Nieuwe zienswijze geneeskunde na 40 jaar nog steeds niet aanvaard

De NGM is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn. Generaties lang hebben de medische autoriteiten het menselijke denken tot slaaf gemaakt en gevangen gehouden met angst voor ziekten. Vandaar dat NGM sinds 1981 onderdrukt wordt. Wat we vroeger ziektes noemden, waren volgens dr. Hamer in 90 tot 95% van de gevallen symptomen van de genezingsfase.

Filosofie

De NGM (New German Medicine of Nieuwe Germaanse Geneeskunde) is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn.

Het is het besef dat ons organisme een onuitputtelijke creativiteit bezit en opmerkelijke zelf genezende vermogens. Het is ook de erkenning dat elke lichaamscel een biologische wijsheid in zich draagt, die wij met alle levende wezens delen.

Niet eerder in de geschiedenis was er een therapie die was gericht op de oorzaak van de symptomen.

Volgens Dr Hamer is NGM een geneeskunde in natuurwetenschappelijke zin en is te reproduceren met elke eerstvolgende casus. Ze bevat geen enkele hypothese.

Vrijheid

In de inleiding van ‘Germaanse Geneeskunde, beknopte handleiding’ van Hamer schrijft de arts:

“De Germaanse Geneeskunde beschouw ik als de nalatenschap van mijn gestorven zoon Dirk. Ik noem de Germaanse Geneeskunde het grootste godsgeschenk dat de mensen ooit hebben gekregen, want het brengt ons de goddelijke vrijheid terug die ook de oude Germanen hoog in hun vaandel droegen.”

Dr Hamer heeft het grootste deel van zijn leven gestreden om zijn ontdekking over de oorsprong van kanker en de behandeling die daarbij aansluit bij zijn medische vakbroeders geaccepteerd te krijgen. Ondanks keihard bewijs van zijn succesvolle manier om kanker te bestrijden verliest deze Duitse internist zijn vergunning.

De arts verliest niet alleen zijn medische vergunning, maar ook zijn vrijheid in 1997 wanneer hij wordt veroordeeld tot 19 maanden gevangenis omdat hij drie mensen, zonder artsenvergunning, gratis medische informatie heeft gegeven.

Op 9 september 2004 wordt Hamer opnieuw gearresteerd, in zijn woning in Spanje. Op basis van een Europees uitleveringsbevel wordt hij uitgeleverd aan Frankrijk en daar veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij is veroordeeld en verantwoordelijk bevonden aan de dood van Franse burgers omdat zijn publicaties in het Frans te krijgen zijn. Hij heeft echter nooit een van deze personen gesproken.

Hamer laat zich hierdoor niet tegenhouden en gaat onverdroten met zijn levenswerk door.  Hij heeft meer dan 40.000 gevallen geanalyseerd. Ondertussen is zijn werk bekend geworden als New German Medicine (NGM) of Germanische Heilkunde.

De pers en het medisch establishment deinzen er niet voor terug om hem en zijn werk aan te vallen. Journalisten van de roddelpers en medische “deskundigen” schilderen Hamer af als charlatan, als zelf verheerlijkte wonderheler, een sekteleider, een onzinnig buitenstaander of een dwaze crimineel, die kankerpatiënten de ‘levensreddende’ conventionele behandelingen ontzegt.

Shock of trauma

Dr. Hamer ontdekt dat elke ziekte ontstaat door een shock of trauma dat ons volledig verrast.

De allereerste stap in de NGM therapie is de patiënt de biologische betekenis van een symptoom, bijvoorbeeld kanker, leren begrijpen in relatie met de psychische oorzaak. Een hersenscan en een grondige medische voorgeschiedenis zijn noodzakelijk om te bepalen of een patiënt nog in de conflict-fase (conflictactief) is of al in de genezingsfase zit.

Als de patiënt nog conflictactief is dan ligt de focus op het vinden van het oorspronkelijke conflict en op het vinden van een strategie om dit op te lossen.

Vervolgens wordt de patiënt voorbereid op de symptomen van de genezing en eventuele complicaties. Deze symptomen zijn heel voorspelbaar! Voor het eerst in de geschiedenis van de geneeskunde geven de ontdekkingen van Hamer ons een betrouwbaar systeem dat ons in staat stelt om de ontwikkeling en de symptomen van elke ziekte te begrijpen en zelfs te voorspellen.

Op het moment dat het onverwachte conflict ontstaat, slaat de schok toe in een specifiek hersengebied. De hersencellen die de conflictinslag ontvangen, zenden een biochemisch signaal naar de bijhorende lichaamscellen en veroorzaken de groei van een tumor (weefseltoename of een weefselafname of functieverlies), afhankelijk van in welk deel van de hersenen de schok ‘inslaat’.

Dus een ziekte verloopt in twee fasen:
1. Een conflictactieve fase, die wordt gekenmerkt door emotionele stress, koude extremiteiten, geen eetlust en slapeloosheid
en daarna, vooropgesteld dat wij het conflict oplossen,
2. Een genezingsfase, dit is de periode waarin de psyche, de hersenen en het overeenkomstige orgaan de herstelfase doorstaat, een vaak moeilijk proces met vermoeidheid, koorts, ontsteking, infectie en pijn.

Hamer benoemt op deze manier “De Vijf Biologische Wetten van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde”. Deze gelden voor mens, dier en in gewijzigde vorm ook voor planten.

Biologische wetten

Eerste Biologische wet zegt dat elk zinvol biologisch speciaalprogramma (SBS) ontstaat door een DHS (Dirk Hamer Syndroom). Ziektes beschouwt Hamer als delen van zinvolle biologische speciaalprogramma’s (SBS). Het DHS is het ontstaansmechanisme van een ziekte.

De tweede gaat uit van de tweefasigheid van alles SBSen, voorzover het tot een oplossing van het conflict komt. De eerste is de conflictactieve fase waarin continue stress heerst, terwijl met de oplossing van het conflict de tweede fase, de genezingsfase begint.

Het interessante aan deze tweede wet is dat de meeste ziekteverschijnselen pas in de tweede fase optreden en daarom genezingsverschijnselen zijn (zoals verkoudheid, hoesten, blaasontsteking, exceem, enzovoort) die men niet meer hoeft te behandelen. (iets wat de reguliere geneeskunde dus juist doet).

De derde wet maakt onderscheid tussen twee soorten celtoenames. De initiële celtoename in de conflictactieve fase, weefseltoename, een tumor en celtoename in de genezingsfase. Dan wordt het weefsel opnieuw opgebouwd.

De vierde biologische wet: de functie van de microben wordt bepaald door de ontwikkelingsgeschiedenis. Hamer zegt dat er geen goede en slechte microben zijn (zoals de reguliere geneeskunde volhoudt). Volgens hem veroorzaken ze niet de ziekte maar optimaliseren ze juist de herstellende genezingsfase.

“Microben zijn al miljoenen jaren onze trouwe begeleiders. We leven in perfecte symbiose met hen…van de hersenen krijgen ze hun opdracht. Onze microchirurgen breken weefsel af of bouwen het op en dat uitsluitend in de genezingsfase.”

En tot slot de vijfde biologische wet die elke ziekte beschouwt als onderdeel van een door de evolutionaire ontwikkeling verklaarbare Zinvol Biologische Speciaalprogramma (SBS) van de natuur.
Dus elke ziekte heeft biologisch zin.

In de loop der jaren is hij in staat zijn ontdekkingen te staven aan de hand van meer dan 40.000 casussen. Het resultaat van zijn wetenschappelijke werk is de opstelling van een “Psyche-Hersenen-Orgaan” tabel, die de ziekte aangeeft, de inhoud van het biologische conflict die haar veroorzaakt, waar de overeenkomstige laesie kan worden gezien op een hersenscan, hoe de ziekte zich manifesteert in de conflictactieve fase en wat men in de genezingsfase kan verwachten.

Symptomen

Ziekten zoals kanker verliezen hun angstaanjagende imago en worden erkend als wat Hamer noemt ‘zinvolle speciale biologische overlevingsprogramma’s’ waarmee ieder mens wordt geboren.

Het is het lichaam dat zichzelf geneest, echter wat de conventionele geneeskunde (CG) ziet als ziekte is voor Hamer in feite het genezingsproces. Hij werkt in tegenstelling tot de CG met oorzaak en gevolg, waarbij de analyse van de oorzaak ook daadwerkelijk van belang is. De CG is meer symptoom gericht.

Elke ziekte maakt deel uit van onze biologische overlevingsprogramma’s. Alles in onze biologische natuur is gericht op behoud van leven. We zijn niet uitgerust met programma’s die ons willen vernietigen. Ook kanker vormt daarop geen uitzondering.

“Alleen de patiënt kan zijn symptomen ‘behandelen’, omdat alleen hij zijn conflict kan oplossen en alleen hij genezing teweeg kan brengen!”

Dr. Hamer: “Een persoon, die gezond eet, heeft minder kans op biologische conflicten. Dat spreekt vanzelf. Dat komt veel overeen met het feit dat rijke mensen minder kankers krijgen dan arme, omdat de rijken vele conflicten kunnen oplossen door eenvoudigweg hun chequeboek te pakken en een cheque uit te schrijven.

Maar het is onmogelijk kanker (of enige andere ziekte) door een dieet te voorkomen, omdat zelfs een gezond dieet conflicten niet kan verhinderen. In de Natuur zal een sterk, gezond dier natuurlijk minder kankers krijgen dan een zwak of oud dier. Maar dat betekent niet dat ouderdom dus kanker veroorzaakt.”

Redden

New German Medicine (NGM) verwerpt de ideeën over kwaadaardige kankercellen of destructieve microben en identificeert “infectieziekten” en kankertumoren als natuurlijke biologische noodmaatregelen die al miljoenen jaren in de praktijk plaatsvinden, bedoeld om het organisme te redden en niet, zoals wordt geleerd, om het te vernietigen.

De angst van de medische wetenschap en de farmacie voor de ontdekkingen van Hamer is enorm. Kijk naar de manier waarop Hamer het leven onmogelijk gemaakt wordt en de weigering om zijn werk te toetsen.

De Universiteit van Tübingen heeft steeds geweigerd, ondanks uitspraken van de rechtbank in 1986 en 1994, om Dr Hamers wetenschappelijke werk te toetsen. Ook de reguliere geneeskunde weigert om de NGM te bevestigen, ondanks de vele verificaties door zowel artsen als beroepsverenigingen.

De NGM is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn. Het is het besef dat ons organisme een onuitputtelijke creativiteit bezit en opmerkelijke zelf genezende vermogens. Het is ook de erkenning dat elke lichaamscel een biologische wijsheid in zich draagt, die wij met alle levende wezens delen. Generaties lang hebben de medische autoriteiten het menselijke denken tot slaaf gemaakt en gevangen gehouden met angst voor ziekten.

De Vijf Biologische Wetten geven ons de kans, ons opnieuw met de Natuur te verbinden en ons vertrouwen te herwinnen in haar creatieve, intelligente kracht. Dankzij Dr Hamers integriteit en zijn toegewijd onderzoek tijdens de afgelopen dertig jaar, kunnen wij ons nu van deze angst bevrijden. (Bron en ‘Germaanse Geneeskunde, beknopte inleiding’ van Dr. R.G. Hamer)

Hamer

 

hamer

Dr. Ryke Geerd Hamer, geboren in 1935 in Friesland (Duitsland), studeert geneeskunde en theologie  aan de Universiteit van Tübingen. Op zijn 22e behaalt hij zijn academische graad in de theologie en krijgt vier jaar later zijn diploma als arts. De daarop volgende jaren werkt hij aan verschillende universiteitsklinieken in Duitsland.

In 1972 voltooit dr. Hamer zijn specialisatie in de interne geneeskunde en begint aan de Universiteitskliniek in Tübingen te werken als internist voor kankerpatiënten. Tegelijkertijd runt hij een privépraktijk, samen met zijn vrouw dr. Sigrid Hamer die hij tijdens zijn studies in Tübingen heeft ontmoet.

Hij blijkt ook een buitengewoon talent te hebben voor het uitvinden van medische hulpmiddelen. Hij woont tot aan zijn dood op zondagavond 2 juli 2017 in Sandefjord, Noorwegen.

Meer info Germaanse Geneeskunde.info

Rob Vellekoop, 3 augustus 2015 en 19 juli 2018 en 21 mei 2022

7 Comments

 1. Is natuurlijk vreselijk interessant om over oude koeien te kletsen, maar let eens beter op.

  e kan beter aandacht schenken aan wat er vandaag gebeurt in Davos en de gevolgen daarvan.

  https://www.naturalnews.com/2022-05-20-who-pandemic-treaty-spells-doom-for-democracy.html

  Ik kan me een schrijver herinneren die ooit relevante stukken schreef, met fire in the belly.

  Tegenwoordig is hij vervallen tot een “infotainer” meer geinteresseerd in ontwijken.

  Ook een betaalde journalist?

 2. Als je een beetje de ontwikkeling in de gaten houdt en weet dat een agenda wordt uitgerold is er weinig nieuws uit Davos te verwachten.
  Over oude koeien gesproken, hoe lang is de elite al bezig de wereld volledig te domineren en lijkt hierin aardig onderweg?
  Daarnaast werk ik iedere week al vele jaren lang voor DLM Plus, onbetaald. Daardoor kan ik me permitteren te schrijven wat ik wil en dat doe ik dan ook. Zonder me gek te laten maken door wie dan ook.

 3. Staat ook in mijn artikel, maar zijn geneeskunde is nog springlevend!

 4. Ben uiteraard me eens dat lichaam en geest dit probleem moeten oplossen, maar verlies van vorm en functie is niet altijd op tijd te herstellen m.a.g. verlies van capaciteit?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.