DLM Plus Boekentop 5 van 2017

Fotografie 123rf

Ieder najaar komt DLM met een selectie van boeken. Dit keer zijn het drie boeken die elk op hun eigen manier een verklaring geven voor de gedweeheid van mensen, die zich niet kunnen bevrijden en twee leveren een nieuwe geschiedschrijving.

De schrijvers van de eerste drie boeken geven aan hoe machthebbers erin slagen de bevolking in hun politieke web gevangen te houden, zonder dat de meesten zich hiervan bewust zijn.

Over het algemeen klagen mensen voortdurend over een falende overheid. Een overheid die het op ontelbaar veel gebieden fout doet. De eerste vraag die dan rijst is hoe het mogelijk is dat miljoenen mensen dit laten gebeuren. Het blijft bijna altijd bij geklaag op een enkele actie na, maar wezenlijk verandert er niets. Je ziet zelfs dat het tegenovergestelde gebeurt: de overheid krijgt nog meer macht. Eenmaal ingestelde regelingen hebben niet de neiging af te nemen, maar als ze er eenmaal zijn juist in invloed en macht toe te nemen. Op steeds meer gebieden zijn er overheidsregels die de individuele vrijheid van mensen inperken.

Larken Rose noemt dit ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’. Zo ziet hij gezag.

Het meest gevaarlijke bijgeloof

Het is het geloof waardoor we gedrag van de overheid accepteren, terwijl we dit van geen enkele andere instelling of persoon zouden tolereren. Het is ook het geloof in onze Staten Generaal die we superkrachten toedichten en meer macht hebben gegeven dan wij zelf hebben.

Ik heb er zelf ook een boekje aan gewijd ‘Nieuwe Tao’, waarin ik kom tot twintig illusies die mensen voor waarheid aannemen en waardoor ze hun leven laten leiden.

Nieuwe Tao (paperback)

Het boek ‘Het einde van al het kwaad’ van Jeremy Locke is een schokkend betoog met een schitterende boodschap: de mens heeft geen overheid nodig.

Er zijn hem altijd leugens verteld. Gezag is door de overheid afgedwongen met geweld en geïndoctrineerd onder de noemer ‘cultuur’. Voor Locke is democratie het meest volmaakte kwaad en de meest meedogenloze aanslag op onze vrijheid, maar voorspelt hij, de mens zal zich vrij maken van de tirannie.

Het einde van al het kwaad of De mens heeft geen overheid nodig

Het boek ‘Roofstaat’ onthult de geschiedenis van onze voorouders die ons niet verteld wordt op school.

Deze kennis helpt ons echter wel beter begrijpen hoe onze wereld in elkaar steekt.

Roofstaat

En tot slot het boek dat DLM al jaren verkoopt, dat al tal van stormen (censuur, smaadcampagnes, e.d.) heeft overleeft en het fundament van de hiërarchie van de samenleving blootlegt.

Hoofdstuk voor hoofdstuk komt een beeld naar voren dat we eigenlijk niet willen kennen, maar waarvan de wetenschap ons wel helpt te bouwen aan een nieuwe wereld zonder corruptie. Robin de Ruiter ontleedt genadeloos maar secuur hoe de machtsverhoudingen liggen.

De 13 Satanische Bloedlijnen

Academy of Happiness is sponsor van DLM en DLM Plus.

Rob Vellekoop, 20 november 2017