De nano-luchtvervuiling maakt ons dommer en CO2 is niet het probleem (2)

Een bericht van Dick van Nieuwkoop*

Wij plaatsen opnieuw de immer actuele reeks artikelen van Dick van Nieuwkoop. Terwijl de wereld zich in de luren laat leggen met de CO2-hoax gaat de vervuiling van de atmosfeer gewoon door, daarom lijkt het ons verstandig ons te focussen op zaken die er werkelijk toe doen!

In drie delen legt Dick van Nieuwkoop uit welke desastreuze werking fijnstof en ultrafijnstof op onze gezondheid en die van de aarde heeft en komt hij met een oplossing voor een van de grootste rampen van de mensheid die zich aan het voltrekken is. Het eerste deel gaat over het meten van ultrafijnstof en de trucs die gebruikt worden om de waarheid te verhullen. In het derde deel presenteert hij een mogelijke oplossing.

Bacteriën versus nanofijnstof (Business model Big Pharma)

In de negentiger jaren werd ik ziek van luchtvervuiling. Door mijn experimenten met luchtfiltering ontdekte ik dat de oorzaak NIET fijnstof of bacteriën, maar het nanofijnstof van verkeer en industrie was, waar ik zo ziek van werd. Die ultrafijnstof deeltjes bleken dezelfde afmetingen te hebben als virussen. Virussen hebben afmetingen van ongeveer 20 nanometer.

Bij verder onderzoek werd mij duidelijk dat nanodeeltjes ook hetzelfde gedrag vertonen als virussen. Vergelijk nanodeeltjes met duizenden kikkervisjes in een bak met water die door elkaar krioelen. Nanodeeltjes bewegen zich op dezelfde manier, maar met veel meer kracht (zie Brownian Motion later in dit artikel). Als je naar medicijnen kijkt, dan zie je altijd dat die medicijnen erop gericht zijn om bacteriën te doden.

Ik wist dat ik niet ziek was van bacteriën, maar van chemicaliën en nanodeeltjes. Van kinds af aan ben ik een zware eczeem patiënt. Toen ik las dat onze huid vol zit met miljarden bacteriën, begreep ik dat het ultrafijnstof die bacteriën doodt. Toen ik begreep dat ecosystemen afhankelijk zijn van bacteriën en schimmels, begon ik te begrijpen dat wat er met mijn huid gebeurde, zich in de volledige natuur voltrekt.

Bacteriën helpen namelijk wonden genezen en dat afval in het menselijk lichaam wordt verwerkt. Doordat de medische wetenschap bacteriën aanwijst als de oorzaak van ziekten en de chemicaliën en nanodeeltjes negeren als oorzaak, hebben ze een fantastisch business model gecreëerd.

Als je de reparatieploeg van het lichaam, de bacteriën dus, vernietigt met medicatie, dan lijkt het alsof de ziekte weggaat. De klachten zijn even weg. In werkelijkheid gaat de ziekte niet weg en de klachten komen terug. Daardoor word je gedwongen om steeds opnieuw medicatie te gebruiken en kan het dus ook gebeuren dat er 17.000 tot 20.000 mensen per jaar overlijden aan foute diagnoses en dus verkeerde medicatie.

BUSINESMODEL FARMA NED.jpg

Als je kijkt naar publicaties over ontdekkingen op medisch gebied, waarin ze claimen dat ze een oorzaak van een ziekte hebben gevonden, dan gaat het helemaal nooit over de oorzaak. Je leest dan een verhandeling over de gevolgen van nanofijnstof en chemicaliën, waarin ultrafijnstof en chemicaliën, de echte oorzaak, nooooooit zal worden genoemd.

CO2 leugen, Amerikaanse leger en het roofkapitalisme

Doordat toenemende luchtvervuiling een steeds groter probleem werd voor de economische groei van het kapitalisme, moest er een oplossing worden bedacht. Het Amerikaanse leger dat ongeveer net zoveel luchtvervuiling produceert als een land ter grootte van Zweden zou zich namelijk niet kunnen veroorloven om te moeten worden omgebouwd naar een duurzaam opererende organisatie. Dat zou de slagkracht niet ten goede komen.

OIL JUNK NED.jpg

De thema’s luchtvervuiling en klimaatverandering werden daarom uit elkaar getrokken en de aandacht werd via de media volledig gericht op klimaatverandering en CO2. Zolang de vóór- en tegenstanders van het CO2-global-warming sprookje met elkaar bleven bakkeleien, werd de aandacht volledig afgeleid van luchtvervuiling.

Maar dat is  intussen verschoven naar nanofijnstof luchtvervuiling, omdat ze hebben moeten toegeven dat luchtvervuiling en klimaat verandering onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat ze daarmee echter toch bereikten is dat een kostenpost voor bedrijven voor het schoonmaken van luchtvervuiling werd omgebogen in een mogelijkheid om een wereldwijde CO2 belasting te gaan heffen.

Daarmee was ook het feit, dat de lucht steeds vuiler werd, van de agenda verdwenen. Als iedereen maar zou blijven geloven dat de lucht steeds maar schoner werd, dan zou de luchtvervuiling van het Amerikaanse leger dus ook geen probleem zijn. Echter wat men verzwijgt is dat er met het onzichtbare CO2 ook enorme hoeveelheden onzichtbaar giftig nanofijnstof worden uitgestoten, waardoor de zon, vroeger goudgeel hoog aan de hemel, nu een witte vlek is geworden.

Wat voor het Amerikaanse leger geldt, geldt natuurlijk voor het hele kapitalistische systeem waarin ons heilige eeuwigdurende economische groei wordt beloofd. Economische groei, waar nu alleen de rijken nog van profiteren en de armen en chronisch zieken zwaar voor moeten lijden. Dat is de reden dat er geen nanofijnstof metingen op de agenda mogen worden gezet, want dat zou directe gevolgen hebben voor de mega winsten van de rijken en dus het hele kapitalistische systeem.

De rol van de milieubeweging

Het CO2-opwarming-van-de-aarde verhaal, van Al Gore is omarmd door de milieubeweging simpelweg omdat daar het geld vandaan komt waarmee hun salarissen betaald worden. Greenpeace, Milieudefensie en alle andere grote milieuorganisaties tekenen mee bij de klimaatakkoorden. De waarheid is dat planten CO2 nodig hebben om te overleven, bij 180 ppm CO2 gaan ze gewoon dood.

Het CO2 sprookje is de wereld in geholpen zodat Big Oil en Big Energy kunnen blijven vervuilen in de vorm van nanofijnstof uitstoot. De hele industrie is dan ook in de klimaatwet vrijgesteld om maatregelen tegen te nemen. Met die nanovervuiling geven ze Big Pharma de gelegenheid om miljarden te verdienen aan chemokuren en chronisch zieken.

Het Amerikaanse leger kan op die manier doorgaan met vervuilen, wat wellicht de belangrijkste reden is van het bedenken van het CO2 sprookje. Zij moeten immers de olievoorraden in de wereld “beschermen”, door “democratie” te brengen. En daarmee de waarde van de dollar die uit lucht gecreëerd wordt te blijven beschermen. En met dat gratis geld kan iedereen gekocht worden, zo ook de volledige Milieubeweging.

Door middel van zware metalen nanovervuiling wordt de buitenlucht magnetisch gemaakt en daardoor kregen de telecommunicatie bedrijven de mogelijkheid om miljarden te verdienen aan draadloze communicatietechnieken die voorheen onmogelijk waren. De nanoluchtvervuiling maakt het voor het Pentagon mogelijk om exotische wapens te ontwikkelen die met schone lucht onmogelijk zijn. Zie 9/11 Dr Judy Wood. Zonder de legalisatie van nanovervuiling zou de luchtvaart-industrie lang geleden gedwongen zijn geweest om op waterstof te gaan vliegen. En dan is er nog de weermodificatie. Kortom de belangen zijn mega en daarom kan het niet zo zijn dat de milieubeweging roet in het eten zou gaan gooien.

Momenteel wordt ook de milieubeweging ingezet om de diesels de schuld te geven van de luchtvervuiling, waarmee ze het benzine auto promotie team voor de olie- en auto-industrie zijn geworden. Dat begrijpt de gemiddelde milieuactivist echter al helemaal niet.

Waarom chemtrails onmogelijk condens kunnen zijn

Als je omhoog kijkt naar wat vliegtuigen tegenwoordig achterlaten dan weet je, nadat je deze website hebt gelezen, dat wat je daar ziet alleen maar mogelijk is met nanodeeltjes. Condensstrepen kunnen gewoon niet zolang zichtbaar blijven hangen. Alleen vaste nanodeeltjes kunnen door hun zeer geringe gewicht, geringe afmetingen en hun enorme gezamenlijke oppervlak, zo ver uitwaaieren en zo lang blijven hangen. Het maakt duidelijk waarom er onder andere voor aluminiumoxide is gekozen. Deze stof reflecteert het zonlicht uitstekend en het is een superlicht metaal. (lees ook: Chemtrails – nieuwe bewijzen voor verontreiniging met aluminium nanodeeltjes)

Saillant detail: de hoge waarden aluminiumoxide die worden gemeten in regenwater zijn hoogstwaarschijnlijk voor een belangrijk deel afkomstig van verwerkte benzine-autokatalysatoren, omdat die van aluminiumoxide zijn gemaakt. En het past naadloos in het dumpprogramma van giftig afval via vliegtuigbrandstof in de atmosfeer door de industrie.

CO2 versus Nanofijnstof

CO2 is in een aantal jaar van 320 ppm gestegen naar 400 ppm (in de winter 420 ppm). Dat lijkt veel, maar als je iets verder kijkt is het niets. Als je het totaal plaatje bekijkt van alle gassen in de lucht dan krijg je dit:
Voorheen was het 999,680 ppm en nu 999,600 ppm, dat is dus een verandering van 0,00008%. Daar gaat de wereld echt niet van dood. Daarbij moet je ook nog weten dat als het CO2 gehalte naar de 180 ppm zou zakken dat dan alle planten & bomen dood zouden gaan. In elke kas pompen ze rond de 1500 ppm CO2 bij en de mensen die werken in die kassen gaan ook niet dood.

Agricultural-greenhouse-use-natural-gas-burner-CO2.jpg_350x350

Het CO2 gehalte in de buitenlucht moet dus eigenlijk veel hoger zijn om een betere plantengroei te krijgen. Daarentegen wijzen metingen van nanofijnstof soms tot 100.000 deeltjes per kubieke centimeter en hebben we te maken met een algehele wereldwijde weigering om ultrafijn en nanostofmetingen op de agenda te zetten. Kijk omhoog naar de zon en realiseer je dat die vroeger goudgeel was en nu een witte vlek. Daaraan zie je dat we een ultrafijnstof probleem hebben en geen CO2 probleem.

Fijnstof vs ultrafijnstof (Brownian Motion)

Fijnstof zijn de stofjes die je ziet dwarrelen in het zonlicht. Als de chemische samenstelling hiervan slecht voor de gezondheid is dan kan dit huid-, long- en, oogklachten en andere irritatie veroorzaken. Maar het zullen oppervlak contactklachten blijven. Door de afmetingen van de deeltjes kunnen ze de huid niet binnendringen en via de longen niet in de bloedbaan komen. Ultrafijnstof en nanofijnstof daarentegen zijn door hun geringe afmetingen in staat om dieper in het lichaam door te dringen. Ultrafijnstof van diesel auto’s is rond de 100 nanometer en kan in de bloedbaan komen en veroorzaakt dan de groep long-, bloeddruk-, hartklachten en dergelijke. Maar is niet dodelijk. Het nanostof van benzine-auto’s gaat veel verder, de deeltjes hebben veel meer energie en kunnen als scheermessen door  het menselijk weefsel snijden waardoor ze voor ontstekingen in ons lichaam zorgen.

Diesel vs Gasoline related diseases 2 copy

Kijk naar het plaatje aan de rechterkant in deze Wikipedia link over Brownian motion om te zien hoe nanofijnstof deeltjes zich gedragen. Nanofijnstof kan door inademing direct in de hersenen komen en ook de bloed-hersenbarrière passeren. De kleinere nanodeeltjes (picodeeltjes) blokkeren zuurstof opname op celniveau, doordat ze op de celreceptoren kunnen gaan zitten. Dit kan hersenziekten zoals dementie, parkinson, autisme veroorzaken en het veroorzaakt kanker. Het tast de bedrading van het menselijk lichaam, het zenuwstelsel aan. Hierdoor stagneert de communicatie van de hersenen met de organen en veroorzaakt op die manier auto-immuunziekten. Bij (ongeboren) kinderen kan dit afwijkingen veroorzaken die niet meer kunnen genezen.

Geboortebeperking versus vergiftiging

Als er teveel mensen op aarde zijn, waarom is dan gekozen voor vergiftiging en niet voor geboortebeperking? Van oudsher is de mensheid door geheime genootschappen geleid als een veeboerderij, waarbij de mensheid financiëel uitgemolken wordt.  Na WO2 hebben de elite groepen, die elkaar voorheen bestreden, de koppen bij elkaar gestoken. Onder de vlag van de Rothschild / Rockefeller gecontroleerde Verenigde Naties hebben ze gezamenlijk besloten dat China een éénkindpolitiek moest invoeren. Dat was mogelijk omdat China een dictatuur was. In het “vrije” Westen was dat een stuk lastiger en werd besloten voor de vergiftigingsdepopulatie-agenda. Maar nu wil men een stap verder gaan. Men wil, nadat men de mensheid tot controleerbare aantallen heeft terug gebracht, iedereen volledig bestuurbaar maken vanuit een centrale computer. Onze intussen onafscheidelijke smartphones zullen uiteindelijk in de vorm van nanochips in onze hersenen terecht komen en daarmee zullen we dan volledig bestuurd kunnen worden. Experimenten hiermee zijn al jarenlang in volle gang. Geboortebeperking opleggen aan een vrij geïnformeerd mens is natuurlijk erg lastig. Zie ook de Georgia Guidestones.

Image result for Georgia Guidestones

Waarom houtkachels geen goed idee meer zijn

Bomen en planten zijn enorm goeie luchtreinigers. Ze zuigen nanodeeltjes op en slaan die vervolgens op. Echter als bloemen gaan bloeien en het stuifmeel komt vrij, dan komt mede daardoor het nanofijnstof vrij. Die ultrafijnstof houdende pollen zijn een belangrijke reden van de bijensterfte en ook de reden waarom mensen zo heftig reageren op pollen.

HOUTKACHELS

Als je hout gaat verbranden of zagen wat helemaal volgezogen zit met ultrafijnstof dan komt dat opnieuw vrij. Vroeger toen de bomen nog niet fungeerden als luchtreinigers voor verkeer en industrie was houtverbranding helemaal geen probleem. Daarnaast is er veel hout dat geschilderd is en geïmpregneerd hout. Dat soort hout is natuurlijk helemaal niet aan te bevelen om te verbranden.

De onmogelijkheid van emissiehandel

Via emissiehandel kunnen bedrijven die meer CO2 willen uitstoten dan toegestaan, hun uitstoot-plafond verhogen. Echter er wordt niet alleen CO2 uitgestoten, er worden ook enorme hoeveelheden giftig ultrafijnstof uitgestoten. Dat betekent dus simpelweg dat het bijkopen van emissierechten voor meer kanker en chronisch zieken in de omgeving van zo’n bedrijf zorgt. Dan is er ook nog een versie dat als een bedrijf in een ver land investeert in fabrieksuitstoot vermindering, dat dat bedrijf in eigen land eenzelfde hoeveelheid méér mag uitstoten. Een totaal criminele constructie dus als je weet dat er met CO2 tegelijkertijd ook kankerverwekkend uitrafijnstof wordt uitgestoten.

Stel je hierbij een systeem voor waarbij een automobilist die weinig kilometers maakt en langzaam rijdt, om het milieu te beschermen, zijn uitstootrechten zou kunnen verkopen aan een hardrijdende kilometervreter.

Een video die duidelijk uitlegt wat er  nog meer mis gaat in de emissie handel. Jammer genoeg begrijpen de mensen van story of stuff het grootste probleem, nanofijnstof nog niet.

Loading video

Reptielenbrein. De combinatie van straling met nano.

De combinatie van nanodeeltjes die de hersenen binnendringen en de straling van mobiele telefoons zorgt ervoor dat de linker- en rechterhersenhelft en het zogenaamde reptielenbrein, niet meer goed met elkaar kunnen communiceren. Daardoor worden we meer en meer emotieloze wezens of juist óver-emotionele wezens, afhankelijk van de hersenhelft die we het meest gebruiken.

Omdat de twee hersenhelften niet meer goed communiceren worden we gedwongen om naar het reptielenbrein terug te schakelen. Het reptielenbrein is het hersendeel dat in actie komt als er gevaar dreigt en letterlijk over lijken kan gaan simpelweg om te kunnen overleven. Daarmee degenereert de mensheid zich tot een lagere soort. En dat is wat de elite graag ziet, dan kunnen ze ons gemakkelijker controleren.

Solar radiation management (SRM) met chemtrails.

Ozon is na nanofijnstof het meest gevaarlijke ingrediënt van luchtvervuiling en kan dodelijk zijn. In de VS is er dan ook voortdurend ozon-alarm in steden, met name door kolencentrales, zegt men dan. Nederland geeft nooit ozonwaarschuwingen, België wel.

Ozon concentratie
in ppm
Effect op lichaam
0,01~0,02
 Voelen ruiken
0,01 Sterke geur Irritatie van neus en keel
0,2~0,5
Vermindering van gezichtsvermogen (binnen 3-6 uur)
0,5 Ademhalingsproblemen
1-2 Hoofdpijn en pijn in borst (binnen 2 uur)
5-10 Snellere hartslag en longemfyseem (uitrekken van de longen)
15-20 Kleine dieren gaan dood (binnen 2 uur)
50 Dodelijk (binnen 1 uur)

Er wordt beweerd dat de ozonlaag boven in de atmosfeer is beschadigd door drijfgassen zoals van koelkasten en airconditioning, CFK’s genaamd. Dit is echter onjuist. Al in de 90er jaren kreeg een Nederlandse onderzoeker de Nobelprijs omdat hij had uitgevonden dat het vliegtuiguitstoot was die de ozonlaag beschadigt.

Omdat het vliegverkeer alleen maar toeneemt is de stelling van de wetenschap, waarin altijd maar beweerd werd dat het ozongat boven de zuidpool steeds kleiner werd, weerlegd. In werkelijkheid is de ozonlaag wereldwijd steeds dunner aan het worden.

Ik weet uit eigen ervaring al jaren dat de ozonlaag steeds dunner wordt omdat ik steeds meer last van UV straling en ozon kreeg. Ook de voortdurende waarschuwingen voor huidkanker tonen aan dat het UV licht dat naar beneden komt niet zo gezond meer is als vroeger. Toen in het nieuws kwam dat grote delen van oogsten verloren gingen in Azië en Amerika door ozonluchtvervuiling en UV straling, werd ook dat bevestigd. Ozon vervuiling in India vernietigt de oogsten waarmee 94 miljoen arme mensen gevoed kunnen worden.

NOX en VOC’s van de uitstoot van verkeer en industrie onder invloed van UV straling resulteert in ozonluchtvervuiling op grondniveau. Omdat het geen optie is om met vliegverkeer te stoppen hebben ze besloten om de gevaarlijke UV straling op een andere manier tegen te houden. Door aluminium nanodeeltjes in de atmosfeer te spuiten en dat doen ze dus opnieuw met vliegtuigen, die het probleem ook hebben veroorzaakt.

Als ze het gevaarlijke UV licht niet zouden tegenhouden dan zou iedereen heel snel heel ziek worden en dan zou dit verhaal snel bij het grote publiek duidelijk worden. Het publiek zou dan snel willen omschakelen op fossielvrije alternatieven en dat is precies wat de grote vervuilers proberen te vermijden.

Als je dit verhaal niet gelooft, Richard Brandson, eigenaar van een vliegmaatschappij, zegt het zelf:’willen we kunnen blijven vliegen dan zullen met deze praktijken door moeten gaan‘. Ik denk dat veel piloten ook op de hoogte zijn van dit verhaal. Daarom zeggen ze dat het een noodzakelijk kwaad is.

Zie hier een video (ozonscam) waarin wordt uitgelegd dat het onmogelijk is dat drijfgassen de ozonlaag hebben beschadigd, simpelweg omdat CFK’s zwaarder zijn dan lucht en dus nooit die hoogte kunnen bereiken.

De lakmoestest (test die verborgen agenda’s laat zien)

Hoe kunnen we mensen of organisaties snel ontmaskeren? Stel de volgende vraag aan een journalist, milieuorganisatie, politicus, dokter, patiënten organisatie, farmaceut, CEO, groot luchtbehandelingsbedrijf:

We weten dat deeltjes naarmate ze kleiner zijn verder doordringen in het lichaam en dus meer gezondheidsschade veroorzaken. Willen jullie daarom aandringen om een ultrafijnstof / nanostof meetnet op de agenda zetten? En willen jullie aandringen op het laten analyseren van deze deeltjes zodat we via de chemische samenstelling de gezondheidsklachten die het veroorzaakt in kaart kunnen brengen?

The litmus test

Aan het antwoord zal je direct merken voor wie ze werken en ook dat ze weten wat het probleem is. Door deze vragen te stellen ben ik geblokkeerd door Milieudefensie op Facebook en worden mijn e-mails niet beantwoord. Ik heb deze vraag intussen aan honderden mensen van boven genoemde organisaties gesteld, je krijgt nooit antwoord of een ontwijkend antwoord.

Moordcomplot van de superrijken op het volk met medewerking van de rijken

Graag zou ik antwoord zien op de vraag waarom al die politici, journalisten, nieuwslezers, milieuorganisaties, artsen, patiëntenorganisaties, et cetera meewerken aan de vergiftiging van hun eigen kinderen. Voor een groot deel kan ik mij voorstellen dat hun carrière en inkomen op dit moment belangrijker is.

Image result for gekocht journalisten

Wat mij opvalt is dat de meeste wereldleiders helemaal geen kinderen hebben. Ook speelt compartimentalisatie (functionaris mag slechts tot die geclassificeerde gegevens toegang hebben die nodig zijn voor zijn taakuitvoering )waardoor ze niet weten wat ze eigenlijk aan het doen zijn een belangrijke rol. Ik weet uit ervaring wat er met hen gebeurt als ze hun mond opendoen, dan raken ze gewoon hun baan kwijt. Maar er zouden op een gegeven moment toch mensen uit de school moeten klappen. Ik lees dat er voortdurend geheimhoudingsverklaringen worden getekend, die bij uit de school klappen tot rechtszaken kunnen leiden. Ik vermoed dat men ook gelooft in het sprookje van het hogere goed, dat als er minder mensen op aarde zijn dat het beter is voor iedereen.

Een piloot zegt zelfs: ‘Chemtrails is een noodzakelijk kwaad.’ Maar wat men dus niet begrijpt is dat het niet om het hogere goed gaat, maar om het omvormen van de mensheid naar een nieuw veel dommer ras, dat door een kleine elite vanuit een centrale computer bestuurd kan gaan worden. Bij een goede oplossing zou de bestaande elite, die hun macht heeft te danken aan de verkoop van giftige producten, het goede voorbeeld moeten geven en daarmee als eerste moeten stoppen.

Daarmee zouden ze echter hun rijkdom vaarwel moeten zeggen. Dat zullen ze nooit doen en daarom hebben de rijken ervoor gekozen om de armen te vergiftigen.

De redenatie daarachter is, dat als de wereldbevolking voor een groot deel in aantallen mensen is teruggebracht dat dan de aarde zelf weer in staat is om de giffen op tijd af te voeren en te verwerken. Op die manier kan de elite onverminderd doorgaan met wat ze doen. De oplossing voor het probleem is daarom niet vergiftiging, maar educatie. Als een intelligente mensheid weet wat het werkelijke probleem is, kan er ook gewerkt worden aan goede oplossingen voor de mensheid in zijn geheel en niet alleen voor een criminele elite.

 

Lees ook het dossier Chemtrails en geoengineering

Wil je dit artikel delen met anderen?
Stuur het dan per e-mail door waarmee je de kans verkleint dat het bericht gecensureerd wordt.
Vaak worden onze artikelen namelijk ‘geshadowband’.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.