Met CMN is een schuldenvrij bestaan mogelijk zonder armoede

Logo CMN

Volgens het NRC leven 1.087.000 Nederlanders onder de armoedegrens. CMN zegt dat dit komt door een gruwelijk tekort aan contant geld die de economie ontwricht. Van de euro’s die in omloop zijn bestaat slechts een heel klein deel fysiek (naar schatting 2%, in contant geld). Op deze manier is er steeds kunstmatig te weinig geld in omloop. CitizensMultiNational heeft een geweldige oplossing voor dit probleem.

De pleitbezorgers van CMN, Hank Monrobey en Liesbeth Breur, stellen namelijk dat de burger zijn eigen betaalmiddel kan scheppen en daardoor geen euro’s nodig heeft. Hij kan namelijk met zijn eigen arbeid kapitaal scheppen, net zoals de Arabieren dit eeuwenlang deden. Ook begint hij bij de opening van zijn rekening direct al met een saldo aan Kk (kapitaal) dat overeenkomt met zijn menswaarde (leeftijd).

Citizens Multi National zegt dat door aansluiting op het CMN-netwerk iedere burger in staat is om een schuldeloos bestaan te leiden met kapitaal als betaalmiddel.

Hoe werkt het CMN-systeem?

Iedere deelnemer van CMN schept geen geld maar kapitaal, dat door honderd procent vermogen wordt gedekt. Dit wordt geregistreerd op het systeem van CMN.

Als een deelnemer een rekening opent bij Citizens Multi National ontvangt de deelnemer een bedrag aan kapitaal op zijn rekening dat is gebaseerd op zijn leeftijd (dit noemt CMN ‘menswaarde’).

Concreet betekent dit  bijvoorbeeld dat iemand van 20 jaar Kk 7.300 ontvangt en zijn/haar economische leven kan beginnen. Iemand van 30 jaar ontvangt voldoende om een bedrijf succesvol op te starten met Kk 10.950. Iemand van 65 jaar behoeft zich geen zorgen te maken over zijn/haar pensioen voor de rest van zijn/haar leven met Kk 23.725 op zijn/haar CMN-Partnerrekening.

Daarnaast kan de rekeninghouder zijn kapitaalsaldo vergroten door zijn inboedel te laten registreren, de waarde van de inboedel wordt dan op de Partnerrekening bijgeschreven.
De eigendom wordt dan juridisch overgedragen door een Partner aan CMN.

Iedereen kan een project indienen en uitvoeren. Voor het uitwerken van een goedgekeurd projectplan ontvangt de deelnemer een vergoeding van Kk 5.000 op zijn rekening.

Voor ondernemers geldt dat zij diensten en producten kunnen leveren aan CMN-projecten. De Kk-omzet die dat oplevert wordt door CMN bijgeschreven op de rekening. CMN-projecten kennen geen kredietrisico en de omzet is gegarandeerd, als de prestatie geleverd is. Ook kan de bedrijfsinventaris en voorraad op de bedrijfsrekening worden geregistreerd.

Ondernemers kunnen inkopen in Kk en verkopen in Kk (of euro).

Belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen bedrijven en CMN is het zogenaamde non-liquidatie-artikel. Dit houdt in dat CMN en haar partners geen faillissementsaanvraag over (delen van) elkaar kunnen aanvragen. Deelname aan het netwerk betekent dus ook solidair zijn met elkaar!

CMN voor iedereen

De CMN geeft aan dat zij een compleet computer netwerk bouwde, dat iedere gebruiker optimaal in staat stelt om wereldwijd te opereren en kosteloos gefinancierd te worden met Boekhoudkundig Kapitaal.

Alle inwoners en bedrijven kunnen van de diensten gebruikmaken, indien zij aan CMNs voorwaarden voldoen. Zij geven aan dat zij namelijk uitsluitend de zekerheid willen, dat het ‘proper werkende’ multinationals en gemeenten zijn en dat zij op geen enkele wijze CMN-Partners uitbuiten.

Verder schrijft CMN dat elke overheid in staat zal zijn om binnen de CMN alles kosteloos met Boekhoudkundig Kapitaal te financieren. “Want sinds de in gebruik name van Mainframe Computers is zowel het gebruik van geld, als het invorderen van belasting volstrekt verleden tijd. De Citizens-Multi-National LCC International Holding B.V. verzorgt noodzakelijke diensten automatisch en kosteloos.”

De Citizens Multi National is in 1981 opgericht om burgers aan een nieuw betalingsverkeer te laten deelnemen, “omdat iedereen in essentie een gelukkig, veilig en vervullend leven wil leiden, maar nog niet weet hoe dat te realiseren. Het delen van kennis en ervaring is daarbij essentieel.”
De werking van de CMN is zelffinancierend in alle opzichten. Of het nu gaat om behoud van natuurgebieden zoals bijvoorbeeld het Amazonegebied of om de met plastic vervuilde oceanen schoon te maken. De werking van de CMN blijft in principe gelijk.

Binnen de CMN zijn geen subsidies, geen kosten, geen rente, geen schulden, geen belasting.
Ook is er geen vrijwilligerswerk, maar uitsluitend betaalde arbeid.
Zorg en onderwijs zijn geen kostenpost, maar een vermeerdering van de Menswaarde, wat een essentieel onderdeel van de CMN is.
Ieder dorp of stad ter wereld kan autonoom en economisch onafhankelijk zijn door de waarde van het dorp of stad in de boekhouding op te nemen met vele andere zaken.

Meer info op CMN website 

Dit is het eerste van twee artikelen over CMN. De volgende verschijnt de komende week.

Rob Vellekoop, 23 juni 2018