Berichten

Mooi mens

Het meest wonderlijke wezen, met elk in het bezit van magische krachten en een onpeilbare intelligentie wandelt over deze planeet rond.  Hij is er in een mannelijke en een vrouwelijke vorm, met wat varianten daartussen, […]

Berichten

Kees

Bijdrage van Henk Joosen * Aan de overkant werd een ietwat oudere vrouw gelaten de hoek om getrokken door twee hijgerige Keesjes. De ene was wit, de andere kwam het dichtst in de buurt van […]