Germaanse geneeskunde – weg met angst voor ziekte

Op 13 november is er een lezing in Almere over GNM. Deze nieuwe geneeskunde is volgens de lesgeefster Joanne Kersten geen alternatieve geneeskunde, maar een compleet nieuwe interpretatie van gezondheid en ziekte. “Wij zijn meer verbonden met de natuur dan je denkt. Weg met de angst voor ziekte!”

GNM

De grondlegger van de zogenaamde German New Medicine (GNM) is Dr. Hamer.
Dr Hamer heeft het grootste deel van zijn leven gestreden om zijn ontdekking over de oorsprong van kanker en de behandeling die daarbij aansluit bij zijn medische vakbroeders geaccepteerd te krijgen. Ondanks keihard bewijs van zijn succesvolle manier om kanker te bestrijden verliest deze Duitse internist zijn vergunning. De NGM is een nieuwe zienswijze in de geneeskunde, maar ook een nieuwe filosofie van het bewustzijn.

De arts verliest niet alleen zijn medische vergunning, maar ook zijn vrijheid in 1997 wanneer Dr. Hamer wordt veroordeeld tot 19 maanden gevangenis omdat hij drie mensen, zonder artsenvergunning, gratis medische informatie heeft gegeven. Blijkbaar vinden de autoriteiten dit niet genoeg.

Op 9 september 2004 wordt Hamer opnieuw gearresteerd, in zijn woning in Spanje. Op basis van een Europees uitleveringsbevel wordt hij uitgeleverd aan Frankrijk en daar veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Hij is veroordeeld en verantwoordelijk bevonden aan de dood van Franse burgers omdat zijn publicaties in het Frans te krijgen zijn. Hij heeft echter nooit een van deze personen gesproken.

Hamer laat zich hierdoor niet tegenhouden en gaat onverdroten met zijn levenswerk door.  Hij heeft meer dan 40.000 gevallen geanalyseerd. Ondertussen is zijn werk bekend geworden als New German Medicine (NGM).

De pers en het medisch establishment deinzen er niet voor terug om hem en zijn werk aan te vallen. Journalisten van de roddelpers en medische “deskundigen” schilderen Hamer af als charlatan, als zelf verheerlijkte wonderheler, een sekteleider, een onzinnig buitenstaander of een dwaze crimineel, die kankerpatiënten de ‘levensreddende’ conventionele behandelingen ontzegt.

Dr. Hamer ontdekt dat elke ziekte ontstaat door een shock of trauma die ons volledig verrast.

Conflict

Op het moment dat het onverwachte conflict ontstaat, slaat de schok toe in een specifiek hersengebied. De hersencellen die de conflictinslag ontvangen, zenden een biochemisch signaal naar de bijhorende lichaamscellen en veroorzaken de groei van een tumor (weefseltoename) of een weefselafname of functieverlies, afhankelijk in welk deel van de hersenen de schok ‘inslaat’.

Elke ziekte verloopt in twee fasen:
1. Een conflict-actieve fase, die wordt gekenmerkt door emotionele stress, koude extremiteiten, geen eetlust en slapeloosheid en dan, vooropgesteld dat wij het conflict oplossen.
2. Een genezingsfase, dit is de periode waarin de psyche, de hersenen en het overeenkomstige orgaan de herstelfase doorstaat, een vaak moeilijk proces met vermoeidheid, koorts, ontsteking, infectie en pijn.

Hamer benoemt op deze manier “De Vijf Biologische Wetten van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde”. In de loop der jaren is hij in staat zijn ontdekkingen te staven aan de hand van meer dan 40.000 casussen.

Ziekten zoals kanker verliezen hun angstaanjagende imago en worden erkend als wat Hamer noemt ‘zinvolle speciale biologische overlevingsprogramma’s’ waarmee ieder mens wordt geboren.

Het is het lichaam dat zichzelf geneest, echter wat de conventionele geneeskunde (CG) ziet als ziekte is voor Hamer in feite het genezingsproces. Hij werkt in tegenstelling tot de CG met oorzaak en gevolg, waarbij de analyse van de oorzaak ook daadwerkelijk van belang is. De CG is meer symptoom gericht.

New German Medicine (NGM) verwerpt de ideeën over kwaadaardige kankercellen of destructieve microben en identificeert “infectieziekten” en kankertumoren als natuurlijke biologische noodmaatregelen die al miljoenen jaren in de praktijk plaatsvinden, bedoeld om het organisme te redden en niet, zoals wordt geleerd, om het te vernietigen.

Angst

De angst van de medische wetenschap en de farmacie voor de ontdekkingen van Hamer is enorm. Kijk naar de manier waarop Hamer het leven onmogelijk gemaakt wordt en de weigering om zijn werk te toetsen.

De Universiteit van Tübingen heeft steeds geweigerd, ondanks uitspraken van de rechtbank in 1986 en 1994, om Dr Hamers wetenschappelijke werk te toetsen. Ook de reguliere geneeskunde weigert om de NGM te bevestigen, ondanks de vele verificaties door zowel artsen als beroepsverenigingen.

Dr. Ryke Geerd Hamer, geboren in 1935 in Friesland (Duitsland), studeert geneeskunde en theologie  aan de Universiteit van Tübingen. Op zijn 22e behaalt hij zijn academische graad in de theologie en krijgt vier jaar later zijn diploma als arts. De daarop volgende jaren werkt hij aan verschillende universiteitsklinieken in Duitsland. In 1972 voltooit dr. Hamer zijn specialisatie in de interne geneeskunde en begint aan de Universiteitskliniek in Tübingen te werken als internist voor kankerpatiënten. Tegelijkertijd runt hij een privépraktijk, samen met zijn vrouw dr. Sigrid Hamer die hij tijdens zijn studies in Tübingen heeft ontmoet. Hij blijkt ook een buitengewoon talent te hebben voor het uitvinden van medische hulpmiddelen. Hij woont tot zijn dood op zondagavond 2 juli 2017 in Sandefjord, Noorwegen.

Bekijk de website www.germaansegeneeskunde.nl te bekijken.

Lezing

Kertsten schrijft:”Er bestaat al lang een nieuwe interpretatie van onze biologie. Niks T-killer cellen en ‘afweer systeem’. Zo zit en zat de natuur niet in elkaar. Geneeskunde is 100 jaar geleden al ge-hijackt. Er zijn meer virussen dan sterren in de hemel. En zij maken ons niet ziek. Hoe worden we dan wel ziek?
Dit is geen alternatieve geneeskunde maar een compleet nieuwe interpretatie van gezondheid en ziekte.
Op 13 november geeft ze een uitgebreide introductie voor een cursus in deze nieuwe geneeskunde. Ze behandelt de Vijf Biologische Natuurwetten van Dr. Hamer waardoor ieder een goed beeld krijgt van wat je kunt verwachten in de cursus. De materie is toegankelijk voor iedereen. Dit is een volkomen nieuwe interpretatie van onze biologie. En het zal zoveel vragen beantwoorden!

Plaats en tijd

Zaterdag 13 november van 10 uur – 16:00 uur.  Deuren open om 9:30 uur
Almere.  adres wordt toegestuurd na aanmelding
Aanmelding via Joanne  door e-mail
Rob Vellekoop, 3 augustus 2015, 19 juli 2018 en 24 oktober 2021

4 Comments

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper.

  Lees en deel dit zoveel mogelijk!!

  Holocaust-overlevenden eisen vaccinatiestop!

  Onverbloemde mening.
  Vandaag met een open brief aan de EMA door Holocaust-overlevenden

  Holocaust-overlevenden eisen vaccinatiestop!

  Overlevenden van de holocaust,met hun nakomelingen,hebben op 25 augustus 2021 een open brief overhandigd aan het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, vooruitlopend op een verwachte goedkeuring van het covid-vaccin in Europa. Daarin eisen zij de onmiddellijke stopzetting van het vaccinatieprogramma en waarschuwen zij voor weer een holocaust op nog grotere schaal.
  (….)heeft besloten om deze belangrijke tegenstem openbaar te maken.

  Hieronder staat de brief in zijn oorspronkelijke bewoordingen:

  Geachte dames en heren,

  Wij,de overlevenden van de gruweldaden tegen de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, voelen ons verplicht ons geweten te volgen en deze brief te schrijven.

  Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen weer een holocaust op grotere schaal afspeelt.
  De meerderheid van de wereldbevolking begrijpt nog niet wat er aan de hand is, omdat de omvang van een georganiseerde misdaad – zoals deze – buiten hun belevingshorizon ligt.
  Wij weten het wel. We herinneren ons de naam Josef Mengele.
  Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen. We beleven een déjà vu die zo verschrikkelijk is,dat we,om onze arme medemensen te beschermen,er tegen opstaan.
  Onder de onschuldigen die nu gevaar lopen, bevinden zich kinderen en zelfs zuigelingen.

  In slechts vier maanden tijd hebben COVID-19-vaccins meer mensen gedood dan alle beschikbare vaccins samen van medio 1997 tot eind 2013 – een periode van 15,5 jaar. En het ergst getroffen zijn mensen tussen 18 en 64 jaar – de groep die niet voorkomt in de covid-statistieken.

  Wij roepen u op om dit afschuwelijke medische experiment op de mensheid onmiddellijk te beëindigen.
  Wat u “vaccinatie” tegen SARS-Cov-2 noemt, is in waarheid een godslasterlijke ingreep in de natuur.
  Nooit eerder is een poging ondernomen om de gehele wereldbevolking immuun te maken door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam in te brengen.
  Dit is een medisch experiment waarop de code van Neurenberg moet worden toegepast.

  De 10 ethische grondbeginselen in dit document vormen een fundamentele code van de medische ethiek die tijdens het medisch proces van Neurenberg werd opgesteld om ervoor te zorgen dat mensen nooit meer worden onderworpen aan onvrijwillige medische experimenten en procédés.

  Grondbeginsel 1 van de Code van Neurenberg:

  (a) De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.
  Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven;in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld,fraude,misleiding,of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken.

  (b) Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard,duur en doel van het experiment;de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.

  (c) De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert,aanstuurt of eraan deelneemt.
  Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.

  Bij (a): Van een vrije beslissing kan geen sprake zijn.
  De massamedia zaaien angst en paniek en gebruiken Goebbels’ propagandaregels door onwaarheden zolang te herhalen tot ze worden geloofd.
  Al weken roepen ze op tot de boycot van de niet gevaccineerden.
  Waren het 80 jaar geleden de Joden die werden gedemoniseerd als de veroorzakers van besmettelijke ziekten,vandaag zijn het de niet-gevaccineerden die men verwijt het virus te verspreiden.
  Lichamelijke integriteit, de vrijheid om te reizen, de vrijheid om te werken, het hele samenleven, zijn de mensen ontnomen om hen de vaccinatie op te dringen.
  Kinderen worden verleid tot vaccinatie tegen de wil van hun ouders.

  Bij b): De 22 afschuwelijke bijwerkingen die reeds in de goedkeuring voor noodgevallen van de FDA waren vermeld, werden niet aan de proefpersonen meegedeeld.
  Wij sommen ze hieronder op ten bate van de wereldopinie.

  Per definitie is er nooit geïnformeerde toestemming geweest.
  Intussen zijn in talrijke databanken duizenden bijwerkingen geregistreerd. Terwijl alle massamedia om de 30 minuten het zogenaamde “aantal gevallen” inprenten,wordt er geen melding gemaakt van de ernstige bijwerkingen,noch hoe en waar deze bijwerkingen kunnen worden gemeld.
  Voor zover wij weten, werd zelfs gerapporteerde schade op grote schaal uit alle databanken gewist.

  Grondbeginsel 6 van de code van Neurenberg eist: “Het gevaar mag nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.”

  Covid “vaccinatie” is gevaarlijker gebleken dan Covid voor ongeveer 99% van de mensen.
  Zoals de Johns Hopkins University in een studie onder 48.000 kinderen heeft aangetoond, is er geen risico voor kinderen als gevolg van het virus.
  Uit hun eigen gegevens blijkt dat kinderen,voor wie het virus geen risico vormt,na vaccinatie een hartaanval hebben gekregen; meer dan 15.000 kinderen hebben ongewenste bijwerkingen gehad – waaronder meer dan 900 ernstige voorvallen.
  Tot nu toe zijn in Amerika ten minste 16 teenagers overleden na vaccinatie. Het is algemeen bekend dat slechts ongeveer 1% – 10% van de “bijwerkingen van vaccins” wordt gemeld.
  En terwijl we schrijven, stijgen de aantallen snel. Met uw medeweten.

  Grondbeginsel 10 van de code:

  “Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken,in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen,met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt,dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.”
  Blijkbaar heeft 52% van de wereldbevolking ten minste één vaccinatie gekregen.
  Het is de hoogste tijd voor een eerlijke openbaarmaking van het werkelijke aantal letsels, zwaar gedupeerden en overledenen van “vaccins” wereldwijd.
  We hebben het nu over miljoenen mensen. Geef ons nu het echte aantal slachtoffers van het covid-vaccin.

  Hoeveel vaccinatieslachtoffers zijn genoeg om uw geweten wakker te schudden?

  Lijst van ongewenste werkingen die bij de FDA bekend waren vóór goedkeuring voor noodgevallen:

  1.Guillain-Barré-syndroom (spierzwakte)
  2.Acute verspreide encefalomyelitis (ziekte van het centrale zenuwstelsel)
  3.Transversale myelitis (ontsteking van het ruggenmerg)
  4.Encefalitis/encefalomyelitis (ontsteking van de hersenen/ respectievelijk ruggenmerg)
  5.Convulsies (stuiptrekkingen)
  6.Beroerte
  7.Narcolepsie en kataplexie (slaapziekte)
  8.Anafylaxie (ineenstorting van de bloedsomloop als gevolg van immuunreacties)
  9.Acuut myocardinfarct (hartinfarct)
  10.Myocarditis/pericarditis (ontsteking van de hartspier/hartzakje)
  11.Auto-immuunziekte
  12. Overlijdensgevallen.
  13. Problemen tijdens zwangerschap en bevalling.
  14.Andere acute demyeliniserende ziekten (beschadiging van het zenuwstelsel)
  15.Niet-anafylactische allergische reacties (allergische reacties zonder collaps van de bloedcirculatie.) 16.Trombocytopenie (gebrek aan bloedplaatjes).
  17. Verspreidde intravasculaire stolling (bloedstolling in de vaten)
  18. Veneuze trombo-embolie (vorming van bloedstolsels in een ader)
  19. Artritis en artralgie (gewrichtsontsteking en gewrichtspijn)
  20. Ziekte van Kawasaki (acute systematische aandoening als gevolg van ontsteking van kleine en middelgrote slagaders).
  21.Multisystematisch ontstekingssyndroom bij KINDEREN
  22.Door vaccinatie versterkte ziekte

  Getekend
  Overlevenden van nazi-concentratiekampen,hun zonen,dochters en kleinkinderen,met inbegrip van personen van goede wil en van goed geweten.

  De persoonsgegevens van overlevenden van de holocaust en hun kleinkinderen kunnen op officieel verzoek voor authenticatiedoeleinden ter beschikking worden gesteld.
  Om de ondertekenaars te beschermen tegen represailles zullen de gegevens niet worden gepubliceerd in een open brief.

  Om dezelfde reden is contact alleen mogelijk per e-mail:…..dat ik hier NIET mag plaatsen,anders wordt dit verhaal niet geplaatst.

  Ik dank U.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.