Uitslover

Vorige week ontving ik deze brief per ouderwetse post in de brievenbus.

Beste Rob,

Je doet je best, dat moet ik toegeven, door iedere week een paar artikelen te schrijven. Dat wil ik niet ontkennen.

Maar is het niet beter de gebeurtenissen, politieke acties en ander nieuws te laten voor wat het is? Waarom ga je niet gewoon met modeltreinen rijden, postzegels verzamelen of vissen in je vrije tijd? Waarom moet je zo nodig spitten in allerlei politiek gekronkel en om het jezelf nog lastiger te maken, hieruit positief nieuws te peuren?

Waarom geniet je niet, zoals het gros, van je vrije tijd op een ontspannen manier zonder politieke vijanden te maken?

Trouwens denk je echt dat dit positief nieuws is? Ik vind met name je berichtgeving over de stakingen in Frankrijk en de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië aanzetten tot ontevredenheid. Het komt mij voor alsof je Nederland in verzet wil laten komen tegen de bestaande orde. Dat kan toch niet je bedoeling zijn?

Beste vriend, je weet dat dit niets uithaalt. Te veel mensen zitten al vast in de sleur van hun levens. De meerderheid is zijn vrijheid kwijt zonder er erg in te hebben. Zij zitten gevangen in het web van brood (hypotheek, huur, lasten) en spelen. En dat willen ze ook, want het geeft hen een stuk zekerheid waarnaar ieder schepsel op zoek is. Je gaat ze echt niet bereiken met je verdekt geschreven opruiende artikelen. Stop er toch gewoon mee, man!

Een groot deel van je leven verdoe je aan onderzoek en schrijven, terwijl de mensen waarvoor je het denkt te doen, het niets kan schelen, zolang ze hun ding maar kunnen doen of in het ergste geval zich kunnen troosten met consumeren.

Ik heb in de wandelgangen gehoord dat je meer dan 30 uur per week kwijt bent aan die egotripperij. Of is het uitsloverij? Hoeveel mensen bereik je nu echt, via je mailings, FB, Twitter, Steemit, MeWe en andere gelikte online platforms? Het blijft een druppel op een gloeiende plaat, want je bereikt niet meer dan een bepaalde kring mensen.

Ik raad je aan je uitsloverij te staken en je aan te sluiten bij de kudde. Het is toch niet verkeerd om een kudde dier te zijn? Trouwens jij kunt niet zonder,  je schrijft immers voor de kudde?

Door je buiten de maatschappij te plaatsen ben je kwetsbaar, dat begrijp je toch wel? Hoeveel van jouw soortgenoten zijn al aan dat verzet bezweken? Financieel of psychisch? Ik weet zeker dat je ze kent, degenen die het opnamen tegen het systeem en uiteindelijk aan het kortste eind hebben getrokken.

Allerbeste kerel, neem deze goedbedoelde raad van me aan en kap met DLM Plus. Binnen drie weken is iedere lezer je vergeten.

Hoogachtend,

M.N.

 

Naschrift
Het is alsof deze schrijver die ik niet ken, mij doorziet. Natuurlijk vind ik mezelf geen uitslover. Maar waar hij of zij wel gelijk in heeft is dat ik inderdaad bij tijd en wijlen me afvraag of ik mijn vrije tijd niet anders wil invullen. Toch doe ik dat niet. De gesprekken die ik heb met allerlei mensen om mijn artikelen te kunnen schrijven zijn meestal hartverwarmend. Ze geven mij moed en ik probeer hen te motiveren om door te gaan. Ik bevind mij wekelijks in goed gezelschap van kunstenaars, activisten, wereldverbeteraars en hun sympathisanten. We hebben een gemeenschappelijk doel namelijk het leven op onze aardkloot voor elkaar te verbeteren. Is er een mooier doel om voor te gaan?

Hartelijke groet,

 

Rob Vellekoop, 24 juni 2018