Enorme interesse in aangifte van elf misdrijven door Rutte en co

Eerste (demissionaire) minister die Apartheid invoert.

Peter Baars meldt dat zijn secretariaat overspoeld is met honderden telefoontjes en mails uit het hele land.

Hij schrijft :”De belangstelling is overweldigend, bemoedigend, breed gedragen en geeft een duidelijk beeld van de onvrede die er in ons land heerst over de regering en het parlement, de banencarrousel, de obscuriteit, de mainstreammedia, de weigering om verantwoording af te leggen, de misleiding en de leugens…”

Downloaden

Een gezelschap van juristen heeft een meer dan 200 pagina’s tellende aangifte van 11 misdrijven door Rutte en andere gezagsdragers opgesteld. Deze volledige aangifte met bijlagen is binnenkort te bestellen voor 17 euro inclusief portokosten of nu te downloaden via:  https://www.artsenvoorwaarheid.nl/aangifte-rutte-cs.

Baars schrijft dat zij tot het inzicht zijn gekomen dat de Covid-19 “plandemie” wordt misbruikt om geleidelijk stap voor stap, tot de invoering van een technocratische dictatuur (alla Klaus Schwab/China) te komen. Het gezicht van de macht blijft ons, zo lang als het nog gaat in het gezicht toe lachen, maar de tijd dat dat nog lukt, is door acties als deze zeer beperkt. Dat zult u zien. In Duitsland stuurt men aan op een 24/7 totale lock down van enkele weken.  Dat zal in Nederland naar verwachting wel volgen. Ons speelveld en onze reserves worden steeds kleiner, aldus Baars.

Onafhankelijk

“Wij houden er rekening mee dat de totale  “democratische” situatie snel zal verslechteren en willen u daar op attent maken. Neem uw voorzorgen. Bereid u voor op een crisis.  Maak u zo veel mogelijk onafhankelijk.
Tegelijkertijd moeten wij ons politiek organiseren. Het is fijn om naar video’s te kijken, en op fora deel te nemen aan harde gedachtewisselingen en om bijv. “hope porn” over het militair ingrijpen van President Trump te luisteren, maar uiteindelijk moeten wij zelf politieke, democratische en burgerlijke ongehoorzaamheid macht gaan uitoefenen, om de werkelijke macht als volk terug te krijgen.”

“Wij zijn de 99%, geboren uit vrije ouders en laten ons niet,  onder geen enkel voorwendsel onderdrukken. En als het echt niet anders kan om onze rechten te bewaren, d.w.z. het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dat is een natuurrecht. Organiseert u met geestverwanten en mensen die hun integriteit en menselijk patriottisme hebben bewezen. Oordeelt niet naar uiterlijke kenmerken of lidmaatschappen van verenigingen of kerken of moskeeën.”

“U weet het :  “Onderzoekt alle dingen en behoud het goede”.
Rest mij u heel hartelijk te danken voor uw abonnementen, uw likes, uw bemoedigende reacties en ideeën onder de video’s evenals uw financiële ondersteuning.
Ik wens u al het goede waar u ook bent, blijf bij het goede,  gaan we samen.”

De Gulden Middenweg
Mr. drs. Peter Baars

Misdrijven

De genoemde misdrijven in de aangifte zijn onder andere
– Deelneming aan een criminele organisatie met het oogmerk van het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid (Art. 140, Wetboek van Strafrecht)
– Schending van het internationale humanitaire recht (Art. 4, Wet Internationale Misdrijven)
– Moord met voorbedachte rade, tevens georganiseerd in groepsverband (Art. 289, Wetboek van Strafrecht)
– Veroorzaken van dood door schuld (Art. 308, Wetboek van Strafrecht)
– Systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de NL staat en haar burgers (Art 83A, Wetboek van Strafrecht)
– Handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (Art. 93, Wetboek van Strafrecht)
– Samenspannen met derden met het oogmerk zie hiervoor (Art. 96 lid 1, Wetboek van Strafrecht)
– Handelen met het oogmerk ter voorbereiding van het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (Art. 96 lid 2, sub 1,2 en 5,Wetboek van Strafrecht)
– In verbinding stellen met een buitenlandse mogendheid om vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, het daartoe opgenomen voornemen te versterken, daartoe hulp te verlenen (Art. 97 lid 1, Wetboek van Strafrecht)
–  Het plegen van allerlei handelingen ter voorbereiding van een misdrijf (Art. 97 lid 2, Wetboek van Strafrecht)
– Misbruik van gezag en daarbij het vrije volk dwingen iets te doen, na te laten of te dulden (Art. 365, Wetboek van Strafrecht)

Aangifte tegen Mark Rutte en anderen

photo_2021-04-06_12-55-03_edited.jpg

Aangifte doe je als volgt:

 1. Print de aangifte en de bijlagen uit. Let op totaal ca 400 pagina’s.

 2. Vul je persoonlijke gegevens in op pagina 3.

 3. Vul je woonplaats, de datum en je naam in op pagina 56.

 4. Onderteken de aangifte op pagina 56.

 5. Maak voor je eigen administratie een kopie van pagina’s 3 en 56.

 6. Dien het volledige pakket in op een politiebureau in Nederland, waarbij een proces-verbaal van aangifte door een opsporingsambtenaar zal worden opgemaakt en vervolgens door jou (de aangever / slachtoffer) en de opsporingsambtenaar dient te worden ondertekend.

 7. Het proces-verbaal van aangifte bestaat uit de formele opname van de gegevens van de aangever / slachtoffer en de verwijzing naar de bijgevoegde aangifte van 56 pagina’s en 55 bijlagen.

 8. Als aanvullend bewijs dat je strafrechtelijk aangifte hebt gedaan kun je een kopie van het proces-verbaal van aangifte ook naar het kantoor van onze advocaat sturen: Van Kessel Advocatuur B.V., t.a.v. het secretariaat mevrouw H.H. de Vries, Spanjaardslaan 25-I, 8917 AK, Leeuwarden.

12 Comments

 1. Baars vindt dat we ons politiek moeten gaan organiseren en heeft dus niet in de gaten dat het politieke systeem zèlf rot tot op het bot is. Bij de stembus kun je alleen je stem voor vier jaar begraven en de carrière van een misdadiger financieren. Méér niet. Ook voor wat betreft het aangifte doen tegen Rutte loopt Baars 27 jaar achter. Rutte is immers ambtenaar en kan op grond van het in 1996 onder oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager aangenomen Pikmeerarrest dat beambten beroepshalve juridisch onaantastbaar maakt helemaal niet in Nederland worden berecht.

 2. DWN: In de staat Texas zijn ruim een maand geleden alle anti-corona maatregelen inclusief de maskerplicht opgeheven. En het aantal covid-besmettingen is daar plotseling gelijk aan nul geworden….het kán dus wel!

 3. Veel mensen zijn nog niet zover Johan, het is al heel wat dat ze de regering wantrouwen. De rechtspraak ook gaan wantrouwen is nog een stap te ver.

 4. De Pikmeer arresten beschermen ministers niet tegen de delicten uit de aangifte.

 5. Op dit moment is de regering ‘demissionair’ dus hebben geen echte bevoegdheden meer en zijn in principe dus “vrij wild” en zeker voor de aangehaalde misdaden. Het is trouwens de Nederlandse staat zelf die op veel fronten het gezag heeft overgedragen aan de EU, dus eigenlijk hebben ze met die daad zichzelf flink in eigen voet geschoten.

 6. Dan moet je toch even wachten totdat je de aangifte op papier (als boekwerk) kan bestellen.

 7. https://youtu.be/jp0UAWHIoE0
  En daar komt psychotronische marteling bovenop. Ik word real time in de gaten gehouden en bedreigd en mishandeld met gruwelbeelden van verkrachting en moord die van mij.
  Ik krijg beelden dat ik als hoer misbruikt word én dat word ook geroepen op straat. Ervaar stroomstoten door het hoofd en zware stoten door het lichaam waardoor ik zelfs opveer in bed. Ik word ook wakker gemaakt en wakker gehouden door stootjes door het hoofd.
  Is er een advocaat die mij kan bijstaan in dit onnederlandse onderwerp betreffende non lethal en psychotronic weapons?
  Ergo marteling.

 8. Ik schrijf het al vijftien jaar tevergeefs:

  Ten gevolge van de aanname van het Pikmeerarrest is het misbruik van bevoegdheden in ons land sterk toegenomen (!). Politie en justitie hebben vele (en vèrgaande) bevoegdheden en tegenwoordig bestaat méér dan de helft van alle misdaden in ons land uit het misbruik maken van bevoegdheden. Daarmee is de Nederlandse overheid een grotere bedreiging voor de Nederlandse samenleving dan alle “gewone” misdaad in ons land bij elkaar.

  Bron: wetenschappelijk onderzoek “Overheidscriminaliteit als specimen van organisatiecriminaliteit” van hoogleraar strafrecht Prof. Dr. G. van den Heuvel Universiteit van Maastricht (2006).

  En er is nog iets. In onze grondwet staat “de doodstraf is afgeschaft”. Maar door de aanname van het Verdrag van Lissabon waarin de mogelijkheid om de doodstraf uit te voeren (b.v. voor politieke tegenstanders) versluierd (!) staat weergegeven hebben we in Nederland de doodstraf weer opnieuw ingevoerd. EU wetgeving gaat immers boven nationale wetgeving. Niet dat de doodstraf in ons land al wordt uitgevoerd (en hopelijk gebeurd dat ook nooit) maar de wetgeving daartoe ligt klaar.

  Daarmee is Nederland ook officieel een politiestaat.

 9. Je moet dus je ondertekenen met je handtekening.
  Volgens dolores cayhill is dat juist fout niets ondertekenen en wat als je de toolkit van burgerfront hebt gedaan waarmee je de machtiging besturen hebt opgegeven is dat dan weer geneutraliseerd met het geven van je handtekening in bovenstaande aangifte.

 10. Graag wil ik ook aangifte doen tegen deze twee boeven. Alleen het downloaden van 400 pagina’s staat mij tegen. Dit moet toch veel makkelijker en laag drempeliger gedaan kunnen worden. Weg met dat tuig.

 11. Ik deed aangifte met nodige obstakels je kan tegenwoordig alleen digitaal aangifte doen, daarom de aanbeveling zet het op een USB stick die je als bijlage kunt inladen bij de de aangifte. R.G.: ”
  Meer groepen bezorgde burgers zouden Rutte en Hugo moeten aangeven en dat open baar maken…want vaak zal de rechtbank de aangiften afwijzen maar zij moeten daarvoor een reden geven, dan kun je iedere recht bank die dat afwijst blootstellen aan medewerking aan misdaad Veronica Vos

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.