Grootste misleidingen van de mensheid (2): het geldstelsel

Geldboom - (123rf) Alleen banken kunnen gratis geld plukken.

Met het gebruik van geld in het betalingsverkeer wordt de mensheid al eeuwenlang bij de neus genomen. Het is een geldschepping- en rentespel dat echter wordt gepresenteerd als een ingewikkeld financieel spel dat alleen deskundigen kunnen begrijpen en dat gewone mensen afschrikt zich er in te verdiepen. Toch blinkt het uit in eenvoud en kunnen we weten hoe het echt werkt.

Jefferson

De derde Amerikaanse president Jefferson zei het al:

“Ik ben er van overtuigd dat banken een grotere bedreiging zijn voor onze vrijheid dan vijandige troepen. Het uitgeven van geld zou moeten worden afgepakt van de banken en teruggegeven aan hen die dit toebehoort”.

Deze kwestie met de banken speelt al enkele eeuwen en tot nu toe hebben zij vrij spel. Zij hebben ooit het privilege van geldschepping gekregen en zij hebben dit tot op de dag van vandaag nog steeds in handen. Blijkbaar beschikken zij over een enorme macht om het monopolyspel van de geldschepping en rente zolang ongehinderd te kunnen uitvoeren.

Wat Jefferson zegt is dat de partij die de geldschepping in handen heeft de werkelijke macht heeft. Dat is de reden dat in een democratie zoveel mis loopt. De burgers zijn niet aan de macht, via hun volksvertegenwoordigers, maar de eigenaren van de banken die de geldschepping beheren. Burgers kiezen in feite marionetten die binnen een zekere marge mogen acteren, maar wezenlijk niets aan het financiële systeem kunnen veranderen, omdat de vertegenwoordigers van deze eigenaren, de banken aan de geldkraan zitten.

Tot nu lijkt slechts een land zich enigszins aan de wurggreep van banken te ontworstelen. Het is IJsland dat een aantal bankdirecteuren tot celstraffen voor hun aandeel in de financiële crisis van 2008 heeft veroordeeld. Terwijl landen in de rest van de wereld dit niet aandurfden, beducht als ze zijn voor de bancaire macht.

Iedere euro is schuld

Dat is de kern van de zaak. Bijna iedere euro die ter beschikking staat is uitgegeven als een schuldbekentenis aan de bank. Dit geld is met een boekhoudkundige handeling gemaakt door een bank op het moment dat de bank geld uitleent. Naast dit digitale geld is er chartaal geld: bankbiljetten en munten die samen minder dan 5% vormen van de geldomloop. Deze 5% is door De Nederlandsche Bank uitgegeven. De overige 95% is door banken als schuld uitgeleend en op die manier in omloop gebracht.

Geld sparen op een spaarrekening betekent dat er per saldo minder geld in omloop komt om de schuld aan de bank af te lossen! Sparen doet de beschikbare geldhoeveelheid in de economie van een land afnemen, dat banken (kunnen) opvangen door meer geld uit te lenen. Doen zij dit echter niet dan ontstaat een tekort aan geld dat in omloop is. Zij lenen natuurlijk meer uit als de rente hoog is dan in de huidige situatie met een lage rente.

Steunmaatregelen van centrale banken door zoveel mogelijk geld in de economie te pompen stranden zonder medewerking van de banken, doordat ze het vanwege de lage rente niet winstgevend genoeg vinden. Met andere woorden de miljarden die de Europese Centrale Bank (ECB) in omloop brengt zullen door particuliere banken aan investeerders moeten worden uitgeleend. Indien dit niet gebeurt blijft de maandelijkse actie van de ECB zonder gevolgen voor de hoeveelheid geld die in omloop is.

En last but zeker not least ons geld dat op onze spaarrekeningen staat is door de overheid gegarandeerd tot 100.000 euro per bankinstelling. Met andere woorden geld eenmaal overgedragen aan een bank is niet meer van de rekeninghouder. De bank slaat het niet op, maar gebruikt het als bedrijfsmiddel waardoor het onderdeel wordt van de boedel bij faillissement! In dat geval kunnen gedupeerde rekeninghouders een beroep doen op de overheid (binnen het zogenaamde Depositogarantiestelsel) tot het hiervoor genoemde maximum. De belastingbetaler moet dan gedupeerden uit deze benarde financiële situatie bevrijden. Dit is wel het meest harde bewijs dat geld dat door de rekeninghouder aan de bank is overgedragen niet meer zijn eigendom blijkt te zijn.

Geld maken

Als een klant bij een bank aanklopt om geld te lenen, creëert de bank dit geld door met een boeking geld op de rekening van de klant te plaatsen. Zo eenvoudig gebeurt dit. Met andere woorden tegenover iedere euro die een bank op deze manier uitgeeft staat een schuld van de klant.

Het geld dat een bank schept krijgt waarde door het vertrouwen dat de burger hier aan geeft, ondanks het feit dat bij faillissement van een bank een particuliere rekeninghouder indien hij meer dan 100.000 euro op zijn rekening heeft het meerdere kwijt is. Toch heeft de burger 100% vertrouwen in de euro!

Sta heel even stil bij deze ‘geldcreatie’. De bank is degene die de geldpers bedient en niet de overheid! Banken beheersen dus de geldhoeveelheid en bepalen hoeveel er terecht komt bij het bedrijfsleven voor investeringen. Banken (als vertegenwoordigers van hun eigenaren) bepalen daardoor grotendeels het economische beleid van een land.

De Nederlandse overheid was er destijds als de kippen bij om een aantal banken (via miljardensteunoperaties aan ABN-AMRO, SNS Bank, Aegon en ING) van het faillissement te redden met kapitaalinjecties en daardoor het vertrouwen te geven. Ze waren bang dat wanneer de klanten hun vertrouwen in de banken zouden verliezen zij massaal hun tegoeden zouden opeisen (bank run) en de banken failliet zouden gaan. Geen enkele andere multinational lukt het van de overheid miljardensteun te krijgen op het moment dat zij failliet dreigen te gaan. Dat toont aan dat de macht en invloed van het bankwezen op de overheid enorm is.

Ook oorlogen en andere gewapende conflicten worden door banken gefinancierd met geld dat door hen gecreëerd wordt. Hierdoor levert iedere oorlog schatten op aan rente over leningen aan oorlogvoerende overheden.

Bank

Wat is een bank nu eigenlijk? Of anders gezegd welke ondernemingen krijgen met de titel ‘bank’ het privilege om geld te mogen scheppen en kredieten te mogen verlenen. De Nederlandsche Bank geeft hiervoor een vergunning af onder een aantal stricte voorwaarden die in de Wet financieel toezicht zijn geregeld.

Om een bank in ons land te mogen starten is een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. Op dit moment is aan meer dan 800 ondernemingen een vergunning afgegeven.

Alle banken met een vergunning zijn opgenomen in het Register van de Wet financieel toezicht. Onder deze gepriviligeerde bedrijven bevinden zich enkele verrassende ondernemingen, zoals Stichting Leger des Heils, Holland Casino, Stichting Kwintes.

DNB geeft alleen vergunningen af aan bedrijven die over voldoende financiële middelen beschikken en worden geleid door betrouwbare en deskundige bestuurders. DNB controleert banken blijvend op basis van te rapporteren cijfers en andere gegevens.

Ook wat betreft solvabiliteit en liquiditeit is de soep niet zo heet als deze wordt opgediend. De miljardensteunoperaties aan ABN-AMRO, SNS Bank, Aegon en ING tonen aan dat de overheid bijna altijd bijspringt als deze in de problemen komen. De overheid moest deze steunoperaties uitvoeren omdat collega-banken weigerden extra liquide middelen ter beschikking te stellen van de in nood verkerende banken. Door dit overheidsingrijpen werd het vertrouwen in de banken hersteld waardoor ze konden blijven voortbestaan. Banken nemen binnen de ondernemingswereld wat dat betreft een uitzonderingspositie in. Ondernemingen die in financiële problemen komen worden niet met miljardensteun uit zwaar weer gehaald en gaan failliet. Voor Nederlandse banken geldt dit niet.

Lees hier verder……..

 

Lees ook:
Waar blijft revolutie nu iedereen weet dat banken geld maken
Historische hoorzitting Tweede Kamer banken maken gratis geld
Debat over geldschepping in Tweede Kamer onschadelijk gemaakt

Dit is het tweede deel uit de serie ‘grootste misleidingen van de mensheid.
Het eerste deel ging over de maanlandingen.

Rob Vellekoop, 8 mei 2022

1 Comment

 1. De BildeRberg Groep Sloper,
  De Sloper,

  Wie staat er op de dag nog niet in de schulden?
  Nou dat zijn mensen die zich niet gek laten maken en leven met hun verstand.

  Tweederde van de bevolking staat in de schulden en de banken verdienen daar dik aan.
  De puls vissers/de boeren die een mega stalletje hebben aan laten praten wat uit eindelijk niet mocht van Brussel/kopers van te duren huizen/auto kopers…af fijn nog genoeg om op te noemen.
  Schulden is een verdien model geworden van het Elite mensje.
  Triest voor woorden.

  Ik dank u!

  Z-Z-Z-Z-Z–Z-Z-Z–Z-ZZ–Z-Z-Z–ZZZZZZZ!!!!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.