Gesprek met Robin de Ruiter: “Dit is mijn laatste interview.”

Robin, je bent al dertig jaar aan het schrijven. Heb je al eerder meegemaakt dat de verkoop van je boeken door een grote handelaar zoals Bol gestaakt werd omdat je werken zouden aanzetten tot haat en geweld?

Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Naar aanleiding van twee door mij geschreven brieven aan de hoogste baas liet Bol mij weten dat in mijn boeken mogelijk sprake is van complottheorieën, racistische, discriminerend en haatdragend passages die kunnen aanzetten tot geweld. Na grondige analyse hebben ze in samenwerking met de overheid geconcludeerd dat 42 van mijn Nederlandse en buitenlandse uitgaven niet passen binnen hun huidige assortimentsbeleid. Deze boeken zijn in juni 2021 definitief verwijderd van het bol.com platform.

Door Bol wordt beweerd dat hun boekenteam samen met de overheid zorgvuldig naar de inhoud van al mijn boeken, ook de buitenlandse uitgaven, gekeken heeft. Dat is echter niet mogelijk omdat van de meeste van deze buitenlandse uitgaven tot op heden in Nederland geen exemplaren verkocht zijn. Ik begrijp dat ze de Engelse, Duitse Franse en Spaanse vertalingen misschien kunnen lezen, maar hoe hebben ze de Macedonische, Servische, Poolse, Tsjechische, Turkse en andere vreemde talen kunnen analyseren? Het is duidelijk dat men deze boeken nooit heeft beoordeeld.

Wat denk je dat hierachter zit?

Er is duidelijk iets anders aan de hand. Dat ze mijn boeken op die manier bestempelen heeft te maken met het feit dat ik, in tegenstelling tot andere Nederlandse auteurs, al meer dan dertig jaar duidelijk maak hoe men achter de schermen streeft naar een totalitaire werelddictatuur die ’vriendelijk’ de ’Nieuwe Wereldorde’ wordt genoemd. Ter voorbereiding zijn er omvangrijke plannen ontwikkeld. Het grootste deel van deze plannen zijn intussen tot uitvoer gebracht.

We bevinden ons sinds de komst van het coronavirus in één van de laatste fases van het project dat uiteindelijk zal leiden tot het einde van onze vrijheid en zelfbeschikking. Met controleerbare feiten en bewijzen laat ik in mijn publicaties zien hoe dit stapsgewijs in zijn werk gaat. Dat mag dus niet. Overheden hebben liever niet dat men deze informatie leest. Dat is onder andere de reden dat ik in de complothoek gezet word.

Wat vind je ervan dat zij jouw boeken op die manier bestempelen?

Dat was te verwachten. Censuur is in opkomst. Het wordt nog veel erger. Censuur maakt onderdeel uit van de agenda. Voor alle duidelijkheid: in mijn boeken is geen sprake van complottheorieën. Ook volgens de richtlijnen van de Europese Unie kunnen mijn boeken niet als complottheorieën bestempeld worden. Op de website van de Europese Unie staat hoe men het verschil tussen complottheorieën en werkelijke complotten kan herkennen.

Er is geen sprake van een complottheorie wanneer de auteur erkende kwalificaties en referenties heeft; aangesloten is bij een organisatie of instelling van naam; zijn informatie is bevestigd door wetenschappers of academici en de bronnen en beweringen zijn bevestigd door onafhankelijk fact checkers. Ik voldoe aan al deze eisen. Ik studeerde theologie, geschiedenis, Spaans en schrijf al mijn boeken in het Spaans. Dientengevolge was het mogelijk mij aan te sluiten bij instellingen van naam. Mijn boeken worden wereldwijd uitgegeven door een scala aan gerenommeerde uitgevers met verschillende uiteenlopende politieke en religieuze achtergronden en specialismen. Mijn Spaanse publicaties worden bijvoorbeeld uitgegeven door San Pablo, een afdeling van de Vaticaanse uitgever San Paolo, de grootste katholieke uitgever ter wereld.

Wat betreft mijn bronnen, maak ik alleen gebruik van het meest betrouwbaar gevonden materiaal. Elke bron moet door minstens vijf andere bronnen bevestigd worden. Aangezien ik ook niet alles weet werk ik al meer dan dertig jaar samen met onafhankelijke journalisten, hoogbegaafde wetenschappers, historici, een voormalig rechter van het Internationaal Gerechtshof, een stafmedewerker bij de NAVO en vooraanstaande buitenlandse politici, waaronder ambassadeurs en de voormalige Ecuadoraanse president Rafael Correa (deels opgevoed door mijn schoonvader). Met hun adviezen en informatie hebben zij een enorme bijdrage aan mijn publicaties geleverd.

Je boeken dreigden al eerder door Bol verbannen te worden en als ik het me goed herinner is dat ook gebeurd. Echter op de een of andere manier draaide Bol de beslissing wat later weer terug. Heb je enig idee wat voor een spelletje ze met jou aan het spelen zijn?

De boeken werden in 2020 verwijderd omdat ze de inhoud in samenwerking met de overheid wilden controleren. Waarom ze tijdelijk zijn teruggezet is mij niet verteld. Op mijn vragen hebben ze nooit antwoord of uitleg gegeven. Wat dat betreft zijn ze nogal onbeleefd.

Wel opmerkelijk is het feit dat, nadat mijn boeken afgelopen juni voorgoed verwijderd zijn van hun webshop, honderden boeken met haatdragende en discriminerende passages en publicaties over complottheorieën door Bol niet zijn verwijderd.

https://www.bol.com/nl/nl/l/boeken-over-complottheorieen/41292/?page=6

Zelfs de Nederlandse versie van “Mein Kampf” van Adolf Hitler staat gewoon te koop op Bol.

Overigens zijn geïnteresseerden in mijn boeken niet afhankelijk van Bol. De gecensureerde buitenlandse boeken zijn eenvoudig te vinden op het internet en de Nederlandse boeken hier op jouw website.

Ik herinner me van een aantal jaar geleden, dat er weinig of geen belangstelling in ons land bestond voor jouw boeken. Dat is nu veranderd. Hoe komt dat denk je?

Het afgelopen jaar is het bewustzijn onder de bevolking in Nederland over de oprichting van een ’Totalitaire Werelddictatuur’ aanzienlijk gegroeid. Dit is grotendeels het gevolg van de coronacrisis en deels ook door mijn boek “Coronacrisis”, uitgegeven in 2006 in het Spaans. In dit boek kon ik dankzij mijn bronnen niet alleen voorzeggen wat thans wereldwijd plaatsvindt, maar ook het motief, de beweegreden daarvan. De Nederlandse vertaling werd vorig jaar mei uitgegeven. Het was het eerste boek in Nederland over de coronacrisis en heeft velen de ogen geopend.

Alles is jaren geleden gepland. Na een eerste proef met de Mexicaanse griep werden wereldwijd de juiste mensen op de juiste plek geplaatst (RIVM, OMT, politici, mainstream media et cetera); patenten voor de coronavaccins werden in 2017 aangevraagd en ziekenhuizen werden gesloten. Na de komst van het coronavirus kregen we te doen met een klaarliggend stappenplan: lockdowns en coronamaatregelen; valse cijfers van het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen; de overgang van de corona-pandemie in de zomer van 2020 naar een pandemie van met corona besmette mensen (de corona-epidemie was voorbij); ondeugdelijke PCR-testen werden bewust aangepast om de uitslagen te beïnvloeden; vals-positieve resultaten werden/worden aangestuurd op het verspreiden van angst en paniek; herziening van wetten (onder andere de A-status van corona); vaccinatiedwang, censuur en creëren van medische apartheid (ongevaccineerden worden ´overbodige´ tweederangsburgers).

Het steeds opnieuw verwijzen naar de IC-capaciteit speelt de belangrijkste rol in het geheel. Opschalen van de IC-capaciteit werd/wordt nog steeds bewust tegengehouden. Zo kan men ons aan het lijntje houden.

Veel ellende en schulden van miljarden euro´s hadden voorkomen kunnen worden als men de IC-capaciteit opgeschaald had. Gesloten ziekenhuizen en kantoorgebouwen staan overal leeg. Bovendien heeft men achttien maanden de tijd gehad om extra personeel met een spoedcursus op te leiden. Tekort aan personeel? Voor een maandelijks bonus van 1.000 euro staan ze in Nederland in de rij. Dat was een goedkope oplossing geweest. Lockdowns, avondklok en andere maatregelen met volslagen sociale en economische ontwrichting zouden overbodig zijn geweest. Maar dat was niet de bedoeling. Wij moesten aan het lijntje gehouden worden. Iedereen moet op het spoor naar het einddoel gehouden worden: ‘verlossing door vaccinatie’.

De versoepelingen in juni zijn van korte duur. Dit gebeurt wereldwijd om de bevolking even lucht te geven, om te voorkomen dat er opstanden uitbreken. Iedereen wil met vakantie en feestvierenDe versoepelingen zorgen er ook voor dat duizenden zich laten vaccineren. Zo werkt dat. Achter de schermen weten ze hoe wij denken en hoe we reageren op schokkende en ingrijpende gebeurtenissen. Daar maakt men gebruik van.

De coronacrisis is slechts de aanloop naar de komende werelddictatuur. Dit zal gepaard gaan met hard militair ingrijpen en geweld. Iets dat resoluut orde op zaken stelt. Tegenstanders zullen tijdens een ´speciale lockdown´ worden opgepakt en weggewerkt.

Staan er nog nieuwe titels op stapel of ben je na decennia van onderzoek en het beschrijven van de elite en andere opmerkelijke geschiedenissen zoals die van de Jehova’s getuigen en de gang naar de cashloze maatschappij er een beetje klaar mee?

Helaas kom ik niet meer toe aan onderzoek of schrijven. In het buitenland wordt de verkoop van mijn boeken geregeld door mijn uitgevers aldaar. In Nederland durfde niemand mijn boeken te publiceren. Uit nood heb ik in 2005 in samenwerking met mijn Mexicaanse uitgever Mayra Publications opgericht. Dat breekt me nu op. Ik word meegezogen in een eindeloze stroom van werk dat ik niet meer kan overzien. Werk waar ik niet op zit te wachten. Niet alleen in Nederland.

Er lopen rechtszaken in het buitenland tegen uitgevers die mijn boeken vertaald en uitgegeven hebben zonder mijn toestemming. Maar het kan nog erger. In Nederland heeft een bizarre schrijver met zijn boek duidelijk plagiaat gepleegd door misbruik te maken van mijn jarenlang werk en onderzoek. Opbouw van de inhoud van zijn boek, de volgorde van een groot aantal hoofdstukken, onderwerpen en details die men nergens anders vindt, zijn overgenomen uit mijn boek “De 13 satanische bloedlijnen”.

Toen ik deze schrijver in een brief hierop aansprak, beweerde hij nog nooit van mij of mijn bloedlijnenboek gehoord te hebben. Bovendien gaf hij aan zelf geen onderzoek verricht te hebben en alle informatie van het internet gekopieerd te hebben. En hij is niet de enige. Ik maak nooit gebruik van het internet. Daar komt men in een giftige mix van waarheid en leugens terecht. Boeken waarvan de informatie afkomstig is van het internet kunnen gevaarlijk zijn en desinformatie verspreiden.

Als je terugblikt op al je boeken welke geschiedenis maakte dan destijds bij het onderzoek de meeste indruk op je en waarom?

Aan het boek over Adolf Hitler heb ik met heel veel plezier gewerkt. Ik was buitengewoon onder de indruk van de resultaten van mijn onderzoek. De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door mijn leven. Het begon allemaal toen ik nog klein was. Zo hielden mijn ouders gedurende de hele oorlog een joodse vriend verborgen.

Daarnaast zijn er de verhalen over mijn vader´s krijgsgevangenschap in Stanislau (Polen); hoe hij wist te overleven en te ontsnappen. Niet iedereen heeft de kans om verhalen en tragedies van deze verschrikkelijke oorlog te horen uit de mond van iemand die het zelf heeft beleefd. Eén van hun is mijn vriend Nick Carroza (96 jaar). In 1942 was hij gestationeerd in Italië als neusschutter en bommenrichter op een bommenwerper B-17E/F, beter bekend als de Flying Fortress. Nick heeft mij uitgebreid informatie verschaft over oorlogsmisdaden op Duitse steden die je in de geschiedenisboeken niet terugvindt. Ook mijn jarenlange verblijf op de Canarische eilanden is van invloed geweest.

Tijdens mijn studie gaf ik in mijn vrije tijd Engelse, Duitse en Spaanse lessen aan huis. Later bleek dat zich onder de Duitsers die Spaans wilden leren verschillende ex-nazi´s bevonden. De bekendste die ik ontmoet heb was Arthur Axmann, voormalig hoofd van de Hitlerjugend. Gran Canaria was tijdens de oorlog omgebouwd tot een Duitse vesting met bunkers, Duitse luchtmacht, ondergrondse wapenarsenalen, brandstofdepots. De onderzeeërs die de Atlantische Oceaan onveilig maakten werden in Las Palmas bevoorraad en voorzien van brandstof en torpedo´s.

En zo zijn er meer spannende verhalen. Bijvoorbeeld mijn reis in de winter van 1968 naar voormalig Joegoslavië. Deze reis heeft geleid tot wat ik mijn beste werk beschouw, het boek over Slobodan Milošević.

In de jaren zestig bracht ik de zomers door aan de Adriatische kust in Joegoslavië. Ik had daar veel Kroatische en Servische vrienden (studenten) gemaakt. In de winter van 1968 wilde ik met de trein naar Joegoslavië. Ofschoon ik slechts zeventien was, kreeg ik van mijn ouders toestemming om in mijn eentje mijn vrienden in Belgrado en mijn Italiaans-Kroatische vriendin in Zagreb te reizen. Nieuwjaar werd gevierd met haar familie die afgelegen in de bergen woonden in de buurt van Ljubljana (Slovenië). Dit waren gewezen partizanen die tegen de Duitsers hadden gevochten. Interessante verhalen. Ze raakten er niet over uitgepraat.

In Belgrado bezocht ik het indrukkende fort Kalemegdan (derde eeuw voor Christus) met uitzicht op de plaats waar de rivier Sava uitmondt in de Donau. Eenentwintig graden onder nul! Ik heb daar uren vertoefd. In Belgrado heb ik veel geleerd van mijn vrienden over de geschiedenis van Servië. De Joegoslaven waren ondanks hun etnische en religieuze verschillen een zeer hechte gemeenschap. De basis hiervoor was onder andere de rijkdom aan gezamenlijke tradities, huwelijken, familiebanden afstamming, vriendschappen en gemeenschappelijke activiteiten.

Haat of verachting tussen de volken op de Balkan bestond beslist niet. Net als de Nederlanders en Belgen maakte men wel vaak grappen over en weer. Deze reis heeft niet alleen veel indruk op me gemaakt, ik heb ook veel ervaring opgedaan. Het was een buitengewone leerschool. Ik kwam twee weken te laat terug voor school en hoorde van mijn ouders dat we naar de Canarische eilanden gingen verhuizen.

Je bent linguïst van oorsprong, dus dit werk ligt niet direct in het verlengde van je studie. Wat is destijds je drijfveer geweest om deze boeken te gaan schrijven? 

Geschiedenis is mijn stokpaardje. Tijdens mijn studie in Spanje heb ik geleerd dat ieder land zijn eigen geschiedenis beschrijft en onderwerpen verzwijgt waaraan men liever niet herinnerd wordt. Daar wordt meestal niets over gepubliceerd. De misdaden die tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) door de Nederlanders in Indonesië zijn gepleegd zijn daar een voorbeeld van. Ook door onze globale elite wordt de feitelijke geschiedenis aangepast aan de gewenste werkelijkheid.

De Rockefeller Foundation geeft in haar “Jaarverslag van 1946” toe dat zij geschiedkundigen financieel ondersteunden om te voorkomen dat bepaalde gebeurtenissen aan het licht komen. Bijvoorbeeld de dood van Hitler.

Onderzoek naar de dood van Hitler was bijvoorbeeld de drijfveer om een boek over hem te schrijven. Daarnaast verdiepte ik mij tijdens mijn theologische opleiding in religieuze bewegingen en ritueel kindermisbruik. Daarom werd ik door een bevriende priester gevraagd een boek te schrijven over de Jehovah´s getuigen. Die waren in die tijd in Spanje verboden.

Het lijkt me dat je toen al enorme tegenstand en tegenwerking kreeg. Hoe heb je je hier doorheen geslagen? Ben je weleens bedreigd?

Tegenstand en tegenwerking alleen in Nederland. Dit is een speciaal land en volk. Vind je nergens anders. Ik heb me daar toen niet druk over gemaakt. Ik was hoofdzakelijk bezig met onderzoek en schrijven van Duitse en Spaanstalige boeken. Bedreigd niet direct. Wel is één van mijn Zuid-Amerikaanse uitgevers door de overheid verboden en gesloten, omdat deze kritische boeken over de vrijmetselarij uitbracht.

Daarnaast heeft mijn Duitse uitgever veel te maken met rechtszaken en beschuldigingen van het uitgeven van kritische publicaties. In Frankrijk werd de eerste uitgave van het bloedlijnenboek verboden. Dit had te maken met een hoofdstuk over het ontstaan van de staat Israël. Hierin neem ik het onder meer op voor de Palestijnen. Dat mag dus niet.

Heb je achteraf spijt van deze stap en waarom? Heb je enig idee waar jouw opstandigheid vandaan komt? 

Ik heb absoluut geen spijt. Ontelbare lezers bedanken mij en schrijven dat mijn boeken de grondslag geweest zijn van heel veel ontwakende inzichten bij mensen over de belangrijkste gebeurtenissen van onze generatie.

Mijn opstandigheid? Zoals gezegd worden bepaalde gebeurtenissen waarvan wij niets mogen weten bewust gecensureerd door onze machthebbers. Dat stoort me en ik probeer dit in mijn boeken bloot te leggen. Ik heb een ontzettende hekel aan mensen die liegen. Daaronder vallen ook onze politieke leiders. Zij kunnen jaar in jaar uit ongestraft door blijven liegen omdat wij door geschiedschrijving en pers een beeld van de werkelijkheid hebben meegekregen dat in hun belang is.

Een beeld van de werkelijkheid, dat subtiel is vervat in grijstinten (waarheid en leugen lopen door elkaar). ‘Concepten’ en ‘mythen’ hebben de voorkeur. Ze gaan generaties mee. Je kunt ze net zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. Door verlegging van accenten kun je de oriëntatie van je doelgroep beïnvloeden. Later kun je deze gaan uitventen via het onderwijs, de media en de lokale politici (die vaak net zoveel weten als wij).

Het belangrijkste kenmerk van ‘concepten’ en ‘mythen’ is dat je daarmee een wereldbeeld creëert. Ook komen hieruit kaders voort die ons denken begrenzen zonder dat we het beseffen en zodoende ons leven bepalen.

Het lijkt alsof de zaken die jij in je boeken hebt beschreven door de machthebbers tegenwoordig meer getolereerd worden dan destijds. Klopt dat? Wat is je verklaring hiervoor? 

Getolereerd? Misschien voor de coronacrisis. Op het ogenblik worden mijn boeken in Nederland gecensureerd. Deze boeken zijn de enige in Nederland die het afgelopen decennium de verborgen agenda van de werkelijke machthebbers blootleggen. Publicaties waarvan de overheid niet wil dat ze worden gelezen. Een verbod van “De 13 satanische bloedlijnen” en “Coronacrisis” zit er aan te komen.

Wat is jouw verklaring voor de grenzeloze honger naar macht van de elite, naar al maar meer controle?

De meeste mensen in Nederland geloven niet in God. Dit is heel begrijpelijk. In onze huidige samenleving is er geen plaats voor een God of een duivel. Evenwel is het belangrijk te weten dat leden van de globale elite dit wel doen. Zij zijn fundamentalisten en behoren tot de belangrijke satanisten van deze wereld. Zij beschouwen Lucifer als hun ware god. De basis van de satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat Satan op een dag de wereld openlijk regeren zal.

Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom de globale elite de gehele mensheid in een werelddictatuur proberen te bewegen. Zolang onze machtselite de duivel als hun god beschouwt en gelooft dat het uiteindelijke doel van Satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan.

Dit was mijn laatste interview. Ik dank je hartelijk voor je jarenlange samenwerking. Binnenkort vertrek ik weer naar Ecuador. Misschien wel verstandig als ik de huidige situatie in Europa vergelijk met wat er zeventig jaar geleden in Duitsland is gebeurd.

 

Alle boeken van Robin de Ruiter zijn bij de sponsor van DLM Plus te verkrijgen: Academy of Happiness

20 Comments

 1. Ik ben nu bijna halverwege de Tetralogie. Niet bepaald een boek voor op het nachtkastje om voor het slapen gaan te lezen. Het komt mij zeer geloofwaardig over en geeft me de overtuiging dat een ‘Great Reset’ heel hard nodig is Maar niet de GR die de hoofdpersonen van dit boek, de illuminatie, voor ogen hebben. Deze monsters moeten de komende tijd vol in het licht gezet worden, hoe dan ook, en uitgeschakeld worden.
  Vraag mij niet hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. (Hulp van buiten?)

 2. Ooh wat heb ik veel aan het boek gehad van De Ruiter, 30 jaar lang, voelde ik al, er klopt hier iets niet, en zijn boek deed alle pusselstukjes tezamen vallen, dank je hiervoor Robin, en veel levensplezier gewenst nog verder, en jij ook ook Rob Vellekoop, ook jou vind ik een bijzonder mens! Groeten vanuit Hongarije.

 3. Als niet aanhanger van enige vorm van geïnstitutionaliseerde religie verbaas ik mij altijd in het geloof van vele gelovigen dat God het goed met ons voor heeft. Als dat waar zou zijn zouden de gruwelijkheden zoals in de Tetralogie en vele andere boeken omschreven worden nooit toegestaan worden.
  Waar is ‘Hij’ dan, de onnoembare, de onkenbare, de liefdevolle? Spinoza noemde ‘Hem’ God-natuur, dus als je God zoekt kijk dan naar de natuur. Als ik naar de natuur kijk zie ik door alle vrolijke bloemen en dartelende vlinders heen ook een gruwelijke wereld van moord, doodslag en martelingen. Een vogel die het nest van een andere vogel leegrooft om met de jongen van die vogel z’n eigen jongen te voeren. De spinnendoder die een spin verlamd en een eitje in de nek van die spin legt waarna de larf van de spinnendoder de nog levende spin langzaam opvreet. De vele soorten parasieten die hun gastheer doodmartelen. Is dit de schepping van een liefdevolle God?
  Voor mij klopt het hele beeld niet van een prachtige schepping die momenteel in de greep is gekomen van duivelse krachten, de schepping zelf is duivels. Mooi van buiten maar compleet verrot als je wat dieper kijkt.
  Is deze wereld niet geschapen door een wrede, haatdragende gevallen God, die van het oude testament? Wat is onze taak hier dan?
  Als we het ooit voor elkaar krijgen de duivelse Illuminati uit te schakelen zitten we nog altijd met die gruwelijke natuur vol marteling en dood.

 4. Ik heb vaker opnames gezien van Rutte in het torentje en steeds staat hij dan naast een foto van iemand die ooit onze grootste staatsman was. Een groot staatsman waarmee Mark Rutte zich mediaal identificeert. Het is een foto van Jan Rudolf Thorbecke. Maar hoe zou het Mark Rutte vergaan als er ècht een nieuwe Thorbecke opstaat? Nou…dan wordt Rutte natuurlijk helemaal kapot gemaakt. Kijk en geniet:

  https://www.youtube.com/watch?v=Laia-GQOVnE

 5. @AlbertV, ik vind het altijd fascinerend dat mensen die niet gelovig zijn zo’n oordelend relaas kunnen vellen over God en Zijn schepping. Als je je een beetje hebt verdiept in de bijbel, kom je erachter dat God de mens heeft geschapen met een eigen wil. Deze vrije wil heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we met z’n allen staan waar we nu staan. Het ging mis bij Adam en Eva, toen deze luisterden naar de slang en deden wat ze niet mochten doen. Namelijk eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. En nee dit was geen appel. Je kan mij niet wijs maken, dat als je gedetailleerd kijkt naar de natuur, over het ontstaan van bomen, planten en en dieren etc. dat dit is ontstaan door een oerknal. God zal uiteindelijk iedereen rechtvaardig oordelen. Aan ons de keus om het offer van Zijn Zoon Jezus Christus te aanvaarden of de duivel achterna te gaan.

 6. Blijft natuurlijk nog wel de vraag waarom de goede god die “boom des goeds en des kwaads” daar eigenlijk heeft neergezet.

 7. De bijbel is een blauwdruk van een Egyptische “mythe”. Verdiepen mensen zich nu eens in de THEOSOFIE. Satan is net zo goed een verzinsel, alsook “God”, wat niet wegneemt dat er goden bestaan.

 8. Wanneer een wielrenner doping gebruikt om een wedstrijd te winnen, heeft deze renner de boel bedonderd en vals gespeeld. Als nu een neutrale, rechtvaardige onderzoeker ritzeges van wielrenners onderzoekt, zal hij bij sommige zeges tot de conclusie komen dat er vals spel in het geding is.
  God is ook een rechtvaardige onderzoeker. Als Hij dan constateert dat sommige mensen vals spelen, zal Hij deze uitsluiten van het feest dat gevierd zal worden.
  Tegen mensen die God hier de maat nemen, zal ik jullie zeggen dat je dan wel moet kunnen meten. Misschien hebben we hier ook wel te maken met valsspelers?

 9. @AlbertV 14 JULI 2021 OM 11:36 (e.a.)

  Helaas komt deze twijfel voort uit een gebrek aan kennis van de heilige schrift. Dit gegeven is verre van uitzonderlijk want bij de meeste mensen ontbreekt die kennis en bovenal ontbreekt de behoefte om die kennis op te doen en dus de Almachtige (want dat is hij) te leren kennen en liefhebben, zodat zij zouden weten welk eenvoudig plan in de bijbel wordt uiteengezet en hoe zij van de komende ondergang gered kunnen worden.

  Voor een goede uiteenzetting van de kernpunten van het christelijk geloof en de beproeving die over deze wereld gaat komen, zie respectievelijk http://vrije-christenen.nl/geloof.html en http://vrije-christenen.nl/overzicht_profetieen.html. Hoewel wij feitelijk alleen schrijven voor de leden van de christelijke gemeente, is de inhoud van de artikelen op onze website van levensbelang.

  Via http://vrije-christenen.nl/contact.html kan contact worden opgenomen. Ik kan de mensen hier niet zelf benaderen, dus het initiatief ligt helaas bij hen.

 10. Dank voor het ontmaskeren van datgene wat in de duisternis plaats vindt en voor de moeite om dit te publiceren en te delen, zodat vele ogen opengaan voor de realiteit. Ik wens je Gods onmisbare zegen in Equador toe en dat je daar ook tot zegen wordt gesteld. Het ga je goed en ik hoop je straks bij de Heer te ontmoeten🙏

 11. Beste Jee-ell, Hoe weet jij wat God constateert? Hoe kan jij als mens bevatten wat God is, laat staan dat je kunt bedenken wat God denkt?

 12. Wel vermakelijk dat overtuigde christenen er vrijwel altijd van uitgaan dat de critici van het christendom de bijbel niet zouden kennen. Beste Daniël, wel eens bedacht dat deze mensen wel eens een veel uitgebreidere kennis van bijbel en christendom kunnen hebben dan gelovigen, en dat zij om die reden zo hun kritische vragen hebben over God, schepping en bijbel?
  Het is niet altijd fijn om uit een warme droomwereld te stappen de kille realiteit in, maar je wordt er wel een stuk wijzer van.

 13. Geachte redactie,

  op grond van mijn eigen onderzoek (en de kennis van anderen die ook onderzoek deden) kan ik zeggen dat ons begrip/woord GOD stamt van het Soemerische woord/begrip GUD. GUD is een samentrekking van de woorden GU en UD. GU betekent letterlijk ‘ster’ en ook ‘stier’ en UD betekent letterlijk ‘uitdraven’. GU.UD. betekent dus: ‘stier-uitdraven’, ofwel ‘wilde stier’ en ok ‘losgeslagen stier’.

  Deze ‘uitgebroken stier’ GUD is de tweede ster van ons zonnestelsel. Deze ster kwam 4,1 miljard jaren geleden in ons zonnestelsel terecht. Hij werd geboren in een stal euh… in een kribbe… euh in de ‘kraamkamer’ van jonge sterren in de Orion-Nevel (M42) in het sterrenbeeld Orion! Teken het Orion-sterstelsel en je tekent de stal bij de herberg in Bethlehem.

  Bovenaan een stip, de ‘ster van Bethlehem’, eronder (op een A4-tje) op eenderde van de hoogte twee stippen aan de kant van het vel, eronder, op tweederde van de hoogte drie stippen (langs de kant en in het midden) en onderaan twee stippen weer links en rechts aan de kant van het vel. Inder de drie stippen teken je een ovaal met daarin ook een stip. Ziehier: je hebt een gestileerde tekening gemaakt van het Orion-sterstelsel, compleet met de Orion-Nevel!

  Bovenaan de ster van Bethlehem, ereonder Josef en Maria, daaronder de drie koningen, met eronder de kribbe met het kindeke Jezus en onderaan de twee herders! Hun herdershonden Sirius en Procyone moet je op een tweede vel tekenen. De geboorte van Jezus in een koude tochtige stal is ‘sterrenkunde’ ofwel astronomie. Het gaat over de geboorte van een ster! In de Orion-Nevel.

  En die ster boorde zich 4,1 miljard jaren in ons zonnestelsel en vernietigde daarbij de planeet Tiamat. Het bovenste deel streek hij af als een Lucifer en dat werd de asteroidengordel en het onderste deel (wat daar van restte) werd weg geketst naar ‘aarde’. Dit is strikt genomen de ‘Schepping van Hemel en Aarde’, twee banen/posities om de Zon. In haar val nam Lucifer een ‘engel God’s’ mee! Wij wonen beste lezers op dat restant (Lucifer) die we ‘earth’ en ‘erde’ en ‘aarde’ noemen. Dat is fout: wij zouden de planeet waarop we wonen ‘Gaia’ moeten noemen naar het oud-Griekse woord ‘gaia’ wat ‘chaos’ betekent.

  Van dat mini-zonnestelsel zouden 443.000 jaren geleden ‘astronauten’ zijn gekomen om hier goud te delven. Deze astronauten werden dus kolonisten en schiepen uiteindelijk de mens ‘naar hun beeld en gelijkenis’. Dat wil zeggen dat we ons hoofd op de nek dragen en niet op de rug en dat twee benen ons ondersteunen en niet op de plaats zitten waar onze armen aan de romp vast zitten!

  Onze ‘scheppers’ zijn GEEN mensen maar wel humanoiden en zeer waarschijnlijk amfibieen en/of reptielen. Ze zijn haarloos en hebben grote ogen. Ze komen van een duistere wereld. Hun planeet draait om de tweede ster van ons stelsel… en die ster reist bijna 3.600 jaren door de koude zwarte buitenruimte van ons zonnestelsel. Alleen tijdens zijn komst, aanwzigheid en passage ontvangt dit stelsel licht van de Zon.

  De ‘god’ van de ster GUD/GOD die ons schiep naar zijn beeld is EN.KI. (niet zijn naam, eerder een titel of functie-omschrijving), de Heer van de Gekiepte (planeet – en dat zijn wij: wij werden 4,1 miljard jaren weg gekiept naar onze huidige baan tussen de planeten Venus en Mars) en die man kennen we ook als Ptah, EA, Wodan/Odin en Zeus en… als KlaasVaak en als Sinterklaas. Hij is de ‘schepper en de Vader’ van de mens!

  Deze ‘god’ schiep NIET het HeelAl/Kosmos of Universum, deze God schiep de mens en zijn ster GUD/GOD schiep ‘Hemel en Aarde’, ofwel de banen van de asteroidengordel en die van onze planeet en is dus een regionaal fenomeen! Twee of drie zonnestelsels verderop hebben ze nog noot van GOD gehoord!

  We moeten dus een andere invulling vinden voor het Al-Scheppende-princiepe. Ik heb daar het volgende voor bedacht. Als ik hulp nodig heb of mensen energie wil sturen, zeg ik: ‘Lieve Oneindig Liefdevolle en Oneindig Creatieve Kracht, in Alles vertegenwoordigd, in Al Wat Is, in Heel het Al’… en vraag dan ‘licht, liefde, kracht en energie’… voor me zelf of voor een ander die het kan gebruiken.

  Het Universum/Kosmos/HeelAl functioneert door de polariteiten plus en min (goed en kwaad en wit en zwart) en de ‘energie’, zeg maar de Force (StarWars) of de Heilstrohm (Bruno Gronning) of de ‘Heilige Geest'(christenen) en mijn Oneindige Liefdevolle en Creatiev Kracht is voor iedereen beschikbaar. Het is aan ons (mij) wat ik er meen doe. Ik kan de energie negatief gebruiken maar ook op een positieve manier.

  Dus wat wij in werkelijkheid ervaren is dat ‘GOD’ er niet is! Hij grijpt niet in en laat de krachten (plus en min) lekker klooien. Wij zij het dus die invloed hebben op alles om ons heen en uiteraard grote krachtbronnen als de Zon en moeder Gaia. Dat zijn levende energieen. De ster GUD (die ook Jezus is en Shiva en Manitou, Messias, Mahdi en Maitreya) is een kleine rode ster.

  Het is een oranjerode dwergster en half zo groot als de Zon. Hij komt er nu aan. Zijn reis van 3.600 jaren zit er weer op. Dus we hebben een sterretje dat GOD heet en we hebben een astronaut/kolonist die we als God kennen uit de bijbel en die de mens schiep naar zijn beeld… en we hebben ‘goden’, de mede-kolonisten en we hebben een ontiegelijk groot en alles omvattend fenomeen dat we de Schepper kunnen noem van ‘Al Wat Is’.

  Groet Evert Jan

 14. Ik heb al zijn boeken gelezen. Dit kan ik ieder aanraden. Het is een TOP schrijver en vooral onderzoeker. In bijna al mijn blogs, al jaren lang, heb ik zijn boeken aangeraden met een kort boekverslag. Iedereen die de boeken leest is zeer onder de indruk en hun wereldbeeld veranderd totaal. Veel van collectie van zijn boeken zijn totaal versleten. Zo vaak heb ik ze al uitgeleend. Iedereen is zwaar onder de indruk.

 15. Wat mij enorm stoort, is het feit dat Robin de Ruiter vasthoudt aan het getal van 6 miljoen vermoorde joden. Dit getal is al lang geleden ver naar beneden bijgesteld.

 16. Jammer dat dit kennelijk het laatste interview is…ik hoop dat hij zich bedenkt.
  Ik kan me ook voorstellen dat hij denkt: ik heb alles gezegd en geschreven.
  Maar toch.
  Het zou zo fijn zijn als hij de interactie aan zou willen gaan.
  Hij heeft zoveel kennis!
  Zoveel onderzoek verricht.
  Moet wel bekennen dat ik even van mijn a propos ben na het zien van The last battle of Europa (bitchute).
  Zou daar zo graag feedback op willen krijgen van Robin🙏

 17. Dat Robin zoveel jaren van te voren de situatie van nu heeft kunnen voorspellen laat zien hoe serieus en integer zijn onderzoek is geweest. The truth is stranger than fiction.
  Ik had al zo`n vermoeden dat we door psychopaten en andere lui met persoonlijkheidsstoornissen worden geregeerd- en dat we expres dom gehouden worden.
  Maar dat de elite Luciferisme aanhangt en onze wereld zo doelbewust vergiftigd wordt is donkerder dan ik ooit had kunnen verzinnen.
  Maar dank aan De Ruiter voor deze waarheden.

 18. Beste Albert,

  Het gaat hier niet over het bestaan van God, et cetera. Het gaat over de ideologie van de elite en dat heeft alles te maken met hun godsdienst. Zij zijn fundamentalisten en behoren tot de vooraanstaande satanisten van deze wereld. Zij beschouwen niet God, maar de duivel als hun ware god. De basis van de satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de duivel op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom de leiders onder de mondiale elite de gehele mensheid in een werelddictatuur proberen te bewegen.

  Dit is de werkelijke oorzaak: ZOLANG ONZE MACHTSELITE DE DUIVEL ALS HUN GOD BESCHOUWT EN GELOOFT DAT HET UITEINDELIJKE DOEL VAN SATAN HET INSTELLEN VAN EEN DICTATORIALE WERELDMACHT IS, ONDERVINDT IEDEREEN OP AARDE DAGELIJKS DE GEVOLGEN HIERVAN.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.