De geschiedenis van de klassieker De satanische bloedlijnen van Robin de Ruiter

Het boek is uitgebracht in meer dan honderd landen, heeft wereldwijd veel teweeg gebracht en was zelfs verboden in Frankrijk. Ook in Nederland heeft het veel stof doen opwaaien, met name in 2017 toen een ware hetze is gevoerd tegen het boek. Desondanks kan iedereen er nog steeds kennis van nemen. Het is nu verkrijgbaar onder de titel ‘Tetralogie – de satanische bloedlijnen’.
Tetralogie is een echte klassieker die in geen enkele boekenkast mag ontbreken.

De drie delen van het boek

In De 13 Satanische Bloedlijnen zijn opgenomen de bestsellers:

 • George W. Bush en de mythe van al-Qaeda  
 • De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001
 • Ontsluierd: De Protocollen van de wijzen van Sion.

Dit boek bevat meerdere opzienbarende publicaties over de geplande Nieuwe Wereldorde. Ze verschijnen voor het eerst in boekvorm in 1989 in Mexico. In dit boek toont de auteur aan hoe ‘internationale monopolisten’, die achter het politieke wereldtoneel opereren, al decennia lang proberen de bestaande wereldorde te vernietigen om een dictatoriale Nieuwe Wereldorde te creëren; een wereldontwerp voor een wereldregering en werelddictator. Dit voornemen siert al lange tijd de één dollarbiljetten (Novus Ordo Seclorum).

Protocollen

Een van de fundamenten van het boek zijn de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’, speciaal geschreven om voor eens en altijd af te rekenen met de beschuldigingen tegen de joden dat zij de auteurs zouden zijn van deze Protocollen. “De Protocollen beschrijven hoe onze machtselite in zoveel mogelijk landen samenwerkt om de maatschappelijke orde in die landen te verzwakken en te ondergraven om zo de wereld op een werelddictatuur voor te bereiden.”

“Ongeïnformeerde politiek-correcten zien de Protocollen krampachtig als een ‘Antisemitische Vervalsing’. Zij zijn niet op de hoogte dat de oorspronkelijke tekst van de Protocollen zodanig is bewerkt om daarmee de lezers te laten geloven dat er een wereldwijde joodse samenzwering zou bestaan. Door het invoegen van bepaalde woorden en teksten werd door de heersende elite de mogelijkheid gecreëerd om het joodse volk bloot te stellen aan de meest gruwelijke vervolgingen. De Protocollen vormden onder meer de geestelijke munitie van het Derde Rijk, waarmee de deur naar de Holocaust en ook de oprichting van de Staat Israël werd geopend.”

Volgens De Ruiter blijkt de authenticiteit van de Protocollen uit het feit dat de afgelopen honderd jaar alle plannen zoals vermeld in de Protocollen op wonderbaarlijke wijze zijn uitgekomen.

Zionist

Een van de hoofdstukken uit De Bloedlijnen maakt duidelijk dat 138 jaar na de verbanning van de tien Israëlische stammen naar Assyrië, de leden van de stam Juda, samen met Benjamin werden afgevoerd naar Babylonië. De naam “joden” ontstaat tussen 598-586 voor Christus tijdens de Babylonische ballingschap. Deze heeft “alleen” betrekking op de leden van de stam Juda.

Hetzelfde hoofdstuk geeft aan dat het jodendom niet alleen bestaat uit twee etnische groepen, de Sefarden (directe nazaten van de stam Juda) en de Asjkenazim (nazaten van de Chazaren), maar ook uit joden met een zwarte huidskleur (zoals Daggatun, Falaschas en Abbesynen), Indio-joden in Peru, en joden in India, en dergelijke. Kortom de meeste joden zijn geen nazaten van de stam Juda.

Volgens de orthodoxe rabbijn G.J. Neuberger is een jood, degene die een moeder heeft met een joods geloof en degene die volgens Halacha – de joodse religieuze wet – tot het Judaïsme is bekeerd.

Net zoals iedereen katholiek, gereformeerd of islamiet kan worden, kan men ook zich ook tot het Judaïsme bekeren en zo jood worden.

Volgens een vijftal door De Ruiter gepresenteerde prominente joodse geleerden vormen de joden in geen enkel opzicht een eenheid, niet biologisch of genetisch, niet etnologisch of antropologisch. Niets wijst erop dat ze nazaten van de stam Juda zijn.

Jodendom ten opzichte van zionisme

Als we de wortels van het zionisme analyseren, schrijft De Ruiter, en kanttekeningen plaatsen bij de grondslag van de ideologie van Palestina dan overtreden we een ongeschreven wet. Om dit te voorkomen neemt hij kritiek op het zionisme over van erudiete joodse onderzoekers, vooraanstaande joodse schrijvers en rabbijnen.

De Hongaar T. Herzl gaf destijds de aanzet tot de politieke beweging van het zionisme. Volgens Herzl was het voornaamste doel van de zionistische beweging het stichten van een onafhankelijke staat, een nieuw vaderland voor bedreigde joden in Oost-Europa.

Echter volgens de prominente joodse schrijver Jack Bernstein:”Het judaïsme is een religie, maar het zionisme is een politieke beweging….Het einddoel van het zionisme is een wereldregering onder leiding van het internationale kapitalisme.”

Robin de Ruiter schrijft dat in het kader van dit boek dat het belangrijk is niet te vergeten dat de grote banken van de families Rothschild, Rockefellers, J.P. Morgan, en dergelijke niet alleen een belangrijke rol in het zionisme hebben gespeeld, ze hebben ook de zionistische beweging met enorme bedragen gesteund. Dit is algemeen bekend. Dat de Rothschilds toevallig Asjkenazim joden (nazaten van de Chazaren) zijn wil natuurlijk niet zeggen dat men hiervan geen melding mag maken. Met antisemitisme heeft het al helemaal niets van doen.

Judaïsme

Hier enkele van de citaten die De bloedlijnen aanvoert waarmee De Ruiter zijn stelling onderbouwt.

De joodse schrijver Isaac Deutscher:”Zelfs in Oost-Europa waar joden in grote gesloten gemeenschappen leefden en er hun eigen taal (Jiddisch) en cultuur ontwikkelden en bloot stonden aan ongebreidelde discriminatie beschouwden deze joden zich als burgers van het land waarin ze woonden en verbonden hun toekomst aan de toekomst van deze landen en NIET met een joodse thuisstaat in Palestina.”

Rabbijn Weiss bevestigt dit nog eens:”Het judaïsme en het zionisme zijn alles behalve hetzelfde. Een goede jood kan geen zionist zijn en een zionist geen goede jood.”

Voor onze machtselite is de vorming van de Israëlische staat in Palestina een van de belangrijkste programmapunten. Het hoe en het waarom daarvan wordt uitgebreid en gedocumenteerd in het boek beschreven.

De zionisten worden voor het karretje gespannen van een elitaire heersende klasse die achter de schermen aanstuurt op een werelddictatuur. 

Zionistische acties hebben niets met het jodendom te maken, laat staan dat het boek schuldig is aan antisemitisme.

Hetze

Desondanks ontstaat er een aantal jaren geleden een hetze. Hierin wordt DLM beschuldigd voor het verspreiden van antisemitische literatuur in de vorm van De satanische bloedlijnen. De zaak is echter schitterend weerlegd door het antwoord van Robin de Ruiter hierop.

De kwestie gaat in feite over de vraag wat joden zijn, het zionisme is en het belang van de staat Israël. Dat weet hij keurig en helder uit te leggen. Lees hier meer over de hetze die in juli 2017 is gevoerd.

Geheime regering

De wereld wordt door heel andere personen gere­geerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan. Circa driehonderd mensen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.

Tijdens een lezing in het Waldorf Astoria Hotel in New York op 27 april 1961, sprak John F. Kennedy ook van een geheime regering achter de schermen van de wereldpolitiek:

“Wij worden over de hele wereld tegengewerkt door een gigantische meedogenloze samenzwering.”

We worden geregeerd, ons brein gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd. Dit gebeurt door mensen waarvan we nog nooit hebben gehoord. In praktisch elke handeling in het dagelijkse leven, of dit nou is binnen de politiek of zakensfeer, in onze sociale omgang of ons ethisch denken, domineert ons een relatief kleine groep mensen.

Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supranationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde.

Een interessant citaat uit het boek:
Vrijmetselaar Moses Montefiore: “Zolang we geen integrale controle over de wereldpers hebben, zal alles wat we doen geen resultaat hebben. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we de wereldpers kunnen beïnvloeden als we mensenmassa’s willen besturen en ketenen.”

John Swainton, ooit uitgever van de New York Times: “Er bestaat geen vrije pers… Wij zijn instrumenten en horigen in dienst van financiële machthebbers….We zijn…..intellectuele prostituees.”

Angstige uitgevers

In Nederland blijkt het onmogelijk het oorspronkelijke manuscript van dit boek te publiceren.
Zonder uitzondering geven gerenommeerde uitgevers te kennen dat “Nederland nog niet klaar was voor dit boek”.

Hetzelfde overkomt de auteur met de uitgave van zijn boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda – De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001. Dit boek verscheen een jaar na de aanslagen van 11 september. De Ruiter komt in dit boek met veel opzienbarende feiten, die aantonen dat de Verenigde Staten bij de gebeurtenissen van 11 september betrokken waren.

Sinds 2002 oogst dit boek op internationale boekenbeurzen en onder een wereldwijd publiek veel succes. Ondanks dit succes krijgt de auteur van Nederlandse uitgevers weer commentaren als “te explosief” en “te gevaarlijk”. En dat uitgerekend in een land als Nederland!

Eigen beheer

Maar weerstand schept kracht en in februari 2005 besluit Robin het boek zelf in Nederland uit te geven. In november van dat jaar wordt George W. Bush en de mythe van al-Qaeda bekroond met de jaarlijkse Frontier Award 2005 voor de meest spraakmakende uitgave en diepgaande onderzoek. De Ruiter ontvangt de prijs in aanwezigheid van de voltallige (oude) media in Amsterdam. In tegenstelling tot andere landen zwijgen de media het boek echter collectief dood.

Wegens het succes besluit De Ruiter een stap verder te gaan en ook De 13 Satanische Bloedlijnen, de voorloper van het boek George W. Bush en de mythe van al-Qaeda in eigen beheer in het Nederlands uit te geven.

Het boek is het resultaat van de inspanning van onderzoekers en archivarissen die jarenlang met de auteur samenwerken om stapels documenten en feiten met elkaar te verbinden.

Daarnaast hebben wetenschappers en historici met hun adviezen een bijdrage aan deze publicatie geleverd. Veel gedetailleerde informatie, kennis en onderwerpen in dit boek komen van persoonlijke gesprekken die de schrijver met ingewijden gevoerd heeft. Het spreekt vanzelf dat enkele van deze bronnen anoniem blijven om hen te beschermen tegen degenen die de meedogenloze onderdrukking van de mensheid tot doel hebben.

Tetralogie
De 13 satanische bloedlijnen, 440 pagina’s, verkrijgbaar bij de sponsor van DLM Plus, Academy of Happiness.

 

Rob Vellekoop, 9 maart 2021

6 Comments

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,
  Er hebben op maandag jl om 19,00 uur minder mensen gekeken naar—Bassie & Adriaan!
  Lang leven de leugens die zij uiten om de onderdanen in het keurslijf te kunnen houden.
  De Nederlandse overheid is een grote pathologische leugen,en u trapt er massaal nog steeds in OOK!
  Uw kinderen zijn op gezadeld met een toren hoge schuld ivm de studie….Uw kinderen zijn bestolen van hun jeugd–kindertijd..en U als ouder accepteert dat ook nog….hoe zou het toch komen dat de jeugd zo gewelddadig is geworden…heel simpel..hun jeugd is hen massaal ontnomen—daarna worden zij in hun woning opgesloten zonder enige rechts vervolging en GOEDE reden..moet je ook niet gek staan te kijken dat deze jeugd gaan rellen en gaan schoppen!!!
  wat mij eigenlijk ook op valt is dat al die mensen die gedupeerd zijn van de toeslagen in eens muis stil zijn geworden…ik krijg het idee dat die mensen het zwijgen is opgelegd door vrolijke vriend pis lul Mark Rutte en Grappehousie Grafbekje.

  Beste mede mens..zoals u wel weet zitten er nu in de USA weer de o zo gewelddadige democraten aan het stuur…Bidden heeft opdracht gegeven om cyberaanvallen uit te laten voeren tegen Rusland en China,daar bij heeft Bidden ook B2-bommewerpers laten vliegen in het Midden-Oosten..als mededeling…wij zijn back!!

  Daar bij gaat Bidden(USA)en Japan ook een oorlogje voeren tegen China.

  Tja…democratische mensen zijn nou eenmaal ver-rotte mensen,willen alles hebben–gaan over lijken—voeren graag oorlogen–zetten alles naar hun hand ten kosten van hun eigen moedertje nog wel!!!

  Ik dank U!!

 2. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Nederland….Het belastings- paradijs…maar NIET voor het eigen volkje…de Bulgaren affaire moest terug verdient worden via het eigen volk…is dit top secret of niet..??

  Nederlandse overheid die letterlijk en figuurlijk over kinderkopjes gaat en zeker de af gelopen jaren!!!!!!

  Ik dank U!!

 3. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Alles voor de aandacht:politici smijten met geld om online gezien te worden.
  Geef ons dagelijks brood,de voedsel banken zijn leeg!

  ik dank U,

 4. Wat te denken dat kaag ons wil stigmatiseren met een vaccinatiepaspoort gelijk als israel,daarmee denkt ze nogeeneens dat vroeger de nazis ook zo te keer gingen,en dat wil onze minister president worden?
  Van-me-nooit-niet!

 5. Gelukkig zijn er de white hats en de quantum financial reset is al in gang gezet, geef het nog 2 weken voor al het bedrog uitkomt verkiezings fraude in US en NL

 6. Geachte heer / mevrouw De Sloper,

  U heeft volkomen de juiste perceptie in dezen. Past u echter wel op dat ze u willen pakken en opsluiten, vanwege het feit dat deze “nieuwe nazi’s” van nú – al vanaf maart 2020 – Rusland betichten van hetgeen zijzelf nota bene uitvoeren: namelijk, misdaden tegen de gehele mensheid.

  Het Int. Hof van Justitie in Den Haag is een blatante farce.

  Met vriendelijke groet,
  Hans van Deelen

  N.B. : deze versie van mijn bericht is de gecorrigeerde en juiste versie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.