Onderzoekers verzetten zich tegen belastinggeld naar wapenindustrie

Meer dan honderd onderzoekers aan Vlaamse universiteiten willen niet dat belastinggeld aan militair onderzoek wordt besteed. Zij hebben ministers Muyters en Bourgeois van de Vlaamse deelregering een open brief geschreven. Ze vragen om de oude regels te handhaven. Een delegatie onderzoekers overhandigt de brief persoonlijk bij minister Muyters van Werk en Economie.

In de jaren ’90 neemt de Vlaamse regering de beslissing om geen Vlaamse overheidssteun te geven aan militair onderzoek, de zogenaamde IWT-richtlijn (Instituut voor de aanmoediging van innovatie door Wetenschap & Technologie).

Op verzoek van de defensie-industrie wordt deze richtlijn nu herzien. De Vlaamse regering wil hieraan gehoor geven. De wapenlobby boekt zijn zoveelste succes.

Honderdvijfentwintig Vlaamse onderzoekers willen de richtlijn in stand houden.
Het afschaffen van de IWT-richtlijn zal leiden tot een verschuiving van middelen ten nadele van civiel onderzoek,” zegt Lieven Bervoets, professor Biologie aan de Universiteit Antwerpen. “Een overheid moet keuzes maken. Ze kan een euro slechts éénmaal uitgeven. Ofwel doet ze dat aan onderzoek dat onze levenskwaliteit verhoogt, zoals naar kanker of duurzame klimaatoplossingen, ofwel investeert ze in onderzoek naar wapentuig dat de kwaliteit van het doden verhoogt. Ik kom hier vandaag pleiten voor een positieve en ethische keuze”.

“We probeerden een afspraak te maken, maar helaas wilden Muyters of zijn medewerkers ons niet ontvangen. Jammer dat hij wél oor heeft voor de argumenten van de (wapen) industrie” zegt Charlotte Bollaert, assistente aan de Universiteit van Gent.

Ook Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de Gentse universteit ondertekende de brief.De bedrijven actief in de wapenindustrie willen dat Vlaanderen mee stapt in een oorlogseconomie die geen antwoord biedt op de veiligheidsuitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Er is geen enkele garantie dat de wapentechnologie niet in verkeerde handen terecht zal komen.”

Nooit meer oorlog?

De herziening van de IWT richtlijn komt op verzoek van Agoria, de lobbyclub van de wapenindustrie. Maar niet iedereen in Vlaanderen deelt het standpunt van de wapenlobby om Vlaams belastinggeld te besteden aan wapenonderzoek.

Vlaamse NGO’s en vakbonden roepen ook op om de richtlijn te behouden: “Deze richtlijn is geen kwestie van economie, maar gaat over oorlog en vrede.”

Elvis Peeters, schrijver en vrijwilliger bij Vredesactie publiceerde een opiniestuk in De Standaard: “De IWT-richtlijn betekende een ethische keuze tegen een industrie van de dood. Die nu herroepen, haalt het laatste greintje geloofwaardigheid onderuit van wie beweert uit een beweging te stammen die gesterkt werd met de gedachte Nooit meer oorlog. Wil minister Muyters het zover drijven?”

Nog meer auteurs, muzikanten en politici kruipen in de pen omdat ook zij vinden dat de overheid niet naar de wapenindustrie moet luisteren.

Meer informatie over de IWT richtlijn in vind je hier.

Dit alles is te lezen in een persbericht van Vredesactie is ‘een pluralistische vredesbeweging die radicaal pleit voor een maatschappij waarin conflicten worden opgelost zonder geweld of het dreigen ermee’.

De Europese Unie gaat voor het eerst in zijn bestaan rechtstreeks wapenonderzoek subsidiëren. De Europese Commissie volgde hiervoor het advies van een expertgroep die grotendeels uit lobbyisten van de wapenindustrie bestaat. Voor 2017 is een bedrag vrijgemaakt van 25 miljoen euro – ten koste van andere begrotingsposten – dat in de jaren daarna moet oplopen tot 500 miljoen euro per jaar in de periode na 2020. (meer info)

Rob Vellekoop, 21 mei 2018