Ondanks #Dodenherdenking blijft NL oorlog voeren

Waarom rusten we in vrede, maar kunnen we niet eveneens in vrede leven?

Je mag van verstandige mensen verwachten, na zoveel leed in de Tweede Wereldoorlog, dat zij besluiten om geen oorlog meer te voeren. Toch voert Nederland nog steeds oorlog in NAVO-verband.

Op 4 mei organiseert het Nationaal Comité 4 en 5 mei de herdenking van de Nederlandse doden die zijn gevallen tijdens WOII en erna bij oorlogs- en vredesoperaties. Het comité kan zich opheffen als we geen oorlogen meer voeren, omdat er dan geen nieuwe slachtoffers zijn te betreuren. Helaas ziet het daarnaar nog niet uit. Een overzicht van Nederlandse militaire operaties in NAVO-verband.

Ieder jaar herdenken we de doden, met verdriet en respect. Waarom stoppen we dan niet met moorden en het leven van onze mensen in gevaar te brengen? Is het ondernemen van militaire missies in het buitenland als daarbij doden vallen niet hetzelfde als moord? Nederlandse militairen doen mee aan ongeveer 16 militaire missies in het buitenland. Van deze missies zijn de NAVO-missies het meest gewelddadig en regelrechte oorlogshandelingen tegen landen die 1000den kilometers van de Nederlandse grens verwijderd zijn.

NAVO-missies

Irak & Syrië

Nederland zegt met militaire trainers de slagkracht van terreurorganisatie ISIS te willen breken. Daarnaast zijn sinds begin januari 2018 weer F-16’s van de luchtmacht actief boven Irak en Oost-Syrië. Lees meer over de missie in Irak.

Met name de acties in Oost-Syrië zijn opvallend te noemen, omdat Syrië nooit om hulp van de NAVO heeft gevraagd (heeft dit uitdrukkelijk wel aan Rusland gedaan). Feitelijk dringen Nederlandse F-16s dus het luchtruim van Syrië binnen. Dit zijn oorlogshandelingen waarbij zowel aan Nederlandse kant als aan de kant van Syrië dodelijke slachtoffers (kunnen) vallen.

Afghanistan

Nederland levert 100 militairen aan Resolute Support. Doel van deze NAVO-operatie is het verder opbouwen van leger en politie. Militairen zijn sinds 2002 in Afghanistan gestationeerd. Ze werkten vooral in Uruzgan en later in Kunduz. Sinds 1 januari 2015 doen 100 Nederlandse militairen mee aan de NAVO-missie Resolute Support met als doel leger en politie in Afghanistan verder op te bouwen. Deze missie loopt tot eind 2018.

Volgens het Ministerie van Defensie heeft Nederland sinds 2002 meegeholpen Afghanistan opnieuw op te bouwen en stabieler en veiliger te maken. Deze ‘medewerking’ heeft zowel aan Nederlandse als aan Afghaanse kant dodelijke slachtoffers gemaakt. Wereldwijd zijn veel meer landen verwikkeld in een burgeroorlog zoals in Afghanistan, daar treden we echter niet op en mengt Nederland zich niet in de affaires van een ander land. Waarom in Afghanistan dan wel?

Lees alles over de missie in Afghanistan.

Litouwen

Nederland levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen, de zogeheten enhanced Forward Presence. Het gaat om 270 militairen voor een multinationale gevechtsgroep. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. Na de aansluiting van de Krim bij Rusland besluit de NAVO extra militairen te sturen naar de Europese oostgrens. Dit als een van de ‘geruststellende maatregelen‘ voor de Oost-Europese bondgenoten.

Deze ‘geruststellende maatregelen’ verhogen de toch al oplopende spanning met Rusland tot ongekende hoogten, zodat zelfs weer gesproken wordt over een nieuwe Koude Oorlog. Nederland neemt actief deel aan deze oorlogsvoorbereidingen. Is dat wijsheid of aantonen dat je als land niets hebt geleerd van oorlogen, namelijk dat er geen winnaars, maar enkel doden te betreuren zijn.

Ons land draagt in 2018 bij aan de multinationale NAVO-gevechtsgroep onder leiding van Duitsland in Litouwen. En aan de snel inzetbare gevechtseenheden NRF en EUBG.

NRF

In 2014 besloten de NAVO-leden dat eenheden langer deel uitmaken van de NRF( NATO Response Force). NRF-eenheden zijn, naast het stand-by jaar, nu ook een jaar stand-up en een jaar stand-down.

Holland levert in 2018 het snelst inzetbare deel van de NRF:

 • 1 eenheid van het Korps Mariniers;
 • het 1e half jaar een schip als commandoplatform
 • het 2e half jaar een luchtverdedigings- en commandofregat (LCF)
 • 2 mijnenjagers voor periodes van 3 tot 4 maanden.
 • 4 F-16’s.
 • samen met Duitsland van juli 2017 tot en met juni 2018 het hoofdkwartier van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps;
 • 1 gemechaniseerd infanteriebataljon;
 • personeel voor het brigadehoofdkwartier en
 • 1 squadron mariniers en 1 onderzeeboot.

EUBG

In 2018 zorgen Nederland, België en Luxemburg voor de kern van de EUBG (EU Battle Group). Oostenrijk levert van januari tot en met juni een bijdrage en Duitsland van juli tot en met december. Nederland leidt het 1e half jaar de EUBG, België het 2e half jaar. Nederland levert het 1e half jaar:

 • 1 bataljonsstaf;
 • 2 infanterie compagnieën met gevechtsondersteuning
 • meer dan 150 militairen maken deel uit van de staf van het hoofdkwartier.

Het 2e half jaar:

 • 1 infanterie compagnie met gevechtsondersteuning;
 • meer dan 150 militairen maken deel uit van de staf van het hoofdkwartier.

NL stelt heel 2018 de infrastructuur en de verbindingsmiddelen voor het EUBG-hoofdkwartier beschikbaar en een Cougar-transporthelikopter.

Dodenherdenking 4 mei

Om 20.00 uur wordt aan iedereen gevraagd in het hele land twee minuten stil te staan bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. De mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Rob Vellekoop, 4 mei 2018