men kijke vooral naar de statistiek van het CBS) startte in ons land het RVP. De informatie is evident en wordt desondanks stelselmatig ontkend of ‘sterk gekleurd’ vertoond. Voorstanders van het vaccinatiebeleid verstaan de kunst om statistiek te manipuleren (Van Wijhe et al.)

 

11.

Informatie over de ingrediënten van vaccins (biologisch en chemisch) is verkrijgbaar bij Vaccin Vrij en het moet als vrij dom worden beschouwd om dergelijke ingrediënten in te spuiten bij baby’s op de leeftijd van 6 weken zonder een goed functionerende bloed/hersenbarrière en dan ook nog meerdere malen voor 7 (zeven!!!) ziekten tegelijk. Wat zou je nog meer moeten doen om een ontwikkelend immuunsysteem tot wanorde te brengen. Dat artsen, die zouden moeten uitgaan van het ‘Primum Nil Nocere’ (Allereerst Niet Schaden), dit dagelijks doen, verwondert mij bijzonder.

12.

Vanwege mijn jarenlange ervaring in Malawi, Afrika, ben ik inmiddels bekend met de gevolgen van het verplicht vaccineren. In Malawi is vaccineren verplicht sinds 2015. Vóór die tijd zag ik in de kliniek waar ik werk een heel enkel kind met klachten na vaccinatie.

In 2016 zag ik bij 46% van de kinderen in de kliniek onder de leeftijd van 12 maanden schade door vaccinaties

(BCG op de 2e levensdag, gevolgd door het bekende programma) en in 2017 was dat percentage gestegen tot 90%(!!!) van de kinderen in de kliniek jonger dan 12 maanden.

Het kan niet anders dan dat hier gewerkt wordt met een ‘vervuilde batch’ en de gevolgen zijn rampzalig. Om deze cijfers ben ik weggehoond door het RIVM en publicisten aan wie ik dit te lezen heb gegeven bestempelen mij als ‘ondeskundige nitwit’. Het betreft hier overigens allemaal kinderen die – te lezen in het gezondheidsboekje – geheel gezond zijn geboren. Dossiers om dit te controleren zijn beschikbaar voor studie en onderzoek.

Wil je iets aardigs doen voor de kinderen van Afrika, vaccineer ze niet en in ieder geval niet met ondeugdelijk materiaal, zorg voor schoon drinkwater, voldoende voedsel, eerlijke handel en zorg voor een eerlijke verdeling van welvaart in de wereld waarin nu ‘twee mensen op achttien stoelen zitten en achttien mensen het moeten doen met de overige twee stoelen’ en waarschijnlijk is het nog veel erger. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat economie omtrent winstbejag en winstmaximalisatie altijd prevaleert over welzijn en het kan de rijksten niet veel schelen dat er armsten zijn. Jaar na jaar schokkend om mee te moeten maken.

13.

Alom is bekend dat veel vaccins niet of slechts tijdelijk immuniseren en dat de beste immuniteit wordt verkregen door de (kinder)ziekte zelf door te maken.

Geregeld werk ik hard om kinkhoest te behandelen bij gevaccineerde kinderen.

14.

Een sterfgeval door een kinderziekte is eerder te wijten aan een complicatie van een kinderziekte bij een reeds chronisch ziek of ondervoed kind of bij een kind in een hygiënisch zeer slechte situatie. De huidige sterftecijfers omtrent mazelen (november 2018) doen zich vooral voor in Oost-Europa (Roemenië) of in gebieden waar gevaccineerd is tegen de mazelen onder slechte hygiënische toestanden en waar ondervoeding heerst.

15.

Ouders die hun oudere kinderen wel hebben laten vaccineren en hun jongere kinderen niet, zien tot hun grote verbazing dat hun oudere kinderen ziekelijker zijn en hun jongere kinderen gezonder. De groep van ex-vaxxers wordt vooral door hen bevolkt: zij spreken uit ervaring. Een onderzoek om beide groepen (gevaccineerden en niet-gevaccineerden) met elkaar te vergelijken kenschetst het RIVM als onethisch en wil er dan ook niet aan beginnen. Ja, dat kan ook.

16.

Overweldigend veel informatie is inmiddels beschikbaar dat de farmaceutische industrie de greep heeft en wil houden op de gezondheidszorg en er alles aan zal doen om dit beleid niet te wijzigen. Het draait daarbij maar om één enkel doel: winstmaximalisatie. Fabrikanten van de vaccins zijn overigens gevrijwaard van aansprakelijkheid voor hun producten. Men leze en luistere naar de interviews van Dr. Hans van der Linde, Dr. Peter Götzsche, Dr. Susan Humphries, Neil Z. Miller en Robert Kennedy Jr.

Het RIVM houdt ervan om critici in deze te bestempelen als ‘zelfbenoemde deskundigen’. Deze kwalificatie begint nu wel lachwekkende vormen aan te nemen.
Robert Kennedy Jr. schrijft op zijn website:
“There is no crisis more urgent than the chronic illnesses now affecting over half of our nation’s children. 12.8% in 1986, now over 54%! From Allergies to Autism, the rates of some chronic conditions are among the highest in the world.”

Uit zijn gegevens citeer ik het volgende:
Eén op elke 2 kinderen in de USA is chronisch ziek (54%).
Eén op elke 5 13-18 jarige kinderen in de USA lijdt of zal gaan lijden aan ernstige psychische klachten (20%).
Eén op elke 6 kinderen in de USA lijdt aan een ontwikkelingsstoornis (16%).

Eén op elke 8 kinderen in de USA volgt ‘speciaal onderwijs’ (12,5%).
Eén op elke 11 kinderen in de USA lijdt aan ADHD of een verwante stoornis (9%).
Eén op elke 12 kinderen in de USA lijdt aan astma (8,5%).
Eén op elke 13 kinderen in de USA lijdt aan eczeem en voedselallergie, inclusief een dodelijke pinda-allergie.

Eén op elke 30 kinderen in de USA is gediagnosticeerd met ASS (3%).
Men verwacht over 2018 dat 16.000 kinderen de diagnose kanker zullen krijgen.
Buiten de USA zijn de gezondheidssituaties van kinderen vergelijkbaar zorgelijk.

Van de westerse landen staat de USA aan de top van het aantal toegediende vaccins.
Bovenstaande cijfers zijn schokkend en alarmerend. Het kan haast niet anders dan dat de beleidsmakers een blinddoek voor hebben of deel uitmaken of sterk onder invloed staan van het farmaceutisch industrieel complex dat slechts uit is op winstmaximalisatie ondanks de gevolgen voor de bevolking.

17.

Ik ben langzamerhand toe aan het afsluiten van mijn werkzame periode als therapeut. Mijn zorgen omtrent door vaccinaties beschadigde kinderen hebben ertoe bijgedragen dat ik het beëindigen van mijn werk steeds maar uitstel. Toch wordt het wel tijd voor een ‘testament’ met betrekking tot het huidige vaccinatiebeleid:

“Wanneer dit voortgezet en uitgebreid wordt, zal dit leiden tot een volledige instorting van het immuunsysteem en daarmee van de menselijke soort.

Nog ongeveer drie tot vier generaties en dan zal pijnlijk duidelijk worden wat het RVP voor ons land in gang heeft gezet. Op dit moment zijn de voortekenen angstwekkend duidelijk. Wie daarvoor geen oog wil hebben draagt bij aan de versnelling van deze komende ondergang.”

18.

Ik ben zelf gevaccineerd (polio) in 1956 en later in militaire dienst voor heel veel (voor wat is niet meer na te gaan). Ik ben ontstoord toen ik 62 jaar was en heb sinds die ontstoring mijn werkelijke energie hervonden. Ik kan nu alles doen wat ik wil en ik leid een intensief leven (werk in een praktijk voor homeopathie in Nederland en jaarlijks ook een maand in een praktijk in Malawi). Ik ben geheel medicijnvrij, op een dagelijkse dosis Vit. D3 na.

Mijn kinderen (1970 en 1973) zijn gevaccineerd en hebben beide een historie van vele klachten (kno, longklachten, reuma). Met wat ik nu weet, stel ik dat dit voortkomt uit hun vaccinaties.
Eén van mijn kleinkinderen (1992, 1994 en 2004) lijdt aan autisme, hoewel dat nergens in de families voorkwam. Dit kind is intensief ontstoord van zijn vaccinaties en langzaamaan komt hij op de rails.

Jarenlang heeft hij geleefd met een dagelijkse dosis Ritalin. Inmiddels heeft hij dat niet meer nodig. Hij volgt nu een opleiding tot fitness-instructeur.
Gezien het huidige sentiment acht ik optreden in een discussieforum zinloos. Vaccinatiecritici zijn inmiddels te veel en te vaak geridiculiseerd en verdacht gemaakt. Met deze tekst wil ik informeren hoe mijn zienswijze is. Het staat iedereen vrij die te verwerpen en zelf een visie op ziekte en gezondheid te formuleren en te verspreiden. Ik informeerde mij ook en zocht, naast wat de overheid en het RIVM melden, o.a. bij:

www.vaccinvrij.nl
Facebook Vaccin Vrij

www.nvkp.nl

Facebook Kritisch Prikken

Dr. Susan Humphries MD

Robert Kennedy Jr.

Dr. Brian Hooker

De film ‘Vaxxed, from cover-up to catastrohpy’

Filmseries ‘Vaccines Revealed’ en ‘The Truth about Vaccines’

Arjen Pasma, 16 augustus 2019
Homeopaat

info@arjenpasma.nl
www.arjenpasma.nl