Europese publiek eist referendum over verbod op glyfosaat

Fotografie 123rf

Greenpeace activisten hebben aan de EU een door 1,3 miljoen mensen ondertekende petitie aangeboden om de onkruidverdelger glyfosaat die Monsanto gebruikt te verbieden. De vrees bestaat dat de onkruidverdelger kankerverwekkend is en nog meer schadelijke invloeden heeft. De EC beslist binnen drie maanden over het referendum. Greenpeace EU directeur Riss, zegt dat, “de eerste actie is voor de Europese Commissie om glyfosaat niet opnieuw goed te keuren.”

De Europese Commissie die de petitie in ontvangst nam, wilde in december de licentie voor glyfosaat met tien jaar verlengen. Het Europese Parlement keurde dinsdag een raadgevende resolutie goed die oproept om glyfosaat in 2022 te verbieden. Een meerderheid van het Europees Parlement (355 tegen 204) is voor zo’n verbod. Glysofaat zit in onkruidverdelgers zoals Roundup van Monsanto.

“Eigenlijk is een uitfaseringsperiode van vijf jaar te lang voor een gif dat kanker veroorzaakt en milieu en drinkwater vervuilt. Daarom pleit de Partij voor de Dieren al jaren voor een verbod op glyfosaat. Maar met deze uitspraak komt een einde aan het massale gebruik van dit kankerverwekkende Monsanto-gif eindelijk in zicht. Voor het eerst is er sprake van uitfasering,” aldus Europarlementariër Anja Hazekamp. (Partij voor de Dieren)

Kankerverwekkend

De mogelijk kankerverwekkende eigenschappen stammen uit een rapport van 2015 van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat zegt dat glyfosaat “waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen.”  

Niet iedereen wil echter een verbod.

De bevindingen van de Europese Voedsel Veiligheidsautoriteit en het Europese Chemicaliën Agentschap spreken dit tegen, zij zeggen dat dit onwaarschijnlijk is.

Graeme Taylor, van de Europese Oogst Beveiligings Associatie zegt: Het is echt jammer dat Europese Parlementsleden worden beïnvloed door NGO’s die claimen de publieke opinie te vertegenwoordigen, maar in feite vijandigheid vertegenwoordigen tegenover de bedrijfstak en meer verontrustend vijandig zijn tegenover de wetenschap.”

Monsanto zegt dat glyfosaat niet alleen voldoet, maar zelfs meer dan aan de eisen voldoet voor volledige vernieuwing onder de Europese wet en regelgeving en dat de vernieuwingsprocedure grotendeels is gekaapt door populisme.”

Daar staat dan weer tegenover dat recent de ‘Monsanto Papers’ zijn uitgegeven en naar buiten is gekomen dat de agro gigant onderzoeken heeft gemanipuleerd en doelgerichte pogingen heeft ondernomen om wetenschappers, de media en de regering aan haar kant te krijgen.

Biodiversiteit

En volgens onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat bijna de helft van alle landbouwgrond in Europa een hoog glyfosaat gehalte bevat. Uit deze studie blijkt dat in maar liefst 45 procent van de Europese landbouwgronden glyfosaat is aangetroffen. Volgens prof. Violette Geissen van Bodemfysica en landbeheer, een van de auteurs van bovengenoemde studie:

“En als glyfosaat wordt toegepast in gebieden met sterke winderosie, kunnen ook mensen er direct aan worden blootgesteld. Omdat de stof zich hecht aan zeer kleine deeltjes, kan die gemakkelijk door mensen en dieren worden ingeademd.

Er zijn behoorlijke potentieel negatieve effecten op de bodem-biodiversiteit, het waterleven en de mens na blootstelling aan deze stoffen. Zeker gezien de grote mate waarin wij resten van glyfosaat in bodems overal in Europa hebben aangetroffen, is het niet verstandig de toelating van glyfosaat te verlengen.”

Een Duits onderzoek heeft aangetoond dat de aantallen vliegende insecten met driekwart zijn afgenomen. Intensieve landbouw die sterk gebruik maakt van kunstmest, gewasbestrijders en pesticiden stimuleert dit probleem.

Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidbestrijder ter wereld, die het Amerikaanse bedrijf Monsanto in de jaren ’70 op de markt bracht onder de naam Roundup. Het octrooi op glyfosaat is verlopen in 2000 en verschillende producenten bieden het nu aan.

Rob Vellekoop, 26 oktober 2017