Een ooggetuigenverslag van gesprek van #GeleHesjes met Rutte

Afgelopen dinsdag bezoeken vijf Gele Hesjes op uitnodiging premier Rutte in zijn torentje. De uitkomst is ongewis, maar de massa media weten een ding zeker niet iedereen schudde Rutte de hand. Vandaar dat DLM Plus het ooggetuigenverslag van een van de deelnemers compleet publiceert, om zaken die er wel toe doen naar buiten te brengen. Het is het verslag van Westerbeek waaruit blijkt dat er wel degelijk het een en ander is afgesproken. Uit het stuk blijkt verder dat er een openhartig en pittig gesprek is gevoerd.

Na het gesprek lijkt de belangstelling voor de Gele Hesjes weer te zijn toegenomen. In de massa media is de nadruk gelegd op de weigering van twee deelnemers van de Gele Hesjes om de hand van Rutte te schudden. Inhoudelijk zijn er interessante zaken aangehaald in het Torentje.

Elbert Westerbeek is een van de vijf Gele Hesjes die met de premier sprak. Hieronder staat zijn verslag.

Mijn incomplete verslag van dinsdag 7 mei. Ik hoop dat wij alle vijf een verslag schrijven zodat er een compleet beeld ontstaat van het gesprek met Rutte!

Om 16:50 gingen we met ons vijven en de gehele groep op weg naar voren tot we bij de politie kwamen… Toen gingen we naar het torentje. We gingen naar binnen en zagen ineens een stuk of vijf camera’s, waar ik niets van wist, op ons gericht en alles opnemen. Na de handensessie gingen we zitten en ik kwam naast de Premier te zitten. We kregen wat te drinken en er was discussie over rietsuiker. Was dit er wel of niet? Ik zat naast Premier Rutte en voelde hem tijdens het gesprek wat ontdooien en onder de indruk raken van ons en wat en hoe we de inhoud naar voren brachten.

Deesje (Desiree van Deurse, red.) begon met het aanbieden van twee brieven met schrijnende voorbeelden van inwoners die in de knel komen door de overheid en daarna bood ze ons GH MANIFEST aan.

We hebben hem ook gevraagd of hij afstand wil nemen van het gewelddadige politieoptreden in Frankrijk. We zouden allemaal een aantal punten naar voren brengen en Ingeborg had zes vragen.

Na Deesje nam Hannie (Descendre, red.) het woord en vertelde over haar arrestatie, dat ze geen dienstnummers kreeg van de dienders en het uitstervingsbeleid van woonwagenbewoners en de moeilijkheden daarmee in Den Haag. Ze wilde hierover met Burgemeester Krikke spreken. We hebben afgesproken dat er bemiddeld wordt om een gesprek tussen de Burgemeester en Hannie en woonwagenbewoners te regelen.

Hannie was lekker persoonlijk tegen Rutte en dat was perfect en ontwapenend. Rutte zei ook iets over klachtenregelingen en de ombudsman, maar we weten allemaal dat dit niet werkt en naar de Ombudsman/vrouw wel schijnbaar wordt geluisterd, maar de adviezen in de la verdwijnen en ook door gemeenten meestal niet worden uitgevoerd.

Toen kreeg ik het woord.
1. De crisis, – en herstelwet moet op het punt van energiebeleid open gebroken worden, zodat provincies weer zelf kunnen besluiten hoe ze hun landschap kunnen inrichten en de bouw van die afgrijselijke windmolenparken in Wijk bij Duurstede, de Monden (Drenthe), Groningen en Emmen kunnen stoppen. Het doordrukbeleid van de Rijksoverheid moet ongedaan gemaakt worden. Rutte zei later dat er al juridische afspraken over gemaakt waren, maar ik zei dat het onzin is. Waar een wil is, is een weg. Ik heb aangedrongen dat hij er toch serieus naar ging kijken, want niemand wil die dingen en ze zijn op land niet eens meer nodig, nu ze in zee worden gebouwd.

2. De transitie in het sociale domein is een drama. Er is flink bezuinigd op de WMO/de (thuis)zorg en er zijn grote tekorten in vele gemeenten bij de WMO en de Jeugdzorg. Daarom moeten gemeenten bezuinigen op de uren en op andere voorzieningen. Hier moet meer geld naar toe en de inrichting moet anders, de bureaucratie moet minder en de toegankelijkheid moet beter. Hij gaat ernaar kijken. Aan het eind van het gesprek vroeg ik nog of hij hierover met de VNG in gesprek wil gaan om de bureaucratie te vereenvoudigen. Hij zegde dit toe.

3. Toen heb ik het gehad over GESARA, het Quantum Financieel Systeem en de Global Currency Reset. En gevraagd of hij hiervan op de hoogte was en of Nederland hierbij kan aansluiten? Hij zei dat hij hier niets van wist en zou dit uitzoeken. Ik zei dat ik het zeer interessant vond dat hij zei dat hij er niets van wist. (natuurlijk weet hij ervan) Ik zei dat het onder ander gaat om de goudstandaard opnieuw in te voeren en dat er dan ook schulden van landen en particulieren kunnen worden kwijt gescholden.

Hij gaat het uitzoeken en we komen er dus in het volgende gesprek op terug. Zie de linken: https://www.gesarahelp.org/ Extra: Rusland en andere landen zijn van het Swiftsysteem af en daarom is er ook achter de schermen zo’n strijd aan de gang en wordt o.a. Rusland neergezet als een boeman. https://www.geotrendlines.nl/russische-banken-swift-betaal…/

Ik heb GESARA/QFS/GCR ook achteraf genoemd in de media interviews, maar geen enkele rubriek heeft dit uitgezonden en geen enkele krant heeft dit gerapporteerd. Ik begrijp wel waarom…want dit heeft veel gevolgen voor de bestaande machten, als dit zich doorzet..

4. Als laatste, en een beetje later in het gesprek, omdat ik me dit ineens realiseerde. Ik zei. Als illustratie dat er veel geld wordt verspild bij de overheid en aan zogenaamde goed bedoelde programma’s om de leefbaarheid of de positie van inwoners te verbeteren, wil ik het project “Kans voor de veenkoloniën” noemen. Dit is geïnitieerd door A. Mulder van het CDA. Er is 8 miljoen voor beschikbaar. Maar het geld gaat met name op aan feestjes, bijeenkomsten, rapporten, onderzoeken en moralistische gezondheidsprogramma’s. Dit geld komt ook ten goede aan organisaties en de agenda die ze bedacht hebben zonder voldoende inbreng en draagvlak bij alle inwoners van het gebied.

Als laatste zijn het projecten die symptomen bestrijden in plaats van echte oplossingen te bieden. Terwijl dat geld ten goede moet komen aan de mensen, het volk in het Veengebied (Oost Groningen-Drenthe). Bijvoorbeeld zou een experiment met het basisinkomen meer zoden aan de dijk zetten. De Premier gaat dit uitzoeken. Dit voorbeeld is illustratief voor vele geld-verspillende projecten. Ook is de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied nog naar voren gekomen en dat dit snel beter moet en het geld bij de slachtoffers terecht moet komen.

Toen kwam Kim (Wittop Koning, red.), juriste, aan het woord en heeft het gehad over het Wetboek van Strafrecht. Dat dit verkeerd is ingericht en verkeerd wordt gebruikt, Vooral tegen de mensen, en het mensenrecht. Ze heeft velen casussen waar het misgaat. Ze heeft aangeboden om deze casussen te bespreken en advies te geven over oplossingen en een beter gebruik van het Wetboek van Strafrecht. “Publiekrecht is mensenrecht is strafbaar bij schending in strafrecht dat is WET en ieder is gelijk voor de wet art 2 SR in wetgeving (privaatrecht) dus in zakelijk burgerrecht is dat iets anders, dat is een contract recht.” We gaan zien of dit aanbod serieus wordt genomen.

Toen stelde Ingeborg (Westerhoff, red.)zes vragen; Helaas weet ik ze niet allemaal meer. Over de verkiezingswinst van het FvD en waarom de VVD dan toch in zee gaat met de kleinere partijen in de meeste Provincies, over het begrotingstekort van 11 miljard en waarom dit niet teruggaat naar de burger of wordt geïnvesteerd, en waarom hij niet aftreedt als Premier (gaat ie niet doen, zei hij). Toen beantwoordde Premier Rutte de vragen en legde vooral zijn beleid nog eens uit.

Afspraken

Daarna nam Deesje weer het woord en gaf aan dat er naar de burger geluisterd moet worden en noemde een aantal voorstellen om meer inspraak te regelen.

Hier hebben we dus een afspraak over gemaakt en als dit intern afgestemd is komt dit via officiële kanalen en/of ons naar buiten. Er is dus ook afgesproken dat er na de zomer een vervolgafspraak komt en Rutte het Manifest gaat bestuderen en daar een reactie op komt.

Hierna gingen we op de foto. Eerst met ons vijven en daarna met Premier Rutte in ons midden. Toen namen we afscheid en praatten nog even kort na.

Tot zover het verslag van de bespreking.

Rob Vellekoop, 13 mei 2019

9 Comments

 1. Klein tikfoutje in het verslag, maar wel een groot verschil: € 11 miljard is geen tekort, maar begrotings-overschot oftewel winst. En dat moet terug naar de burgers, die officieel aandeelhouders zijn als belastingbetalers. Het Ministerie van Algemene Zaken is als onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. En dus is Nederland als bedrijf geregistreerd. Met alle wettelijke gevolgen van dien, zoals jaarlijkse aandeelh.vergadering. Verder vwb de massamedia: tja logisch want die zijn linksgeorienteerd en anti-gele hesjes die in hun ogen (extreem) rechts zijn en gewelddadig. Waarom horen en zien we ook niets op en bij NOS/NPO over de wekelijkse gele hesjesdemo’s in Frankrijk en het zeer gewelddadige optreden van de Franse politie, leger en (geheime) Eurogendforce?

 2. Klopt. Een overschot van 11 miljard maakt de zaak des te schrijnender.

 3. Heel goed dat deze 5 hun gesprek hebben gehad. Er is echter nog veel meer aan de hand. En zal pas opgelost worden als wij het water écht aan de lippen hebben. zo gaat dat altijd. En dan zeggen de waarschuwers:Ik had jullie gewaarschuwd ?

 4. ik vind het leuk en interessant maar het zet geen één zode aan de dijk. Dit gedrag van RUTTE is symptoom bestrijding of ook wel damage control.Het interesseert hem echt geen moer. Hij is een gechanteerd onderdeel van een crimineel systeem en IK zou ook geen lid van deze misdaad bende een hand geven, sterker nog: ik zou er nooit naar toe gaan.

 5. Rutte zegt; Ik ga het onderzoeken.
  Dit is een standaard antwoord om er niets mee te doen
  Als er op een latere bijeenkomst op teruggekomen wordt zal hij meedelen: ik ben er mee bezig!
  Een klassieke manier om er niets mee te doen.

 6. Applaus voor deze mensen, terwijl het overgrote deel van mijn volk wegkijkt, zich geslachtofferd voelt, verlamd is of zegt het helpt toch niet. Polderstumpers noem ik dat. Goed zo actievoerders en politici die tegen dit afbraakbeleid ingaan.

 7. Ach, ach, dit is om te huilen en om te lachen tegelijkertijd. Hopeloos naieve, gretige wensdenkertjes die denken dat het voor de premier een fluitje van een cent is om voor Sinterklaas te spelen. Ik heb de indruk dat Rutte zich volkomen overvallen heeft gevoeld door deze drammers met hun eisen- en wensenlijstjes. Vandaar ook het onbeholpen “dat zal ik laten onderzoeken” van de min.president. Tja, die hesjeslui weten natuurlijk precies hoe € 11.000000000 dient te worden besteed. En ze vertegenwoordigen uiteraard de overgrote meerderheid van het Nederl volk, toch?? Mijn hemel, je ziet de giga-teleurstelling al van verre aankomen: eerdaags zal, vrees ik, nl blijken dat ook de fantastische Nepmessias, Tjer B (en zijn kluppie) voor onze gele kunststofdragers niets bijzonders kan klaarmaken. Och, de beroepssneuneuzen toch…..

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.