Dit is een bijlage bij het artikel ‘Waarom duurt het allemaal zo lang?’

White Hats

White hats is een algemene (Engelse) term om de “goeden” van de wereld aan te duiden, met name de goede mensen die ofwel voor de aarde alliantie werken, maar ook in de politiek, op invloedrijke posities bij overheidsdiensten of andere organisaties werken en betrokken zijn bij geheime (deel)projecten, ofwel spirituele betrokkenheid hebben bij operaties/(deel)projecten. Hun gezamenlijke doel is om de cabal (ook wel de Elite genoemd), te neutraliseren, ontmaskeren, te berechten en van de aarde te verwijderen. De tegenhangers hiervan zijn de Black Hats, de kwaadaardigen die voor de cabal werken (zie hieronder).

Cabal

Cabal is een geheime groep heersenden die schatrijk en uiterst machtig is, die zich nooit laat zien en die een ideologie heeft om een Nieuwe Wereld Orde (NWO) te stichten geheel gebaseerd op luciferianisme c.q. satanisme. Zij streven naar een totalitaire fascistische werelddictatuur met één wereldregering. Zij willen dat in deze NWO slechts 500 miljoen mensen als slaaf mogen blijven leven en de rest moet worden gedecimeerd. Zij proberen alle rijkdom en totale macht in handen te krijgen ten kosten van de mensheid.

Daarnaast hanteren zij een ver doorgevoerd controlesysteem, waarbij zij alles in handen hebben (farmaceutische industrie, voedingsindustrie, mainstreammedia, politiek, onderwijs etc.). Zij maken gebruik van veel organisaties (VN, NAVO, EU, IMF, WEF, etc.) die allemaal bij elkaar horen, maar die naar buiten toe als een solitair werkende organisatie wordt gepresenteerd. World Economic Forum is een bekend voorbeeld. Zij zijn een Nazi-achtige marxistische organisatie die streeft naar wereldheerschappij en één wereldregering.

De cabal wordt ook wel elite (afgeleid van el dat saturnus betekent) genoemd en is een allesomvattende term die verwijst naar de gehele top van de (aardse) machtsstructuur, inclusief de: satanische bloedlijnfamilies, (geheime) organisaties en genootschappen.