Keshe wil met zijn technologische revolutie vrede bereiken

De Iraanse kernfysicus Keshe (1958) gelooft al op jonge leeftijd dat de natuurkunde niet klopt. Hij realiseert zich dat de dag dat hij de eerste astronaut op de maan ziet staan. Vervolgens zoekt hij meer dan dertig jaar naar het antwoord op de vraag hoe het mogelijk is dat planeten en sterren ronddraaien zonder ogenschijnlijk enige vorm van aandrijving. Hij vindt het antwoord en probeert hiermee ook wereldvrede te bereiken.

Het antwoord dat hij vindt, publiceert hij in 2000 en enkele jaren later levert hij het bewijs met door hem zelf gebouwde reactoren. Zijn ontdekking doet de wetenschappelijke wereld schudden.

Hij ontdekt een revolutionair nieuw natuurkundig principe (plasma science) dat de zwaartekracht verklaart en daarmee een geheel nieuwe kijk op ons leven en nieuwe mogelijkheden voor de mensheid biedt, waardoor de materiële wereld zijn waarde verliest!

Conventionele technologische toepassingen zijn verspillend, vernietigend en veroorzaken vervuiling van de planeet en alle levende wezens. Plasma wetenschap geeft oplossingen en verbetert bestaande methoden.

Als zijn bevindingen worden ingevoerd zullen landen en instellingen miljarden verliezen aan investeringen in oude technologie. Dan zal hun investering op slag waardeloos zijn. Zij werken hem dan ook op elk denkbaar gebied tegen.

Keshe zegt hierover in een radio-interview in 2014:”Ons is verteld dat de financiële wereld niet nog een bank crash kan verdragen, maar volgens mij is de schok al geweest. Er is geen alternatief voor de nieuwe technologie. Zij wisten het al veel eerder, in 2006, 2007. NASA vraagt zich af wat zij met 7000 op de oude leest geschoolde wetenschappers moet doen. Iemand zal de verliezen moeten nemen, want als bedrijven niet snel reageren zullen ze verliezen omdat de technologie zo gemakkelijk is toe te passen.”

Hij ondervindt met name tegenstand uit de VS, Canada en de EU. Zij proberen de door hem opgerichte Keshe Foundation in diskrediet te brengen en dreigen hem op te sluiten in de gevangenis. Zij beschouwen hem als een bedreiging voor hun superioriteit. In 2010 bijvoorbeeld houdt de Canadese regering Keshe elf dagen vast op het vliegveld en dreigt hem te zullen vermoorden. Ze noemen het ‘de meest ontwrichtende technologie die ooit de mens heeft gekend‘.

Keshe heeft drie boeken geschreven over zijn theorie, honderden teachings, voordrachten, en dergelijke wereldwijd gegeven. Hij heeft al zijn patenten geschonken aan de mensheid, via nationale regeringen. Hierdoor kan niemand meer deze nieuwe technologie patenteren. Maar, zegt Keshe, ze kunnen het wel gebruiken en elkaar dienen.

Via de Keshe Foundation wordt de kennis nog steeds verspreid aan ieder die daarin interesse heeft.

De nieuwe technologie is revolutionair omdat deze een denkwijze van de mensheid doorbreekt die al duizenden jaren wordt toegepast. De mensheid gebruikt brand en verbranding sinds mensheugenis om energie en beweging te creëren. Het kan echter op een veel eenvoudiger en efficiëntere manier. Dus zonder brand, maar door gebruik te maken van magnetische velden.

De mens zag ooit brand en leerde dit maken en toepassen. Zo gebruikte hij hout, kolen en olie.
De aarde heeft magnetische velden. Wat we tot dan toe wisten was dat er een noord- en een zuidpool is. Keshe ontdekte dat er naast de kern van de aarde nog een tweede kern is. Er is een zogenaamde binnenkern, die hij naar zijn vrouw de Caroline Kern heeft genoemd en een buitenkern. De interactie tussen deze twee kernen creëert een magnetisch veld en een zwaartekrachtveld van de planeet. De aarde creëert zijn eigen magnetische veld rond de aarde. Door de positie van het magnetische veld en de positie van het zwaartekrachtveld draait hij voortdurend rond.

Volgens Keshe bestaat iedere entiteit in het heelal uit plasma. Dit bevat zogenaamde materie, anti-materie en donkere materie. Dit plasma creëert zowel een zwaartekrachtveld als een magnetisch veld.

Als de radiopresentator Mike Harris op 14 maart 2014 aan Keshe vraagt welke boodschap hij aan de luisteraars wil meegeven spreekt hij de volgende wens uit:

“Door middel van deze nieuwe technologie kunnen we oorlogen stoppen, omdat alle oorlogen ervoor dienden om dingen te bezitten. Vanaf nu kun je alles produceren wat je nodig hebt.

We hebben je de vrijheid van kennis gegeven over het universum en het enige dat we willen is dat mensen weten dat niemand hoeft te sterven, geen kind hoeft hongerig te gaan slapen, niemand hoeft te lijden, of misdaden te begaan om zijn kind te voeden. Iedereen is in staat om te reizen en energie te hebben.

Dankzij de nieuwe technologie hebben we zoveel water als je wilt, zo veel schone lucht, zo veel goud als je wilt. De materiële wereld verliest hierdoor zijn waarde. Het gaat alleen nog om het dienen van de mensheid.

De mensheid bad voor deze technologie. Nu deze technologie er is, maak niet dezelfde fout als toen jullie de man ophingen die zei dat de aarde rond was, en jullie er 200 jaar later achter kwamen dat hij gelijk had!”

De stichting The Keshe Foundation is een onafhankelijke non-profit en niet-religieuze organisatie gesticht door de kernfysicus Mehran Tavakoli Keshe met als doel het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, nieuwe technologieën en nieuwe oplossingen voor de belangrijkste problemen op aarde zoals hongersnood, watertekort, tekort aan elektriciteitsvoorzieningen, klimaatverandering door het gebruik van speciaal ontwikkelde plasma reactoren.

Rob Vellekoop, 25 oktober 2017