Engelsen leggen nieuw mega bos aan van 50 miljoen bomen

Woodland Trust gaat meer dan 50 miljoen bomen planten in de komende 25 jaar samen met Community Forest Trust en 5,7 miljoen pond van de Engelse regering. Het ambitieus plan voorziet in een bos ‘Northern Forest’ dat zich van kust tot kust uitstrekt van Hull in het oosten dwars door Noord-Engeland naar Liverpool in het westen. Terwijl de meeste natuurorganisaties enthousiast zijn, vinden sommige dat dit een gigantische manoeuvre is van de regering May om de aandacht af te leiden van hun schaalgasproject in het Sherwood Forest en van de aanleg van de HS2.

Together with the Community Forest Trust, we’re going to plant 50 million trees to create an exciting new forest from Liverpool to Hull.

Northern Forest

Het Nortern Forest zal een rijke leefomgeving kunnen worden voor flora en fauna. De regering May heeft het project een schamele steun toegezegd van 5,7 miljoen pond van de in totaal benodigde 500 miljoen. De rest van het benodigde geld zal bijeengebracht worden door inzameling en steun van andere particulieren organisaties. The Woodland trust is de grootste organisatie die Groot-Brittannië wil herbebossen en het wildleven terug wil brengen. Het telt 500.000 leden en heeft meer dan 1000 plaatsen onder beheer. De bescherming van bestaand bos en het herstel van oude bosgebieden staan bovenaan het prioriteitenlijstje.
123rf – De schoonheid van het bos
De eerste aanplant start begin maart van dit jaar in Bolton, met financiële steun van Heritage Lottery Fund. Het ‘Northern Forest’ zal vijf grote wouden met elkaar verbinden, met een groene infrastructuur in rond grote steden als Chester, Liverpool, Leeds en Manchester. In hetzelfde gebied loopt de 172 km lange M62 autosnelweg. Voor het bos zullen uiteindelijk 50 miljoen bomen worden geplant in een streek die heel dun bebost is. De verwachting is dat het gigantische nieuwe bos duurzaam onderhoud van bestaand bos mogelijk maakt. Toegevoegd aan het groen dat er nu is zal de luchtkwaliteit verbeteren in de steden die hier liggen, overstromingsgevaar wordt verminderd en het toerisme op het platteland krijgt een stimulans net als de houtproductie.

Bos in Groot-Brittannië

Het Verenigd Koninkrijk heeft keihard bomen nodig. Het landschap is een van Europa’s minst beboste gebieden met slechts 13%. Ter vergelijking Finland voert Europa aan met 73 procent bos, Belgie heeft 22 en Frankrijk 28 procent. Nederland zat in 2005 op 10 procent bos van het totale landoppervlak.

Milieuorganisaties zijn blij met de nieuwe aanplant, maar vinden tegelijkertijd dat er gestopt moet worden met het vellen van oude wouden.

Het gebied waar het Northern Forest gaat komen is een van de dunst beboste gebieden in Engeland, met slechts 8% bos. De nadruk van het project is om meer bossen aan te leggen rond de belangrijkste verstedelijkte gebieden. Ook in de stroomgebieden van rivieren om overstromingen tegen te gaan en het verlies van grond.

Volgens Woodland Trust zal de leefomgeving van de inwoners van de noordelijke steden enorm verbeteren.

De woordvoerder van Woodland Trust is blij met de steun van premier May aan het project. Hij vindt haar financiële steun alleen niet groot, maar het zal helpen andere financiers over de brug te komen.

Bossen verminderen de vervuiling en herrie van snelwegen. In de VS alleen zorgen deze kwaliteit van bomen voor een besparing van 7 miljard dollar op ziektekosten per jaar.

HS2

Naast de positieve geluiden is er ook kritiek, met name over de kap van oude wouden.

Ironisch genoeg wordt er in hetzelfde gebied dat bebost gaat worden een hogesnelheidslijn HS2 aangelegd waardoor 35 oude bosgebieden in het noorden van Birmingham aangetast of gekapt dreigen te worden. De waarde in biodiversiteit van een oud bos is natuurlijk vele malen groter vergeleken met een bos dat nog in aanleg en daardoor heel jong is. Critici zeggen al dat het Northern Forest bedoeld is om de verwaarlozing en misbruik van bossen elders te maskeren.

Toch worden er 50 miljoen bomen geplant, een actie die op zich al een standbeeld verdient.

Rob Vellekoop, 27 januari 2018