1 mei 2018 manifestatie Den Haag

Op de Dag van de Arbeid organiseert het FNV een 1 mei demonstratie in Den Haag, omdat zo zegt de vakbond, regering en werkgevers een keuze hebben gemaakt voor een race naar beneden. Terwijl het tijd is voor een eerlijke verdeling van winst,  meer zekerheid, echte banen en een goed pensioen. Ook baanlozen, flexwerkers en flexhuurders zijn uitgenodigd door de Bijstandsbond, Doorbraak en Bond Precaire Woonvormen.

Met een apart blok willen ze duidelijk maken dat baanlozen, flexwerkers en flexhuurders zich van onderop organiseren, voor hun belangen strijden en daarbij ook successen kunnen boeken. De 1 mei-viering begint om 14:00 uur met verzamelen op het Malieveld. Op die plek begint een programma met muziek en sprekers. Vanaf 15:00 uur nemen we als blok deel aan de FNV-demonstratie.

De FNV schrijft dat ze heeft laten zien samen met mensen de samenleving te kunnen veranderen. Denk aan de strijd voor de 8-urige werkdag, doorbetaling bij ziekte, de kinderopvang of recent nog de afschaffing van het minimumjeugdloon voor jongvolwassenen.

foto mars 1 mei 900 x 276

In Nederland werd 1 mei nooit toegelaten als feestdag, terwijl dit in de ons omringende landen wel het geval is. Toch wordt het door linkse bewegingen ieder jaar gevierd.

In het buitenland staan grote manifestaties op het programma in Rusland en China, en in tal van andere landen vieren de mensen op hun vrije dag deze 1 mei.

In Brazilië werken de zeven grootste Braziliaanse bonden samen op 1 mei onder het motto ‘Ter verdediging van de rechten van Lula vrij’. De voormalige president Lula wordt vastgehouden als politiek gevangene omdat hij ten onrechte volgens zijn aanhangers fraude ten laste wordt gelegd (vanwege de verbouwing van een appartement dat niet zijn eigendom is). Lula zit al 20 dagen vast.

In de loop der tijd ontwikkelde 1 mei zich tot een strijdbare viering van internationale verbondenheid. Solidariteit vieren betekent: zij aan zij staan met iedereen die dreigt te worden vermalen door het rigide systeem. Opkomen voor elkaar, ongeacht herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur.

De oorsprong van 1 mei ligt in de Verenigde Staten. Daar werd op 1 mei 1886 een nationale actie- en stakingsdag georganiseerd om de 8-urige werkdag af te dwingen. In totaal gingen zo’n 340.000 arbeiders in staking, een zeer groot succes voor de VS. Het resultaat van de stakingsdag verschilde van regio tot regio. Op sommige plaatsen werd de 8-uren dag ingevoerd.

In Chicago, waar 40.000 arbeiders in staking gingen, werden de eisen niet ingewilligd. Toen er voort werd gestaakt en de bazen van de McCormick-fabrieken op 3 mei de staking wilden breken met werkwilligen en stakingsbrekers, kwam het tot incidenten. De toegesnelde politie schoot met zes doden tot gevolg. Op 4 mei volgde een vreedzame protestmeeting met zo’n 15.000 deelnemers op Haymarket square. Toen de politie op het toneel verscheen, kwam het opnieuw tot incidenten. Een provocateur wierp een bom in de politielinies, die vervolgens in het wilde weg begonnen te schieten. Acht arbeidersleiders werden opgepakt, sommigen kregen de doodstraf anderen levenslang.

 

Banner Dag van de Arbeid

Locatie: Den Haag + mars door de stad.

  • 14.00 inloop/verzamelen deelnemers Malieveld
  • 15.00 start demonstratieve tocht
  • 16.00 terugkomst op Malieveld
  • 17.00 einde demonstratie

 

Rob Vellekoop, 28 april 2018