Nationaal Park Hollandse Duinen gaat op zoek naar 5000 soorten

Website Nationaal Park Hollandse Duinen

Op zaterdag 6 januari gaat het 5000 soorten jaar van start in de duinen van Meijendel in Wassenaar als onderdeel van het gloednieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Op die dag willen de organisatoren een tiende van het totaal, namelijk 500 soorten flora en fauna in kaart brengen en het nieuwe park in 2018 nog meer bekendheid bij het publiek geven.

In 2018 organiseren Dunea, Staatsbosbeheer, EIS en Waarneming.nl samen met een groot aantal andere organisaties een 5000-soortenjaar in het Nationaal Park de Hollandse Duinen. Er worden meer dan 100 activiteiten georganiseerd, variërend van een regionale nachtvlindernacht waarbij we op 10 plekken willen tellen (i.s.m. De Vlinderstichting) tot een stranddag waarop er op een aantal plekken langs de kust gekord wordt (i.s.m. met stichting Anemoon). Ongewervelde insecten gaan veel aandacht krijgen.

NPHD

Nationaal Park Hollandse Duinen is het brede Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom. Dit landschap is ruim 5000 jaar geleden ontstaan door de stijging van de zeespiegel. Het park bestaat uit zee, strand en duinen, met ook meer landinwaarts de strandwallen en strandvlakten. Het park beslaat ongeveer 200 km², is 43 km lang en tot 8,5 km breed.
Naast de natuurgebieden en duinen is het Nationaal Park rijk aan variatie, in landgoederen, veenweidegebieden, recreatieplassen, bossen, bollenvelden en historisch erfgoed. Denk aan Kasteel Duivenvoorde, Voorlinden, Keukenhof, de Van Dixhoorndriehoek, het Haagse Bos, het Oosterduinsemeer,de Klinkenbergerplas en de Atlantikwall.

Naast natuurgebied is het Nationaal Park er ook voor de drinkwaterwinning in de duinen en speelt een belangrijke rol in de bescherming tegen overstromingen vanuit zee. Dat deed het al in het verleden en zal het met de stijgende zeespiegel ook in de toekomst blijven doen.

Prille geschiedenis van het Park

Het Nationaal Park Hollandse Duinen is ontstaan op initiatief van Dunea. Dit duinwaterleidingbedrijf wilde als grootste terreinbeheerder haar duinen de status van Nationaal Park bezorgen. Collega terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap kregen ze mee. Terwijl op dit moment de coalitie zelfs 39 partijen groot is. Op 14 november 2016 werd het initiatief van NPHD officieel gelanceerd.

Nationaal Park Hollandse Duinen is belangrijk voor Dunea om drinkwater en natuur in de duinen te kunnen blijven beschermen en de groeiende recreatievraag op regionale schaal aan te pakken. Daarom heeft het waterleidingbedrijf het afgelopen jaar het voortouw genomen om Nationaal Park Hollandse Duinen verder vorm te geven.

Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Zij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk.

Toekomst

Hollandse Duinen trekt 3 jaar uit om zichzelf neer te zetten als Nationaal Park. “De verkiezing tot 1 van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland hebben ons een geweldige impuls gegeven”, vertelt Georgette Leltz, “de naamsbekendheid is hoog en dus pakken we nu door.” Het Ministerie van Economische Zaken, Business Openers en NBTC Holland Marketing begeleiden Hollandse Duinen bij dit proces. We willen binnen een jaar starten met het verbinden van alle afzonderlijke gebieden van alle partners. Daarbij streven wij ook snel te komen tot een eenduidige herkenbaarheid van het gebied voor onze bezoekers. Zo wordt Hollandse Duinen steeds meer een Nationaal Park van Wereldklasse.

Georgette Leltz: “Ik wil iedereen bedanken voor de steun. Iedereen weet nu dat Nationaal Park Hollandse Duinen een uniek natuurgebied is. Grenzeloos mooi. Grenzeloos genieten. Wij hebben allemaal hetzelfde doel. De mooiste natuur van Nederland beter beschermen en als het kan toegankelijk maken.”

Aftrap

Aftrap 5000 soortenjaar in Meijendel
Zaterdag 6 januari 2018, start: 9:00 uur
Meijendel, bezoekerscentrum De Tapuit.
Meijendelseweg 40, Wassenaar.
Ze willen een vliegende start maken door op een koude januaridag al 500 soorten te vinden. Ze gaan dit doen door o.a. naar planten, korstmossen, waterbeesten, strandbeesten en overwinterende vogels te kijken. Doelsoort is natuurlijk de sneeuwspringer. Van 9.00 tot 10.00 is er koffie en om 13.00 zijn er soep en broodjes. Voor en na de soep wordt iedereen geacht lekker aan het werk te gaan op het strand of in de duinen en polders. Voor iedereen die zich van te voren opgeeft staan soep en broodjes klaar.
Vragen? Stuur een mail naar natuur@dunea.nl

Rob Vellekoop, 3 januari 2018