Roep om vrede, manifestatie tegen oorlog in hoofdstad

Ondanks enorme inspanningen van de main stream media, politici en Rutte III om voortdurend te wijzen op de quasi dreiging vanuit Rusland is de vredesbeweging springlevend en actief. Niet alleen in de ons omringende landen, maar ook in ons eigen land. Want de vrede staat op het spel. (Lees ook #Ruslandhysterie)

Amsterdam 3 december 2017 – Stop de oorlogsmissies

De Tweede Kamer beslist op 4 december over het verlengen van de oorlogsmissies in Mali en Afghanistan en later over die in Irak. De regering Rutte gaat de defensiebegroting dit jaar met 900 miljoen euro verhogen, en daarna elk jaar nog eens met 1,5 miljard.
Manifestatie op 3 december om 15:00 uur op het Spui, bij ’t Lieverdje Amsterdam.

Algemene Duitse Actiedag 18 november


Verschillende bonden, campagnes en initiatieven worden vandaag gehouden, Duitslandbreed, in Berlijn, Bonn, Bremen, Frankfurt, Kassel, enzovoort. Hier worden wakes gehouden, menselijke ketens en andere acties. Het doel van de actiedag is een signaal geven voor het beëindigen wereldwijd van oorlogen en conflicten en voor een atoomvrije wereld.

War Resisters International

In internationaal verband werken 90 groepen in 40 landen samen onder de naam War Resisters’ International (WRI). Deze beweging zet zich in voor een wereld zonder oorlog. Zij staan nog steeds achter het uit 1921 daterende motto:

‘Oorlog is een misdaad tegen de mensheid. Daarom ben ik vastbesloten om geen enkel soort oorlog te steunen en te streven naar de verwijdering van alle redenen voor een oorlog’.

Oorlogen inclusief die bedoeld zijn voor ‘bevrijding’ en ‘humanitaire militaire missies’ worden gebruikt om het belang van politieke of economische machten te dienen. Alle oorlogen leiden tot lijden, vernietiging en nieuwe structuren van overheersing, volgens WRI. Vanuit Nederland zijn het Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief VD AMOK en Vredesbeweging Pais aangesloten, vanuit België Vredesactie en Agir pour la Paix.

Oorlogsmissies Mali, Afghanistan en Irak

Op 11 september besliste het demissionaire kabinet Rutte II al dat de missies zouden worden verlengd naar de drie landen. Bizar natuurlijk dat een demissionair kabinet oorlogshandelingen kan verrichten!

Doel oorlogsmissie naar Mali
“Nederland draagt bij aan stabiliteit in Mali en daarmee de bredere Sahel-regio. Stabiliteit daar is in het directe veiligheidsbelang van Europa. De Nederlandse blauwhelmen richten zich ook volgend jaar vooral op het verzamelen en analyseren van inlichtingen.”

Doelstelling legermissie Irak
“Met de voortgezette deelname aan de internationale coalitie tegen ISIS levert Nederland een belangrijke bijdrage aan het breken van de slagkracht en de ideologische aantrekkingskracht van de terreurorganisatie. Ongeveer 155 Nederlandse trainers ondersteunen en adviseren de Iraakse strijdkrachten. Verder dragen 4 Nederlandse F-16’s vanaf begin januari opnieuw bij aan het militair verslaan van ISIS in Irak en Oost-Syrië.”
Vreemde zaak omdat ISIS vrijwel verslagen is in zowel Irak als Syrië.

Doel oorlogsmissie Afghanistan
“Ongeveer 100 Nederlandse militairen blijven in Afghanistan meedoen aan Resolute Support. Sinds 2015 is de Afghaanse regering zelf verantwoordelijk voor veiligheid in het land, maar internationale betrokkenheid blijft vooralsnog nodig. De NAVO-missie richt zich op het trainen, adviseren en assisteren van het Afghaanse leger en de politie. ” Blijkbaar opereert Nederland hier in NAVO-verband. Op zich opnieuw een vreemde zaak dat de NAVO de grenzen van de lidstaten aan het bewaken is in Afghanistan. Er is echter geen enkele politicus die hiertegen bezwaar schijnt te hebben.

Overzicht van vredesbewegingen

Rob Vellekoop, 18 november 2017