Maatregelen 12 maart

 • In het hele land krijgen mensen met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts het advies om thuis te blijven; ze moeten sociale contacten zo veel mogelijk mijden tot ze weer zijn opgeknapt.
 • Voor personeel in de zorg en andere “vitale processen” een hogere drempel: voor hen geldt dat ze alleen met de genoemde klachten én koorts thuis moeten blijven.
 • Advies om alle evenementen met meer dan 100 mensen in heel Nederland af te gelasten. Ook musea, theaters en sportclubs krijgen het advies om de deuren de komende weken te sluiten. Restaurants met meer dan 100 zitplaatsen moeten passende maatregelen nemen om besmetting te voorkomen, De nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.
 • Scholen blijven nog open (Premier Rutte zag nog geen reden om scholen te sluiten. Onder jongeren zijn er tot nu toe weinig besmettingen en scholieren zijn minder vatbaar. “Bovendien zou de maatschappelijk ontwrichting bij het sluiten van scholen wel zeer groot zijn”. Hij wees erop dat als de scholieren thuis moeten blijven, ook hun ouders thuis moeten blijven. “En die werken ook in de zorg waar we ze hard nodig hebben.”)
 • Bezoeken aan ouderen en personen met een verminderde weerstand moeten beperkt worden. Ze krijgen ook het advies om het openbaar vervoer te mijden en grote gezelschappen uit de weg te gaan.

Maatregelen 16 maart

 • Scholen, kinderdagverblijven en horeca moeten sluiten tot en met 6 april.

Maatregelen 19 maart

 • Geen bezoek meer voor bewoners van verpleeghuizen, met uitzondering van stervenden.

Maatregelen 23 maart

 • Groepsbijeenkomsten worden verboden. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften wordt een uitzondering gemaakt.
 • Het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven, blijft staan. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar niet in een groep. Ook moet de 1,5-meter-regel in acht worden genomen.
 • Binnenshuis geldt vanaf nu: maximaal drie mensen op bezoek. Dat betekent dus dat veel verjaardagsfeestjes niet kunnen doorgaan.
 • Als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven. Uitgezonderd zijn mensen met een ‘cruciaal’ beroep.
 • Winkels en openbaarvervoerbedrijven moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Te denken valt aan een deurbeleid. Ook vakantieparken moeten dergelijke maatregelen nemen.
 • Mensen met ‘contactberoepen’ als kappers en schoonheidsspecialisten mogen hun beroep tot 6 april niet uitoefenen.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is, bijvoorbeeld parken, stranden of bepaalde wijken. Bij groepen van drie mensen of meer, gezinnen uitgezonderd, kan worden opgetreden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen van 400 euro. Parken, stranden en campings kunnen worden gesloten.

Welke maatregelen zijn verruimd per 11 mei 2020?

 • Iedereen mag buiten sporten, bewegen en activiteiten volgen (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke kleedkamers en douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat buiten sporten onder begeleiding gebeurt.
 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is per 11 mei 2020 weer mogelijk. Het gaat om onder andere: rijinstructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat). Uitgesloten zijn nog sekswerkers. Als de ontwikkeling in de publieke gezondheid dit toelaat, zouden zij mogelijk vanaf 1 september 2020 weer aan het werk kunnen.
 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek. Ze nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen hun deuren.

Wat gaat er veranderen per 1 juni 2020?

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Hier moet 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden.
 • Restaurants en cafés mogen open vanaf 12.00 uur, onder voorwaarden:
  o maximaal 30 personen (exclusief personeel) en 1,5 meter afstand;
  o bezoekers moeten reserveren;
  o in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
 • Terrassen mogen open vanaf 12.00 uur. Er geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Bioscoop-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden.
  o max. 30 mensen in het publiek per zaal;
  o bezoekers moeten reserveren;
  o een checkgesprek vooraf of een bezoek risico’s oplevert;
  o iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 12.00 uur op basis van reservering en checkgesprek open.
 • In het openbaar vervoer is het voor reizigers vanaf 13 jaar verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen. Op stations en perrons is een mondkapje niet verplicht.

Wat gaat er naar verwachting veranderen per 1 juli?

Als we het virus onder controle houden, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken weer open. Ook hoopt het kabinet dat het maximumaantal bezoekers kan worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Wat verandert per 1 september?

Als alles nog steeds goed gaat, gaat de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en wellness centra, sportkantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. Ook zijn alle binnen- en buitensporten dan weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal.