De macht van de onzichtbare bankiers

Een oneerlijke strijd van de 0,1% tegen de 99,9%

“Deze verzameling feiten, die voor iedereen vrij toegankelijk is op het internet is zo bizar dat je het niet zelf kunt bedenken.”

Dit lijkt een financieel boek te zijn, maar dat is het niet. Het gaat namelijk over het verband tussen gewone bankiers, vrijmetselaars, jezuïeten, zionisten, de EU, het Vaticaan, big pharma, Europese vorstenhuizen, valse vlaggen met de onzichtbare bankiers die de hele wereld besturen en bezitten.

Het beschrijft op een vlotte manier hoe al deze spelers in werkelijkheid met elkaar moeten samenwerken. Tevens staan er talrijke verwijzingen naar websites waar je de informatie nog eens kunt bestuderen. Het knoopt alles aan elkaar waarvan je ooit dacht dat dit niets met elkaar te maken kon hebben.

Zou het kunnen zijn dat wij dan als gevolg van mediaverdoving en nepnieuws in slaap worden gesust en bewust op een verkeerd been worden gezet? Voorbeeld: Het coronavirus kwam overwaaien uit China. Een pandemie. Ja, ja. Heel vervelend, maar bijna niemand ging dood aan corona. Mensen sloten zichzelf op, duizenden bedrijven gingen failliet en miljoenen mensen verloren hun baan.

Ouderen vereenzaamden en grootouders mochten hun kleinkinderen niet meer knuffelen. Mensen lopen angstig rond met muilkorfjes en de anderhalve meter economie wordt het nieuwe normaal. Althans, dat is wat zij willen dat wij denken. En terwijl niemand oplet drukt de overheid er een noodwet doorheen. Bizar. Elk weldenkend mens zal zich afvragen welke agenda achter deze waanzin zit en hoeveel van deze onzin wij nog moeten slikken?

Oorlogen worden bewust gecreëerd om de wapenindustrie te dienen. Centrale bankiers bestelen systematisch overheden en de failliete overheden bestelen op hun beurt de burger. Zij met een BSN (Burger “Slaven” Nummer) betalen de rekening. Rijken worden rijker en armen worden armer. Dit alles is geen toeval, maar een vooropgezet plan van een kleine groep criminele bankiers. Iedereen heeft er mee te maken, maar een enkeling heeft het in de gaten. Welkom in het voorportaal van de Nieuwe Wereldorde. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Dit non-fictie boek beschrijft bizarre gebeurtenissen van de afgelopen 250 jaar, die angstvallig buiten de geschiedenisboeken worden gehouden en neemt u mee op ontdekkingsreis in een wereld van fraude en bedrog, waar de meeste mensen geen weet van hebben, maar die iedereen aan gaat. Het is een nuchtere kijk op de wereld om ons heen en is geschreven om de lezer te informeren hoe het systeem van geld en machtsstructuren waarin wij leven, waarschijnlijk werkt.

Hoofdstukken

1. Wat gebeurt er om ons heen?
2. Complotten of complottheorieën?
3. Centrale Banken
4. Geboorte van de FED door fraude en bedrog
5. De machtigste bank van de wereld
6. Mayer Amschel Bauer (1744-1812)
7. Adam Weishaupt (1748 -1830)
8. De Franse Revolutie (1789)
9. De Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918)
10. De Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945)
11. John F. Kennedy en zijn broers
12. Vietnamoorlog (1955 – 1975)
13. Het Illuminati 1-2-3tje
14. George W. Bush
15. Barry Soetoro
16. Fire and Fury
17. De onzichtbare macht achter de onzichtbare macht
18. De gevaarlijke speeltjes van de Illuminati
19. De Protocollen van de wijzen van Sion
20. Zij die het licht gezien hebben
21. Anonieme brief van een Vrijmetselaar

Dit boek is verkrijgbaar bij onze sponsor Academy of Happiness

De macht van de onzichtbare bankiers

5 Comments

 1. Nagenoeg alles dat in ons leven ernstig mis is vindt zijn oorsprong in ons monetaire systeem:

  Nu we ruim een half jaar verder zijn tonen ook de officiële cijfers (RIVM) aan dat er dit jaar geen oversterfte is. Er is dus niets aan de hand. Het argument dat er geen oversterfte is door de genomen anti-corona maatregelen is onjuist want in Zweden is geen lockdown geweest en in Zweden is evenmin oversterfte geconstateerd. Dit onderstreept het feit dat verreweg de meeste mensen zich heel erg voor de gek hebben laten houden. De vraag is dus: als met de maatregelen niet de volksgezondheid is gediend waarom zijn ze dan genomen en waarom komt er voorlopig ook geen einde aan? 

  Om dat duidelijk te maken moet ik eerst iets uitleggen over ons financiële systeem. Op de schulden zit rente maar op de tegoeden niet. De tegoeden kunnen dus nooit voldoende zijn om de schulden te dekken tenzij er elk jaar economische groei is, iets dat maar tijdelijk mogelijk is want onbeperkte groei in een beperkte wereld komt vroeg of laat tot een eind. Er zijn in de financiële geschiedenis al zo’n 140 verschillende munteenheden geweest en die zijn allemaal na langere of kortere tijd gecrasht. In 2008 is ons financiële stelsel door de gore hebzucht (denk aan de casino-producten van de banken) tegen de betonnen muur gereden. Maar in plaats van deze crash te laten plaatsvinden heeft men besloten het systeem met bijeen geharkt belastinggeld en met het bijdrukken van geld nog een paar jaar langer overeind te houden. Hierdoor is weliswaar tijd gewonnen maar is ook de valhoogte van de crash vergroot en momenteel staan we voor een financiële en daarmee economische collaps met een valhoogte groter dan die van de Wallstreet crash in 1929. Gewoonlijk treedt er door het bijdrukken van geld inflatie op maar die is tot nu toe uitgebleven omdat dit geld niet in de reële economie terecht is gekomen maar nagenoeg uitsluitend in de bankensector. Om dezelfde reden zien we dat het op de beurzen nog goed gaat terwijl de reële economie aan het inzakken is.  

  Het is dus voor de financiële wereld noodzakelijk om alvorens nieuw geld met rente te kunnen installeren (de centrale banken werken momenteel aan een digitaal geldsysteem waarmee we ons laatste restje aan vrijheid kwijtraken) eerst de economie te vernietigen en dat is precies wat nu met de anti-corona maatregelen gebeurt. 
  Met andere woorden: al die mensen die gedwee en zelfs op fascistoïde (wee degene die niet meedoet!) wijze meewerken aan de genomen maatregelen doen niets voor de volksgezondheid maar alles voor het vernietigen van de economie en daarmee niet alleen hun eigen welvaart maar ook die van hun kinderen. En dat voor vele jaren. Het lijkt mij voor deze mensen niet makkelijk om straks aan hun door armoede en werkloosheid geteisterde kinderen te moeten uitleggen dat pappa en mamma serviel hebben meegewerkt aan de vernietiging van hun toekomst.   

  Met vriendelijke groet vanuit een gelukkig weer wat zonniger wordend Hongarije.                    

 2. Hierbij stuur ik u een artikel dat ik in het verleden al vaker heb gepubliceerd op internet, dit keer wijst het ook naar het waarom van het bedrog rond corona.

  It’s the economy, stupid!

  Waarom laat men in Europa zonder enige screening ook agressieve types binnenkomen? Waarom koos Obama voor een tactiek in de VS die zwart tegen wit opzet? Waarom kiest men overal voor destructie en agressie. Wat wil men verborgen houden? De grote geldcrisis die nog komen moet? Dreigt er in de toekomst een dermate financiële ramp waar de volledige wereldelite al lange tijd van op de hoogte is? Zitten we al in de kritieke fase? Zijn we misschien eigenlijk al bankroet? Maar hoe dan en waardoor dan? De rommelhypotheken? De levensverzekeringen? Veel huizenkopers kozen vanaf eind jaren zestig begin zeventig van de vorige eeuw bij de koop van hun huis voor het ook hierbij afsluiten van een levensverzekering. Voor die tijd bekend als de zogenaamde langstlevende verzekering. In de periode zestig/zeventig steeg het aantal huizenkopers beduidend in verhouding met voorgaande perioden. Dit in Nederland mede door de gunstige regelingen vanuit de overheid die het eigen huizenbezit sterk stimuleerde. De jongste kopers waren toen tussen de twintig en dertig jaar oud. Anno nu 2017 zijn veel van hen inmiddels tegen de zeventig of zelfs fors ouder. In Nederland zijn tegen de 3,5 miljoen levensverzekeringen afgesloten variërend tot maximaal een bedrag van één miljoen euro per verzekering. Toen deze verzekeringen werden afgesloten brachten die via premiebetalingen geld op, maar in de zeer nabije toekomst en nu al geldt het tegenovergestelde, via uitbetalingen gaan die verzekeringen fors kosten. De verwachting is reëel dat bij veel van de verzekerden een partner in de zeer nabije toekomst komt te overlijden, dus dat betekent ofwel een forse strop voor de banken ofwel dat de verzekeringsmaatschappijen moeten gaan uitbetalen, heel veel uitbetalen. Zoveel uitbetalen dat bankiers, verzekeraars en ook veel politici waarschijnlijk al lange tijd weten dat men dit niet in een ook nog eens wellicht zeer kort tijdstermijn kan ophoesten zonder dat dit kan leiden tot het faillissement van veel banken en verzekeringsmaatschappijen en hieruit voortvloeiend op termijn tevens het bijna of zelfs totale faillissement van de volledige maatschappij. Een simpel rekensommetje leert dat als bij een vijfde van de 3,5 miljoen verzekerden, dus 700.000, met een verzekerd bedrag van 100.000 euro per verzekering, binnen nu en tien jaar een partner komt te overlijden dit neerkomt op het moeten uitbetalen van 70 miljard euro binnen die tien jaar ofwel jaarlijks 7 miljard. Dit is bijna gelijk aan de 6.884.000.000 die uit cijfers van oktober 2016 van de Nederlandse Bank blijkt dat aan premiebetalingen op jaarbasis binnenkomt. Verder is het terecht te veronderstellen dat velen hoger verzekerd zijn. Het hoogste bedrag kan één miljoen zijn. Bij een verzekerd bedrag van 1 miljoen zou het neerkomen op 700 miljard in tien jaar ofwel 70 miljard per jaar. Als we in het midden gaan zitten komt dit uit op 350 miljard in tien jaar ofwel 35 miljard per jaar. Dit is vijf keer de opbrengst die nu via de premiebetalingen binnenkomt. Het is te verwachten dat binnen nu en tien jaar veel verzekeringsmaatschappijen en banken in ieder geval vele miljarden moeten uitbetalen of afschrijven. Veel meer wellicht dus dan wat er aan premie binnenkomt en die schade zal met de jaren ook nog eens verder kunnen stijgen. Miljarden die men waarschijnlijk helemaal niet bezit. De dag komt dichtbij dat het heel benauwd wordt bij banken en verzekeringsmaatschappijen. En dan heb ik het enkel over Nederland. Hoe hoog het bedrag wereldwijd kan zijn? Geen flauw idee. Een biljoen ofwel duizend miljard (1.000.000.000.000) of zelfs veelheden hiervan? Het bedrag kan astronomisch zijn. Een ding staat vast, met het verstrijken van de tijd komt de dag naderbij dat veel verzekerden zullen overlijden en dan wordt het grote uitbetaaldag. Het argument, dat bij het aflossen van de hypotheekschuld ook de levensverzekering ophoudt klopt niet aangezien vrijwel iedereen wel een deel hypotheek aanhoudt en dus ook deels die levensverzekering. Bovendien zijn door ondoordacht handelen van de zogenoemde third way politici in de jaren tachtig de waarden en dus ook de prijzen van huizen fors omhoog gejaagd en daarmee ook de hoogte van de bedragen van hieraan gekoppelde levensverzekeringen. Zo kunnen toekomstige financiële problemen dus gigantisch zijn. En dit geldt alleen nog maar de levensverzekeringen gekoppeld aan hypotheken. Bij een toenemend aantal overlijden, iets dat makkelijk kan gebeuren gezien de leeftijd waarop een grote groep in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw een huis heeft gekocht, kan dit voor banken en verzekeringsmaatschappijen oplopen tot gigantische schadeposten. Banken zullen hiertegen verzekerd zijn en wentelen hun verlies af op verzekeringsmaatschappijen. Naarmate het aantal mensen toeneemt dat overlijd kan dit op termijn een financieel probleem worden voor veel banken en verzekeringsmaatschappijen, waarvan er diverse failliet kunnen en zullen gaan. Bij een domino effect dat hierdoor kan optreden en het daardoor failliet gaan van nog meer banken en verzekeringsbedrijven kan aan het eind van de rit de achtergebleven partner van veel verzekerden de rekening gepresenteerd krijgen door niet te krijgen wat eens, in de jaren zestig/zeventig was afgesproken. En dit kan op termijn opgaan voor miljoenen verzekerden. Iedereen die nu meteen denkt dat dit niet kan gebeuren, wijs ik op hetgeen dat tot recent als onmogelijk werd gezien: Het verhogen van de AOW leeftijd om de kosten daarvan te blijven dekken. Hier geldt ongeveer eenzelfde soort principe. De AOW was niet gebaseerd noch ooit berekend op een oude dag van een dermate veelheid aan mensen die blijven leven tot in de tachtig, in de negentig of die zelfs nog ouder worden. Dat men op termijn ook hier met een lege kas komt te zitten lijkt begrijpelijk. Om dit dus enigszins tegen te gaan moeten ofwel de premies fors omhoog of moet de pensioengerechtigde leeftijd fors omhoog, zoals nu inmiddels gebeurt of moet op termijn zelfs beiden. Tussentijds dus worden regels gewijzigd wat mensen terecht kwaad maakt omdat men daar niets tegen kan ondernemen. Men heeft het maar te accepteren. Op sociaal terrein wreekt dit zich omdat ooit zekerheden op deze manier geen zekerheden meer zijn. De ooit gecreëerde verwachtingen worden volledig onderuitgehaald en een akelige onzekerheid over de toekomst heerst. Zonder enige inspraak moeten mensen langer doorwerken terwijl vrijwel iedereen zich had voorgesteld juist eerder op te kunnen houden. Alles wat dus in het verleden is opgegaan voor werknemers in de voorafgaande perioden gaat nu opeens niet meer op. Geen eerder uittreden maar juist langer doorgaan. Plus ook nog eens een onduidelijke pensioenleeftijd voor hen die nu rond de twintig of dertig zijn. Hoe hoog is straks de AOW leeftijd voor hen: 70? 75? 80? En bestaat die AOW dan nog wel in de vorm zoals we die nu nog kennen? Dit zijn helaas geen onterechte vragen. Met andere woorden, wat men te impulsief in de jaren 50/60 van de vorige eeuw heeft ingevoerd blijkt nu een toekomstige financiële strop voor velen te gaan worden. Terwijl juist velen vandaag zijn opgegroeid met het idee dat de geldbomen tot in de hemel groeien. Dat dit soort veranderingen tot veel kwaadheid, woede, tweedracht tot zelfs hoogoplopende strijd, revolte et cetera kan leiden is niet ondenkbaar. Wacht ons wellicht een gigantische financiële ellende waar men zich momenteel op voorbereid door alvast werknemers 2.0 binnen te halen? Er kan een moment komen dat er geen geld voldoende is om iedereen nog volledig uit te betalen. Wereldwijd worden dan tientallen of honderden miljoenen mensen woedend. Mensen die jarenlang netjes hun premie hebben opgehoest in de veronderstelling dat hun partner na overlijden goed verzorgd achter zou blijven. Wat dan enkel een veronderstelling bleek. De torenhoge waarden van huizen nu kan bovendien via onder andere grote maatschappelijk onrust in de toekomst met een klap teniet worden gedaan waaruit ook een sneeuwbaleffect ontstaat. Niets krijgt mensen zo makkelijk en zo snel van hun stoel als hun portemonnee. Dat die portemonnee opeens leeg blijkt terwijl de afspraak was dat die goed gevuld zou worden, ruikt naar oplichting, grove oplichting. Het is dan te verwachten dat er wereldwijd grote onrusten uitbreken met een heftigheid die we nog nooit eerder hebben gezien. Winkels en bedrijven liggen plat. Politie beschermt enkel hun eigen bureau. Leger patrouilleert door de straten en in sommige wijken durft niemand nog te komen. Massa’s woedende mensen bezetten straten en pleinen. Regeringsgebouwen worden bestormd. Was de zogenaamde Arabische lente een voorproefje van wat er te gebeuren staat? Is die gecreëerd om autoriteiten lering te geven voor de toekomst? Hoe pakt men wereldwijde grootschalige onrust aan? Hoe langer dit soort wereldwijde onrust aanhoudt hoe sneller de maatschappij ontwricht is en het faillissement volgt. Om dit te vermijden en om fabrieken te laten doorgaan met draaien zijn werkers nodig die niets met Westerse problemen te maken hebben. Van het hen massaal hierheen halen door miljardairs als Soros zijn wij momenteel getuigen? Verzekeringsmaatschappijen en banken zijn bezig geweest om burgers verzekeringen en andere financiële producten aan te smeren waarvan zij heel goed wisten of hadden dienen te weten dat het rotzooi was. Ze wisten het of hadden moeten weten dat uitbetalen weleens onmogelijk zou worden. Een financiële crisis van bijna astronomische omvang betekent het einde van ons geldsysteem zoals we dat kennen en wie wensen dat onder geen beding te laten gebeuren? Het volledig instorten van ons nu nog bestaande geldsysteem en het dus ook kunnen omvallen van alle financiële wetten zal ook de waardebepaling van alles volledig kunnen verstoren ofwel zelfs onderuit halen. Wie hebben alles mee te verliezen? De Sorossen en aanverwanten. En laten nu juist zij de voorstanders van een wereldwijde volksverhuizing lijken te zijn die momenteel plaatsvindt en die de wereld sociaal en demografisch ook op de rand van vernietiging brengt maar die wellicht de economische ineenstorting voor hen nog kan beperken. Hoe dan ook de eerste stappen lijken te worden gezet om ons geldsysteem gecontroleerd te laten imploderen. De VS en de EU lijken druk doende een nieuwe financiële crisis te scheppen door het vrijwel onbeheerst bijdrukken van geld dat op termijn tot een hoge inflatie moet gaan leiden. In een uitspraak hierover stelt het Duitse constitutioneel gerechtshof dat de Europese Centrale Bank ‘een pinautomaat is voor politici met een gat in hun hand’. Dat zegt nogal iets. Vanaf 2015 heeft de ECB voor 2 biljard (2.000.000.000.000) aan schulden overgenomen. Het hof stelt verder dat er ooit niet voor niets door Europa ‘een hoog hek om de geldpers werd gezet’. Tegelijk met het dus bewust veroorzaken van een toekomstige inflatie door bijna onbeperkt gelddrukken is men bezig het fysieke geld te vervangen voor plastic. Zweden wordt blijkbaar gezien als testgebied bij uitstek waar men al vergevorderd lijkt. Er wordt gesteld dat Zweden in 2030 of zelfs eerder het fysieke geld wenst te hebben uitgebannen. Bij veel winkels en bedrijven blijkt men daar nu al niet meer met contanten te kunnen betalen. In Nederland rukt dit ook al min of meer ongemerkt op. Bij veel supermarkten zijn speciale rijen voor met pinpas betalen en er zijn experimenten om met de mobiel af te rekenen die toe nemen. Een chip in je hand die niet enkel je huisdeur opent en afsluit maar ook je rekeningen betaald is dus de toekomst. Een enge toekomst, maar niemand protesteert. De eerste stappen zijn gezet en de mensheid zit gevangen in het drijfnet. Men moest in de jaren zeventig betalingen giraal gaan verrichten, dat was gemak voor iedereen, nu is er de vervolgstap, vertrouw je geld toe aan de bankiers, die regelen alles voor je voor een luttel bedrag. Wil je niet, weiger je mee te gaan met deze technocratische moderne tijd, jammer dan. Geen huis voor jou, geen boodschappen voor jou, geen gezondheidszorg voor jou. Zonder bankpas, zonder bankieren bestaat iemand niet meer. Op termijn zullen andere landen Zweden volgen met dus de genoemde uiteindelijke bedoeling en als voor politici prettige bijkomstigheid: Totale controle over de mensheid. De gedroomde brave new world maatschappij en wereldregering onder leiding van onder andere de verenigde fascisten, stalinisten, technocraten en bureaucraten van de DDR/EU/NWO superstaat. En zo kan het scheppen van chaos nu de reden zijn om een toekomstige nog veel grotere chaos en zelfs een nieuwe vorm van absolute slavernij en grootschalige genocide nog voorlopig verborgen te houden. Het bij voorbaat de woede van vele miljoenen burgers beheersen, door die woede voordat de geldbom barst een andere richting op te laten gaan in plaats van af te wachten tot woede totaal ongecontroleerd uitbarst, lijkt een mogelijkheid. Het scheppen van een ander soort onrust, pandemieën of zelfs oorlog is ook een manier om onder toekomstige financiële verplichtingen uit te komen. Keer op keer is ons voorgehouden dat de huidige financiële crisis de laatste is en dat we nu het ergste hebben gehad. Larie, het ergste komt wellicht nog. Het kapitalisme heeft decennia geleden de grondslag voor haar eigen vernietiging gelegd en heeft zich toen al opgevreten, het is al lange tijd geleden overleden, netjes begraven of gecremeerd wat voor burgers verborgen is gehouden. Men heeft veel geld aan burgers verdient en nu het betaaldag dreigt te worden wenst men deze dag niet te laten plaatsvinden? Men moet dus zorgen dat burgers op de een of de andere manier onder controle worden gehouden, tevens om verwachte ongecontroleerde anarchie te voorkomen wordt gecontroleerde staats anarchie op burgers en op hun landen en de volledige maatschappij losgelaten? Een elite van politici, bankiers en verzekeraars weten in dit geval al lange tijd dat een wereldrevolutie kan uitbreken. Het daarom zorgen voor diverse afleidingsmanoeuvres is in een bovengeschetste situatie min of meer te begrijpen. En alles heeft ook direct en indirect te maken met de financiering van onze way of life. Wij willen teveel en we zijn te verwend en decadent geraakt; lui en werken niet hard genoeg; eisen ook constant betere arbeidsomstandigheden en werktijdverkorting in combinatie met meer salaris of genieten massaal in uitkeringen van gratis geld waarvan we vinden recht op te hebben. Nieuwe werkers die nog niet veel gewend zijn, zijn dan als een soort stakingsbrekers bereid voor minder geld meer te presteren, aldus hoopt men. In ieder geval zijn zij nog niet zo decadent als wij en dat levert de orde van kapitalisten en miljardairs op termijn veel geld op. Wij moeten dus worden ingeruild voor werknemers 2.0 mochten we op het onzalige idee komen dat we echt macht hebben door massale stakingen uit te roepen. Heeft het volk daar nog trek in als zij in hun woonwijken met een vorm van agressie wordt geconfronteerd. Agressie van nieuwkomers die hier niet zullen vinden wat zij kwamen zoeken. Agressie en een gigantisch de pan uitrijzende criminaliteit van de snel groeiende groepen illegalen die ergens hun levensonderhoud mee moeten financieren. Met het stijgen van het aantal illegalen zal ook de criminaliteit stijgen. Geen werk en geen inkomen houdt niet in dat men dan ook geen kosten van levensonderhoud heeft. Het stijgen van de criminaliteit ligt in het verlengde hiervan. Terwijl voor bestuurders en industriëlen geldt dat men een heel reservoir potentiële arbeiders achter de hand heeft mochten er onrusten op de arbeidsmarkt uitbreken. Bewust koos men voor islamieten omdat die bekend staan voor hun nauwelijks willen mengen met de Westerse ongelovigen zodat er weinig kans op een nieuw groot en machtig proletariaat bestaat. Ook al omdat islamieten trouw opvolgen wat hun imams hen zeggen zoals ooit katholieken braaf uitvoerden wat meneer pastoor zei. Het nu imams tegemoetkomen met allerlei beloften tot islamisering van de samenleving schept mogelijkheden voor miljardairs als ook de vaak genoemde Soros, die bepaald geen filantroop is maar eerder een narcistische egoïst die enkel op eigen heil uit is zoals de man zijn hele leven lang was. Hoe in vredesnaam mensen als Soros als filantroop worden betiteld gaat tegen iedere logica in. De fabrieken van die ‘Sorossen’ mogen niet stilvallen. Dit kan leiden dat er wellicht wereldwijd een bloedbad plaatsvindt maar dat zal de superrijken echt niet veel kunnen schelen. Er zijn toch al mensen teveel. In ieder geval is een ding zeker, het zorgen voor arbeiders voor de toekomst van Europa is misschien niet echt larie, ondanks dat er nu een hoge werkloosheid in Europa is. Maar het kan in dat geval dus gericht zijn op de periode na een periode. Het hierheen halen van deze massa’s nieuwe werkkrachten voor wie hier nu ook geen werk is, is op dit moment een extra druk op de sociale voorzieningen maar dat is simpel op te lossen door de hoogte van uitkeringen naar beneden te brengen. Dit kan een kleine onrust veroorzaken maar indien men handig optreedt en niet tegelijkertijd alle uitkeringen laat dalen zal dit wel meevallen. Als voorbeeld stel ik het verbod op stapelen van uitkeringen. Dit lijkt terecht maar is het dat ook? Het zal velen in grote geldproblemen brengen maar er klinkt geen of nauwelijks protest. Een vervolgstap staat op stapel. Ook op een andere wijze werkt men al aan een vorm van financiële dwang. Alleenstaande statushouders worden met meerderen in een woning ondergebracht zoals studenten in HAT eenheden, iets dat op termijn ook voor diverse andere groepen op kan gaan, bijvoorbeeld voor werklozen, bejaarden of chronisch zieken die dan tevens per persoon een lagere uitkering krijgen omdat zij leef en woonkosten met meerderen delen. In plaats van protesten van de kant van links staat het huidige salonlinks voorop om hieraan mee te werken. Uit de ontstane druk en ellende volgt dan revolutie, hoopt dit links, wat dan zorgt dat dit salonlinks aan de macht kan komen met hun DDR mierenhoopmaatschappij. Zoals gezegd, protesten tegen alles wat vandaag speelt zullen (lang) uitblijven: Studenten zullen niet snel voor babyboomers de straat opgaan; werkende mensen niet voor inactieven; islamieten niet voor niet islamieten; katholieken niet voor atheïsten en ga zo nog maar een tijdje door. Het is dus allemaal onze eigen schuld: Wij laten ons keer op keer uit elkaar spelen, ook nu weer. Een paar tientjes meer kan al snel tweedeling betekenen waardoor men niet langer met elkaar solidair is. Dit verdeel en heers spel wordt al eeuwenlang gespeeld. Zo is wat nu wereldwijd via corona plaatsvindt dus ook erg verdacht! Complotdenken? Was het maar waar! ‘It’s the economy, stupid’, deze woorden ooit gesproken door toen president Bill Clinton kunnen straks nog wel eens vaak klinken of wellicht eerder een variant hierop ‘It’s highway robbery, stupid!’

 3. U schrijft: ‘Het is dus allemaal onze eigen schuld: Wij laten ons keer op keer uit elkaar spelen, ook nu weer.’.
  Eigen schuld is de meest voorkomende vorm van schuld, dat is bekend maar om nu alles eigen schuld te noemen gaat wat ver. Een niet gering aantal kiezers in dit land heeft duidelijk aangegeven het persé niet eens te zijn met alle vuile ontwikkelingen. Die verenigden zich in stemmen voor partijen als PVV en FvD, ook al zullen zij het niet met alles in die partijen eens zijn. Wat u terecht noemt salonsocialisten hebben zich verenigd in D66. Een partij die geen hom of geen kuit is maar zeer bewust uit op macht en posities. Pechtold. Ollengren, Jetten c.s. zijn daarin overduidelijk met hun slaafse houding versus rechten vretende organisaties als de EU. EU die weer aan de leiband loopt van o.a. de Sorossen en Gatesen, Clintons etc. in de wereld. Dat die onder elkaar financiële macht verdelen onder regie van bankcriminelen is evident. Ook met uw bewering dat het uitbannen van cash georganiseerde misdaad is, hebt u helemaal gelijk. Maar wat kan men daar tegen doen? Burgers zijn allang buiten spel gezet. Fanatieke figuren als Timmermans fungeren als trouwe lakeien binnen de EU als Chamberlain uit de 30-er jaren.
  Ik vrees dat u gelijk hebt, wij racen een financiële ondergang tegemoet die zijn weerga niet kent. U schrijft wel dat niemand protesteert, maar dat is niet zo. Er is gewoon niemand die het kan keren. Onze z.g. democratisch gekozen politici zijn domweg profiteurs met alle boter van de wereld op hun hoofd. Met een stupide politiek cordon sanitair tegen de eerder genoemde partijen werd democratie ten grave gedragen en de weg geopend om ook Nederland als radertje te laten fungeren in de op handen zijn wereld dictatuur a la 1984 van George Orwell. Oproepen om wakker te worden zijn allang achterhaald. Het moderne paard van Troyes is reeds lang binnen onze muren en heet Islam en migranten. Wie dat paard juichend binnensleepten heten zoals u ze noemt, salonsocialisten.

 4. Het meest praktische is het elimineren van de bilderbergorganisatie en alles wat daarboven zit. Zo’n 3000 man/vrouw afvoeren naar een werkkamp. Van tijd tot tijd komen er weer nieuwe criminelen bovendrijven, dus zal dit iedere 10 20 jaar herhaald moeten worden.
  Degenen die bovenstaande beramen zijn gevaarlijke terroristen. De depopulisten die zesmiljard mensen willen uitroeien zijn echter idealisten en hebben vele goededoelenstichtingen om vooral geen belasting te betalen en miljarden giften te ontvangen van ruttes, de jonges, kaags. Daarmee vaccineren ze vervolgens het merendeel van de bevolking plat en bereiken daarmee het oude nazistische ideaal van Lebensraum!
  Hulde daarom aan Pieter-Jaap Aalbesberg voor zij onvoorwaardelijke steun aan de deugers
  die de aarde rood kleuren.
  Ik drink liever zuiver bessensap!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.