Censuurwet DSA al direct in conflict met Musk over Twitter

Elon Musk heeft Twitter gekocht en is door zijn aankondiging om meer meningsvrijheid op het platform te willen al direct in conflict met de EU. Europa wappert namelijk met de nieuwe censuurwet waarvan de inkt nog niet droog is. De vraag rijst is dit show, afleiding of gewoon een egotrip van Musk. In ieder geval kennen we meteen de reikwijdte van de DSA, de digitale diensten wet.

Twitter

Musk schijnt Twitter te hebben gekocht voor 43 miljard dollar. Hij heeft aangegeven in een Twitterbericht op welke manier hij dit platform wil gaan veranderen. Het uiten van de vrije mening noemt hij een belangrijke fundament van de democratie. Hij maakt verder een paar interessante opmerkingen die weleens het tegenovergestelde kunnen betekenen.

Hij meldt ook dat hij Twitter wil verbeteren met nieuwe mogelijkheden, maar ook de gebruikte algoritmes als open source toegankelijk wil maken voor het publiek. Dit laatste om het vertrouwen in het platform te vergroten.

Dit klinkt voor iedereen als muziek die te mooi is, want sociale mediaplatforms worden door hun gebruikers steeds meer bekritiseerd. En uitgerekend Musk, de miljardair die met zoveel mogelijk satellieten de aarde en hun bewoners in de gaten wil houden, belooft openheid en meer vrijheid van meningsuiting.

Adder

De adder zit echter in zijn laatste belofte van verandering van Twitter:”Authenticating all humans.” Laat dat nu net alles te maken te hebben met de digitale identiteit waar de EU op uit is om in te voeren. Mensen moeten zich binnenkort digitaal kunnen identificeren, wat overheden de mogelijkheid biedt om alle kenmerken van een mens op 1 pas samen te brengen en met 5G-connecties direct online te checken.

Denk aan de gezondheidsgegevens waaronder de covid-vaccinatie op de covid-pas.

Houd rekening met de social credit score waarmee mensen moeten aantonen ‘goede’ burgers te zijn. In de steden Bologne en Rome zal dit najaar hiermee getest worden. Mensen krijgen een zogenaamde ‘smart citizenwallet’. Als ze iets ‘goeds’ voor de samenleving doen kunnen ze credits verdienen. Ze worden beloond voor deugdzaam gedrag. Een voorbeeld van dit gedrag zou kunnen zijn het openbaar vervoer nemen naar de stad en de auto laten staan, want dat is ‘goed voor het milieu’. Dit klinkt schitterend, maar o wee vanaf het moment dat een mens gestraft kan worden met strafpunten bij fout gedrag (in de ogen van de overheid).

Dan zitten ook de zogenaamde CBDC’s er nog aan te komen. Digitaal geld dat iedere burger op een bij de overheid geopende bankrekening heeft staan. Hiermee krijgt de overheid niet alleen volledig inzicht in het handelen maar biedt ook de mogelijkheid bij overtredingen bijvoorbeeld om de rekening te bevriezen.

Kortom door al deze zaken samen te laten komen en met 1 muisklik zichtbaar te maken, verliest iedere burger volledig zijn privacy en vrijheid van handelen.

Musk is blijkbaar voorstander van authentificeren, dit kan dus betekenen dat je bijvoorbeeld uitsluitend met je digitale pas een Twitter-account kunt aanmaken of bezitten.

Digital Services Act (DSA)

De digitale diensten wet is vers van de pers enkele dagen geleden ingevoerd. EU-commisaris Breton heeft met deze wet in zijn hand direct Musk laten weten dat ook hij met de nieuwe spelregels, lees censuurregels, rekening moet houden.

Samengevat volgens Breton biedt de nieuwe wet de Europese of nationale overheid mogelijkheden om in te grijpen tegen platforms met boetes. Ook kunnen ze optreden wanneer de inhoud in hun ogen strijdig met de wet is.

 

Censuurwet

Volgens juriste Eva Vlaardingerbroek wordt deze wet aan de burger verkocht als iets dat dient om hen te beschermen en hun vrijheden te waarborgen. Het doet echter precies het tegenovergestelde zegt ze. “De EU krijgt onder een aantal voorwaarden heel veel mogelijkheden om te strijden tegen wat in hun ogen desinformatie is. Het enige dat zij daarvoor nodig hebben is een crisissituatie.”

Ze kunnen dus als crisis gebruiken, een pandemie, maar ook een natuurramp of een oorlog. “Dan kunnen ze zeggen, we moeten nu snel handelen om ervoor te zorgen dat de narrative van overheid of EU niet wordt belemmerd.”

Met andere woorden ze kunnen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld kritische artikelen over de overheid van het internet verwijderd worden. Daarom noemt ze deze wet een ‘censuurwet’.

 

Rob Vellekoop, 30 april 2022

1 Comment

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  VS en EU spelen dubieuze rol bij ontwrichting Oekraïne

  drs. Marie-Thérèse ter Haar en prof. Karel van Wolferen

  Door het politieke standpunt van het Westen en de verslaggeving over Oekraïne zijn we vaak geneigd te denken dat Rusland debet is aan alle ellende daar. De werkelijkheid is echter anders, betogen drs. Marie-Thérèse ter Haar en prof. Karel van Wolferen. Het Westen, en dan vooral Amerika, heeft een grote rol gespeeld in de destabilisatie van dit land.

  Al vanaf de jaren 90, na de val van het communisme (bedoeld zijn de socialistisch bestuurde staten die ten val werden gebracht door staatsgrepen, nvdr), zijn de Amerikanen bezig hun invloed in Oekraïne op economisch, militair en politiek gebied uit te breiden. Als middel hiervoor zijn vaak de ngo’s gebruikt. Via deze ‘liefdadigheidsinstellingen’ gingen miljarden dollars naar de prowesterse oppositie om in Oekraïne een ‘regime change’ te realiseren. In 2004 en 2014 kwam het tot grote demonstraties op het Maidanplein in Kiev. Veel Oekraïners hadden in hun wanhoop over de corruptie in het land hun hoop op het Westen gericht. Ze dachten dat een prowesterse koers hun een beter leven zou brengen.

  Bij de demonstratie van 2014 stonden diverse Europarlementariërs tussen de protesterende Oekraïners om hen aan te sporen. Ook prominente Amerikanen waren daarbij aanwezig, zoals senator John McCain, staatssecretaris voor Europese zaken Victoria Nuland en vicepresident Joe Biden. De ‘regime change’ kwam er uiteindelijk. De pro-Russische president Janoekovitsj vluchtte het land uit en werd opgevolgd door een prowesterse president, Porosjenko.

  Maar wat in het Westen een revolutie werd genoemd, was in feite een staatsgreep waarbij uit oudere nazi-aanhangers voortgekomen bendes een sleutelrol speelden. Nadat sluipschutters zowel demonstranten als controlerende politieagenten op het Maidanplein hadden vermoord, konden deze hun slag slaan. Uit een berucht uitgelekt telefoongesprek tussen Victoria Nuland en de Amerikaanse ambassadeur in Kiev blijkt dat de topfiguren van het nieuwe regime al door de VS waren aangewezen.
  Minsk II

  Er ontbrandde een strijd tussen Oost-Oekraïense bevolkingsgroepen die zich niet met het resultaat van de staatsgreep konden verenigen (separatisten) en de pro-Kievaanhangers, die veelal worden gesteund door het Westen. Het leger van de nieuwe president Porosjenko voerde hevige bombardementen uit in de strijd tegen deze separatisten, die op sympathie en enige steun uit Rusland konden rekenen. Van de bombardementen die de regering in Kiev uitvoerde in Oost-Oekraïne, en de enorme vluchtelingenstroom die dat tot gevolg had, zagen wij in het Westen aanvankelijk maar weinig in onze media.

  In verband met Oost-Oekraïne werd in februari 2015 in Minsk een verdrag tussen Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk gesloten dat bekendstaat als Minsk II. Hierin werd een staakt-het-vuren vastgelegd en een speciale autonome status gegarandeerd voor de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loegansk. Helaas wordt het Minsk II-akkoord maar mondjesmaat nageleefd (in februari 2017 laaiden de gevechten weer op) en is de autonomie van beide regio’s tot nu toe nog steeds niet gerealiseerd.
  Van de realiteit verwijderd

  De revolutie in Kiev in 2014 was in feite een staatsgreep – een coup die met hulp van de VS en de EU tot stand kwam. De doden tijdens de demonstraties op het Maidanplein werden op het conto van de zittende pro-Russische president Janoekovitsj geschreven, maar er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat de scherpschutters juist dienden om een staatsgreep tegen de zittende president te bespoedigen.

  Door de pr-bureaus geproduceerde propaganda en beelden van Amerikaanse media, ontstond er in de westerse media een verkeerde voorstelling van zaken over Oekraïne en de Russische beweegredenen. Hierdoor is de discussie over dit onderwerp zo ver van de realiteit verwijderd geraakt dat relevant buitenlands beleid en diplomatie nagenoeg onmogelijk zijn geworden.
  Nauwelijks oog

  De Europese en vooral Amerikaanse houding in de afgelopen vijftien jaar is in belangrijke mate bepalend geweest voor de huidige geopolitieke problemen in de regio en voor de ontwrichting in Oekraïne. Irak, Libië en Oekraïne zijn alle drie voorbeelden (van een heel lange reeks, nvdr) van hoe Amerika probeerde om, onder het mom van democratie en mensenrechten, te interveniëren en controle te krijgen op plaatselijk economisch, politiek en militair beleid. In Nederland was er wel een licht kritische houding ten aanzien van het Amerikaanse handelen in Irak en Libië, maar dat een zwakkere vorm van hetzelfde fenomeen zich in Oekraïne afspeelde kwam niet ter sprake in de politiek en de media. Ook had de westerse politiek nauwelijks oog voor de schaal waarop de Amerikanen hun expansiedrift trachtten te verwezenlijken.
  Brugfunctie

  Amerika (met in zijn kielzog Europa) is bezig met gevaarlijke geopolitieke ontwrichting. Laten we het schip keren en hopen dat het nog niet te laat is. Voor Oekraïne houdt dit in dat we niet langer zouden moeten proberen om het land tegen elke prijs (zoals het in het zadel houden van een door en door corrupt, prowesters Oekraïens regime) binnen de westerse invloedssfeer te houden. Naast alle ellende in Oekraïne zelf, werkt onze bemoeienis in het land als een splijtzwam in de relaties tussen Rusland en het Westen.

  Geef Oekraïne een brugfunctie tussen het Westen en Rusland en de vrijheid om zowel met het Westen als met Rusland goede banden op te bouwen. Er zou dan op den duur minder verdeeldheid zijn tussen de Oekraïners zelf en de wereld zou er wellicht een stukje minder gespannen door worden.

  Drs. Marie-Thérèse ter Haar is de oprichter van de Rusland & Oost-Europa Academie te Arnhem. Prof. Karel van Wolferen is oud-correspondent van NRC Handelsblad. Hij is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

  Bron: Reformatorisch Dagblad 26-04-2017.

  Delen…zoveel mogelijk!..aan NOS/RTL/Meneer Derksen/alle pep tok tafeltjes!!

  Er gaan al geluiden rond dat de Oekraïense mensjes een huurwoning MOETEN gaan krijgen!!!…hoeveel jongeren/daklozen/eigen bevolking die kleiner willen wonen….zijn er???
  Discriminatie van de bovenste plank.
  Nexit.Nexit.

  Ik dank U

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.