Tweedaags festival voor wereldversleutelaars

Op zaterdag 10 en zondag 11 februari in Amsterdam is het 2.Dh5 Festival de plek voor idealisten die ideeën willen uitwisselen over grass roots campagnes, tactieken en actiemethodes die het streven van een vrije en solidaire samenleving dichterbij brengen. Met 20 tot 30 happenings komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde.

De vreemde naam 2.Dh5 is ‘een even moedige als vaak fatale schaakzet’. 2.Dh5 is gevormd in 2005 uit een landelijk ‘overleg van basisgroepen’. Sinds 2005 heeft het 2.Dh5 festival elf maal plaatsgevonden in Utrecht, Nijmegen, Den Bosch, Tilburg, Amsterdam, en Maastricht.

Verschillende groepen, campagnes en individuen ontmoeten elkaar die actief zijn rondom feminisme, queer, anti-racisme, anti-facisme, de-kolonialisme, anti-militarisme, internationale solidariteit, klimaat/ecologie, arbeidsstrijd, migratie/no-border, internet vrijheid/privacy, recht op stad/anti-gentrificatie en alle kruisingen daar tussen.

Achtergrond 2.Dh5

Het hoofddoel van 2.Dh5 is de opbouw van een brede linkse buitenparlementaire beweging. In Nederlandse linkse sociale bewegingen en organisaties heerst al sinds jaar en dag een actiecultuur. Om naar een betere toekomst te komen, is nodig te weten waar je je bevindt, waar je uiteindelijk naar toe zou willen en op welke manier de weg af te leggen.

Er gebeurt van alles op buitenparlementair links vlak. 2.DH5 wil activisten van de verschillende groepen, campagnes en individuen met elkaar in contact brengen, en laten leren van elkaars ervaringen, zowel de succesverhalen als grote fouten.

2.Dh5 omschrijft het doel als volgt:

“Er lopen een hoop mensen rond met veel ervaring met hoe zich te organiseren en actie te voeren. Deze mensen willen we een breder podium bieden om uit de actie-subcultuur ontsnappen om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor massabewegingen. Daarnaast zijn er jonge activisten die experimenteren met nieuwe mogelijkheden die oudere generaties nooit hebben geprobeerd. We willen met 2.Dh5 samen nadenken over campagnes, tactieken en actiemethodes, om onze idealen het beste te vertalen naar succes.”

Programma

Na de opening om 10 uur op zaterdag ochtend wordt een veelheid aan workshops gehouden,
waar meestal ruimte is voor het stellen van vragen en debat. Het zal voor de geïnteresseerde bezoeker niet meevallen om een selectie te maken.Ik noem er slechts een paar. Het volledige programma staat hier.

Zo is er Regeerakkoord voor dummies, met de vraag ‘Hoe erg is het?’ Of een paneldiscussie voor het uitwisselen van ervaringen tussen Amsterdam en Rotterdam over verzet tegen gentrificatie, afbraak van sociale huisvesting en massatoerisme.

Natuurlijk komt de sleepwet aan de orde met de vraag hoe we het massaal afluisteren van onze online communicatie door de Staat kunnen frustreren.

De verschillende tactieken in de strijd tegen extreem rechts. Directe actie, meldpunt, informatievoorziening.

Hoe moeten bottom-up sociale bewegingen zich verhouden tot de gemeentelijke politiek. Waar liggen de kansen en gevaren?

Drie jonge, feministische initiatieven vertellen over hun organisatie. Hoe hebben zij hun initiatief opgezet? En waarom?

In het Engels zal Howard Nicolas spreken over de verschuiving tussen de economische wereldmachten.

Met verschillende databronnen wordt het rechts extremistische netwerk in Europa in kaart gebracht.

Over de sociale strijd tussen 1880 en 1980, het netwerk van activisten zoals Domela Nieuwenhuis, en andere anarchisten, communisten, en sociaaldemocraten die in de omliggende straten van de Kinkerbuurt toen de sociale strijd deed oplaaien.

De strijd van de ZAD’s en op straat.

Het thema oorlog is business. Om het vaderland te verdedigen tegen Russen, Noord-Koreanen, Chinezen, de islam, vluchtelingen, activisten, klimaatverandering en trollen krijgt defensie steeds meer middelen. Intussen worden wapens geëxporteerd naar de hele wereld en gaan er grote Europese subsidies naar de wapenindustrie. Wie verdient hier aan en hoe voeren we hier actie tegen?

Buro Jansen & Jansen komt uitleg geven over de werkwijze van inlichtingen diensten rondom social media surveillance.

Traditionele vakbonden en huudersverenigingen lijken niet meer in staat om zich te verzetten tegen precarisering.

Tijdens de vorige editie die gehouden werd in Den Haag heb ik genoten van de vrij-blijvende sfeer, de levendige debatten, de enthousiaste voordrachten en me gewarmd aan het vuur van mede-idealisten.

Een aanrader. 2.Dh5.nl

Rob Vellekoop, 28 januari 2018