Teken van leven uit de hel van Bangkok

Johan zit 15 uur per dag opgesloten in een cel van 45 vierkante meter samen met 54 medegevangenen. De omstandigheden zijn barbaars. Regelmatig sterven gevangenen die gevoelloos worden afgevoerd. Hij is bang dat hij in feite een verkapte doodstraf uitzit. Twee keer per dag mag hij eten, dat is om 7.30 uur het ontbijt en om 11.30 uur de lunch en het avondeten in een. Ze mogen geen flessen drinkwater meer mee naar de cel nemen, waardoor ze enkel nog vervuild leidingwater kunnen drinken. Hierdoor kan Johan elke nacht 16 uur lang onder de tropische omstandigheden absoluut geen water drinken. Doordat hij ook geen boeken meer in de cel mag hebben, ligt hij elke dag 16 uur op een betonnen vloer te vergaan van de pijn.

Het regime is steeds zwaarder geworden in de afgelopen 33 maanden dat hij daar zit. Ook moeten ze iedere dag oefeningen doen in de gloeiend hete zon. Johan is bang dat ook al gaat hij deze hel overleven de rest van zijn leven een wrak zal zijn.

Steeds echter flikkert er hoop op. Op dit ogenblik willen drie rechters in Nederland Johan van Laarhoven horen. Op zo’n moment klampt hij zich aan de volgende strohalm vast en knokt hij verder.

Johan van Laarhoven (1960) en zijn vrouw Tukta emigreren in 2008 naar Thailand, in 2011 verkoopt hij zijn coffeeshops (Grass Company) na dertig jaar ondernemerschap.

In 2011 start het Openbaar Ministerie een witwasonderzoek in Nederland. In juli 2014 volgt de arrestatie van Johan en Tukta als verdachten door de Thaise justitie. Sindsdien zijn zij opgesloten in de Hel van Bangkok. Het Thaise onderzoek naar Van Laarhoven is op verzoek van de Nederlandse liaison officer bij de Nederlandse ambassade gestart. De rechtbank stelt geen strafbare feiten in Nederland vast en stelt dat de verkoop van cannabis naar Thais recht strafbaar is. De AMLA (Anti Money Laundering Act) bepaalt sinds augustus 2013 dat ook strafbare feiten buiten het Koninkrijk van Thailand een gronddelict voor witwassen kunnen vormen. Op basis daarvan meent de Thaise rechtbank dat de verkoop van cannabis in Nederland een gronddelict vormt voor witwassen in Thailand.

Van Laarhoven werd in 2014 gearresteerd op basis van een Nederlands rechtshulpverzoek en zit daar sindsdien vast. De coffeeshop ondernemer is het niet eens met de manier waarop het Nederlandse Openbaar Ministerie destijds informatie heeft gedeeld met de Thaise autoriteiten.

Op 10 november 2015 wordt Johan 103 jaar cel en Tukta 18 jaar cel veroordeeld, hij moet daarvan minstens 20 jaar uitzitten en zijn vrouw 12 jaar.

Zij zijn beiden in Thailand veroordeeld voor vermeend witwassen van geld in Nederland. Noch in Nederland noch in Thailand hebben ze echter aantoonbaar iets strafbaars gedaan.

In september 2016 start de Nationale ombudsman vooronderzoek naar het Openbaar Ministerie in deze zaak.

Tijdens het vonnis in hoger beroep op 23 juni 2017 wordt Johan tot 75 jaar, Tukta tot 7 jaar en 8 maanden veroordeeld. Dit betekent dat Johan nog steeds 20 jaar moet uitzitten.
Ook een aantal Kamerleden hebben aandacht aan deze onfrisse zaak gegeven en stellen kritische Kamervragen.

Na een reeks getuigenverhoren door Justitie in oktober 2016 en januari 2017 doet de Rechter uitspraak in maart 2017: Johan moet getuigen en zichzelf kunnen verdedigen in Nederland.

De Nationale Ombudsman besluit in april van dit jaar ondanks tegenwerking toch zijn onderzoek voort te zetten. Bij wijze van uitzondering gaat hij toch aan de slag met zijn onderzoek naar de klachten van Johan van Laarhoven. Van Zutphen kreeg tot dusver geen medewerking van politie en justitie, omdat er nog een strafzaak loopt tegen de Tilburger die in Thailand is veroordeeld voor witwassen van drugsgeld. De ombudsman wil zijn onderzoek niet weer uitstellen, nu er nog steeds geen reëel zicht is op behandeling van de strafzaak.

Op dit moment is Van Laarhoven door het Nederlandse gerecht gedagvaard, zonder resultaat.

Bart Hissink correspondeert met Johan en werkt sinds eind 2015 keihard om Johans zaak onder politieke aandacht te brengen.

Ondanks alle tegenwerking van Justitie vecht Johan door voor zijn recht en zijn leven in Thailand. Dagelijks schrijft hij mensen (voor zover dit wordt toegestaan) en beantwoordt post.

Je kunt Johan en Tukta ook schrijven.

Meer informatie Justice for Johan

 

Rob Vellekoop, 27 april 2018