Platform gaat verkiezingsuitslagen controleren direct na 21 maart

Foto R. Vellekoop
Het Platform Eerlijke verkiezingen roept burgers op om de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zelf te controleren. Op deze manier worden op een aantal willekeurige plaatsen in ons land de tellingen gecheckt. Het Platform zegt dat er bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017  onregelmatigheden zijn vastgesteld en uit onderzoek door RTL blijkt dat de verkiezingssoftware niet betrouwbaar is.

Wanneer op woensdagavond 21 maart om 21 uur de stemlokalen sluiten zal het tellen van de stemmen beginnen in de circa 10.000 stemlokalen. De tellers noteren de uitslagen handmatig op een zogenaamd N10-formulier (Zie voorbeeld)

Daarna gaan de procesverbalen met de uitslagen ‘s nachts naar 380 hoofdstembureaus, waar op donderdagochtend 22 maart een gemeenteambtenaar de uitslagen optelt, overneemt en via OSV (speciaal software programma) invult in een N11-formulier. Op dit formulier staat het definitieve aantal uitgebrachte stemmen per deelnemende partij en dit bepaalt de zetelverdeling in de raad.

Na vaststelling van de uitslag op het N11-formulier op donderdagmiddag 22 maart hebben de burgers een wettelijk recht op inzage.

Vanaf donderdagmiddag 22 maart tot woensdag 28 maart 9.00 uur hebben de kiezers de gelegenheid om de formulieren N10 en N11-formulieren te controleren. Daarna kan tegen eventuele fouten bezwaar worden gemaakt en kan de uitslag gecorrigeerd worden. Het Platform zal daarbij assistentie verlenen.

Het platform roept mensen op om hun gemeente te controleren en zich te melden als vrijwillig verkiezingswaarnemer via Eerlijke verkiezingen.

“Wij vinden dat een verkiezingsuitslag altijd boven alle twijfel verheven moet zijn”, zegt woordvoerder Matthijs Pontier. “Als de overheid het niet regelt, dan moeten wij burgers het maar zelf doen.”

Onregelmatigheden en opvallende zaken kunnen tijdens het stemmen gemeld worden via meld@eerlijkeverkiezingen.nl.

Deze actie wordt ondersteund door: (in willekeurige volgorde)

Matthijs Pontier, Piratenpartij
Marielle Cornielje, De Burger Beweging
Monique Sparla, Vrouwen Partij
Antoon Huigens, Gemeentebelangen (Apeldoorn)
Niesco Dubbelboer, Meer Democratie
Peter Vlug, Vrede en Recht (Apeldoorn en Amersfoort)
Sander van den Raadt, TROTS Haarlem
Marielys Roos, Hart voor Bloemendaal
Sent G. Wierda, Platform Eerlijke Verkiezingen
Sylvie Jacobs, Basisinkomen Partij

Meer info en persbericht op: Platform eerlijke verkiezingen

Onregelmatigheden verkiezingen 2017
De Stichting Politieke Academie kwam tot een andere uitslag dan de Kiesraad, met een verschil van 11.753 stemmen (met name bij het hoofdstembureau Middelburg). Deze Stichting  heeft met 88 uitzendkrachten alle gemeenten in Nederland bezocht en de uitslagen per partij per stembureau gecheckt.
De Kiesraad (zie Proces-verbaal+centraal+stembureau+vaststelling+uitslag_TK2017.pdf) zelf constateerde dat er geen ‘onberispelijk’ stemproces was. “In alle stembureaus gezamenlijk zijn in totaal 2.668 stembiljetten geteld dan stempassen en 8.801 stembiljetten minder geteld dat stempassen. In totaal is daarmee sprake van 11.469 verschillen tussen aantallen ingeleverde stempassen en in de bus aangetroffen stembiljetten. Blijkens de processen-verbaal van de stembureaus is hiervoor in 8.660 gevallen geen verklaring gegeven.”

Kortom er is alle reden om te elkaar te helpen te komen tot de juiste uitslagen. Nu de kiezer zelf de uitslag kan controleren zal dit de betrokkenheid en het vertrouwen van de burgers bij het politieke proces versterken.

Rob Vellekoop, 19 maart 2018