Vaccinaties in Israël blijken nu al rampzalige gevolgen te hebben

123rf

Een bijdrage van Fred Teunissen*

Het dringt in ons land maar langzaam door hoe groot de risico’s zijn van de covid-vaccinaties. In Israël is dat inmiddels anders. Daar is in korte tijd een derde van de bevolking met het Pfizer-vaccin ingeënt en de impact daarvan is alarmerend. De animo voor ‘een prik’ is in Israël dan ook zienderogen afgenomen.

Israël moest als boegbeeld fungeren voor de wereldwijde vaccinatiecampagne. Het plan was om de hele bevolking van 9,3 miljoen in korte tijd te vaccineren. Eind december werd daarmee gestart en inmiddels ontvingen 3,3 miljoen Israëli’s een eerste Pfizer-injectie en 2 miljoen ook al een tweede (stand op 7 februari).

Al vrij snel verschenen er op social media alarmerende berichten. Tientallen gevaccineerden bleken te overlijden vlak na de vaccinatie of enkele weken later.

Zie daarvoor de video hieronder. Daarin worden de namen van 28 overledenen genoemd en soms wordt er kort iets van de omstandigheden rond hun overlijden toegelicht.

Is deze video een aanwijzing dat er iets zeer ernstigs gaande is in Israël?
Het kan, maar het hoeft niet. Mensen gaan immers op een zeker moment dood. En sommigen misschien vlak na een vaccinatie.

Dit is ook het argument dat in Nederland al in een heel vroeg stadium – er moest nog met vaccineren worden begonnen – door de overheid via de media werd verspreid: ‘maak je geen zorgen als dit gebeurt, het is een natuurlijk fenomeen’.

Schokkend hoge aantallen

Dat mag zo zijn, maar de ontwikkelingen in Israël geven te denken als je wat dieper graaft. Op de Twitter-pagina van voormalig New York Times journalist Alex Berenson vond ik een tabel die erop wijst dat er veel meer aan de hand is dan een ‘natuurlijk proces’.

Deze tabel betreft de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin in een groep van in totaal 22.631 personen die gevolgd is tot en met de eerste week na de tweede injectie. De tabel zelf is niet van de overheid afkomstig, maar is wel samengesteld uit publiek beschikbare data.

Bijwerkingen Pfizer-vaccin

Er zijn twee groepen: die van boven de 60 (de ‘ouderen en kwetsbaren’) en die van onder de 60 jaar. In beide groepen is weer een onderverdeling gemaakt in perioden. Na de eerste injectie is er twee keer gepeild en na de tweede ook.

Van de ouderen, in totaal 6011 mensen, zijn er – zie de laatste kolom – een week na de tweede injectie 525 overleden. In de groep jonger dan 60 jaar zijn dat er 25.

Als deze gegevens juist zijn, dan voltrekt zich in Israël een ramp. Dan is er – in elk geval in deze groep van ruim 22.000 mensen een situatie waarbij 4,4 procent van de 60-plussers sterft binnen een week of zes na de eerste injectie.

Dat is een extreem hoog aantal. Mijn eerste indruk na het zien van deze cijfers was dat er ergens iets niet moest kloppen.

Het langjarig sterftecijfer van Israël, dat is het gemiddelde aantal jaarlijkse sterfgevallen per 1000 inwoners, staat op 5. Dat komt neer op een half procent. Voor de groep 60-plus zal dat uiteraard aanmerkelijk hoger liggen, maar 4,4 procent? 44 op de 1000? En dat ook nog in zo’n kort tijdsbestek? Dat is geen normale sterfte, geen ‘natuurlijk proces’.

Veel ernstige bijwerkingen

Op zoek naar meer houvast stuitte ik op twee tabellen, die door de arts Jeffrey Hirschfield op Twitter zijn gepost. Zij lijken de getallen in de tabel van Berenson te bevestigen.

In de tabellen, die Hirschfield postte, worden de optredende bijwerkingen van het Moderna- en het Pfizer-vaccin met elkaar vergeleken. Pfizer scoort in deze groep een mortaliteit van 2,6 procent (ik neem even aan dat dit een groep is met alle leeftijden). Moderna komt uit op het nog veel schrikbarender percentage van 7,7 procent. En dat komt dicht in de buurt van het percentage van Berensen.

Zulke percentages zijn rampzalig. Ze liggen ver boven de natuurlijke sterfte. En als ze op waarheid berusten, dan zien we hier een operatie die – hoe moet je dat noemen – gericht lijkt te zijn op de ‘onvrijwillige, voortijdige levensbeëindiging’ van vele duizenden ouderen.

Het moet gevoelige informatie zijn die Hirshfield online zette, want vandaag zie ik dat zijn Twitter-account niet meer publiek toegankelijk is, zoals het dat gisteren nog wel was.

Als deze gegevens correct zijn dan rijst de vraag hoe ter wereld het mogelijk is dat overheden vaccins met een dergelijke verwoestende uitwerking op hun bevolkingen kunnen loslaten. Wie zulke cijfers ziet en ook maar een beetje goed bij zijn hoofd is, vaardigt direct een verbod uit om deze – moet je dit dan nog wel vaccins noemen? – nog een dag langer te gebruiken.

Animo sterk gedaald

Gevolg van de sterftegolf en de vele berichten over bijwerkingen die inmiddels rondgaan is dat veel Israëli’s zich achter de oren krabben en dat het tempo van de campagne terugloopt.

Aanvankelijk ging het om 150.000 mensen per dag. Dat was begin februari gedaald tot iets meer dan de helft, 87.000. Mensen zeggen af of stellen uit en denkeen er dan eerst drie keer over na.

De regering van premier Netanyahu reageert hierop met chantage. Zo stelde hij dat de strenge lockdown, die Israël kent, alleen kan worden opgeheven als minstens nog een miljoen nieuwe mensen zich laat vaccineren.

Verder is er een zogeheten groene kaart in ontwikkeling die ‘volledig gevaccineerden’ (let op het woord volledig hier) toegang geeft tot restaurants, sportscholen en andere diensten en faciliteiten. Lees: de niet-gevaccineerden blijven onderworpen aan de lockdown.

Het is precies wat er in de gelekte routekaart van deze plandemie staat die we eind oktober vorig jaar op TransitieWeb publiceerden.

Nog een paar voorbeelden van deze vaccinatie-chantage:

* De Israelische minister voor Gezondheidszorg Yuli Edelstein bereidt wetgeving voor die werkgevers toestaat om “niet volledig gevaccineerden” te beletten om te werken

* De burgemeester van Jeruzalem dreigt de Arabische bewoners dat ze niet meer naar de moskee kunnen zonder vaccinatiebewijs.

* Een collega van hem in een andere stad kondigde aan dat ongevaccineerden straks geen aanspraak meer kunnen maken op gemeentelijke diensten. Stel je voor: zonder prikken wordt je afval niet meer opgehaald, kun je je paspoort niet laten verlengen en geboorte van je kind niet meer aangeven.

En deze lijst kan makkelijk nog verder worden uitgebreid. Het is een en al dwang en chantage dat de klok slaat.

Georganiseerd onheil

Uiteraard ontkent de Israëlische regering dat de vele sterfgevallen die nu worden gemeld het gevolg zijn van de vaccinaties. Ze worden geweten aan Covid en aan ‘onderliggend lijden’. De regering claimt zelfs een groot succes omdat de besmettingen gedaald zouden zijn. De media in ons land geven dit Israëlische regeringsstandpunt weer.

Maar wie een beetje achter dit propagandagordijn kijkt, slaat de schrik om het hart. Bekijk bijvoorbeeld de video onder dit artikel, waarin de advocaat Tamir Turgal een toelichting geeft op de situatie in zijn land. Hij geeft daarbij een aantal keren duidelijk aan dat hij niet vrijuit kan spreken.

Ik acht het zeer waarschijnlijk dat we ook hier, in Nederland, rekening moeten houden met veel slachtoffers en met een dwingende en chanterende overheid.

Het is van tweeën een: of het virus richt deze verwoesting aan of de overheid doet dit zelf met ‘het virus’ als dekmantel. Dan is de zogeheten ‘derde golf’ geen gril van de natuur (lees: virus), maar een door mensen georganiseerd onheil vanuit een achterliggende politieke agenda.

Dat is geen klein ding. Dat gaat over de vraag of we in redelijke vrijheid kunnen blijven leven of onderworpen zullen zijn aan een ijzige, inhumane dictatuur.

Dit artikel is ook verschenen op Transitieweb.nl

Meer artikelen over vaccinaties en hun gevolgen kan je hier lezen

17 Comments

 1. Ja, heel gruwelijk en vooral dat alles gebruikt wordt om te bewijzen dat er nog meer vaccinaties nodig zouden zijn. Maar het is niet anders met het vaccineren van baby’s en kinderen, reisvaccinaties en chemische bestrijdingsmiddelen. We hebben het allang geaccepteerd, voedsel. 95% van de kinderen is al gevaccineerd., ik ook, mij huisgenote Marthe ook, is als kind in het ziekenhuis gekomen, bijna overleden, werd acute reuma genoemd. Ze heeft vanaf 2 jaar heel veel antibioticum gehad en vanaf 7 heeft ze 6 jaar bloedverdunners geslikt, tot ze door haar benen zakte en haar moeder ging vragen of ze mocht minderen en uiteindelijk is ze gestopt, anders had ze het niet overleefd. Maar 40 jaar later mag nog niet gezegd worden dat het vaccinatieschade is, haar ouders willen niets erover horen, willen geen contact.

 2. De BildeRberg- Groep Sloper,
  De Sloper,
  De wereld is te overbevolkt om ieder mens te voeden,..hoe geraak je op een slinkse manier af van de overbevolking…vroeger was er De WO2..daar werden de mensen ook als proef konijn gebruikt en misbruikt voor de farmaceuten op de ouderen en de zwakkere mede mens,men laat een middel los op de bevolking …de zwakkere en oude komen hier door te overlijden…hoe veel zijn er dat over de gehele wereld.
  Alleen zijn er dus mensen die zich niet zo maar laten vol spuiten onder valse voor wenselen van de overheid uit…dus OOK hier ga je als mens gechanteerd worden door De zelfde overheid…al je je niet laat vol spuiten dan kom je niet meer bij een voedsel winkel meer binnen….en eten moeten wij tenslotte elke dag om in leven te blijven,,,chantage van de bovenste plank.
  Dit was ook het beleid in en tijdens De Wo2,–De joden mochten ook bij na nergens meer binnen en moeste een joden ster gaan dragen…DAT beleid gaat nu ook gebeuren!!
  Lang leven de verkapte democratie en vrijheid!!
  Binnen kort staat men weer op de DAM te roepen —DAT NOOIT MEER!!!–kijk goed om je heen en zie wat er gebeurt en nog gaat komen.
  Van het begin af aan is en zijn de farmaceuten onschendbaar en vrijstelling gekregen van rechts vervolging en schade claims….uw eigen overheid zegt BEWUST niet dat U zich MOET vaccineren…anders krijgen zij de problemen op hun bordje…kijk zelf maar naar die voorlichtings- spotje over het vaccineren.

  Laat U zich niet vaccineren want als het mis gaat gaat U dood of het gaat u zelf heel veel geld kosten…minimaal uw eigen bij dragen om er weer boven op te komen.
  op het uitvinden van vaccinaties staat 10 a 12 jaar heeft men zelf altijd uit gesproken…en nu???…nu even niet???!!!!
  Niemand van DE verantwoordelijke mensen die er over gaan kunnen en geven U geen garantie….ja—stoep—garantie.
  Ik dank U.

 3. Uberhaupt , iedere dwang, dient hoe dan ook uitgesloten te worden.
  In feite is steeds helderder aan de orde dat representatie opgeheven dient te worden, en dat alle massa-lichamen die daarvan, en daarop leven, volstrekt misplaatst , macht kunnen verzamelen en onderhouden omdat het een geloof is van tot kudde gereduceerde stuk voor stuk volledig op zichzelf staande individuele wezens, die de afgelopen millennia , zijn gaan denken en handelen ‘ via ‘. En dat terwijl iedere uit handen gegeven macht , gegeven aan een ander, uiterst misplaatst en blind , precies dan ook slechts dat vertegenwoordigt wat bv Christine von Dreier , ‘ onlicht ‘, noemt ! En dat is nu overal op aarde dan ook zelf als massa-lichamen in doodsnood en de angst die leeft en woont, wanneer je je oorsprong-zelf hebt weggegeven aan al deze parasitaire ‘ via ‘ – lichamen. Hun bewustzijn is manifest in de detail- studie over de kinderbelasting terreur, maar , wat ze ; als mede-deelnemers en mede- instandhouders niet durven en mogen onderkennen, is dat wat ze hebben vastgesteld over dit functioneren , simpelweg, blind aan de orde is , in alle massa-lichamen ! Dus alles wat zogenaamd mandaat heeft via , aantallen , die instemmen !
  Kortom, alleen denkbaar buiten het denkbare, is is wat is is, in het voortdurende heden, onbekend, niet ik kaart gebracht , referentieloos onbekend aanwezig, waar alleen, iedere mens afzonderlijk direct rechtstreeks bron heeft! Alles daarbuiten is via-bestaan, en dat is van gisteren. Dat deze administraties via A.I .al de ingeschakelden uitgeschakelden ( of uitgeschakelde ingeschakelden ) , deze massa’s als grondstof en afzetbodem en volledig slaven-apparaat, niet aflatend ter beschikking hebben, is wat buiten bewustzijn is van dit blinde samenstel in coma. Mogelijk dat , in dit stuiptrekkend wereldomvattende huidige stadium, er in diaspora, enkelingen aan geen enkel ‘ er bij horen ‘ , toebehoren , en slechts zonder dat enige optelling aan hem kleeft, de doorschijnende wezens, zijn , die tussen deze totale verknochtheid, licht als dageraad , laten opkomen , ondanks zichzelf, met geen andere verdienste, dat ze hun post-administratief dasein, ongeïdentificeerd en onzichtbaar – want niet waarneembaar voor wat zich waarnemen waant – dasetzen!

 4. In juist geschreven diagnose, zitten enkele letter vergissingen. Ik zal deze uiterst relevante diagnose dan ook, op die punten gecorrigeerd nogmaals naar Rob Vellekoop sturen.

 5. Dwz, na nog even een retour , want ik heb de tekst gelijk weggeschoten .

 6. Beste Rob,ik begreep uit de blog dat je een positieve benadering zoekt op je nieuwe site. Maar gelukkig blijf je nog wel nieuws brengen.
  Ik begreep ook dat je je eigen nogal boos maakt omtrent sommige berichten. Waarom?
  Het is een feit dat we in een negatieve spiraal zitten. En die is toch echt veroorzaakt door media en overheid. Al reeds tenminste 20 jaar. Dus ben ik er aan gewend geraakt en probeer mijn steentje bij te dragen om die spiraal te doorbreken. Maar boos worden? Nee.
  Gelukkig blijf je hier ook actief want het is zoals je zei erg belangrijk om al het nieuws te brengen,in de hoop dat veel mensen nu eindelijk wakker worden.
  Ik wens je veel succes met de nieuwe site.

 7. Hoe weet je dat de wereld overbevolkt is? Van wie is dat verhaaltje afkomstig denk je?

 8. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Hoe weet je dat de wereld overbevolkt is? Van wie is dat verhaaltje afkomstig denk je?

  Antwoord,Dat is jaren geleden al bekend gemaakt..cq uit gesproken door de BildeRberg-Groep mensjes…toen Mejuffrouw Beatrix nog in functie was.en ook deel nam aan die BilderBerg groep conferenties.
  het heeft betrekking op het voedsel,wat steeds schaarser gaat worden…er is letterlijk mede gedeeld dat er teveel mensen op deze planeet vertoeven om te kunnen voeden.

  ik dank U!

 9. I don’t who gave you the numbers but obviously you got it all wrong…

  From the 3.4 million who already got the shot only 64 died and most of them between the first and second shot and all them had health problems before.

  Stop scaring people…
  Good day

 10. De 2,2% en 7% die genoemd worden in de tabellen zijn de percentages van mensen die gestorven zijn ten opzichte van de mensen BIJWERKINGEN hadden.
  Niet ten opzichte van de mensen die een vaccin hebben gehad. (Anders zouden er namelijk 6000 mensen per dag moeten sterven in Israel nu en dat gebeurt niet.)
  En misschien heeft maar 1% bijwerkingen ofzo, dus dan wordt het overlijdensprecentage 0,022 en 0,07%. (Wat nog steeds niet heel erg veel beter is dan Covid zelf.)

  Neemt niet weg, dat ik wel van mening ben dat we in een depopulatieprogramma zitten en dat op termijn velen alsnog zullen sterven en/of onvruchtbaar worden.

  Maar zorg dat je je getalen goed interpreteert, anders wordt je ongeloofwaardig en dat moeten we juist niet hebben nu.

 11. Al is het sterftecijfer van het vaccin minder dan dat van het zogenaamd “killervirus” zelf dan nog is het een diep trieste zaak dat zelf dit kleine percentage moet sterven van een onnodig vaccin als veel meer mensen dan verwacht het covid virus toch overleefd hebben en zullen overleven. Je overleeft eerder het virus dan het vaccin dan waarom zou je gaan voor een vaccin?? Dus de heren die vechten tegen bevolkingsgroei hebben meer dan twee vliegen in één klap.

 12. Ik laat mij niet vaccineren,maar wil mensen er van overtuigen van het niet te doen.Alle proefdieren zijn na 6 maand gestorven,niet door covid maar door andere aandoeningen.Volgens mij lijkt dit wel een beetje biologische oorlog,als ze mij niet meer willen bedienen in winkel ga ik het halen in de tuin,zal het wel overleven.

 13. 1) grappig, bij anti-vaccinatie wordt gesmeten met allerlei aannames, maar zodra iemand echte data noemt (bijv Y Haddad) wordt om bewijs gevraagd. Hoe hypocriet.
  2) tegen vaccinatie zijn, maar vroeger wel lekker prik of anti-mallaria tabletten halen om op vakantie te gaan. Hoe hypocriet
  3) helaas is domheid niet uitroeibaar

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.