Hoe het geld regeert en wat daartegen te doen

foto 123rf

Bijdrage van Anthony Migchels

In dit artikel van Anthony Migchels licht hij toe op welke manier de wereld wordt geregeerd door de eigenaren van banken. Bij Migchels is het echter niet bij deze constatering gebleven. Hij is aan het werk gegaan om iets aan deze onverkwikkelijke situatie te doen. Daarom start hij in 2008 met de Gelre en sinds 2016 met de Florijn als alternatieve betaalmiddelen. Alternatieve betaalmiddelen met een rentevrije krediet faciliteit kunnen bij voldoende deelnemers de macht terug brengen waar deze hoort, namelijk bij de rest van de 7 miljard bewoners van de aarde. 

De wereld wordt geregeerd door het bankkartel, niet door de een of andere natie staat. Wanneer banken heersen is het duidelijk dat zij dit doen via het geld. En zij doen dit op deze manier.

Op welke bekende manier heersen banken?
Laten we eerst nagaan of het bankkartel inderdaad de heersers zijn. Dit kan bewezen worden door een simpele statistiek: de wereld is hen $247 biljoen dollar schuldig . Dat is drie keer het wereld BBP.

Deze schuld kost ongeveer $12 biljoen per jaar aan diensten, dat is circa een zesde van het wereld BBP. Het is bekend dat al dat geld terecht komt bij de rijkste 10% van de mensheid wereldwijd. Nog erger: ongeveer een derde van dit geld (ongeveer 4 biljoen) komt terecht bij de rijkste 0,0032%. Dit zijn de mensen die de banken onder controle hebben.

Vergelijk dit met het inkomen van de Amerikaanse federale overheid dat uitkomt op $3 biljoen. De schuld van de Amerikaanse overheid aan de bank is ongeveer $21 biljoen, en de totale Amerikaanse schuld (inclusief van particulieren en bedrijven) is waarschijnlijk zo hoog als $70 biljoen.

Niet alleen het overheidsinkomen is aanzienlijk lager dan dat van het bankkartel, maar het is afhankelijk van hen voor geld.

Deze cijfers spreken voor zich. Zij leggen de ware essentie van de macht bloot en zij laten eveneens zien hoe belachelijk het is om te spreken van ‘economische groei’ en ‘rijke landen’. Vanzelfsprekend kan de VS niet ‘rijk’ zijn wanneer zij een schuld van $70 biljoen (3,5 keer BBP) hebben.

Er zijn rijke mensen in de VS, zeker, maar het land zelf is arm en failliet, wat wordt bewezen door het feit dat 80% van de Amerikanen niets bezit en moeten rondkomen van paycheck naar paycheck.

Naast de bekende gevolgen van de enorme schuld is vastgesteld dat alle belangrijke banken in de wereld (Europees, Amerikaans, Chinees, Japans) elkaar bezitten. Zij vormen een kartel. Het is geen speculatie, het is een feit.

Beheersen van de geldvoorziening
Beheersen betekent in staat zijn iets te starten, vol te houden en te stoppen. Banken beheersen de geldvoorziening. Zij scheppen geld, zij beslissen hoeveel geld er is, wie het krijgt en zij vernietigen geld (wanneer schulden worden terugbetaald).

En zij besturen alle geld voorzieningen ter wereld. Inclusief dat van Syrië en Iran. En Noord-Korea. Wat niet verrassend is aangezien het Communistisch Manifest centralisatie eist van al het krediet binnen de staat, via de nationale bank en een exclusief monopolie.

Libie schijnt het laatste land te zijn geweest met monetaire onafhankelijkheid: Gaddafi bestuurde een interest vrij monetair systeem, met de organisatie van de gelduitgifte veilig in zijn handen. Mensen kregen interest vrije leningen voor zakelijke ondernemingen en hypotheken. Toen de ‘rebellen’ (Zio-Kapitalistische-Wahhab proxy uilskuikens) nog een groepje start ups was in Benghazi, was het eerste dat ‘zij’ (in werkelijkheid hun sponsors van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken) deden het opstellen van een handvest voor een Centrale Bank.

Alle ‘nationale’ valuta wereldwijd wordt op dezelfde manier gecreëerd: als een interestdragende schuld aan de bank. Wat op zichzelf opmerkelijk is, omdat er veel natuurlijke manieren zijn van geldcreatie en deze uniformiteit is een belangrijk verkliksignaal van gecentraliseerde controle.

Het is soms voor mensen moeilijk te doorgronden waarom geld zo ongelooflijk cruciaal is in de economie, maar eigenlijk is het erg eenvoudig: geld betekent de helft van alle transacties. De verkoper levert goederen en diensten, de koper zorgt voor geld.

Op deze manier staat aan de ene kant alle goederen en diensten en aan de andere kant is er geld.

Geld is de verbinding naar al het andere. Zonder geld zouden de meeste transacties niet plaatsvinden. Door de omvang van geld te sturen kan je prijsniveaus in de economie beheersen. Door geld schaars te houden, creëer je een kunstmatige schaarste van alles.

Door geld te beheersen, beheers je de gehele economie.

Op welke manier vertalen zij controle van geld in controle over alles
Hier zijn de drie voornaamste bankiersinstrumenten van het gebruik van de controle over geld:
1) Woeker(rente), dat is de rente op leningen van geld.
2) Creëren van inflatie en deflatie, de explosieve groei en bankroet cyclus.
3) Krediet allocatie: bankiers beslissen wie geld krijgt en wie  niet. Zij beslissen wie kan investeren en waarin.

We hebben al gezien welke schade woeker veroorzaakt: de beroepsbevolking betaalt $12 biljoen per jaar aan de niets doende klasse, parasieten die miljarden erven en nog meer miljarden opzuigen aan rente, zonder ooit iets van nut te produceren voor wie dan ook.

Woeker is de belangrijkste drijver van schuld. De laatste 25jaar hebben landen, bedrijven en particulieren meer rente betaald dan dat zij aan schulden hebben uitstaan. Zonder woeker zou er bijna geen schuld zijn.

Door het beheersen van de geldhoeveelheid, zowel in de algemene economie als op specifieke markten, sturen zij niveaus. Ja, ALLE prijsniveaus, op alle markten. Zelfs in de olie (de grootste markt) kunnen zij prijzen laten toenemen binnen enkele momenten. Dit deden zij van 2006-2008. Dit geldt voor alle activa en grondstoffen.

Door vrij te lenen, bijvoorbeeld door speculatie op de aandelenbeurs, of onroerend goed markt, kunnen zij explosieve groei creëren, wat door inflatie hogere prijzen veroorzaakt. Vervolgens zijn zij de aanstichters van ‘gebrek aan vertrouwen’, of ‘bad fundamentals’, en stoppen het uitlenen waardoor geldkrapte in de markt ontstaat en lagere prijzen leiden tot faillissementen.

Tijdens de faillissementen worden de meeste mensen gedwongen tot liquidatie tegen verlaagde prijzen. Alleen de plutocraten hebben voldoende geld om de stukken voor ‘weinig’ op te kopen.

De kredietcrisis van 2008 alleen creëerde wereldwijd ongeveer $50 biljoen aan schade (bailouts plus gemiste economische groei). Het is niet verrassend dat de rijken veel rijker werden in de laatste tien jaar, terwijl de werkende bevolking (de 90/99%) hun inkomen en bezittingen massief zagen dalen.

En als laatste, maar zeker niet het minste, het bankiersprivilege om te kunnen beslissen wie geld kan lenen, waarvan de consequentie duidelijk is: de absoluut slechtste mensen op aarde beslissen wie geld krijgt, wie kan investeren en waarin. Daardoor beslissen bankiers in welke richting zich de maatschappij ontwikkelt. Het is zo duidelijk dat er massa armoede is, mensen die 50 uur per week werken, 50 weken per jaar, terwijl ze niets hebben. Dat is de manier waarop de smerige rijken het graag zien.

Wanneer bankiers beslissen wie geld krijgt, kan de Fed (Amerikaanse centrale bank) $16 biljoen voor bank bailouts uitgeven, terwijl politici iedereen vertellen dat voedselbonnen en sociale zekerheid onbetaalbaar zijn.

Conclusie
Ja, de bankiers heersen en zij heersen via geld. Zij azen op onze onwetendheid. Wij begrijpen niet dat zij een kartel vormen (een monopolie), we begrijpen niet dat zij geld scheppen, op welke manier zij de prijzen vaststellen, op welke manier woeker automatisch alle rijkdom samenbrengt bij de allerrijksten.

Maar zodra we het probleem begrijpen, is de oplossing duidelijk: pak de controle op de geldvoorziening, maak rentevrij krediet, regel de geldheoveelheid om stabiele prijzen mogelijk te maken (wat echt niet zo ingewikkeld is), en laat lokale gemeenschappen krediet samenbrengen voor hun eigen behoeften.

Let op dat het probleem niet opgelost wordt door de een of andere Gouden Standaard, terwijl zij al het geld bezitten en het alleen met rente aan ons willen uitlenen. Het probleem is ook niet opgelost door de overheid de geldschepping te laten doen terwijl de banken de leningen met rente blijven verstrekken. Crypto valuta lossen geen enkele van onze monetaire problemen op. Achteloze speculatie lost het bankprobleem niet op.

Het nationaliseren van de Fed is evenmin voldoende, op zijn minst een kleine stap in de juiste richting. De Fed bestaat alleen om het commerciële en zakenbankieren te faciliteren en is in het leven geroepen door de bankwezen.

Onthou dat de essentie van bankieren niet is ‘geldcreatie’ zoals de meeste alternatieve media je willen doen geloven. Het wezenlijk doel van bankieren is geld uitlenen tegen rente. Dat is wat een bank doet en op welke manier zij de hele wereld hebben veroverd.

Alleen rentevrij krediet kan het bankieren oplossen en de Nieuwe Wereld Orde.