Voorlevers van de nieuwe samenleving

Het is misschien niet steeds zichtbaar, maar er is een snel groeiende positieve beweging van mensen in Nederland die een verandering van het systeem willen en daar ook nog druk mee bezig zijn. Het boek ‘Voorlevers’ biedt een indruk hiervan door stil te staan bij talloze actieve mensen en organisaties/groepen die bouwen aan een nieuwe samenleving. Een boek volgepropt met hoop en vooral activiteiten.

Regenereren

Volgens de schrijfster Jelleke de Nooy van Tol is er een regeneratiebeweging die zich snel over de wereld verspreidt. Met ‘regenereren’ wordt herstellen bedoeld, het repareren van een kapotgemaakte aarde. Het blijkt een beweging te zijn met deelnemers die opereren vanuit allerlei invalshoeken. Daarom is het niet onbegrijpelijk dat een deel van hen (nog steeds) het idee heeft dat CO2 de boosdoener is en/of dat er sprake is van een klimaatcrisis.

Kijk je hier echter doorheen, dan kom je bij een enthousiaste groep mensen uit, die het goed met de aarde voor heeft, en op tal van interessante manieren te werk gaat om te regenereren!

De pioniers van de innovatie van het begin van deze eeuw zijn gaan samenwerken, zij ‘leven ons voor’, dat zijn de ‘Voorlevers’ waar deze almanak van nieuw Nederland en Vlaanderen over gaat.

Initiatieven

Het boek is per pagina opgedeeld in tweeën. Een kolom met een beschrijving en daarnaast een kolom met suggesties voor te lezen boeken en video’s of verwijzingen naar initiatieven die met herstel te maken hebben.

Dit levert een bijna eindeloze rij met organisaties en andere voorlevers op. Volgens de schrijfster vormen deze bouwers aan de nieuwe samenleving 10 tot 20 procent van de bevolking. Zij gaat van zo’n 1.000 voorlevers uit, die zij helaas slechts deels in dit boekwerk kon opnemen door ruimtegebrek. Ik had dan in plaats van de 296 pagina’s die het boek nu beslaat, er gewoon 100 aan toegevoegd, waarom niet?

De mensen die genoemd worden vertellen op welke manier zij het doen. Het is een omslag van ‘ik’ naar ‘wij’.

We hebben een bijzonder type mens nodig om naar het tipping point in de transitie te komen. Volgens de theorie zijn er vernieuwers die de transitie in gang zetten (2,5% van de bevolking), pioniers (13,5%), gevolgd door aanpassers (34%) en tenslotte de ‘late meerderheid’.

Hoofdstukken

In het eerste hoofdstuk ‘Transition Twenties’ komt het tijdperk aan de orde waarin naar verwacht de kanteling naar het nieuwe tijdperk plaatsvindt. Het is een chaotische tijd omdat alles op losse schroeven staat.

Het volgende hoofdstuk gaat over de ‘regeneratieve boeren’ die als uitgangspunt nemen een gezonde bodem. Hoofdstuk drie bespreekt een nieuw voedselsysteem, namelijk eentje dat verandert van een wereldwijd voedselsysteem naar een regionale met korte ketens. Hier zien we hoe gemeenschappen de boer ondersteunen en de activiteiten veel meer lokaal gericht zijn. Aan de hand van de hoofdstukken kan je concluderen dat eigenlijk alles op de schop gaat: de manier van samenleven, ondernemen, de economie en onze maatschappij. Bij de laatste komt steeds meer de nadruk te liggen op kleine gemeenschappen.

Doen

De mensen in dit boek vertellen hoe zij het doen, met alle ups en downs, dat biedt inzicht, perspectief, hoop en inspiratie. Zij laten zien dat de omslag van ‘ik ben’ naar ‘wij zijn’ ook een persoonlijke transformatie met zich meebrengt. Je bent in verbinding met jezelf, met je omgeving, met de natuur en met de aarde. Wat jij doet – hoe klein ook – draagt bij aan het grotere geheel en iedereen is nodig in dit tijdperk van actie, aldus de schrijfster.

Het boek Voorlevers van de nieuwe samenleving is verkrijgbaar via onze sponsor Academy of Happiness

Rob Vellekoop, 11 februari 2024

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.