Sterke tweede editie van Vrijheidstour in Leiden

Tijdens de tweede aflevering van de Vrijheidstour van Frank Ruesink hebben een paar honderd mensen de kou getrotseerd in Leiden. Bevlogen sprekers en artiesten zorgen voor een warme demonstratie, geobserveerd door drones en politie-agenten. Ook de burgemeester schijnt toe te kijken om te checken of er ‘niet te veel vermaak is’. De Vrije Journalisten van OPN en RT Dutch maken videoverslagen en zien stuk voor stuk krachtige toespraken.

Tweede editie

Na de eerste editie van Vrijheidstour in Apeldoorn doet Ruesink deze zondag Leiden aan. In de weken voorafgaand aan deze tour zijn Leidse ondernemers, ouderen en ouders al verrast met bloemen, hartenbroden, kaarsen en ballen en een specifieke boodschap.

Van tevoren had de burgemeester zijn bezorgdheid tegenover Ruesink uitgesproken. De burgervader was bang dat er te veel vermaak zou zijn. Bij twee overtredingen zou `de stekker eruit` worden getrokken.

Organisator Frank Ruesink start zijn toespraak met de pijnlijke mededeling dat we twee dagen voor de invoering mondkapjesplicht staan, waarbij we in een medische dictatuur gaan leven.

Frank ziet verschillende overeenkomsten tussen de Mexicaanse griep van 2009 en Corona. Ook zegt hij dat tijdens de Mexicaanse griep kinderen als medisch experiment werden gebruikt. “Mijn kind is geen medisch experiment.”

“Het gaat al lang niet meer over 1,5 meter, maar om bezieling uit ons mensen te halen.”

Bevlogen vertelt hij dat we in het voorjaar gewaarschuwd werden voor een wereldramp in de orde van grootte van de Spaanse griep en uiteindelijk werd het ‘een griepje van niks’. Hij ziet een overheid die alles inzet voor vaccinaties. Net zoals de versoepeling van de definitie van pandemie, vlak voor 2009, vlak voor de uitbraak van de Mexicaanse griep. Dit gebeurde op aangeven van een geheim noodcomité.

“Het is rond de WHO een en al belangenverstrengeling. Er is niets veranderd sinds de Mexicaanse griep.”

“We worden in een menselijke depressie gestort. De corona maatregelen zijn ernstiger dan de ziekte zelf.”

Verenigen

“Als je niet uitgaat van de feiten, zoals overheid en media, dan kan je niet anders dan de gegevens verdraaien.”

Als voorbeeld haalt hij twee posters aan van de overheid. Op de ene staat:”Ik hou afstand van jou”. “Hier zien we dat liefde wordt geherdefinieerd tot afstand.” Tot de nieuwste poster, ook van de gemeente Amsterdam:”Ik hou ook thuis afstand van jou”.

“Ook onwelgevallige feiten krijgen een andere naam, deze heten voortaan fake-nieuws. En een fact checker is niet meer een objectieve checker, maar iemand die onwelwillige feiten framed tot fake news. Daarna is er nog censuur. Die is altijd gericht op dingen die vallen buiten het gebied dat de overheid acceptabel vindt.”

Tot slot doet Frank een dringend beroep op de 99% om zich te verenigen.

“Wij, de 99% moeten de touwtjes in handen nemen tegenover de 1%. We worden uit elkaar gedreven. Dit gebeurt steeds omdat bij ons de werkelijke macht zit. De 1% kan niets. Boos hierover worden helpt niet. Wijzen naar Rutte en De Jonge heeft geen zin, zolang wij de media volgen in angst.”

“Verenig je als 99%. Stop het verdeel en heers. Liefde is geborgenheid. Liefde is Liefde en liefde voel je in jezelf.”

Sanne: Onze kinderen worden gepest

Een van de volgende sprekers is Sanne. Ondertussen is het aantal demonstranten op deze manifestatie aangegroeid tot een paar honderd koukleumende mensen. Met rode neuzen en wollen shawls verzamelen zij zich rond het podium. Hier verslaan de journalisten van RT Dutch en OPG per video de manifestatie.

Sanne vertelt wat kinderen overkomt op scholen, waar zij worden gepest door leerlingen en leerkrachten als ze het aandurven om geen mondkapje te dragen.

Liefdesvaccin

Geert Kimpen en Michelle Shanti hebben samen een boek geschreven met de titel Liefdesvaccin. Kimpen vertelt dat hij ook gevangen zat in angst voor het virus en dat hij ook net als miljoenen anderen zich opsloot in zijn huis. Totdat hij “in een tel wakker werd uit de nachtmerrie”, doordat hij zich realiseerde wat er aan de hand was. Geert vertelt dat op dat moment alles veranderde.

Hij houdt een pleidooi voor het verbinden van mensen. “De hele dag worden we bang gemaakt. We maskeren ons. We verharden in onze standpunten. De believers staan recht tegenover de non-believers. Hele families vallen uit elkaar.”

Hun missie is dat deze kerst niemand alleen thuis hoeft te zitten. “Probeer je met elkaar te verbinden.”

“We hebben nu een veel betere kans een wereld met liefde op te bouwen, en de oude achter ons te laten.”

Zingen

Onder begeleiding van dirigent Wim de Rue zingen de mensen hun kelen schor met het voor deze demo herschreven vierde couplet van het Leidse Volkslied. Ook zingen ze later het verzetslied. Waar kan dat beter dan in de stad waar eeuwen geleden de vrijheid werd teruggenomen (van de Spanjaarden).

Wim doet zijn beklag over het afblazen van de Leidse feesten van begin oktober. Hopelijk heelt vandaag deze wond enigszins. Door de corona maatregelen was dit de eerste keer dat sinds de Tweede Wereldoorlog dat er geen haringfeest is gevierd in de sleutelstad.

Oproep tot bevrijding

Ondanks de kou blijven de mensen paraat en dit ondanks de door spreker Mordechai Krispijn aangehaalde geringe behoefte tot demonstreren. Hij raadt iedereen aan de muilkorf te weigeren en na de boete in ontvangst genomen te hebben bezwaar aan te tekenen. “Stel je eens voor als we allemaal bezwaar maken, dan valt het systeem om”, zegt hij optimistisch.

“Ik ben wakker geworden in een land waarop ik niet meer trots kan zijn.”

“Kom in actie!”

“Laten we iedereen met dezelfde gemeenschappelijke vijand zien als vriend! Begraaf je strijdbijl. Er staat geen leger klaar om ons te bevrijden. We moeten het zelf doen.”

“Ja, het is oorlog, maar dan zonder bommen. Het is een informatie-oorlog.”

Hij presenteert vijf troeven die we hebben.
De eerste is Stap uit je angst met liefde. De tweede troef is verbind je!

De derde stap: Stel vragen aan mensen die het nog niet zien. De vierde: rol de strategie uit. Met elf procent gaat het roer om, omdat 89 procent altijd de winnaar zal volgen.

De laatste troef is een kleine verrassing.

Krispijn roept mensen op ons land van binnenuit te veranderen. Namelijk met het ‘Paard van Troje`. Hij raadt mensen aan bijvoorbeeld op Vrij Sociaal Nederland te stemmen, maar “We kunnen dit alleen samen met jullie.”

“Bevrijd Nederland als en van de eerste landen ter wereld van vrijheidsbeperkende maatregelen.”

Hypnose

Deze demonstratie is er een van boeiende toespraken.

Tot slot komt Yvette Rooding aan het woord. Met een aantal therapeuten heeft zij een analyse gemaakt van de geestelijke toestand waarin de Nederlandse bevolking zit. Met elkaar hebben zij geconstateerd dat de meeste Nederlanders gehypnotiseerd zijn door overheid en media, die voortdurend hypnose technieken gebruiken om de bevolking in die staat te houden.

Zij vraagt de wakkere mensen met begrip en liefde hun hand uit te steken. Ze zegt:”Blijf in liefde en compassie. Laten we hen terughypnotiseren.”

Het is volgens Rooding niet gemakkelijk los te komen van het hypnose verhaal. Om elkaar te helpen doet zij de volgende suggesties aan de hand:
– Met schelden lukt het niet, maar steek je hand uit en stel vragen. Dan moet iemand gaan nadenken over zijn aannames.
– Blijf herhalen met liefde, open je hart, want stapje voor stapje maak je hen los.
– Laten we daarmee de groep vergroten tot 17 miljoen!

Rob Vellekoop, 29 november 2020

7 Comments

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Mijn betoog,
  Maurice Strong en de wortels van de Great Reset Agenda,

  Volgens Great Reset-beroemdheden als Bill Gates,Prince Charles,Michael Bloomberg,Mark Carney en Klaus Schwab van het World Economic Forum,wordt verwacht dat de mensheid de dubbele dreiging van COVID en de opwarming van de aarde zal oplossen in één revolutionaire ingrijpende hervorming.

  Wij plebejers is verteld dat alles wat we hoeven te doen om de economie weer op gang te brengen,alles is wat betreft ons gedrag,onze waarde,financiën en ethiek om de beschaving koolstofarm te maken onder een nieuw wereldregime van centrale bankiers en nieuwe groene digitale valuta,zoals geschetst door de De Green Horizon Summit van het World Economic Forum van 9-10 november 2020.
  Op dit evenement kondigde keynotespreker Mark Carney aan dat de totale netto nultransitie “de grootste commerciële kans van onze tijd” is.

  Onder deze wereldwijde hervorming wordt ons verteld dat het financiële systeem opnieuw moet worden bedraad om windmolenparken,biobrandstoffen en zonnepanelen te financieren met behulp van groene obligaties,groene financiële indexen en groene digitale valuta.
  Het feit dat deze energiebronnen niet alleen de elektriciteitskosten verhogen en tegelijkertijd de productiekrachten van naties abominabel verminderen,schijnt geen enkele van deze schijnbare WEF-alfa’s van het kapitalisme te storen die de deugden van onze groene post COVID-order verheerlijken.

  En dus moet er een vraag gesteld worden:
  ALS geld het kapitalisme drijft,waarom zijn er dan de afgelopen decennia biljoenen uitgegeven om “groene” activiteiten te financieren die inherent de basis van kapitaalcreatie ondermijnen (dwz:infrastructuur en industriële productie)?
  Waarom heeft het “kapitalistische westen” zichzelf in de afgelopen decennia vernietigd?
  En waarom zouden degenen die de unipolaire orde beheren,die zelfvernietiging op turbodrive willen versnellen onder een grote reset?
  Is het dwaasheid of iets meer verraderlijks?

  Sinds het zweven van de Amerikaanse dollar in 1971 op de wereldmarkten en de creatie van de Petro-dollar in 1973 heeft de wereld te maken gehad met een constante ineenstorting van productieve productiebanen,investeringen in infrastructuur, enerzijds een langetermijnplanning en anderzijds een gelijktijdige toename.van deregulering, speculatie op korte termijn en banen in de detailhandel met lage lonen anderzijds.
  Tijdens dit proces van achteruitgang na 1971 werd schuldslavernij een norm zowel in ontwikkelde landen als in ontwikkelingslanden,terwijl uitbesteding leidde tot castratie van de nationale soevereiniteit en een steeds grotere afhankelijkheid van “goedkope arbeid” en “goedkope hulpbronnen” uit het buitenland.

  Sommigen hebben deze ineenstorting “een mislukking van de globalisering” genoemd.
  Dennis Small, de Latin American Desk Editor van Executive Intelligence Review, heeft gedurende vele jaren herhaaldelijk verklaard dat deze karakterisering onjuist is.
  Globalisering moet eerder als een volledig succes worden gezien – in die zin dat wanneer het vanuit een top-down perspectief wordt bekeken, het steeds duidelijker wordt dat de architecten van dit beleid precies hebben bereikt wat ze wilden doen.
  Die bedoeling was om een ​​kunstmatig gesloten / nul-som-spelparadigma op te leggen aan een soort waarvan het onderscheidende kenmerk de creatieve reden is en het vermogen tot constante vervolmaking,zowel op aarde als daarbuiten.

  Maak kennis met Maurice Strong,

  In mijn laatste artikel “British Hand Behind the Coup” werden twee vooraanstaande controllers op het hoogste niveau van het imperium die de vernietiging van de VS beheersen,onderzocht:Lord Mark Malloch Brown en George Soros.
  In dit essay zou ik de tijd willen nemen om een derde figuur te onderzoeken wiens dood in 2015 hem mogelijk heeft belet deel te nemen aan de huidige staatsgreep, maar wiens levenswerk de wereldgebeurtenissen nog dieper bezielt dan je waarschijnlijk denkt.

  Ondanks dat het in 2015 is overleden,bieden Strongs leven en nalatenschap de moderne lezer een krachtig,zij het lelijk inzicht in de methoden en acties van de Brits-Deep State-agenda die de wereldgeschiedenis in de tweede helft van de 20e eeuw zo verkeerd vormden.

  Terwijl onberispelijk onderzoek door historicus Elaine Dewar (auteur van Cloak of Green-1995) de rol van Strong als rekruut van Rockefeller-activa in de jaren vijftig aantoonde,een oliebaron,vice-president van Power Corporation tegen 30, liberale partijcontroller,staatsraadslid en oprichter van Canada’s neokoloniale buitenlandse hulpbeleid ten aanzien van Afrika,zullen we ons hier concentreren op de rol die Strong sinds 1968 heeft gespeeld bij het ondermijnen van het pro-ontwikkelingspotentieel van Canada en de wereld als geheel.
  Het was door deze post-1968 rol dat Strong de peetvader werd van de moderne milieubeweging, het United Nations Environmental Protection Agency (UNEP) oprichtte en nauw samenwerkte met Mark Malloch Brown als zijn speciale adviseur en later Soros bij het creëren van een nieuwe functie. -natie staat wereldorde.

  Strong en de wortels van de grote reset,

  In 1992 was Maurice Strong aangesteld als hoofd van de tweede Earth Summit (de eerste was de Stockholm Conference on the Human Environment in 1972, ook voorgezeten door Strong).

  De Rio-top had een nieuw tijdperk ingeluid in de consolidatie van ngo’s en bedrijven onder de genocidale groene agenda van gecontroleerde hongersnood die achter het dogma van ‘duurzaamheid’ schuilging.
  Deze doctrine werd geformaliseerd met Agenda 21 en het Earth Charter,dat in de jaren negentig samen met Michail Gorbatsjov,Jim MacNeill en Strong werd geschreven.
  Bij de opening van de Rio-top kondigde Strong aan dat de geïndustrialiseerde landen “zich hadden ontwikkeld en geprofiteerd van de niet-duurzame productie- en consumptiepatronen die ons huidige dilemma hebben veroorzaakt.
  Het is duidelijk dat de huidige levensstijl en consumptiepatronen van de welvarende middenklasse,met een hoge vleesinname,consumptie van grote hoeveelheden diepvries -en kant-en-klaarmaaltijden,gebruik van fossiele brandstoffen,apparaten,airconditioning voor thuis en op het werk,en huisvesting in voorsteden- zijn niet duurzaam.
  Er is een verschuiving nodig naar een levensstijl die minder is afgestemd op milieuschadelijke consumptiepatronen.

  In een essay uit 1992 getiteld From Stockholm to Rio: A Journey Down a Generation, gepubliceerd door de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling, schreef Strong:

  “Het concept van nationale soevereiniteit is een onveranderlijk,ja zelfs heilig principe van internationale betrekkingen geweest. Het is een principe dat slechts langzaam en met tegenzin zal wijken voor de nieuwe eisen van mondiale milieusamenwerking.
  Wat nodig is, is de erkenning van de realiteit dat het op zoveel terreinen,en dit geldt met name voor milieukwesties,eenvoudigweg niet haalbaar is dat soevereiniteit eenzijdig wordt uitgeoefend door individuele natiestaten,hoe machtig ook.
  De wereldwijde gemeenschap moet verzekerd zijn van milieuveiligheid.

  twee jaar eerder gaf Strong een interview waarin hij een ‘fictieboek’ beschreef waarover hij fantaseerde en dat hij op de volgende manier beschreef:

  “Wat als een kleine groep wereldleiders zou concluderen dat het grootste risico voor de aarde afkomstig is van de acties van de rijke landen?
  En als de wereld wil overleven, zouden die rijke landen een overeenkomst moeten ondertekenen om hun impact op het milieu te verminderen.
  Zullen ze het doen? De conclusie van de groep is ‘nee’.
  De rijke landen zullen het niet doen.
  Ze zullen niet veranderen.
  Dus,om de planeet te redden,besluit de groep: is niet de enige hoop voor de planeet dat de geïndustrialiseerde beschavingen instorten?
  Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?

  Wanneer deze verklaring parallel wordt gehouden met het bijzondere leven van deze man, zien we al snel dat de barrière tussen realiteit en fictie meer dan een beetje wazig is.

  De vernietiging van kernenergie,

  Het is van vitaal belang om de rol van Strong te onderzoeken bij het verlammen van Canada’s potentieel om gebruik te maken van kernenergie,een van de grootste bakens van hoop die de mensheid ooit heeft gehad om de huidige ‘vaste’ grenzen van de ontwikkeling van de mensheid te doorbreken.
  Inderdaad,het gecontroleerde gebruik van het atoom,samen met de noodzakelijke ontdekking van nieuwe universele principes die met dit streven verband houden, hebben altijd een van de grootste strategische bedreigingen gevormd voor het oligarchische systeem,dat afhankelijk is van een gesloten systeem van vaste bronnen om zowel de huidige populaties beheren en mondiaal bestuur rechtvaardigen onder “objectieve” logische kaders.

  Splitsings- en fusieprocessen bestaan ​​op een niveau dat veel verder gaat dan die vaste parameters die aannemen dat de “draagkracht” van de aarde niet groter is dan de 2 miljard zielen die de huidige oligarchie in het centrum van Londen voor ogen heeft.
  Als de mensheid zijn unieke creatieve potentieel zou erkennen om voortdurend zijn beperkingen te overstijgen door nieuwe bronnen te ontdekken en te creëren, zou geen imperium lang kunnen bestaan.
  Met Canada als het tweede land ter wereld dat civiele kernenergie heeft ontwikkeld, en een grensverleggende wetenschapscultuur op het gebied van natuurkunde,ruimtevaart en scheikunde,was de noodzaak om dit potentieel in de geest van de Britse diepe staat Canada te vernietigen,inderdaad groot.

  Om een ​​beter idee te krijgen van de rol die Strong heeft gespeeld bij de vernietiging van het Canadese wetenschapsbeleid,moeten we eigenlijk nog een keer teruggaan naar de regering van Strong bij het Department of External Aid in 1966.

  Technologische apartheid voor Afrika,

  Een belangrijke reden waarom Strong in 1966 in de Canadese overheidsdienst was opgenomen om het bureau voor externe hulp te leiden,was het saboteren van de internationale inspanningen die vooraanstaande wetenschappers en staatslieden hadden geleverd om van Canada een exporteur te maken van zijn oorspronkelijke CANDU-reactoren.
  Sinds 1955 hebben vooraanstaande patriotten binnen Atomic Energy Canada Ltd. (AECL) en de National Research Council,zoals C.D.
  Howe en zijn medewerker C.W. Mackenzie zorgden ervoor dat de export van geavanceerde nucleaire technologie beschikbaar kwam voor ontwikkelingslanden als India en Pakistan.
  In Canada werd dit beleid krachtig bevorderd door premier John Diefenbaker,die ook atoomkracht zag als de sleutel tot wereldvrede.
  RevContent InArticle SOLO

  De uithangborden waaronder deze geavanceerde technologieoverdracht plaatsvond, waren zowel het Columbo-plan als de Atoms for Peace van president Dwight Eisenhower.
  Deze progressieve benadering van internationale ontwikkeling definieerde ‘externe hulp’ niet rond de voorwaarden van het IMF,of gewoon geld voor zichzelf, maar eerder als de overdracht van de meest geavanceerde wetenschap en technologie aan arme landen met de expliciete bedoeling dat alle naties ware soevereiniteit zouden verwerven.
  Dit is het model dat China vandaag heeft aangenomen in het kader van het Belt and Road Initiative.

  Toen Strong aan de slag ging bij externe hulp en later het Canadian International Development Agency oprichtte, werd de relatie van Canada met ‘MOL’s'(minder ontwikkelde landen)gereduceerd tot het bevorderen van’geschikte technologieën’in het kader van monetarisme en een perverse vorm van systeemanalyse.
  Na de moord op JFK werd een parallelle operatie uitgevoerd in de USAID van Amerika.
  Geen technologie of geavanceerd infrastructuurbeleid dat nodig was voor de onafhankelijkheid van voormalige koloniën was toegestaan ​​onder deze voorloper van wat later bekend werd als “duurzaamheid” en “nulgroei”.

  Onder de invloed van Strong werd de rol van Canada geperverteerd door de minst ontwikkelde landen ertoe te brengen gehoorzaam te worden aan de “voorwaarden” van het IMF / Wereldbank en de hervormingen van hun bureaucratieën die door de OESO werden geëist om geld te ontvangen.
  Zowel in Canada als in ontwikkelingslanden was Strong een van de belangrijkste actoren die toezicht hield op de implementatie van de OESO-strategie van “gesloten systeemanalyse” voor nationaal beleidsbeheer.

  Onder leiding van Strong werd de Canadian Club of Rome in 1970 opgericht onder leiding van een misantropische reeks technocraten van de Privy Council, waaronder Pierre Trudeau,die de belastingbetaler financierde voor de beruchte MIT-studie die in 1972 werd gepubliceerd in de vorm van ‘Limits to Growth’.
  De leider van de Club van Rome, Sir Alexander King,beschreef later de prestaties van de groep in 1990 door te zeggen:

  “Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen,kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde,watertekorten, hongersnood en dergelijke wel zouden passen …
  Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen,en het is alleen door veranderde attitudes en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen.
  De echte vijand is dan de mensheid zelf. ”

  Benzine en panda’s,

  In zijn rol als president van Petro Canada (1976-78) onderschreef Strong de nationale oproep om een ​​nucleair moratorium voor Canada in te stellen,die in 1977 was uitgevoerd door de Canadese Coalition for Nuclear Responsibility.
  Dit document eiste niet alleen een onmiddellijke stopzetting van de voortzetting van alle reactoren die toen in aanbouw waren, maar maakte ook het sofistische argument dat er meer banen zouden kunnen worden gecreëerd als ‘milieuvriendelijke’ energiebronnen en besparingsmethoden zouden worden ontwikkeld in plaats van nucleaire en fossiele brandstoffen.
  Vreemde verlangens die komen van een oliemaatschappij,maar niet zo vreemd gezien de rol van Strong in 1978-1981 als vice-president van het Wereld Natuur Fonds (WWF),een organisatie opgericht door de Britse en Nederlandse monarchieën als een Royal Dutch Shell-initiatief in 1963. Strong was vice-president in dezelfde periode dat WWF-mede-oprichter Prins Philip de president was.

  In 1971,terwijl hij nog steeds leiding gaf aan de Canadian International Development Agency,werd Strong een van de oprichters van de 1001 Nature Trust, een internationale elite-organisatie opgericht door Prins Bernhard van Nederland en Prins Philip Mountbatten.
  De 1001 Trust werkte samen met de andere geheime club van Prins Bernhard,bekend als de “Bilderberg Group”,die hij in 1954 oprichtte en was bedoeld om de opkomende nieuwe ecologiebeweging te financieren (alle 1001 leden betaalden $ 10.000 voor hun lidmaatschap,dat werd samengevoegd om de Wereld Natuur Fonds en andere groene organisaties).

  In deze functie hielp Strong bij het rekruteren van 80 Canadese “ingewijden” voor deze elitemaatschappij,ook wel bekend als “Strong’s Kindergarten”,waarvan de 3 meest prominente Lord Conrad Black,Barrick Gold’s Peter Munk (1927-2018) en Permindex’s overleden Sir Louis Mortimer Bloomfield waren (1906-1984).
  Voordat hij de functie van vice-president van WWF bekleedde,was de functie voorheen bezet door niemand minder dan Louis Mortimer Bloomfield zelf!

  Zoals grondig gedocumenteerd door New Orleans District Attorney Jim Garrison in zijn boek uit 1991 On the Trail of the Assassins, werd ontdekt dat zowel Permindex als Louis Mortimer Bloomfield de kern vormden van het complot om president John F. Kennedy te vermoorden.

  Bloomfield zelf ontstond als een inlichtingenmiddel toen hij werd gerekruteerd door MI6-meesterspion William Stephenson terwijl deze tijdens de Tweede Wereldoorlog het Ottawa Camp X leidde en die tijdens de oorlog moorden en andere geheime operaties beheerde.
  Tijdens de Koude Oorlog gingen deze operaties door na een imago-make-over,maar werden ze nog steeds op heterdaad betrapt bij het uitvoeren van hun oude trucs bij verschillende van de 13 moordpogingen op de Franse Charles DeGaulle (waarvoor Permindex-operaties waren verboden uit zowel Frankrijk als Zwitserland).

  Strong onthoofdt Ontario Nuclear Energy,

  In 1992 had Strong zijn rol als hoofd van de Rio Earth Summit in Brazilië vervuld en was hij naar zijn geboorteland teruggekeerd om te proberen de ontmanteling van het nucleaire programma van Canada af te ronden in zijn nieuwe opdracht als president van Ontario Hydro,een functie die hij bekleedde van 1992 tot 1995. op uitnodiging van Bob Rae, toenmalig NDP-premier van Ontario en broer van John Rae van Power Corp.
  Bob Rae diende later als de leider van de Liberale Partij van 2011-2013 ter voorbereiding op de benoeming van Justin Trudeau tot het nieuwe boegbeeld van de partij in april 2013.

  Strong werd in deze positie gebracht op het moment dat Ontario het meest ambitieuze nucleaire programma in Noord-Amerika had en een doorn in het oog bleek te zijn van de nulgroei-agenda die door het Britse rijk werd geëist.
  De voltooiing van het enorme Darlington-systeem in Ontario had aangetoond wat een succesvolle wetenschappelijke planning op de lange termijn kon bereiken, hoewel het hulpprogramma merkte dat het zijn budget ver overschreed.
  De budgettaire problemen(die zich voordeden tijdens een diepe recessie in 1992) werden door Strong gebruikt om het provinciale energiebedrijf te “herstructureren”.

  De door Strong gekozen ‘remedies’ om de financiële ellende van Ontario Hydro op te lossen,omvatten het onmiddellijk annuleren van alle nieuwe geplande ontwikkeling van kernenergie, het ontslaan van 8 van de 14 directeuren en het inkrimpen van het nut door 14.000 werknemers te ontslaan,van wie velen de meest gespecialiseerde en ervaren waren. nucleaire technici in Canada.

  Voordat hij zijn post in 1995 verliet met de val van de regering van Bob Rae, zorgde Strong ervoor dat zijn werk zou worden voortgezet met zijn vervanger Jim MacNeill die van 1994 tot 1997 leiding gaf aan Ontario Hydro.
  MacNeill was mede-architect van zowel het Earth Charter als de genocidale Agenda 21 tijdens de Rio Summit en een lange tijd Deep State-agent.
  Onder MacNeill,het mandaat van Strong om acht reactoren onnodig te sluiten voor renovatie en één permanent getroffen in 1997,terwijl Ontario Hydro zelf werd opgesplitst in drie afzonderlijke entiteiten.
  Met het onherstelbare verlies van gespecialiseerde mankracht en vaardigheden lieten Strong en MacNeill Ontario Hydro en AECL jarenlang dodelijk gewond achter.

  Alle waarnemers verrassend,waren AECL en de nutsbedrijven van Ontario in staat om hun resterende troepen opnieuw te mobiliseren om de succesvolle renovatie van alle reactoren samen te brengen – waarvan de laatste in oktober 2012 weer online kwam.
  Terwijl het moratorium van Canada op kernenergie werd voortgezet,met de overname van SNC Lavelin in 2011,een aanpak voor samenwerking op het gebied van internationale nucleaire bouw in samenwerking met China begon in juli 2014,tot grote ergernis van Strong.
  Elke poging om het SNC-schandaal van 2019 te begrijpen zonder dit hogere proces te begrijpen, zal niet ver komen.

  De mislukte poging van Strong om China te infiltreren,

  Van 2000-2015 werden de talenten van Strong gebruikt in een poging om de aspiraties van de Aziatische ontwikkeling te ondermijnen,en van een Euraziatische alliantie die was gevormd rond het drijvende economische grootse ontwerp van het opkomende Belt and Road Initiative.
  Strong werd ingezet bij de Universiteit van Peking,waar hij optrad als ere-professor en voorzitter van de Environmental Foundation en voorzitter van de adviesraad van het Institute for Research on Security and Sustainability for Northwest Asia.

  In het licht van de ineenstorting van de trans-Atlantische economie hebben de Chinezen zich met succes verzet tegen de Green New Deal-agenda die eiste dat hun nationale soevereiniteit zou worden onderworpen aan de supranationale wereldorde van nulgroei en ontvolking.
  Ondanks deze druk heeft een krachtige traditie van confucianisme en zijn toewijding aan vooruitgang zijn krachtige invloed aangetoond in de verschillende takken van het Chinese establishment die zien dat China’s enige hoop op overleving gelegen is in zijn strategisch partnerschap met Rusland en zijn megaprojecten op lange termijn om op te bouwen zijn mensen uit de armoede en de 22e eeuw in.

  Het Belt and Road Initiative is ontstaan ​​als een ware oppositie tegen de bipolaire waanzin van westers rechtse militarisme / monetarisme aan de ene kant en linkse ontvolking onder “Great Resets” en “Green New Deals” aan de andere kant.
  Triljoenen dollars aan krediet in grote infrastructuurprojecten in Eurazië, Afrika en Latijns-Amerika hebben geleid tot de grootste uitbarsting van cultureel optimisme,productiviteit en als de bevolking en het leiderschap van het westen met de juiste passie en wijsheid handelen,is er een zeer goede kans. om de mensheid te ontdoen van de erfenis van Maurice Strong.

  Ik dank U voor mijn lange betoog en hopelijk dat U wat wijzer bent geworden.

 2. Iedereen die bij de vorige verkiezingen op een politieke partij heeft gestemd (dat is dus 81% van de Nederlandse bevolking) zijn niet de slachtoffers van het misdadige politieke beleid. Zij zijn de handlangers en de daders ervan.

 3. Eerst moet het falderappes met het nieuwe hakenkruis voor de mond nog even naar de stembus gelokt. Na de verkiezingen breekt dan de grote vuurstorm los waarbij alle voorgaande demonstraties zullen verbleken. Aan domheid en laksheid -intellect is ook ijver- is dit allemaal niet meer te overbieden.

 4. ik vond een erg interessant verhaal van yvette rooding op virus waanzin.be. het sluit netjes aan bij mijn eerdere verhaaltjes over vitamine-c gebrek en er is nog een andere interessante connectie.

  de link is hier: https://www.viruswaanzin.be/post/een-zaal-vol-naakte-mensen.

  het gaat over de kracht van suggestie, die blijkbaar in het geval van hypnose door professionele hypnotherapeuten wordt gebruikt om via bewustzijnsverlaging de virtuele wereld waarin een patient zich bevindt binnen te treden en daar valse, maar goedbedoelde informatie achter te laten. met vals bedoel ik hier, dat deze informatie niet gefilterd door het eigen verstand is binnengekomen, maar als bij een kind zonder enige afweging als waarheid geaccepteerd wordt. ik noem als voorbeeld ‘een kind’ omdat ik me van mezelf herinner dat lang geleden een paar kleine meisjes op straat mij vertelden dat achter een berg zand die daar lag een man zat die kleine jongetjes opat! ik was pas drie jaar oud en ik ben in totale paniek naar binnen gerend en heb vervolgens zeker twee weken onder de tafel doorgebracht. ik kan me hier dus iets bij voorstellen: een suggestie van een valse waarheid en er was nog niet zoveel verstand. zo werkt het.

  het punt is nu, dat verstand niet alleen afwezig kan zijn, zoals bij jongetjes van drie, maar ook uitgezet kan zijn door vitamine-c gebrek. deze methode wordt al sinds de grijze oudheid uitgebreid gepractiseerd als politiek pressiemiddel. het gaat om angst te creeeren voor maakt niet uit wat en daarna hulp te bieden onder allerlei aan de valse werkelijkheid gerelateerde echte voorwaarden.

  nog even in het kort: mensen hebben al miljoenen jaren geleden samen met andere primaten, gorilla’s en zo, door een genetische mutatie het vermogen verloren hun eigen vitamine-c te produceren. dit staat bekend als de gulo mutatie naar het defect geraakte gulo enzym. deze mutatie en zijn gevolgen worden strikt geheim gehouden. dit lukt, omdat in normale huis tuin en keuken situaties een mens zich kan behelpen met de hoeveelheid vit-c in de bekende ‘gezonde voeding’.

  het probleem treedt op bij stress, denk vooral aan angst. een mens wil dan hetzelfde doen als een geit, namelijk zijn c-productie opvoeren van 10 gram per dag naar 100 gram per dag, maar helaas pindakaas, mutatie.

  komt bij, dat een mens niet alleen echte angst kan ervaren, dus voor een via de zintuigen waargenomen gevaar, maar ook virtuele angst, die voortkomt uit de menselijke fantasie, een aspect van de veel grotere hersenomvang vergeleken met een geit. deze virtuele angst wordt fysiologisch precies zo verwerkt als angst voor echte gevaren.

  een mens is dus veel stressgevoeliger dan een geit, want dank zij al die hersens kan hij zichzelf bang maken en dat heeft hetzelfde effect, nl vitamine-c spiegel valt acuut op nul!

  dit zou wel even te verdragen zijn als het alleen maar om het immuunsysteem en zo ging, maar het grootste probleem zit in precies dat grote denkvermogen zelf. de hersens hebben namelijk veel vit-c nodig om goed te functioneren. je ziet hier dus een vorm van autodestructie waarbij de hersens zichzelf uitzetten door virtuele angst te genereren, net als bij de reactie op een angstaanjagende suggestie, hypnotisch of anderszins.

  door de combinatie van angst en verlaagd denkvermogen is het volgen van een leider een aardige zo niet de enige optie en dan kom je automatisch terecht bij je locale psychopaat, want psychopaten kennen geen angst en kennen dus ook niet deze aanslag op hun vit-c voorraad. hun perverse verstand begint er dan juist pas echt lol in te krijgen.

  door de angst in stand te houden vormen bange mensen een geheel met hun leider, die dan met ze kan doen wat hij wil, hoe onzinnig dan wel destructief zijn plannen ook mogen zijn. zo ontstaat een stabiele situatie, waarbij de psychopaat regeert als dictator en de mensen constant bang zijn en allerlei gekke dingen voor hem doen, als een kip zonder kop ja.

  je kan met zulke mensen niet praten over het probleem, omdat ze in die situatie effectief hersenloos zijn. de raad die yvette rooding geeft is het beste wat je onder zulke omstandigheden doen kan, rustig blijven, vragen stellen en hopen dat er even een kiertje komt waardoor wat frisse wind naar binnen kan waaien.

  het zal duidelijk zijn, dat massale inname van voldoende vitamine-c een fantastisch effect zou kunnen hebben, in elk geval op degenen die wel verstand hebben, maar in een uitgeschakelde toestand verkeren. ik denk dat het terugdraaien van de gulo mutatie, op welke manier ook, de meest fantastische revolutie ooit zou betekenen.

  dan is er nog een interessante connectie, die het angst effect versterkt. er bestaat een verschijnsel dat telepathie wordt genoemd. de wetenschap ontkent het bestaan hiervan, omdat er tot nu toe geen meetapparaat voor bestaat. individuele wetenschappers, zoals de bioloog rupert sheldrake, die zich met deze verschijnselen bezighoudt, worden hierom door hun meeste collega’s uitgelachen.

  mijn eigen ervaring is, dat als je erop gaat letten, er in het dagelijks leven met name tussen ouders en kinderen, zoveel onverklaarbare momenten van gedachtenoverdracht plaatsvinden, dat voor mij het verschijnsel vanzelfsprekend is geworden. het is niet eens nodig op dezelfde plaats te zijn.

  karakteristiek is hierbij, dat het effect pas achteraf herkend wordt. op het moment dat het zich voordoet weet de zender niet waar hij mee bezig is en de ontvanger ervaart de ontvangen informatie als zijn eigen gedachten en gevoelens.
  lijkt dat niet erg veel op suggestie op afstand?

  het zal duidelijk zijn, dat het hier gaat om de natte droom van onze leidende psychopaten. een telepathie zender waarmee hele volken op zeker gewenst moment dezelfde suggestie als absolute waarheid ervaren. zou dat niet fijn voor ze zijn.

  intussen zijn deze onzichtbare koppelingen natuurlijk versterkend en verspreidend voor wat voor suggestie er ook in elk van ons wordt ingebracht.
  door de angst van medemensen kan je al met virtuele angst besmet raken voordat je ook maar weet waar het om gaat. dit is allemaal nogal bizar, maar ik heb een angstig gevoel over de feitelijkheid hiervan. gelukkig neem ik dagelijks wat grammen vit-c, anders hadden jullie deze reactie nooit te zien gekregen..

 5. Hi Ad, als je nu naar het bericht gaat kan je wel de video bekijken (ik heb er een andere link bij gezet)

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.