Alternatieve kankerbehandeling (2): New Germaanse Geneeskunde van Dr Hamer

Dr Hamer heeft het grootste deel van zijn leven gestreden om zijn ontdekking over de oorsprong van kanker en de behandeling die daarbij aansluit bij zijn medische vakbroeders geaccepteerd te krijgen. Ondanks keihard bewijs van zijn succesvolle manier om kanker te bestrijden verliest deze Duitse internist zijn vergunning. De NGM (New German Medicine of Nieuwe Germaanse Geneeskunde) is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn.

Vrijheid

De arts verliest niet alleen zijn medische vergunning, maar ook zijn vrijheid in 1997 wanneer Dr. Hamer wordt veroordeeld tot 19 maanden gevangenis omdat hij drie mensen, zonder artsenvergunning, gratis medische informatie heeft gegeven. Blijkbaar vinden de autoriteiten dit niet genoeg.

Op 9 september 2004 wordt Hamer opnieuw gearresteerd, in zijn woning in Spanje. Op basis van een Europees uitleveringsbevel wordt hij uitgeleverd aan Frankrijk en daar veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij is veroordeeld en verantwoordelijk bevonden aan de dood van Franse burgers omdat zijn publicaties in het Frans te krijgen zijn. Hij heeft echter nooit een van deze personen gesproken.

Hamer laat zich hierdoor niet tegenhouden en gaat onverdroten met zijn levenswerk door.  Hij heeft meer dan 40.000 gevallen geanalyseerd. Ondertussen is zijn werk bekend geworden als New German Medicine (NGM).

De pers en het medisch establishment deinzen er niet voor terug om hem en zijn werk aan te vallen. Journalisten van de roddelpers en medische “deskundigen” schilderen Hamer af als charlatan, als zelf verheerlijkte wonderheler, een sekteleider, een onzinnig buitenstaander of een dwaze crimineel, die kankerpatiënten de ‘levensreddende’ conventionele behandelingen ontzegt.

Shock of trauma

Dr. Hamer ontdekt dat elke ziekte ontstaat door een shock of trauma die ons volledig verrast.

Op het moment dat het onverwachte conflict ontstaat, slaat de schok toe in een specifiek hersengebied. De hersencellen die de conflictinslag ontvangen, zenden een biochemisch signaal naar de bijhorende lichaamscellen en veroorzaken de groei van een tumor (weefseltoename) of een weefselafname of functieverlies, afhankelijk in welk deel van de hersenen de schok ‘inslaat’.

Elke ziekte verloopt in twee fasen:
1. Een conflict-actieve fase, die wordt gekenmerkt door emotionele stress, koude extremiteiten, geen eetlust en slapeloosheid
en dan, vooropgesteld dat wij het conflict oplossen,
2. Een genezingsfase, dit is de periode waarin de psyche, de hersenen en het overeenkomstige orgaan de herstelfase doorstaat, een vaak moeilijk proces met vermoeidheid, koorts, ontsteking, infectie en pijn.

Hamer benoemt op deze manier “De Vijf Biologische Wetten van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde”.

In de loop der jaren is hij in staat zijn ontdekkingen te staven aan de hand van meer dan 40.000 casussen. Het resultaat van zijn wetenschappelijke

programmaverloop

 

 

 

 

 

 

 

werk is de opstelling van een “Psyche-Hersenen-Orgaan” tabel, die de ziekte aangeeft, de inhoud van het biologische conflict die haar veroorzaakt, waar de overeenkomstige laesie kan worden gezien op een hersenscan, hoe de ziekte zich manifesteert in de conflict-actieve fase en wat men in de genezingsfase kan verwachten.

Biologische overlevingsprogramma’s

Ziekten zoals kanker verliezen hun angstaanjagende imago en worden erkend als wat Hamer noemt ‘zinvolle speciale biologische overlevingsprogramma’s’ waarmee ieder mens wordt geboren.

Het is het lichaam dat zichzelf geneest, echter wat de conventionele geneeskunde (CG) ziet als ziekte is voor Hamer in feite het genezingsproces. Hij werkt in tegenstelling tot de CG met oorzaak en gevolg, waarbij de analyse van de oorzaak ook daadwerkelijk van belang is. De CG is meer symptoom gericht.

Elke ziekte maakt deel uit van onze biologische overlevingsprogramma’s. Alles in onze biologische natuur is gericht op behoud van leven. We zijn niet uitgerust met programma’s die ons willen vernietigen. Ook kanker vormt daarop geen uitzondering.

“Alleen de patiënt kan zijn symptomen ‘behandelen’, omdat alleen hij zijn conflict kan oplossen en alleen hij genezing teweeg kan brengen!”

Dr. Hamer: “Een persoon, die gezond eet, heeft minder kans op biologische conflicten. Dat spreekt vanzelf. Dat komt veel overeen met het feit dat rijke mensen minder kankers krijgen dan arme, omdat de rijken vele conflicten kunnen oplossen door eenvoudigweg hun chequeboek te pakken en een cheque uit te schrijven.

Maar het is onmogelijk kanker (of enige andere ziekte) door een dieet te voorkomen, omdat zelfs een gezond dieet conflicten niet kan verhinderen. In de Natuur zal een sterk, gezond dier natuurlijk minder kankers krijgen dan een zwak of oud dier. Maar dat betekent niet dat ouderdom dus kanker veroorzaakt.”

Redden

New German Medicine (NGM) verwerpt de ideeën over kwaadaardige kankercellen of destructieve microben en identificeert “infectieziekten” en kankertumoren als natuurlijke biologische noodmaatregelen die al miljoenen jaren in de praktijk plaatsvinden, bedoeld om het organisme te redden en niet, zoals wordt geleerd, om het te vernietigen.

De angst van de medische wetenschap en de farmacie voor de ontdekkingen van Hamer is enorm. Kijk naar de manier waarop Hamer het leven onmogelijk gemaakt wordt en de weigering om zijn werk te toetsen.

De Universiteit van Tübingen heeft steeds geweigerd, ondanks uitspraken van de rechtbank in 1986 en 1994, om Dr Hamers wetenschappelijke werk te toetsen. Ook de reguliere geneeskunde weigert om de NGM te bevestigen, ondanks de vele verificaties door zowel artsen als beroepsverenigingen.

De NGM is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn. Het is het besef dat ons organisme een onuitputtelijke creativiteit bezit en opmerkelijke zelf genezende vermogens. Het is ook de erkenning dat elke lichaamscel een biologische wijsheid in zich draagt, die wij met alle levende wezens delen. Generaties lang hebben de medische autoriteiten het menselijke denken tot slaaf gemaakt en gevangen gehouden met angst voor ziekten.

De Vijf Biologische Wetten geven ons de kans, ons opnieuw met de Natuur te verbinden en ons vertrouwen te herwinnen in haar creatieve, intelligente kracht. Dankzij Dr Hamers integriteit en zijn toegewijd onderzoek tijdens de afgelopen dertig jaar, kunnen wij ons nu van deze angst bevrijden. (Bron)

 

NGM in een notendop

De allereerste stap in de NGM therapie is de patiënt de biologische betekenis van een symptoom, bijvoorbeeld kanker, leren begrijpen in relatie met de psychische oorzaak. Een hersenscan en een grondige medische voorgeschiedenis zijn noodzakelijk om te bepalen of een patiënt nog in de conflict-fase (conflictactief) is of al in de genezingsfase zit.

Als de patiënt nog conflictactief is dan ligt de focus op het vinden van het oorspronkelijke conflict en op het vinden van een strategie om dit op te lossen.

Vervolgens wordt de patiënt voorbereid op de symptomen van de genezing en eventuele complicaties. Deze symptomen zijn heel voorspelbaar! Voor het eerst in de geschiedenis van de geneeskunde geven de ontdekkingen van Hamer ons een betrouwbaar systeem dat ons in staat stelt om de ontwikkeling en de symptomen van elke ziekte te begrijpen en te voorspellen.

hamer

 

 

 

 

 

 

Dr. Ryke Geerd Hamer, geboren in 1935 in Friesland (Duitsland), studeert geneeskunde en theologie  aan de Universiteit van Tübingen. Op zijn 22e behaalt hij zijn academische graad in de theologie en krijgt vier jaar later zijn diploma als arts. De daarop volgende jaren werkt hij aan verschillende universiteitsklinieken in Duitsland. In 1972 voltooit dr. Hamer zijn specialisatie in de interne geneeskunde en begint aan de Universiteitskliniek in Tübingen te werken als internist voor kankerpatiënten. Tegelijkertijd runt hij een privépraktijk, samen met zijn vrouw dr. Sigrid Hamer die hij tijdens zijn studies in Tübingen heeft ontmoet. Hij blijkt ook een buitengewoon talent te hebben voor het uitvinden van medische hulpmiddelen. Hij woont tot aan zijn dood op zondagavond 2 juli 2017 in Sandefjord, Noorwegen.

Rob Vellekoop, 3 augustus 2015 en 19 juli 2018