De Ruiter komt met nieuw boek: COVID-19 en de wereld erna

Het nieuwe boek van Robin de Ruiter is uit. Het behandelt hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt en op welke manier we de problemen kunnen oplossen en de samenleving een gezonde dynamiek kan krijgen. Daarvoor is het nodig dat we opnieuw de instituties van onderop opbouwen, met het recht van vereniging en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. De Ruiters belangrijkste boodschap: we moeten het zelf doen, omdat de overheden aangetoond hebben het niet te kunnen.

Analyse

In de maatschappij horen we steeds vaker het bericht dat ‘het zo niet langer kan’, dat er fundamentele veranderingen moeten komen in ons maatschappelijk bestel. Hoe moeten we verder leven met onze instituties, waarin we ons vertrouwen verloren hebben?

Gedurende de laatste tientallen jaren heeft onze samenleving twee tegengestelde ontwikkelingen ondergaan: aan de ene kant toenemende grootschaligheid en eenvormigheid door automatisering, digitalisering, grensoverschrijdende fusies van bedrijven, concentratie van geld en dus macht.

Anderzijds een steeds veel kleuriger wordende bevolking die zich dankzij het internet steeds meer bewust is van de omgeving, van oorzaak en gevolg en de tekortkomingen van onze overheid. Dit zorgt voor steeds meer onrust en verzet van de bevolking.

Onze Europese overheden zitten via het “Verdrag van Maastricht” in 1992 vast aan de belangen van de “Vrije Markt”: met artikel 129 is het mogelijk dat er een innige samenwerking en belangenverstrengeling tussen de overheden, de globale I.T. bedrijven en de globale farmaceutische bedrijven tot stand komt. Dat alles is overkoepeld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

In zijn voorwoord schrijft Robin de Ruiter:”Uit de stukken en publicaties waarnaar verwezen is in dit boek blijkt dat de ontwikkelingen die het meest op ons dagelijks leven van invloed zijn, zoals digitalisering, automatisering, infra‐ structuur, netwerken zoals 5G (en 6G in de nabije toekomst), zich vrijwel altijd onttrekken aan democratische controle.”

“De ontwikkelingen gaan door ongeacht wie er in de parlementen zitten en wat ze er wel of niet van af weten.”

Die gang van zaken beschrijft hij in het boek.

Vertrouwen

De Ruiter noemt het bizar dat onze bevolking, dag in dag uit geconfronteerd met de onbetrouwbaarheid en het onvermogen van de overheden, plotseling een schijnbaar onbegrensd vertrouwen in dezelfde overheden heeft als het vaccinaties betreft. Hij vraagt zich dan ook af:”Is dit vertrouwen gebaseerd op overtuiging of op angst?”

“In navolging van President Eisenhower kan nu sprake zijn van het ‘medisch‐farmaceutisch complex’ en dat is op zijn minst net zo invloedrijk als het door hem benoemde ‘militair‐industrieel’complex.   De gang van zaken is voor de gemiddelde burger niet te begrijpen, ontwikkelingen gaan door zonder enige invloed uit te kunnen oefenen en de politiek stuurt ons met praatjes het bos in. Voor wat betreft vaccinatie worden wij geacht deze personen op hun blauwe ogen te vertrouwen. Helaas kunnen wij nu ook niet anders gezien de situatie waarin wij nu verkeren.”

Toekomst

In het boek vertelt hij hoe wij onze maatschappij kunnen hervormen zonder dat iemand iets afgenomen zal worden.

“Er is een alternatief, in de vorm van het creëren van lokale economieën gebaseerd op gemeenschappelijk bezit en gemeen‐ schappelijke verantwoordelijkheid.   Het betreft zelfbeheer van de woningvoorraad van de corporaties en hervorming van het monetaire systeem.  Geld gecreëerd met de computer uit het niet verdwijnt nu in aandelen- en huizenspeculatie. ”

In de tweede helft van hoofdstuk zes staat dat het mogelijk is het leven weer in eigen hand te nemen, zoals oorspronkelijk in de Woningwet en ook het Verdrag van Rome in 1957 bedoeld was. Hier is uitgelegd hoe wij onze maatschappij kunnen hervormen zonder brokken te maken en niemand meer failliet hoeft te gaan of werkloos hoeft te worden. Tevens kunnen we de bureaucratie achter ons laten.   Ook zal het mogelijk blijken pandemieën op een acceptabele wijze beheersbaar te houden. Het probleem ‘brexit’ kan opgelost worden. Deze oplossing werkt ook in landen zoals bijvoorbeeld Brazilië. Het kappen van het regenwoud kan snel stoppen als men de middelen van bestaan op een manier zonder roofbouw kan organiseren.”

Het boek is te koop via de sponsor van DLM Plus namelijk Academy of Happiness. Bekijk het hier.

Rob Vellekoop, 5 december 2020

 

3 Comments

  1. “…en de wereld erna.”

    Ik heb de afgelopen weken veel onderzoek gedaan naar de situatie in communistisch China en naar hun verhouding met de rest van de wereld. Die is alarmerend hoewel we daar niets over horen in de media. China wil graag een burgeroorlog in de VS. Wil dat trouwens wel in meer landen maar bovenal in de VS. Ik neem een zeer sterke aanwas van Chinese producten waar, ook hier in Hongarije. Momenteel vist China met duizenden trawlers alle oceanen compleet leeg en je hoort daar niets over. In China zijn dank zij hun gretige manier van zaken doen bijna geen vogels meer. De Chinese media zijn met die van de rest van de wereld gelijkgeschakeld. Dus alleen datgene wat je horen mag, de rest wordt kapot gemaakt. China doet wereldwijd zaken, gaat daarbij over lijken (letterlijk!) en laat een spoor van vernietiging achter. Joe Biden heeft zaken gedaan met China en als Trump president is geworden maar dat niet mag kon dat wel eens tot een burgeroorlog leiden. Waren we al gereduceerd tot belastingbetalers en consumenten, met de anti-corona maatregelen en de daaraan gelieerde wetswijzigingen worden we gereduceerd tot Chinesen. Tot rechtenloze maden: iedereen gelijkgeschakeld, het liefst met zo’n idioot masker voor de mond en in het bedenkelijke bezit van digitaal geld. Kortom: we laten de eeuw van de VS achter ons en worden door onze politici de eeuw van China binnengeloodst. De eeuw van het beste verdienmodel voor de superrijken.

    Google eens op de trefwoorden “China fishing Africa”, dan vallen de schellen je van de ogen. Uiteraard bedoel ik met China natuurlijk niet de Chinese bevolking maar haar leiders van de communistische partij.

  2. Hoe China zaken doet:

    Je vist een gebied leeg tot de plaatselijke vissers werkloos zijn. Vervolgens laat je die werklozen dan op je schip werken in een visrijk gebied tot ze er dood bij neervallen. Daarna volgt een eerlijk zeemansgraf. Zaken zijn zaken:

    https://www.youtube.com/watch?v=-TECC1o0J5k

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.