Zwitsers kunnen bankmacht breken tijdens referendum

Foto 123rf

Op 10 juni 2018 kunnen de Zwitsers zich uitspreken in een referendum wie voortaan het geld maakt, de commerciële banken of de centrale bank. Zal Zwitserland als het eerste land ter wereld de bankiers hun uitzonderlijke bron van winst afpakken en het speeltje van de machtigen van de aarde?

Zondag is het de vraag of de geldschepping (en daardoor de macht) van commerciële banken moet worden overgedragen aan de Centrale Bank. Het grote publiek schijnt te denken dat deze situatie al lang bestaat, maar niets is minder waar. Ondertussen wordt het Zwitserse publiek angst aangejaagd toch vooral tegen te stemmen.

Commerciële banken

Wereldwijd hebben de commerciële banken het privilege van de geldschepping: zo’n 95 procent van al het geld dat in omloop is ontstaat als een cliënt (overheid, bedrijf, particulier) geld leent bij de bank. De initiatiefnemers van het referendum willen deze geldcreatie weghalen bij de banken en overdragen aan de Centrale Bank.

Commerciële banken beogen immers zakelijke belangen en zijn minder geïnteresseerd in stabiliteit, dan in het maken van winst. Daarom zeggen ze is het beter deze taak te geven aan de Centrale Bank (Zwitserse Nationale Bank, SNB) die onder controle staat van het volk terwijl dat nu niet het geval is. Banken varen nog steeds volledig hun eigen koers.

Tegenstanders van het voorstel zijn het parlement, de regering, de voornaamste politieke partijen en organisaties. Zij zeggen dat het riskant is om te pionieren met een monetair systeem, dat nergens anders ter wereld is uitgetest. Ieder weet zo langzamerhand dat dit een beproefd middel is om vernieuwingen tegen te houden. Met hetzelfde argument wordt de invoering van het basis inkomen ook buiten de deur gehouden door allerlei parlementen.

Volgens de directeur van de SNB is het voorstel een ‘onnodig en gevaarlijk experiment’. Op zich is dit natuurlijk een vreemde reactie voor de vertegenwoordiger van het instituut dat na het referendum juist meer macht en invloed op de financiële markten kan krijgen dan hij nu heeft.

Het is wel duidelijk hoe groot de macht van de banken is en van de belanghebbenden, de machtigen van de aarde. Tijdens een peiling begin mei haalden de voorstemmers niet de meerderheid, maar wie gelooft tegenwoordig nog de peilingen, ook de uitkomst hiervan kan gemakkelijk worden beïnvloed.

Commerciële banken hebben overal ter wereld het privilege om geld te scheppen. Iedere euro, dollar of frank die zij uitlenen scheppen zij met een boeking. Uitsluitend het cash geld (biljetten en munten, circa 5% van de geldhoeveelheid die in omloop is) wordt door de centrale bank in omloop gebracht, het overige naar schatting 95% digitale geld creëren de banken uit het niets! De banktegoeden die mensen hebben zijn niet veel meer dan aanspraken op geld bij de bank waar ze een rekening hebben.

Vollgeld-beweging

De voorstanders van de zogenaamde Vollgeld-beweging willen dat alleen de centrale bank geld maakt. Op deze manier komt de eventuele winst uit geldschepping (rente) ook weer bij de bevolking, namelijk bij de overheid terecht. De Centrale Bank leent in dit model dus geld uit aan de banken die het weer kunnen doorlenen. Commerciële banken kunnen dan alleen nog zaken doen met geld dat zij van spaarders, investeerders of de Centrale Bank hebben ontvangen.

De Vollgeld beweging vindt ook dat het afgelopen moet zijn met het opstrijken van winsten door de banken van al dit geschapen geld en dat als het mis gaat de belastingbetaler voor de ellende moet opdraaien.

Net zoals hier twee jaar geleden heel veel ongeloof was toen de geldcreatie werd uitgelegd, zo doet zich hetzelfde voor in die Schweiz. Iedereen die het verhaal hoort van de fantastische geldscheppingscarrousel van de banken weet niet wat hij hoort. Ook hier dringt het besef door over wat er echt aan de gang is.

De Zwitserse tv over geldcreatie

De letterlijke tekst van het Vollgeld initiatief
1. Alleen de Nationalbank (centrale bank) maakt elektronisch geld.
2. Banken mogen geen eigen geld meer creëren, maar geld uitlenen dat hen ter beschikking is gesteld door spaarders, andere banken of de centrale bank.
3. Nieuw geld brengt de Nationalbank in omloop door uit te lenen aan banken of schuldvrije ter beschikking te stellen aan het land, de cantons of de burgers.

Download gratis e-boek over geldcreatie en banken

Lees hier over Engelse en Nederlandse pogingen om via het parlement iets aan geldcreatie te doen.

 

Rob Vellekoop, 7 juni 2018