Plan: Bestuur aan 400 gemeenten (vrijplaatsen) en schaf Den Haag af

Foto 123rf

De beweging Vrede en Recht komt met een indrukwekkend plan om ons land volledig gezond te maken. Zij gaan zich inzetten om de 400 gemeenten in Nederland om te toveren tot vrijplaatsen of vrijsteden en de meeste macht over te hevelen van de landelijke overheid naar de burger. De gemeente krijgt een beperkte macht, want de rest doet de burger voortaan zelf.

Vrede & Recht vindt dat de overheid te veel bepalend en overheersend is geworden. De beweging wil de zeggenschap terugbrengen naar de burger om de hoek, in zijn dorp of stad. Als een stadswijk of een gedeelte van een plaats als zelfstandige gemeente wil doorgaan moet dit mogelijk zijn, want dit brengt alleen maar meer mogelijkheden voor inspraak op het bestuur.

Ieder jaar komen er regels bij vanuit Den Haag of Brussel. De overheid bemoeit zich met elk facet van het leven van de burger. Er komen regels bij, zonder dat er wetten worden ingetrokken. Terwijl wetgeving bedoeld is om burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid, regelen wetten steeds meer zaken die de vrijheid van de burger inperken.

Het eindeloze regelwoud verstikt initiatieven van aanstormende ondernemers. De concentraties van kapitaal, de multinationals, slokken vervolgens ieder idee op en kunnen het dankzij hun toegang tot de kapitaalmarkt op de markt brengen. Alles wordt langzamerhand geconcentreerd in multinationale bedrijven en multinationale overheden zoals de EU, NAVO en de VN. De burger wordt vermalen door deze giganten.

Voor de beweging is kleinschaligheid het codewoord. Dat wil zeggen kleinschaligheid doorvoeren van minder nationaal naar meer lokaal bestuur (kijk naar de gemeentes), maar ook in het bedrijfsleven waar het midden- en kleinbedrijf gestimuleerd moet worden door multinationale ondernemingen uit de streek te weren. Op deze manier zullen de verdiensten binnen het mkb ten goede komen van de gemeenschap (lees dorp of stad), waarbij de inwoners op hun beurt ook weer kopen bij lokale bedrijven. Met kleinschaligheid doorbreek je de macht van multinationals en een al maar uitdijende overheid.

Falende landelijke overheid

Onze gezondheid staat zwaar onder druk door de stress van het werk of door het overleven met een uitkering en de angst die ons aangepraat wordt door de mainstream media. Daarnaast worden we voortdurend blootgesteld aan WIFI straling, luchtverontreiniging, weersbeïnvloeding en andere straling (HAARP). Er is een schrikbarende stijging van mensen die aan kanker lijden en er aan sterven. Alternatieve geneesmiddelen worden langzaam aan verboden. Een bijzonder geneeskrachtige plant als hennep wordt als illegaal bestempeld, terwijl de Amerikaanse overheid na veertig jaar heeft toegegeven dat het kanker kan genezen. De farmaceutische geneesmiddelenmaffia vaart wel bij zieke mensen. Ziekmakende bestrijdingsmiddelen worden toegelaten in de landbouw.

Foto 123rf

Onze vrijheid staat op de tocht. Er worden steeds meer privacy-beperkende maatregelen doorgevoerd met als argument de bescherming tegen terroristische aanslagen . De controle wordt jaar na jaar scherper samen met de onderdrukking die daarbij hoort. Er piepte bijna niemand toen er een ID plicht werd ingevoerd, iedereen accepteert dat hij zonder pas ZIJN geld niet kan opnemen bij de bank. Er zijn zelfs digitale banken zonder loket! Iedere burger is verplicht bij een particuliere ziektekostenonderneming een verzekering af te sluiten. En de sleepnetwet wordt per 1 januari 2018 ingevoerd.

Wij worden bestuurd door een overheid met een ziekelijke behoefte aan oorlogvoeren die als hondje de VS volgt in een oorlog met Rusland. De wapenindustrie en banken hebben een verlangen naar wereldoorlog III uit winstbejag. De propagandamachine van de mainstream media maakt overuren in het zwartmaken van de Russen.

Daarnaast wordt binnen de EU een krankzinnig bezuinigingsbeleid gevoerd dat steeds meer mensen tot de bedelstaf brengt. Landen zoals Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland krijgen zogenaamd steun met leningen, maar wel onder voorwaarde dat er bezuinigd wordt en geprivatiseerd. De werkloosheid neemt toe en het aantal mensen in de bijstand eveneens.

Waarom leggen we ons lot in de handen van de landelijke overheid?

We worden voortdurend beïnvloed op school, door de mainstream media, de wetenschap. Met steeds hetzelfde sprookje: we kunnen niet zonder de overheid! De regering zorgt voor ons van de wieg tot het graf. (dat laatste wordt wel heel letterlijk opgevolgd de laatste tijd door bezuinigingen in de zorg en sociale systeem die een versnelde dood veroorzaken).

We moeten juist leren op onszelf te vertrouwen en met elkaar de gemeenschap die we al hebben, namelijk de gemeente, uitbouwen als vervanger van de landelijke overheid.

De bestuurders van de gemeenten zullen nooit meer zoveel macht krijgen als de landelijke overheid nu heeft en zij zullen veel actiever gecontroleerd gaan worden. Want waarom zou een bestuurder ineens over bovenmenselijke kwaliteiten beschikken? Mensen zonder macht hebben geen behoefte aan oorlogen, geweld, onderdrukking en misbruik. Het enige dat mensen willen is leven in harmonie en vrede en blijkbaar zal dit NOOIT van de centrale landelijke overheid komen. Dat bewijst de geschiedenis van de mensheid. (althans voor zover deze onderwezen wordt in de geschiedenisboekjes die de machthebbers dienen)

Grootste uitdaging waarvoor we met z’n allen staan

Ons is geleerd dat we in kleine gemeenschappen geen enkele kans maken te overleven. Ons zelfvertrouwen is gereduceerd tot nul (zie boek Nieuwe Tao hierover), we vertrouwen blind op de alwetende overheid. We geven aan de overheid onze ziel en zaligheid. We kunnen aan onszelf laten zien dat we geen overheid nodig hebben.

Neem het heft zelf in handen. Laten we Nederland opsplitsen in 400 kleine gemeenschappen die zonne-energie delen, samen moestuinieren, zoveel mogelijk met elkaar delen, en met een lokaal bestuur met zeer beperkte bevoegdheden.

PLAN

Iedere stad een vrijstad, iedere plaats een vrijplaats

De beweging Vrede & Recht gaat zich inzetten om de 400 gemeenten in Nederland om te toveren tot vrijplaatsen of vrijsteden en de meeste macht over te hevelen van de landelijke overheid naar de burger.

Daarnaast krijgt ook de gemeente een beperkte macht, want de rest doet de burger voortaan zelf in onderling overleg.

Afspraken:
1. voor elkaar zorgen met een basisinkomen en collectieve zorg
2. goed zijn voor elkaar en onszelf

Vrede & Recht ziet nog slechts twee taken voor de landelijke overheid:
– bescherming van de landsgrenzen door defensie
– infrastructuur en bescherming tegen het water (met de waterschappen)

De beweging ziet de volgende taken voor de gemeentelijke overheid:

Het bieden van bestaanszekerheid door middel van een basisinkomen, woonzekerheid door het verbieden van huisuitzettingen, collectief verzekeren van het zorgrisico bij ziekte, bescherming door politie, financiën: invoeren van een lokale munt, met geldschepping door de lokale overheid in plaats van door particuliere banken

Kort samengevat biedt deze aanpak de volgende voordelen:
– meer bedrijvigheid en daardoor meer werk binnen de eigen regio
– de burger heeft directe zeggenschap op het bestuur en meer vrijheid omdat er minder regeltjes zijn
– door inperking van de macht van de overheid (met name EU) kan de alternatieve geneeskunde weer tot bloei komen,
– het mkb kan zich ontwikkelen omdat het niet meer wordt verstikt door multinationals
– doordat afzetgebied dichtbij ligt is landbouw zonder monocultuur en in beperkte omvang mogelijk
– door het invoeren van het basisinkomen voor iedereen zal de bestedingsruimte van mensen groter zijn en daardoor kan de lokale economie floreren.
– dankzij een afgeslankte overheid hoeft er minder belasting te worden betaald
– door garantie van de bestaans- en woonzekerheid zullen de burgers zich vrijer voelen (bevrijd van een pak zorgen)

http://delangemars.nl/2016/03/28/middel-tegen-roofbouw-die-platteland-en-stadscentra-sloopt/

http://delangemars.nl/2017/08/20/een-succesvolle-gemeenschap-als-basis-voor-nieuwe-wereld/

 Rob Vellekoop, 16 november 2017