Massaal Duits protest tegen minder vrijheden en meer politiemacht

In Düsseldorf hebben op zaterdag 20.000 mensen betoogd tegen de dreigende beperking van hun vrijheid doordat de regering van de deelstaat Nord-Rhein Westfalen nog meer bevoegdheden wil geven aan de politie. Ook in andere steden gaan betogers de straat op. Niet alleen in ons land staat de vrijheid onder druk ook in de Duitse bondslanden staat deze ernstig onder druk.

De kritiek heeft al geleid tot het over de vakantie heentillen van het gewraakte wetsvoorstel. In de deelstaten Bayern en Baden-Württemberg zijn de bevoegdheden van de politie al opgerekt.

Een dreigend gevaar is genoeg

Het protest wordt breed gedragen door voetbalfans, databeschermers, politici, milieuactivisten, antifascisten, feministes, vakbondsleden. Meer dan 200 organisaties hebben hun steun betuigd.

Die NRW Landsregering plant een enorme aanscherping van de politiewet, met als uiterst belangrijk onderdeel dat het bestaan van een vermoeden van een terroristische daad voldoende is voor politie-ingrijpen. Tot nu toe was een concrete situatie met een concreet gevaar vereist. In de toekomst is het dus voldoende als er gevaar dreigt. In een dergelijke situatie mag de politie:

  • Personen opsluiten,
  • Mensen bevelen een plaats niet te verlaten of niet te betreden,
  • Personen verbieden, met andere personen contact te leggen

Alsof dat nog niet genoeg is mag de politie ondanks het afraden hiervan door Amnesty tasers als wapen gaan gebruiken, raciaal profileren (dat betekent iemand als verdacht beschouwen op basis van ras, ethische afkomst, geloof of nationale herkomst), uitbreiding van de mogelijkheden van openbare video-observaties, verlenging van de inhechtenisperiode bijvoorbeeld voor het vaststellen van de identiteit voor 7 dagen en bij terroristische gevaar zelfs een maand.

Onder het mom van ‘bescherming’ moeten burgers in ‘democratische’ landen steeds meer vrijheden inleveren. Dit terwijl de kans op een terreuraanslag,  vergeleken bij andere gevaren die burgers dagelijks bedreigen, het kleinst is. Niet alleen de privacy wordt aangetast, kijk maar naar de sleepnetwet bij ons, maar ook de mogelijkheden die de politie bij de uitoefening van geweld krijgt nemen enorm toe. De bevoegdheden van de politie zijn nu al in feite onbeperkt, waarbij hun optreden steeds meer levensbedreigend gaat worden voor burgers die er ‘verdacht’ uitzien. Dat kan immers al een reden zijn om hem of haar uit te schakelen.

Het lijkt dat steeds meer burgers door krijgen dat hun vrijheden op de tocht staan. Helaas zijn er al veel vrijheden en rechten ingeleverd, waarvan we uit ervaring weten dat wanneer je als burger iets inlevert je dit van de overheid niet zo gemakkelijk meer terug krijgt.

Rob Vellekoop, 9 juli 2018