Hoe kan gehypnotiseerde bevolking de C. angst overwinnen en vrij komen uit gevangenschap?

Beeld 123rf - Gevangen in angst

Hypnotherapeuten hebben een waardevolle analyse gemaakt van de staat van angst waarin het grootste deel van de bevolking gevangen zit. Ze vertellen hoe we erin zijn terechtgekomen en geven ook aan hoe iedereen hier weer uit kan komen. Yvette Rooding en haar collega`s zeggen in feite (lees hier hun artikel) dat je uit het propaganda script moet stappen waarin de media de mensen gevangen houdt door voortdurend te wijzen op de gevaren van corona. 

Begrip

De therapeuten hebben niet alleen een schitterende bijdrage van de analyse van de gebeurtenissen gemaakt, maar helpen dankzij deze verklaring voor een groeiend begrip tussen de twee groepen waarin de samenleving uiteen is gevallen. De voor- en tegenstanders van de maatregelen hebben hun stellingen betrokken en staan soms recht tegenover elkaar. De uitleg zou ervoor kunnen zorgen dat de tegenstanders de voorstanders tegemoet komen. Mensen die doodsangsten uitstaan veroordeel je meestal niet, maar sta je bij en probeer je gerust te stellen.

In dit geval betekent dit dat tegenstanders de voorstanders zouden kunnen proberen op hun gemak te stellen in plaats van te bestrijden.

Mensen die doodsangsten uitstaan, zoals met talrijke landgenoten op dit ogenblik het geval is, bevinden zich in een soort dikke mist om hen heen. Zij zien weinig tot niets meer en kunnen nog net een meter voor zich uitkijken. In doodsangst dragen zij hun mondmaskers en houden krampachtig afstand. Niet omdat ze dit zo graag willen, maar uit pure overlevingsangst.

Als je dan je medemens wil helpen roep dan niet van buiten de mist dat hij of zij het gezond verstand moet gebruiken. Dergelijke kreten dringen niet door. Het enige dat een kans maakt, is begrip tonen en met respect de medemens benaderen. Probeer je in te denken dat deze mensen het moeilijk hebben (net als de tegenstanders trouwens).

Daarnaast is het natuurlijk zo dat je niet zonder elkaar kunt. We hebben elkaar nodig!

Shock

“Zoals wij het zien is begin 2020 vrijwel iedereen in die hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van de pandemie. Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was.”

“Ons onderbewustzijn stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk werden we na die shock bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige suggesties van de overheid en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal over het dodelijk virus zich, zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onderbewustzijn.”

“Door de vele herhalingen, iedere dag, ieder uur, al maandenlang is dit verhaal, deze ‘waarheid’ voor vele mensen dé waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. Je zou kunnen zeggen: “zij zien een zaal vol met naakte mensen” (=dodelijk virus) en zij kunnen het niet meer ‘niet-zien’ omdat de hypnotiseurs blijven herhalen dat dit de waarheid is…”

Je neemt heel gemakkelijk alles aan wanneer je in een gehypnotiseerde staat bent (mits datgene, wat er tegen jou gezegd wordt, niet tegen jouw waarden en normen ingaat). Dan zal je suggesties onbewust opslaan en geloven.

Als illustratie. Tijdens die eerste weken van de corona crisis in het voorjaar van 2020 heb ik foto`s gemaakt van uitgestorven winkelstraten alsof de dood hier al had rondgewaard. Iedere winkel leek toen afscheid te hebben genomen en hield zijn deuren gesloten.

Framen

Opmerkelijk is dat de therapeuten zien dat er kwade opzet zit achter het hypnose verhaal. Zij zeggen dat natuurlijk niet met zoveel woorden, maar dat is wel de conclusie die we kunnen trekken.

De angstcultuur houden ‘ze’ in stand door te ‘framen’. “Zij vertellen het verhaal over het virus door specifieke woorden te gebruiken die afschuwelijke beelden in onze (toch al angstige) geest oproepen.”

Zoals “het is druk op de IC’s omdat vooral oudere mensen van boven de 80 jaar dit virus niet goed aan lijken te kunnen en een percentage overlijdt hier dan ook aan” en “De afschuwelijke hoeveelheid doden op de overvolle IC’s geven de overwerkte en onderbezette zorg enorme stress”

Door deze laatste zin gaat ons eigen overlevingsmechanisme gelijk op tilt! “Wij kunnen er allemaal aan sterven, is er misschien geen ruimte op de IC, als ik ziek word waar moet ik heen”.

Je begrijpt dat de manier waarop je vertelt enorme impact heeft op de mens die luistert.

Techniek

De technieken naast hypnose die overheid en massamedia gebruiken zijn de volgende volgens de hypnotherapeuten kring.

– De herhaling van zinnen die angst oproepen,
– de woorden in overtreffende trap,
– de koppelwoorden en
– de manier waarop zij zinnen afbuigen zorgen ervoor dat het opdrachten worden die direct in ons onderbewustzijn (kunnen) belanden.

“Door voortdurend deze angstige en vaak zeer overbodige priming, blijven mensen in hun Freeze-, Flight- of Fight-modus, wat zeer ongezond is voor ieder mens.”

Als deze angstige concepten voortdurend herhaald worden door leiders en reguliere media dan wordt dat iemands waarheid, zonder dat diegene daar bewust voor kiest!

(subliminaal programmeren)

Alleen al doordat mensen zich gaan realiseren dat de overheid technieken inzet om de bevolking in angst te houden kan al voldoende zijn om de voorstanders van de corona maatregelen uit hun angst te halen.
Het voortdurend herhalen van deze boodschap moet kunnen werken.

Hoe kom je eruit?

Volgens Yvette en collega’s kan je op de volgende manieren uit de hypnose komen.
“Zet de TV/radio uit,  lees geen kranten meer.”
Wat Yvette Rooding en haar collega`s in feite zeggen is dat je uit het propaganda script moet stappen waarin de media de mensen gevangen houdt.

“Ga tegengestelde (!) meningen beluisteren. Doe dit net zo lang totdat je merkt dat jouw woede en weerstand verminderd. Zodra je daar bent zal je bemerken dat er weer ruimte is om zelf na te denken over jouw keuzes.”

Veel alternatieve media brengen het andere nieuws dat over de corona maatregelen niet met het grote publiek gedeeld wordt of mag worden. Zij werken aan de onthypnotisering van de mensen. (Vandaar dat de overheid zoveel moeite doet hen de mond te snoeren)

“Voel je emoties die je voelt, ten volle. Stop ze niet weg!”

“Nieuwsgierigheid. Door alle kanten te belichten en te bekijken, kun je alle standpunten innemen en eruit komen.”

“Adem diep door je boosheden en verdriet heen, ademtechnieken helpen om uit jouw emoties te komen.”

“Haal je focus af van datgene waar jij zo angstig, boos of verdrietig van wordt. Focus op alles wat er goed is.”

 

Rob Vellekoop, 3 december 2020

10 Comments

 1. Rob Vellekoop. Jouw waarlijke , ‘ ongeschonden ‘ , en voortdurende onderzoeksmentaliteit, geeft keer op keer adem, aan de negatieve doordraai van ‘ smensens massa-media ontvankelijke mind! ( geloof !)

  De voedingsbodem waarop deze woeker – in alle vormen en gedaantes ( en tijden , er is een geschiedenis over te schrijven ) , kan zich keer op keer opnieuw voltrekken.

  Mogelijk spelen , behalve media en overheden ook , per individu, in essentie , een rol , dat het slechts aan enkelingen gegeven is , om innerlijk resistent daartegen, ‘ hun autonome soevereine zelf ‘ te beluisteren. Nog slechts aan enkelingen voorbehouden, niet voorkomend in ook maar enige representatie !

  Het onderwijs is dan ook een afleer-fabriek.
  Kinderen kunnen spelen door de vermogens die aan spelen ten grondslag liggen.
  Volwassenen , zijn veelal , van dit authentiek – zelfOpenbarend – vermogen ‘ afgedreven ‘ zelven ‘ . ( dus niet-zelven , of non-zelven)
  Ze zijn en vertolken de buiten ‘ het voortdurend ontstaan , en voortdurend scheppen, getilde, ‘ verkochte en verkopende , aantallen, vorm gegeven in de groeps-outfits, waarin deze staat van zijn, zich spiegelt ! En in welke verloren staat , ( immer van gisteren ) , een identiteit ( dwz een stuk wrakhout om zich aan vast te houden, nodig wanneer je niet beschikt over de overgave aan de opwaartse gelaten kracht van het gedragen en gegeven en geschonken zijn , door kosmosche werkelijkheden )

  In die zin is dit soort opgroeien van de stuk voor stuk ongekend uniek geschapen mens, – zoals gegeven en aanwezig in de toegerustheid van het kind – waardoor een ieder dan ook omringd is met steeds weer niets dan anderen, een permanent op hen losgelaten zelf-arborterende kracht, zodat de uitkomst resulteert in de zwaar gereduceerde -van lerend vermogen en speelkracht – afgedreven , ‘ mens ‘ .

  De volwassene is gereduceerd tot de figurant , ter bevestiging van de aldus in omloop zijnde confectie ( al heel lang voor de mondkapjes , gele sterren, en haken kruizen , en andere aangeleerde en opgelegde vijgebladen ,die er de hyper zichtbare ultiem zichtbare uitwas en geschiedenis van zijn/ weergeven ) .

  Rob, als kind al, besefte ik het volgende ,

  Ieder 1 wijkt van ieder 1 af
  daarin komt
  Ieder 1 over 1,
  Niet in overeenkomen !

  De laatste vorm – het overeenkomen in groeps-identiteiten – is evenwel, ( hopelijk als slechts een cocon ) vooralsnog , als een uiterst nog onontwikkelde gedaante , de soort van belichaming , waarin dit ‘ er aan gelinkte ‘ ,ongeboren zelf ‘ administratieve zelf ‘, zichzelf uit handen heeft gegeven , aan deze collectieve afdwaling . De ogenschijnlijke diversiteit , is een diversiteit van groepen, maar nog diep ongekend , in de wezenlijke zelf-geboren zin , van de wezenlijk ongekende ander , die iedere ander is, maar nog maar weinigen kunnen / durven zijn, vanuit het zichzelf in deze zin, afgeleerd en uitgeschakeld hebben, inclusief elkaar, want het metselwerk van deze groeps-identiteiten is angst, en terecht, want men is immers zichzelf kwijt !

  Dientengevolge komt het me voor dat vooralsnog het merendeel , een ‘ via ‘ – existentie , leeft !
  Wat is een ‘ via ‘ – existentie ? Dat is dat je inplaats van dia , terecht bent gekomen in ‘ via ‘ .
  Vandaar dat ‘ deViatie
  ‘ – afwijking – welbegrepen, alleen de werkelijke , situatie kan tonen, van een nog ongekend werkelijke en speelse en spelende werkelijkheid, met niets dan , voor ieder 1, werkelijk geboren ‘ anderen ‘ , om zich heen.
  En wie is dan wel ‘ die ander ‘ , behalve nog uiterst dun gezaaid, voorkomend, en vanuit de inbedding in groeps-identiteiten , buiten zicht ( onzichtbaar ) , omdat het simpelweg aan de referenties ontbreekt , om het in deze zin, onzichtbare en ongekende , als uitgangspunt ter beschikking te hebben. Maar daar, in het in deze zin onzichtbare en ongekende , is de aanwezigheid van de afwezigheid , in diaspora, zonder thuis of afkomst in het bekende , dat immer van gisteren is. Mogelijk dat zicht / licht hierop gaat doorbreken. Ik vermoed dat daar tegenwoordigheid van geest, voortdurend aanwezig in een voortdurend heden, de bron is. Het impliceert een post-administratieve werkelijkheid , waarin mensen, hun eigenheid/ gegeven en geschonken zijn, niet langer nog vinden ‘ via ‘ , welke administratie-ontleende bestaansvorm dan ook.

 2. Beschouwd vanuit juist weergegeven doorzicht, lijkt het erop, dat het vijgeblad , het eerste mondkapje was, van de geschiedenis van de zelfvervreemding en massa-woeker, ‘ groei ‘ , genoemd !

  Robert Verhoeven

 3. De aanbevelingen die Yvette geeft zijn redelijk voor de hand liggend en ik denk dat de meeste mensen die daar toe in staat zijn inmiddels op die weg zitten, tv uit, krant opgezegd en informatie uit de alt media gehaald.
  De groep die zichzelf nu nog steeds angstig achter een niet werkend mondkapje verschuilt zal veel moeilijker uit de hypnose te halen zijn. Daar bespeur ik ook vaak een vorm van patriotisme: met z’n allen de schouders eronder, doorpakken, even door de zure appel heen bijten en met opgestroopte mouwen voluit in de aanval tegen de vijand: corona. Als die eenmaal verslagen is, en iedereen gevaccineerd, kunnen we ons normale leven weer oppakken. Iedereen die dat niet zo ziet is een gevaar voor zijn/haar medemens en is er schuldig aan dat het verschrikkelijke virus nog altijd niet verslagen is.
  Ikzelf denk dat je deze mensen alleen kunt overtuigen met keiharde feiten, zoals de zinloosheid van het dragen van een niet werkend mondkapje, de PCR test die helemaal niets zegt over wel of niet besmet zijn, de enorm meevallende sterftecijfers.

  Mijn hoop is nu vooral gevestigd op de PCR test retraction paper en de rechtszaak die Reiner Feullmich aan het voorbereiden is tegen onder andere Drosten en Tedros. Als dat op korte termijn groot in het nieuws gaat komen kunnen we elkaar misschien tijdens het aanstaande kerstfeest weer zonder schuldgevoel en ongestraft knuffelen.

 4. Top artikel maar zie de angstige gehypnotiseerden maar eens zover te krijgen.. Ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Hoe vriendelijk of begripvol ik laagdrempelige, feitelijke informatie aangeef, ik kom voornamelijk weerstand tegen. Ze benoemen dan bezorgdheid en of ik niet obsessief bezig ben.. Zelfs mensen die me echt goed (zouden moeten) kennen.. Triest

 5. Rob, ik – robert verhoeven – zond , niet zozeer een re-actie, maar eerder een ‘ bezinking ‘ of ‘ beluistering ‘ .
  Het duurt soms zo ( selectief ? ) lang, voordat een dergelijke gerelateerde zienswijze , verschijnt. In de rubriek ‘ Geef een reactie ‘
  Wanneer je het apart, als op zichzelfstaande bijdrage ( preluderend op meer ) wilt plaatsen , juich ik dat toe, temeer daar je dan mogelijkerwijs, getuige zou kunnen zijn, van de geboorte van een volstrekt , ongekende , beweging, waarvan het niet onwaarschijnlijk is dat ze onder het begrip TvG ( is is is = Tegenwoordigheid van geest ) , zich veraanwezigt (binnen alle non referentie om haar waar te nemen) , teneinde mede een klimaat te scheppen , om ieder mens vertrouwder te laten verkeren, met zijn eigen onbekendheid , dus met een nog zo onontpopte onvertaalde uniekheid. Of een dergelijk geluid binnen de buhne van de verkiezingen , in maart , mee gaat klinken, zou ik bv met jou en je allerte en onbevangen geestesgesteldheid willen doorschouwen.
  Daartoe introduceerde ik een al even weinig vertrouwd , onbekend jargon ( als einstein ooit ook in een nog niet te
  Lezen / ontvangen, taal, een eenling was )
  Dit impliceert dat ik daartoe een post-administratieve episode , ontsluit, waardoor tot zicht gebaart kan worden, in welke zicht / scheppend epoche we kunnen geraken. Ik maak als autonoom beeldend kunstenaar , tekst en beeld , poezie , waaronder ook film, binnen mijn DD ( digital diary ) . Af en toe zit daar ook wel eens iets tussen, wat zicht geeft op de boven beschreven daadwerkelijke ogenblikkelijkheid . Mogelijk zou het – alhoewel in geen rubriek thuis te brengen – niet misstaan, op het platvorm, waarin jij , ruimte laat, aan reeksen onbekende geluiden.

  Laat me horen, Rob !

 6. T.a.v. Rob Vellekoop

  Rob je had gelijk: de leden van de BPOC worden NIET betaald voor hun diensten. Dus mijn excuses (ook aan de lezers hier) dat ik daar anders over heb gedacht. Ik had dit beter moeten onderzoeken.

 7. Just ask your self, why is there a worldwide covid script?

  Covid19 is a patented usa biological weapon.

  Event 201 in Wuhan was a covid simulation
  performed by the John Hopkins University in Wuhan.

  Next. A covid outbreak epidemic like.

  WHO resets the rules, now covid is a pandemic.

  United Nations (a USA vehicle) comes into play.

  Massive social engineering and Guantánamo Bay torture techniques
  inflicted on domestic populations. Worldwide.

  The Trump Retard keeps talking about the China virus.

  Most likely a USA geopolitic assault on China.

  State Goverments keep persisting in Covid propaganda.

  Following a USA script.

  War is coming people. Faster then you think.

  So again…

  Just ask your self, why is there a worldwide covid script?

 8. Mooi geschreven en goed om er weer extra bij stil te staan hoe waar het allemaal is voor hen die in de overheid vertrouwen. Ook denk ik dat voor velen de angst al gezakt is, maar hun nieuwe waarheid de norm is geworden. Plus dat we generaties lang hebben geleerd om te doen wat ons verteld wordt…gehoorzamen aan “een meerdere” zoals het genoemd wat daar groeien ook nu nog de meesten mee op.

 9. Nemen psychopatisch vormen aan, elke keer wijzen ze naar gezonde, die de oorzaak van pandemie zou zijn?
  Dat mag nooit gebeuren!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.