Haal het lokaal en schakel de multinationals uit

Voorbeeld van haal lokaal: bestelboer
Onderweg naar een parallelle samenleving die minder of in het geheel niet meer afhankelijk is van multinationals zijn er al tal van websites waar je voedingsmiddelen lokaal direct bij boeren, molenaars en imkers kan kopen. Dus zonder de groothandel in te schakelen. Ook zijn er sites met zelfpluktuinen en dergelijke opgenomen. Op deze manier ondersteun je de deze voedselproducenten en haal je macht weg bij de grote voedselindustrieën. Daarnaast is het voedsel minder bewerkt en mogelijk gezonder en beter voor het milieu. We hebben ze in alfabetische volgorde voor je gezet.

Bestelboer

BestelBoer is een landelijk platform waar je terecht kan voor verse producten. Je koopt direct bij lokale boeren voor een ‘eerlijke’ prijs.
Van zuivel, verse groenten en fruit tot en met kruiden, vlees, kaas en wijn van de beste kwaliteit. Bestel direct via de App of website. Boeren werken onderling samen om een volledig assortiment te kunnen aanbieden.

Biotuinwijzer

De Biotuinwijzer is in de eerste plaats een verzameling van plekken die je kunnen inspireren en helpen bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van een eigen (biologisch-ecologische) tuin, balkon of dakterras. Zo kun je er bijvoorbeeld een kwekerijen vinden die – in meer of mindere mate – op een verantwoorde manier planten kweken. Sommige gecertificeerd biologisch of bio-dynamisch, andere zonder gebruik van gif, kunstmest en veengrond, weer andere onder een milieukeur.

Naast de kwekerijen staan er op de kaart van de Biotuinwijzer ook een verzameling pluktuinen: hier kan je zelf onbespoten fruit, groente en bloemen plukken en proeven. Ook zijn er nog allerlei mooie historische tuinen, hortussen, buurt- en zorgboerderijen en tuinderijenvermeld waar je geïnspireerd kan raken, kennis kan opdoen, of gewoon lekker kan genieten van (eetbaar) groen.

Boeregoed

De stichting heeft als doel: het bevorderen van lokale, korte voedselketens als basis voor het bieden van werkervaringsplaatsen, gelegenheid tot ontmoeten en voor het stimuleren van duurzame samenwerking. Bij BoereGoed werken mensen samen aan de teelt en verkoop van gezonde voeding en vooral om elkaar te helpen in werk en samenleving. BoereGoed biedt een plaats voor iedereen. Mensen helpen elkaar, leren van elkaar, mogen zich zelf zijn, daar gaan zij voor.

Boerenenburen

Kies producten uit jouw streek. Ondersteun de lokale economie en draag bij aan een gezellige buurt. Dat is het concept van Boerenenburen.
De initiatiefnemers stimuleren de oprichting van zogenaamde ‘buurderijen’, dat zijn lokale voedselnetwerken.

Boerenmarktplein

Boerenmarktplein.nl biedt een uitgebreid overzicht van boerenmarkten, biologische markten, boerderijwinkels, specialiteitenwinkels en andere (kleinschalige) aanbieders van voedsel rechtstreeks aan de consument.

CSA Netwerk

CSAnetwerk

In een CSA-netwerk gaan burgers een langdurige verhouding aan met boeren, waarbij zij zich voor een langere tijd verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Samen willen ze zo aan een transparant, duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem werken.

Fietsenvoormijneten

Actief in 16 regio’s in ons land. Dagelijkse eten kopen bij stalletjes langs de weg, kwekerijen, boerderijen en kleine winkeliers.
Zoveel mogelijk eten uit eigen streek, minder plastic verpakkingen verbruiken, minder verspilling èn je steunt er de ondernemer in jouw regio mee, zeggen de initiatiefnemers.

Findfarm

Bij dit initiatief zijn meer dan 900 boeren aangesloten, om “de burger bij de boer te krijgen.”.

Hetkraampje (via app)

Hoe vind je een boer die zijn producten verkoopt bij jou in de buurt? Om die boer en de lokale producten te vinden hebben zij deze app bedacht.

Hofweb

Al sinds 2004 verzamelen zij de biologische producten van hun boeren en telers en vullen ze dit aan met een compleet biologisch supermarkt assortiment. Van groenteboer tot melkboer, van bakker tot slager, maar ook vega(n) producten en kruidenierswaren.

Landwinkel

Landwinkel is op 9 januari 2006 ontstaan uit het samengaan van een aantal individuele winkels en de regionale samenwerkingsverbanden Boerderij Plus winkels, Vallei Landwinkels en Groene Hart Landwinkels. Het is een coöperatie van 95 boeren (melkveehouders, fruittelers, groentetelers).

Lekkerder

Hun missie is om de boer rechtstreeks in contact te brengen met lokale en loyale klanten zodat ze wel een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Met hun online marktplaats Lekkerder bij de Boer willen ze het bestaansrecht van de boer versterken. De consument ondersteunt zo de boer en de lokale economie en de consument weet wat hij eet en waar het vandaan komt, vinden zij.

Lekkernassuh

Lekkernassûh is onderdeel van een transitieprogramma met als doel gezond, eerlijk en lekker eten toegankelijk te maken voor iedereen in de stad Den Haag.

Het transitieprogramma wordt uitgevoerd door de Stichting Lokaal voedsel Den Haag die het werk van Lekkernassûh, als zelfstandige organisatie, faciliteert. Het toegankelijk maken van voedsel willen zij samen doen, op een manier die past bij de lokale gemeenschap. Ze werken toe naar een structuur waar inwoners van Den Haag letterlijk eigenaarschap krijgen over de voedselketen, bijvoorbeeld in de vorm van oogstaandelen of een aandeel landbouwgrond.

Lekkersdichtbij

Hier vind je boerderijwinkels en lokale verkooppunten bij jou in de buurt. Ook in de grensstreek, zo vind je bij ons ‘hoeveproducten’ uit België en ‘Hofladen’ en ‘Bauernladen’ in Duitsland.

Lokaalwijzer

Groente, fruit, zuivel, bloemen, planten, vlees, vis en nog veel meer producten uit eigen regio. Om kennis te delen schrijven zij blogs over het lokaal kopen van producten. Ook vragen zij gebruikers hun kennis te delen door middel van reacties of reviews op het platform.

Lokaloka

Op de kaart vind je eenvoudig bedrijven in je eigen omgeving die lokale producten aanbieden. Wil je meer variatie? Deze verzameling webshops bieden producten van regionale producenten met lokale en landelijke bezorging.

Puurdichtbij

PuurDichtbij wil het gemakkelijker maken om lekker lokaal te eten. Met verse, gezonde en duurzame producten uit de buurt. Doordat ze rechtstreeks van het land bezorgen, sparen ze veel kosten uit. Zo willen de initiatiefnemers de verse boodschappen betaalbaar houden én de boer een ‘eerlijke’ prijs geven.

Rechtstreex

De initiatiefnemers claimen verse seizoensproducten binnen een dag van boer naar bord te leveren, voor een eerlijke prijs, verpakkingsarm en mogelijk met abonnement.

Steundeondernemer

Op deze pagina vind je een overzicht van alle kwekerijen en boeren in Nederland die hun verkoop “langs de weg” hebben. Een mooi bloemetje bij de kwekerij of een zak aardappelen direct bij de boer vandaan.
Rob Vellekoop, 30 mei 2021

10 Comments

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Jullie kunnen nu ook dit uitschakelen,vers van de pers en zonder complot denken.

  Baanbrekend gerechtelijk vonnis luidt omkeer in van de mobiele communicatiepolitiek!

  De grootste EU-studie ooit naar de samenhang tussen genetische schade en mobiele communicatiestraling – bekend als de “REFLEX-studie” – werd uitgevoerd door twaalf onderzoeksgroepen uit zeven Europese landen tussen 2000 en 2004.

  Die bewees ondubbelzinnig dat de straling van mobiele communicatie genetische effecten heeft.
  Speciaal door de DNA-strengbreuken die zij veroorzaakt,al ver beneden de tegenwoordig geldende grenswaarde van 2 watt per kg lichaamsgewicht – toch al een louter thermisch begrip.

  Professor Adlkofer,die deze studie leidde,vat de betekenis ervan als volgt samen:

  “Als het bestaan van athermische effecten, die van belang zijn voor de gezondheid,zou worden toegegeven,zou het hele bouwwerk van grenswaarden in elkaar storten”.

  De resultaten van genoemde studie werden echter al snel na de publicatie ervan in de media, en nu nog steeds, door de mobiele communicatielobby afgedaan als wetenschappelijk onhoudbaar,zelfs als vervalst.
  Vooral professor Alexander Lerchl,tegenwoordig Vrije Jacobs Universiteit in Bremen,trad op de voorgrond.
  Hij is op het gebied van mobiele communicatie min of meer wat Dr. Drosten is op het gebied van virologie.
  Als toonaangevend lid van de Duitse commissie voor stralingsbescherming tot 2011 en als voorzitter van de Commissie voor Niet-Ioniserende Straling was hij de hoogstgeplaatste Duitse gevolmachtigde voor stralingsbescherming,adviseur van de bondsregering en afgevaardigde van Duitsland in internationale commissies.

  Nu heeft het Gerechtshof Hanzestad Bremen in zijn vonnis van 11 december 2020 duidelijk een einde gemaakt aan de vervalsingbeweringen van Lerchl.
  De REFLEX-studie werd niet alleen wetenschappelijk bevestigd bevonden,maar toonde ook de schadelijke biologische effecten van mobiele communicatiestraling aan, die tot dusver altijd zijn achtergehouden of verborgen.

  Hier volgt nu het rechtelijke vonnis tegen Prof. Lerchl in de oorspronkelijke bewoordingen:

  “Prof. Lerchl wordt gelast zich te onthouden van de publicatie en/of het laten publiceren van zijn beschuldigingen van valsheid in geschrifte (zie hierboven) met betrekking tot eiser, onder een boete bij overtreding van maximaal 250 000 euro, vast te stellen per geval van overtreding,en,ingeval deze niet kan worden geïnd,van administratieve hechtenis of van administratieve detentie van maximaal 6 maanden. Prof. Lerchl moet de kosten van de procedure dragen.
  Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.
  Het geldelijk belang is vastgesteld op 20.000 euro.
  Cassatie is niet toegelaten.”

  Eveneens richtinggevend in dit verband is een rechterlijk vonnis uit Nederland. Het administratieve gerecht van Gelderland heeft op 18.12.2020 bevestigd dat er sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico als gevolg van draadloze technologie,en ook al ver onder de grenswaarden die door de overheid zijn vastgesteld.

  Maar hebt u,als rechtstreeks betrokken burger,hierover iets gehoord van politici en toonaangevende media?
  Hebben deze gerechtelijke vonnissen eindelijk geleid tot een heroverweging van het digitaliseringbeleid van de regering, zoals te verwachten was? Helaas,helemaal niets.

  In de schaduw van de lockdown wordt de uitrol van 5G over het hele gebied versneld en worden de limieten op een soepele manier nageleefd.

  Volgens Prof. Adlkofer

  “ zijn deze grenswaarden ter bescherming van de bevolking tegen hoogfrequente straling echter niets anders dan het resultaat van institutionele corruptie”!

  Dit zou ook de wonderbaarlijke verandering van Prof. Lerchl kunnen verklaren. In eerdere jaren van onderzoek had hij in ieder geval duidelijk de schadelijkheid van microgolfstraling van mobiele communicatie bewezen – maar na de publicatie van de REFLEX-studie maakte hij plotseling een totale ommekeer van 180 graden. MOMENTEEL IS LERCHL DE VERTROUWENSPERSOON,DIE IN OPDRACHT VAN DE FEDERALE REGERING DE DOOR HAAR GECLAIMDE ONSCHADELIJKHEID VAN 5G, “WETENSCHAPPELIJK” MOET BEWIJZEN.
  Daartoe heeft zij hem een bedrag van goed 1,1 miljoen euro aan onderzoeksgelden toegekend.

  Doet dat niet steeds meer het vermoeden rijzen dat de federale regering niet zonder omgekochte,d.w.z. gecorrumpeerde wetenschappers kan om haar strategie wat betreft mobiele communicatie en digitalisering zo ongestoord mogelijk te kunnen doorzetten?

  Zoals men al in vele malen heeft aangetoond,maakt de digitaliseringideologie deel uit van een hogere mondiale agenda van het World Economic Forum,het WEF.
  Daarbij dreigt de wereldgemeenschap door 5G en kunstmatige intelligentie te worden weggevoerd in totaal digitaal toezicht en controle.
  Daarom moet de bevolking, wiens vrijheid en gezondheid door de industrie,de politiek en de leidende media wordt gecommercialiseerd, eisen dat een onafhankelijke rechterlijke macht de aan het licht gebrachte misstanden grondig blijft onderzoeken,zodat er op alle niveaus een einde wordt gemaakt aan de duidelijk geworden wetenschappelijke vervalsing ten gunste van de mobiele communicatie-industrie.
  Parallel moet de arglistig bedrogen bevolking van de verantwoordelijke regeringen en autoriteiten eisen dat de uitbreiding van 5G onmiddellijk wordt stopgezet,en zelfs volledig wordt ontmanteld.

  Waar is al dat klein buiten leven gebleven..insecten..vogels??

  Ich danke noch mallll!!

 2. Liever de kleine zelfstandigen dan de grote supers etc!
  Mkb niet weg ermee!
  Maar dan moeten ze wel opkomen voor hun kost?

 3. Toppie info,
  kijk daar worden we nu blij van
  groetjes
  Nelleke

 4. heee rob, dank voor dit hoopvolle geluid. ik hou ook van aardige gedichtjes en mooie kleurtjes, net als jij, maar dit is keihard. dit is wat een mens nodig heeft, geestelijk en lichamelijk voedsel ineen, prachtig.

  maar een kind begrijpt wat hier gaat gebeuren, het gaat verboden worden! verboden je eten ergens anders te kopen dan bij de aangewezen winkels, bij voorkeur supermarkten en groter. ik las dat dit in usa al normaal is: het is verboden je eigen eten te kweken en zelfs verboden regenwater op te vangen! het is voor mij verbijsterend dat dit soort aperte kolder geslikt wordt, maar zo is er wel meer dezer dagen.

  de kunst is dus om dit directe, gedecentraliseerde systeem verder te ontwikkelen, vooral door er massaal gebruik van te maken en tegelijkertijd het systeem te harden tegen toekomstige juridische en andere aanvallen.

  de beste weerstand tegen alle waardeloze dwangmiddelen bestaat nog steeds uit massale acties geloof ik, maar dat lukt alleen met massale aanhang. er ligt hier een prachtkans tot massale deelneming en daardoor massaal belang in het voortbestaan van dit systeem. iedereen voelt inmiddels wel aan zijn water, dat de hele concentratie in de voedselindustrie ons alleen maar ellende heeft opgeleverd, of wat duidelijker uitgedrukt: dood en verderf! wat je nog aan voedsel uit de supermarkt kan halen is doorgaans vermengd met de meest waardeloze gifstoffen, denk aan het alom tegenwoordige glyfosaat, en heeft door het uitputten van de landbouwgrond nog nauwelijks voedingswaarde. dit laatste punt, voor wie het nog niet weet, wordt veroorzaakt doordat de planten alle mineralen die een mens nodig heeft gratis mee opzuigen naast hun eigen voedingsstoffen, net zolang tot het op is! en dat stadium is na 10.000jaar landbouw allang bereikt. er wordt wel bemest, maar op niveau heel bewust alleen met de stoffen die de planten nodig hebben om er mooi en daardoor verkoopbaar uit te zien. voor de menselijke behoeftes is geen aandacht en daarom is kunstmest uit den boze en moet de natuurlijke cyclus waarin volwaardig menselijk afval weer de grond ingaat hersteld worden. misschien kan dit ook wel via een kunst-menselijke-behoefte-mest bestaande uit alle mineralen die een MENS nodig heeft, plus natuurlijk ook wat voor de plantjes.
  zoals het nu is koop je prachtig uitziende voedingsloze groente, die vooral geschikt is als groenbemesting of om te composteren voor nieuwe waardeloze plantengroei.

  goed, ik moest dit even kwijt. er is heel wat meer te zeggen over waardeloos eten, maar dan wordt het zo lang.

  samengevat ligt hier het zaad voor een massale ontwikkeling, hand in hand met een massale weerstand tegen onderdrukking hiervan plus andere wantoestanden in het algemeen. samenwerken in massaal verband moet wellicht even geleerd worden, maar als dat lukt voor zoiets belangrijks als je gezondheid gaat de hele marginalisatie van ons burgers, inclusief de graplapjes en het aanraak tevens fluisterverbod, door twee armlengtes verplichte afstand tot elkaar, zo op de schop. dit gaat dus veel verder dan eten alleen. het gaat om solidariteit en moed, in ons aller belang. het is een laagdrempelige ingang in een lichaam van collectieve weerstand tegen de heersende dictatuur.

  wie heeft er nog vertrouwen in de evenredige vertegenwoordiging van de parlementaire democratie? een systeem dat zichzelf volledig en duurzaam belachelijk heeft gemaakt door aperte structurele corruptie en plichtsverzaking. zelfs communisme lijkt nog beter dan deze rotzooi. het is kortom hoog tijd dat de burger zelf in beweging komt en zoals maslov ooit over menselijke motivatie gezegd moet hebben: erst das fressen und dann kommt die moral. of zoiets, zoek maar op.

  ahh nog een klein post scriptum: je vraagt waarom ik niet antwoord op je email, maar ik dacht dat jij aan de beurt was. je herinnert je vast wel dat artikel over vitamine-c en zijn achtergronden? ok, je noemt geen naam, dus misschien bedoel je iemand anders. MIJN belangstelling staat onverkort overeind, dus dat weet je nu tenminste. maar denk er rustig over na, zolang je maar wilt. ik zwijg wel weer, voorlopig.

 5. Herenboeren wordt gesponsord door postcodeloterij
  Zij werken actief mee aan de SDG. Dit is de great reset.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.