Revolutionaire plasma technologie: hoe werkt het in principe(1)

Dankzij de plasma technologie weten we onder andere hoe het leven is ontstaan, wat we zijn en kunnen we planten zien als ‘verticale mensen’. Eindelijk keren we de duizenden jaren van ‘verbranding’ de rug toe en staan op de drempel van een nieuwe wereld, namelijk die van de plasma wetenschap, het tijdperk van de magnetische verbinding.

Binnen afzienbare tijd zal het gebruik van de verbrandingsmotor als aandrijfsysteem voorbij zijn. We zullen ons voortbewegen met behulp van magnetische velden zonder dat het energie kost.

Het gebruik van brandstoffen, dus ook van de vervuilende fossiele zoals olie en gas, zal geschiedenis zijn. We zullen leren dat het meeste voedsel als bron van energie voor ons lichaam niet nodig is.

De gevolgen zijn vele malen groter dan de ontdekking van de ronde aarde of van atomen. Dit is deel 1 over de Plasma technologie van Keshe. De Keshe Foundation wijdt 12 video’s aan de basiskennis van plasma. Dit artikel bespreekt de eerste. De komende weken volgen de rest.

Inleiding

Plasma technologie zal de manier veranderen waarop we de wereld zien. Het raakt ruimte, gezondheid, materialen, energie, transport, milieu, landbouw en nano technologie.

Volgens Keshe bestaat iedere entiteit in het heelal uit plasma. Dit bevat zogenaamde materie, anti-materie en donkere materie. Dit plasma creëert zowel een zwaartekrachtveld als een magnetisch veld.

De afgelopen eeuwen zijn we niet verder gekomen dan de toestand van de materie, namelijk dat wat we kunnen zien. We mengen elementen. Vanuit de ‘materie toestand’ gaan we naar de ‘nano lagen’. Na de nano is er de GANS toestand. 

Materie toestand – nano toestand – GANS toestand – magnetische velden

We kunnen vanuit de GANS toestand magnetische velden maken. Deze velden bevinden zich om ons heen. We zien ze niet, maar weten dat deze bestaan. Denk aan het gebruik van nucleaire straling en zijn effecten, toch zien we deze velden niet.

Andersom kunnen we elke ‘materiële toestand’ maken die we willen:
Magnetische velden – GANS – NANO – Materie.

Alles in het universum is gemaakt uit magnetische velden en hun interactie. Van het atoom, naar het lichaam, naar het universum. Alles is gemaakt van deze velden, zowel van de zichtbare als de onzichtbare. Het zijn de magnetische en zwaartekrachtvelden of MaGravvelden. MaGrav is een afkorting voor magnetic gravity. Magnetische velden stoten af en zwaartekrachtvelden trekken juist aan.

Als je kijkt naar het plasma dan zie je ringen die naar het centrum lopen. Wij hebben tot nu toe slechts kennis genomen van een klein stukje van de buitenste ring, namelijk de materie status, de licht range en de x-straling range.

Plasma

1. Materie toestand
Alles wat we zien noemen we materie. Het kan een plant zijn, plastic of een stuk staal. Ze bestaan allemaal uit een structuur van kleine balletjes bij elkaar. We noemen het materie maar eigenlijk zouden we het plasma’ s moeten noemen. Deze kleine balletjes zitten dicht op elkaar gepakt. Ze zijn net magneten. Als je ze naast elkaar zet zullen ze hun afstand tot elkaar vinden.

2. Nano toestand
Daar waar de materie direct grenst aan de nano laag, werken deze lagen met elkaar. Wat je dus ziet is dat er twee lagen zijn, de materie en de nano laag.
In de materie laag liggen de deeltjes veel dichter bij elkaar, dan in de nano toestand. De nano deeltjes komen niet vast te zitten, maar vinden een opening en steunen elkaar. De ruimte tussen de nano lagen zijn niet even groot. De afscheidingsruimte is energie van magrav velden. Materie deeltjes van de nano laag laten voortdurend velden vrij om de ruimte in stand te houden.

Beeld van de materie toestand ten opzichte van de nano lagen

De ruimtes tussen de deeltjes zijn magnetische enveloppen die de plasma bevatten binnen de nano lagen. De nano lagen variëren in onderlinge ruimte en daardoor in veld sterkte. Deze lagen werken met elkaar waardoor zij een breed spectrum aan magrav velden produceren. Ze absorberen het hele spectrum van de magnetische velden waardoor ze donker zijn. Het is belangrijk te begrijpen dat nano lagen niet tweedimensionaal, maar driedimensionaal zijn. Aangezien de nanolagen driedimensionaal zijn, geldt dit ook voor de ruimtes ertussen.

De doorbraak van het werken met nano lagen is de creatie van de magnetische veld opslag.
De magnetische veldcontainer houdt vast het plasma, energie en informatie. Plasmatische magnetische velden kunnen nu vastgehouden worden door deze magnetische veldcontainers. Velden met dezelfde kracht met het magnetische veld ruimte worden aangetrokken en sluiten zich aaneen.

Alles bestaat uit velden. De mens kan werken met deze velden via de nano lagen. (planeten, galaxies, planten, dieren, moleculen, atomen) De nano lagen zijn de interface, zij vormen de verbinding met alle velden die ons omringen. De nano lagen maken het mogelijk met de velden te werken. Omdat de banden tussen de atomen minder strak zijn is het mogelijk geworden om meer velden via de ruimtes te laten passeren. We kunnen de nano lagen ook zien als filters omdat verschillende lagen bepaalde velden doorlaten.

3. GANS
Dit is een nieuwe toestand van materie. Een molecuul van een gas (GANS) wordt zelf nano en verschijnt als een vaste toestand van de materie.
Gas van Nano van Solide heet afgekort GANS (GA s van Nano of Solid, solid betekent vast).
Dit is de derde toestand na Materie en Nano toestand.
De tussenruimte tussen de ballen in de GANS toestand is nog groter dan die van de Nano toestand. Voortdurend straalt er nu energie naar buiten.

Vertaling en bewerking Rob Vellekoop, 3 november 2017

 

Bekijk alles nog eens rustig op deze Engelstalige video van de Keshe Foundation.

 

 

Als deze introductie je interesseert en je wilt diepgaande studie maken van Plasma Science dan kan je een student worden aan het KFSSI. Voor slechts 100 euro krijg je een kalenderjaar lang toegang tot live en opgenomen privé onderricht. Er zijn duizenden uren van uitgebreide privé lessen opgeslagen in ons privé portaal bij het Keshe Foundation Spaceship Institute (KF SSI).
http://kfssi.org

Andere Keshe Foundation Links:
http://keshefoundation.org
http://keshefoundation.org/donate