Op weg naar duizenden kleine vredige gemeenschappen

Foto R. Vellekoop

De overheid als idee en organisatie is failliet en toe aan afschaffing. Dat bewijst iedere uitbarsting van onvrede, de armoede in een rijk land als NL, iedere demonstratie en iedere krankzinnige oorlog. Daarvoor in de plaats suggereren allerlei denkers een wereld met duizenden vrije gemeenschappen waarin de mensen gelijke rechten hebben, dus niets of niemand zal meer rechten kunnen hebben dan een ander. Niet in de vorm van een wet, niet meer toegekend aan een gezagsdrager of ‘vertegenwoordiger’.

Hoe?

Met andere woorden we stoppen met zijn allen zoals Larken Rose dat zo mooi noemt ‘met het bijgeloof in gezag’. Niemand heeft meer rechten dan een ander. Als de ene persoon niet het recht heeft om een ander te doden, heeft niemand dit. Als de een de ander niet mag opsluiten, mag niemand dit. Het enige recht dat een mens heeft is de beschikking over zijn eigen leven. Met andere woorden niemand heeft meer rechten dan het beslissen over zijn eigen leven. Hij heeft dus nooit het recht om anderen onder dwang te besturen. Let op dit wil niet zeggen dat mensen niet een leider kunnen benoemen. Echter zal deze persoon nooit meer rechten hebben. Anders gezegd deyze persoon zal nooit ‘gezag’ dragen.

De wereld valt dan vanzelf uiteen in duizenden kleine gemeenschappen. Grenzen en internationale machtsconcentraties verdwijnen. Hiervoor zal geen ‘agenda’ meer bestaan, de matrix houdt op, geen masterplan, geen wereldleider(s), geen wereld alomvattend plan of internationale organisaties meer. Wereldoorlogen kunnen niet meer bestaan, want er bestaan geen landen meer die tegen en met elkaar kunnen vechten en honderdduizenden zo niet miljoenen mensen de dood in jagen.

Mensen zullen met elkaar gaan samenwerken om te leven en te overleven binnen duizenden kleine vredige gemeenschappen. Deze gemeenschappen zijn onafhankelijk. Ieder mens draagt volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en zal problemen moeten oplossen en uitdagingen aangaan in samenwerking met elkaar. Dit is geen garantie dat er geen dingen meer mis zullen lopen in de onderlinge verhouding, maar

als we niet meer geloven in de ‘Overheid’, in ‘gezag’ zullen we nooit meer accepteren dat een medemens meer rechten heeft dan elk van ons.

Zolang mensen de vrijheid van anderen respecteren en deze vrijheid niet beperken, zullen ze zelf ook automatisch de vrijheid hebben te doen wat ze willen.

Toekomst

Vergeleken bij de strikte ordening van nu, waarbij bijna iedere handeling die we op een dag verrichten wordt geregeld door onze verplichting (schuld) aan hypotheekbank, woningeigenaar of overheidsinstelling betekent dit chaos of vrijheid.

Het grondgebied van de wereld is verdeeld en toegekend aan eigenaren. In principe hoeft hieraan niets te veranderen. Eventueel zullen de nieuw gevormde gemeenschappen aandringen op een andere verdeling van de eigendom, maar dat is aan iedere gemeenschap. Er zijn geen overkoepelende organen of wereldmachten meer die dit tegen kunnen houden. Alle gemeenschappen zijn net als hun deelnemers autonoom en trekken hun eigen plan op hun eigen stuk land. Multinationals zullen zich niet meer kunnen beroepen op internationale verdragen die hun belangen behartigen, daardoor zullen zij verdwijnen.

Voor de gemeenschappen ligt een gigantische uitdaging, namelijk samenleven zonder dat opnieuw een overheidsachtige instelling wordt geïnstalleerd, die gezag zal gaan uitoefenen en spoedig de kleine gemeenschappen weer bij elkaar brengt tot landen binnen nieuwe grenzen!

Het cruciale verschil met de huidige situatie zal zijn dat de gemeenschappen met elkaar samenleven op basis van hun individuele rechten als mens. Gezag zal niet meer bestaan, omdat niemand meer macht zal kunnen hebben dan een ander en daardoor boven een ander gesteld wordt, zoals een vorst, volksvertegenwoordiger of andere overheidsdienaar.

Maar eerst zullen de oude overheden om te beginnen niet toestaan dat een gemeenschap zich buiten een grens stelt en het gezag niet meer erkent, zelfs niet binnen een soort niemandsland. (kijk bijvoorbeeld in eigen land naar de ervaringen van de vrijstaat Wonderland).

Om deze verandering tot stand te brengen is geen geweld nodig. Het bewustzijn van de mensen zal moeten groeien naar het besef dat ieder mens eigenaar is van zichzelf en niemand meer macht over zijn leven heeft dan hij zelf. Daarvoor moeten tal van illusies worden opgeruimd waaraan mensen zich vasthouden.

Herverdelingsbeweging

Verwacht niet dat dit morgen gerealiseerd zal zijn. De macht is nu gecentraliseerd.

Het kenmerk van de overheid is dat het aantal regels dat ze mensen oplegt, de neiging heeft te groeien in plaats van af te nemen.

Deze herverdelingsbeweging zal met alle macht worden tegengewerkt.

In eerste instantie zullen degenen die zich hiertoe geroepen voelen, zich gaan verenigen in kleine gemeenschappen die zullen knokken om zelfvoorzienend en onafhankelijk te mogen leven, want ook dat is door overheden verboden. Iedere inwoner van een land is automatisch ondergeschikt aan de wetten van dit land, alsof het een vanzelfsprekendheid is! Op dit ogenblik zijn er al gemeenschappen die proberen met zo min mogelijk overheidsbemoeienis te leven. Daaraan zal ik in een volgend artikel aandacht besteden. Het zijn eigenlijk de pioniers van de wereld en zijn duizenden kleine vreedzame gemeenschappen.

Ben je nog niet overtuigd van de falende overheid op elk denkbaar gebied, lees dan eerst de honderden artikelen hierover in DLM.
Om te beginnen De overheid beschermt niet, maar levert ons uit aan hoogste bieder.


Bronnen

Het meest gevaarlijke bijgeloof, Larken Rose
Het einde van al het kwaad, Jeremy Locke

Rob Vellekoop, 15 augustus 2017 en 5 oktober 2019

2 Comments

 1. er is, volgens mij, één macht die niet genegeerd kan en mag worden
  namelijk de rechterlijke macht die de basis is van schuld en onschuld
  natuurlijk zijn er ook in deze beroepsgroep ‘misfits’
  maar die kunnen heel makkelijk tot de orde worden geroepen

  iemand die werkt voor de rechterlijke macht
  kan zich niet permitteren fouten te maken
  en wordt om die reden publiekelijk direct ontheven

  zo zijn er bekende verhalen van magistraten
  die zich bezig hielden op hun werk
  met het bekijken van pornografische films
  gemaakt met kinderen en die niet meer
  op hun werk hoefden te komen
  en anderen die zich tegen betaling
  inlieten met andere zaken die het daglicht
  niet verdragen

  daar moet je voor de misdragingen van een gemiddelde
  burger eens mee op de proppen komen
  dat interesseert werkelijk niemand

  vandaar de huidige chaos verwarring en misverstanden
  wie klaagt de huidige regering aan
  waarvan de dikbetaalde politici
  kunnen liegen en bedriegen zonder weerga
  petronella

 2. Er bestaat voor de overheid, met of zonder dubbele agenda, geen makkelijker prooi dan de gemiddelde bewoner van dit land. Gezien het feit dat massapsychologie goed onder de knie is bij mensen die een bepaald maatschappelijk effect willen bereiken, kan men de bevolking echt alle kanten op manipuleren. Slechts weinigen hebben dat dan in de gaten en worden vaak door de dociele schapen terug in hun hok gefloten of als ‘raar’ aangemerkt. Reclame bijvoorbeeld vind ik abject en duld ik niet in mijn omgeving, een vorm van vervuiling. Toch blijkt het te werken want de uitgaven op dat gebied beslaat miljarden. Wat hieruit blijkt dat er een bepaald grote groep ontvankelijk is voor deze rotzooi want op haar beurt weer een indicatie is van het belabberde niveau waarop men functioneert. Dat is tevens de verklaring waarom men blijft geloven in een overheid en monarchie en blijven mensen hangen in een conservatief standpunt vanwege een gebrek aan het vermogen om zaken te doorzien en te begrijpen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.