6 augustus demonstratieve herdenking atoombom Hiroshima

Foto 123rf

Op maandag 6 augustus 2018 – 73 jaar nadat de atoombom op Hiroshima viel – vindt om 12:00 uur tegelijkertijd met het afgaan van het luchtalarm, een ‘die-in’ plaats op het Spui in Amsterdam. Voor en na de actie is er muziek en informatie om te waarschuwen voor de komst van nieuwe meer geavanceerde kernwapens naar Nederland.

Op 6 augustus 1945 is de hele stad Hiroshima verwoest door een Amerikaans kernwapen. Door de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki komen tussen de 150.000 en 240.000 mensen om het leven en verminken tallozen voor het leven en generaties na hen. Nu, ruim 70 jaar later staan nog steeds duizenden massamoordwapens in de wereld opgesteld en dreigt er zelfs een nieuwe generatie bij te komen.

Deze fotoreportage laat nog even de krankzinnigheid zien van de inzet van een atoomwapen.

De Nederlandse anti-kernwapenbeweging is op sterven na dood. Juist in deze tijd van een nieuwe gure Koude Oorlog waarin de NAVO de Russen steeds meer in het nauw brengt is inzet voor een wereld zonder kernkoppen of tegen ander geweld hard nodig.

In plaats van nieuwe massavernietigingswapens op de vliegbasis Volkel toe te laten, zou Nederland beter mee kunnen doen met landen als Noorwegen, Oostenrijk, Mexico en nog ruim honderd andere landen die pleiten voor een verifieerbaar en handhaafbaar wereldwijd verbod op kernwapens.

Verspreid over Europa liggen ongeveer 200 kernbommen van het type B61, die eigendom zijn van de Verenigde Staten. Bij inzet zouden ze door Europese piloten naar hun doel gevlogen worden. In Nederland liggen – zonder dat het parlement hierover is geraadpleegd – sinds begin jaren 60 van de vorige eeuw tien tot twintig van deze kernwapens op vliegbasis Volkel. Dit maakt Nederland medeplichtig en medeverantwoordelijk.

De VS hebben besloten om de Europese atoommoordenaars vanaf 2020 te vervangen voor nieuwe: de B61-12. Dat is namelijk het moment dat deze massamoordenaar in productie genomen wordt.
Dit massavernietingingswapen heeft een geleidingssysteem waardoor het preciezer kan worden ingezet, en de explosieve kracht kan gevarieerd worden.

Dit vergroot de kans op daadwerkelijke inzet bij conflicten en laat zien dat landen met kernwapens niet van zins zijn om naar een kernwapenvrije toekomst toe te werken, waartoe zij zich in het Non Proliferatie Verdrag echter wel hebben verplicht.

Wereldwijd wordt op verschillende niveaus gestreden voor nucleaire ontwapening. In de Verenigde Naties werd afgelopen jaar een resolutie voor een verbod op kernwapens aangenomen door 122 landen. Helaas stemde Nederland tegen het verbod, ondanks dat 85% van de Nederlanders het verbod ondertekend wil zien.

Deze vervanging van de oude atoomwapens op Volkel is het perfecte moment om tegen de VS te zeggen: wij willen ze niet meer! Geen oude en geen nieuwe bommen, laten we samen werken aan een kernwapenvrije wereld voor ons, voor onze (klein)kinderen en voor de hele schepping.

Iedereen wordt opgeroepen om op 6 augustus tijdens het luchtalarm in eigen stad of dorp ook iets te organiseren rondom de komst van nieuwe kernkillers. Een infostand, wake, demonstratie, gebed, die-in, optocht, muziek, aanbieden van het VN-verdrag aan lokale politici, en dergelijke. Ieder die iets wil organiseren kan dit laten weten door te mailen naar noelhuis@antenna.nl.

Meer info  www.noelhuis.nl/hiroshima-herdenking-no-new-nukes

 

Rob Vellekoop, 26 mei 2018