Monument: na 200 jaar onthulling over geldschepping door banken

Geldboom - (123rf) Alleen banken kunnen gratis geld plukken.

Op 16 maart 2016, exact 2 jaar geleden, vindt een historische bijeenkomst plaats. Het grootste geheime privilege ooit aan commerciële bedrijven (banken) toegekend, het creëren van geld, wordt besproken in de Tweede Kamer naar aanleiding van de succesvolle actie van de stichting Ons Geld. De stichting roept iedereen op.

“Er is drie uur gereserveerd voor dit debat. Minister Dijsselbloem zal aanwezig zijn. ‘Ons Geld‘ zal de Kamer vijf minuten toespreken, waarna deze met de minister in debat gaat. Wij zijn benieuwd wat de Kamerleden gaan zeggen. De minister laat in zijn kabinetsreactie doorschemeren dat hij graag op de oude voet doorgaat. Onhoudbare schulden, instabiliteit, stuurloosheid en de immoraliteit van ons geldstelsel zijn kennelijk niet genoeg om de minister te motiveren de geldpers bij de banken weg te halen, en deze dienstbaar te maken aan de maatschappij. Het is nu aan de Kamer om hem op andere gedachten te brengen.” Aldus een verklaring van Ons Geld.

Zoals ondertussen bij 1% van de bevolking bekend, scheppen commerciële banken geld op het moment dat zij een lening verstrekken aan overheden of andere instellingen of personen. De banken hebben de macht om deze activiteit uit te oefenen naar eigen goeddunken zonder dat er enige controle op kan worden uitgeoefend. Op deze manier beïnvloeden hebben ze een ongekende invloed op de economie. Hun macht is zo groot dat acties van de Europese Centrale Bank (ECB) voor geldverruiming tot nu toe geen invloed hebben gehad.

Particuliere banken scheppen 95% van al het geld dat giraal in omloop is. Zij maken geld wanneer zij geld uitlenen, bijvoorbeeld voor hypotheken en zij vernietigen geld wanneer leningen worden afgelost. Het enige dat voor hen telt is winst maken. En op het moment dat zij verlies maken en failliet gaan moet de arme belastingbetaler de bank overeind houden uit vrees dat zij de nationale economie om zeep helpen.

We hebben tot 19 augustus 2015 moeten wachten voordat De Nederlandsche Bank (DNB) heeft toegegeven dat commerciële banken geldscheppen. Blijkbaar geeft DNB dit geheim niet graag toe, sterker nog ze zwijgt hier liever over. Maar waarom wordt zo geheimzinnig gedaan over geldschepping door particuliere banken? Nooit eerder is dit door de centrale bank toegegeven. Blijkbaar interesseerde ons parlement zich er niet voor of wilde dit geheim evenmin toegeven.

Lees hier hoe de bijeenkomst in de Tweede Kamer verliep.
Lees hier ons gratis e-boek over Geldschepping

Rob Vellekoop, 16 maart 2016 en 16 maart 2018