Rutte ‘versoepelt’, maar EU voert pas in

Bericht uit de Matrix

De Europese Commissie heeft besloten dat de covidpas in de lidstaten moet worden ingevoerd. Voor de vorm leggen zij dit besluit als voorstel neer bij het Europese Parlement. En nog mooier de EU-burger mag er vanaf begin februari 2022 gedurende acht weken zijn zegje over doen. Schone schijn dus.

Besluit / Voorstel

Het zogenaamde ‘voorstel tot wijziging van Verordening (EU) 2021/953 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren’ komt met een schitterend doel.

Het doel van het digitaal EU-COVID-certificaat is ‘om de internationale mobiliteit te herstellen’. Bovendien zorgt het ervoor ‘om de gezondheid van de burgers te beschermen en de
capaciteit van de gezondheidszorgstelsels te vrijwaren’. Kortom de aanzwellende dictatuur wordt prachtig verpakt als iets waarop iedere burger zit te wachten, het is immers in ieders voordeel?

De EU meldt ook in het besluitvoorstel dat nog veel meer landen per 31 januari van dit jaar zijn gaan meedoen met de pas. Het gaat om drie landen van de Europese Economische Ruimte, die geen lid zijn van de EU, Zwitserland en 29 andere derde landen. Met andere woorden na definitieve invoering kan iedere Westeuropeaan er zeker van zijn dat hij zonder deze Ausweis niet vrij meer kan reizen naar andere landen.

De internationale luchtvaartorganisatie wil het zelfs wereldwijd geldend laten zijn.

Het plan is om per 1 juli de pas voor de gehele EU in te voeren.

Bezwaar

Iedere burger kan al sinds begin februari, twee maanden lang bezwaar maken tegen dit EC-besluit. Met name de Italianen schijnen massaal van dit recht te maken. Het is echter de vraag hoeveel zin het heeft. Immers het is niet het Europarlement dat in de praktijk beslist maar de Europese Commissie.

Bezwaar kan je maken door in te loggen via deze link. Je moet dan  een EU- account aanmaken en een dag wachten op autorisatie. Het geven van feedback is slechts mogelijk tot 7 april.

Macht Europarlement

De Raad van vakministers (Raad) beslist samen met het Europese Parlement over wetsvoorstellen die door de Europese Commissie worden opgesteld. De mogelijkheid tot het nemen van een initiatief om een wetsvoorstel in te dienen hebben de Europarlementariërs niet, zij moeten wachten totdat de commissie hen vraagt over een voorstel te beslissen.

Zowel de Raad als het parlement moeten akkoord gaan met de uiteindelijke versie van een wet. Als dat niet lukt stopt de wetgeving. Dit wordt de gewone wetgevingsprocedure genoemd. Het gevolg van deze opzet is duidelijk, de lidstaten hebben via hun vakministers een hele dikke vinger in de pap en kunnen wetten tegenhouden.

Hoe het parlement over een voorstel gaat beslissen is afhankelijk van de opstelling van de voornaamste fracties.

Daarnaast bestaat er nog een bijzondere wetgevingsprocedure. Dan wordt er op twee gebieden afgeweken van de gewone. De Raad zal unaniem moeten beslissen, in plaats van de gebruikelijke gekwalificeerde meerderheid. En het Europarlement mag dan slechts adviezen geven.

Over belastingen bijvoorbeeld kan niet in een gewone wetgevingsprocedure beslist worden. Het Europarlement staat dan buiten spel. Andere voorbeelden zijn:
– asielbeleid
– sociale zekerheid en sociale maatregelen
– milieubelastingen en milieuregels
– beslissingen om het Hof van Justitie te laten beslissen in verband met geschillen over intellectuele eigendom
– harmonisatie omzetbelastingen
– liberaliseren kapitaalverkeer met niet EU-landen

Het parlement kan de commissie altijd vragen ergens een wet over voor te bereiden, maar dan is het aan de commissie om te beslissen of zij dit ook doen.

Hoeveel macht heeft het Europese Parlement eigenlijk?

Europese Commissie

Je kunt de werkelijke macht van het Europese Parlement ook afleiden van de macht die de Europese Commissie heeft. Iedere lidstaat heeft 1 commissaris met elk een afgebakende taak. Voor Nederland is dat Timmermans op het ogenblik. Deze commissie functioneert onafhankelijk van de lidstaten. Zoals vermeld heeft alleen de commissie het recht om wetsvoorstellen in te dienen. Een andere taak is die van controle op de uitvoering van de wetten.

De commissie checkt of ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarnaast vertegenwoordigt de commissie de Europese Unie, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over vrijhandelsverdragen als TTIP, en dergelijke naar buiten. Voor wat betreft de relatie met het Europees Parlement blijkt dat door de commissie ingediende wetsvoorstellen uiteindelijk weinig veranderen nadat de Raad en het parlement zich hierover gebogen hebben.

Rob Vellekoop, 21 februari 2022

5 Comments

  1. Vergeet vooral de fraude niet van WEF coronagezant en infiltrant Feike Sijbesma gepleegd samen met zijn broer.

    https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-document-sijbesma?utm_source=url

    https://www.ninefornews.nl/broer-van-coronagezant-feike-sijbesma-is-directeur-bij-vaccinreus-astrazeneca-ongelooflijk-schaamteloos/

    Een oude truc om via familieleden (belasting)geld weg te sluizen. Deze techniek wordt algemeen toegepast binnen het ambtenarenapparaat.

    Dit is nou wat ze noemen witteboordencriminaliteit en…ze komen er straffeloos mee weg.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.