Omvolking for dummies

We hebben het al meer gezien, de omkering van wat werkelijk wordt bedoeld. Zo ook met de discussie over omvolking. De tegenstanders van deze term blijken eigenlijk voorstanders te zijn, maar dan net even anders. Het verhaal begint met het plan van Kalergi en eindigt met de motie van wantrouwen van Timmermans tegen twee PVV-ministers uit het kabinet Schoof.

Kwestie

Het conflict tussen linkse en rechtse partijen is een verschil van mening over de toelating van mensen van buiten de EU tot het Nederlandse grondgebied. De zogenaamde links georiënteerden (GroenLinks/PvdA) willen zoveel mogelijk mensen toelaten, terwijl aan de rechterkant waaronder partijen als PVV en FvD juist de instroom willen beperken.

Uit deze toespraak van Timmermans blijkt dat er meer zit achter het toelaten van immigratie.

Timmermans

Hij geeft aan dat diversiteit het lot van de mensheid is waaraan geen land zich zal kunnen onttrekken, zonder overigens naar de consequenties van massa-immigratie te kijken. Binnen de VN wordt daar anders tegenaan gekeken.

Verenigde Naties

In het rapport ‘Replacement migration‘ uit 2000 staat dat door een afname van de bevolking en een toename van het aantal ouderen het aantrekken van migranten een must is voor de toekomst van de westerse landen. Er schuilt dus wel degelijk een agenda achter de massa-immigratiestroom. De opname van vluchtelingen gebeurt dus niet uit medemenselijkheid, maar vanuit kille berekening.

Volgens de VN is migratie keihard nodig.

Binnen de ‘omvolking’ komt ook vaak het Kalergi-plan naar voren, omdat dit eveneens over rassen zou gaan. Volgens mij is het Kalergi daar echter niet om te doen.

Coudenhove-Kalergi

De Europese Unie reikt iedere twee jaar de zogenaamde Van Coudenhove Kalergi prijs uit aan politici die zich verdienstelijk hebben gemaakt ‘voor de totstandkoming van een verenigd en vredelievend Europa, als antwoord op totalitaire ideologieën als het fascisme, nationaal-socialisme en het communisme’. Onder prijswinnaars komen namen voor als die van Angela Merkel en Herman Van Rompuy.

Het doel van Kalergi is echter om een macht te vormen van Europese landen die samen een blok moeten vormen tegen enerzijds de Russen en anderzijds de Amerikanen. Het vredelievende karakter schuilt bij Kalergi in de samenwerking tussen de Europese volken, die moet onderlinge oorlogen voorkomen.

Hij schrijft letterlijk in zijn pamflet Pan-Europa uit 1923: (Pan-Europa – Coudenhove Kalergi):

“Die Zeit driingt. Morgen konnte es vielleicht zur Losung der Europiiischen Frage zu spat sein: daher ist es besser, heute damit zu beginnen. ·Europa, das sein Selbstvertrauen fast verloren hat, erwartef Hilfe von auBen: die einen von R u B Ian d – die anderen von A m e r i k a. ”

Beide Hoffnungen sind für Europa lebensgefährlich. Weder der Westen noch der Osten will Europa retten: RuBiand will es erobern – Amerika will es kaufen. Durch diese Skylla der russischen Militärdiktatur und die Charybdis der amerikanischen Finanzdiktatur führt nur ein schmaler Weg in eine bessere Zukunft. Dieser Weg heiBt Pan-Europa und bedeutet: Selbsthilfe durch Zusammenschluss Europas zu einem poIitisch – wirtschaftIichen Zweckverband .”

Qua ‘rassen’ schrijft Kalergi :

“Nach den zahlreichen Voelkerwanderungen, die unser Erdteil in praehistorischer und historischer Zeit durchlebt hat, kann es in Europa keine reine Rassen mehr geben. Alle Voelker Europas (mit Ausnahme vielIeicht der Islander) sind MischvoeIker: Mischlinge der nordischen, alpinen und mediterranen Rasse; MischIinge aus arischen Einwanderern und mongoloiden Ureinwohnern, aus blonden und dunklen, Iangschaedligen und kurzschaedligen Rassen. ” Daarom spreekt hij ook over een zogenaamde ‘rassenmythe’.”

De leider van Hongarije Orban gaat nog een stapje verder en ziet in de immigratieplannen de hand van Soros.

Omvolking

Om het tegengaan van immigratie te rechtvaardigen is door rechtse politici de term omvolking in de mond genomen. Dit is een germanisme van het woord ‘umvolkung’. Destijds wilden de nazi’s de voormalige Duitse gebieden in bijvoorbeeld Polen en Tsjechoslowakije opnieuw met Duitsers bevolken.

Omvolking wordt door de NCTV (zie verder) als complottheorie gezien, zodra het de betekenis krijgt waarbij de ‘eigen’ cultuur worden verdrongen door degenen die als ‘vreemd’ worden beschouwd. De aanhangers van de omvolkingstheorie geloven dat er een plan is om – via niet-westerse migranten en vluchtelingen – de bevolking van Europa te vervangen en dat dit systematisch georganiseerd wordt door zogenaamde ‘elites’.

In de Duitse versie van Wikipedia zien we dat de Duitse bijdrage aan dit onderwerp als volgt is geupdate:
“In den Niederlanden wurde der Begriff (“omvolking”) durch Mitglieder der rechtsradikalen Partij voor de Vrijheid (PVV) verwendet, so etwa durch die seit Juli 2024 amtierende Ministerin für Asyl und Migration Marjolein Faber.

Racisme

De linkse partijen hebben daarom het beperken van immigratie naar Nederland bestempeld tot racisme en fascisme. Hiermee voeren ze de druk op het kabinet Schoof op met als doel zo snel mogelijk een einde te maken aan deze regering (Timmermans heeft aangegeven hier op uit te zijn).

De partijen die het kabinet Schoof steunen, PVV, VVD, BBB en Nieuw Sociaal Contract, hebben onder druk van deze discussie het woord ‘omvolking’ tot taboewoord verklaard.

Vervolgens is er tijdens het debat over de regeringsverklaring van Schoof een forse aanvaring geweest tussen Timmermans, namens GroenLinks/PvdA en Wilders (PVV).

De kwestie wordt echter pas werkelijk interessant als Baudet van Forum voor Democratie in de Kamer de echte kernvraag stelt, namelijk:
“Is deze instroom van immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten per ongeluk tot stand gekomen of opzettelijk?”

Taboe

Debat Baudet/Schoof

zie YouTube

 

Baudet stelde deze vraag aan minister-president Schoof tijdens het debat over de regeringsverklaring. De nieuwe premier antwoordde dat hij onderschreef wat de AIVD en NCTV hierover hebben geschreven en niet geloofde dat er een elite is die Nederland bestuurt. Volgens hem stuurt de bevolking zich in meer of in mindere mate zelf aan. En hij verwijst overigens naar complottheorieën.

Dat laatste begrijpt FvD-woordvoerder Baudet niet, hij zegt het verband niet te zien. Baudet noemt het een feit dat we in de wereld ‘mengen’ (Red. bevolkingsgroepen laten integreren), dit is in zijn ogen dus geen complottheorie, maar de feitelijke situatie.

Om Schoof’s antwoord te kunnen begrijpen hebben we erop nageslagen wat de AIVD en dan met name de Nationaal Coordinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) hierover schrijft.

NCTV

De tak van de geheime dienst met de naam NCTV schrijft in het Dreigingsbeeld van 11 juli 2022 het volgende:

“Het is een feit dat de demografische samenstelling van westerse landen de afgelopen decennia is gewijzigd. Maar aanhangers van de omvolkingstheorie geloven dat daar kwade opzet achter zit. Volgens de theorie zouden bepaalde groepen, vaak ‘de Joden’ of ‘de linkse elite’, planmatig de bevolkingssamenstelling van Westerse landen willen veranderen, door witte mensen te vervangen door mensen met een andere culturele of etnische achtergrond. De omvolkingstheorie leidt tot een opleving van antisemitisme. Rechts-extremisten keren zich o.a. tegen rassenvermenging, feministen, de lhbti-scene en immigranten; accelerationisten zien geweld en rassenoorlog als hét antwoord op de veronderstelde omvolking.”

Met andere woorden de geheime dienst gelooft niet dat er achter ‘massa-immigratie’ (term door Baudet gebruikt) geen kwade opzet zit. De dienst en daarmee Schoof (ooit de baas van deze club) gaan er dus van uit dat de instroom per ongeluk tot stand is gekomen.

Zo wantrouwig als deze dienst normaal gesproken is, zo goedgelovig zijn ze in dit desbetreffende geval.

Conclusie

Nederland heeft grote problemen met de opvang van immigranten. Ons land lijkt te bezwijken onder het chronische tekort aan betaalbare woningen. Daarbij zien we dat ‘links’ voorstander is van immigratie en ‘rechts’ fel tegenstander. Nu de term ‘omvolking’ is gebruikt heeft ‘links’ een stok gevonden om ‘rechts’ mee om de oren te slaan. Dit is natuurlijk geen argument om immigratie onbeperkt toe te staan, maar daaraan lijkt de discussie helemaal voorbij te gaan.

Ik denk dat Baudet een sterk punt in deze discussie heeft door te suggereren dat er een plan achter de instroom zit. De vraag is gaat het daarbij erom, zoals de VN stelt, de toekomst van Europa veilig te stellen of om zoals ‘rechts’ roept Europa te islamiseren of om een andere opzet.

De discussie in de Tweede Kamer kwam echter niet verder dan de beschuldiging van ‘links’ aan ‘rechts’ dat zij door de immigratie te beperken zich schuldig maken aan racisme, wat nog eens extra zou blijken uit het gebruik van het woord ‘omvolking’.

Als we kijken naar het onbeperkte gebruik van de ‘verdeel-en-heers-techniek’ van de machthebbers van onze wereld dan past het aanmoedigen van massa-immigratie daar naadloos in. Het zorgt voor enorme problemen in een samenleving waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet (waarin politici dankbaar meegaan).

Met andere woorden ik geloof zeker in opzet, helaas ten koste van honderdduizenden vluchtelingen die een nieuw thuis beloofd wordt, maar door hun massale komst samenlevingen ontwrichten.

Rob Vellekoop, 8 juli 2024

1 Comment

  1. SLAVERNIJ is van alle tijden
    het is een illusie dat mensen/burgers vrij zijn
    ook heden ten dage worden zij veelal als object gezien
    de arbeidsmigranten zijn slechts een nieuwe groep van slaven
    en worden alleen gezien en geaccepteerd als verdienmodel

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.