Wapenstilstand naar doelen Agenda 2030: wat doet een wakker mens in de pauze

Om in oorlogstermen te spreken, we zitten in een merkwaardig soort van staakt-het-vuren. China loopt net als bij het begin van de WEF-oorlog tegen de mensheid voorop, Europa volgt op afstand met de invoering van het digitale paspoort en in verschillende steden het sociale credit-systeem. Voor de rest gaan de c.maatregelen de kast in. De oorlog in Oekraïne leidt de niet-wakkeren af om te voorkomen dat ook zij op zoek gaan naar de waarheid achter de coronahoax. De kwart van de bevolking die zich niet laat vaccineren probeert nog even van de maatschappij-oude-stijl te genieten, zo lang het nog kan, of juist niet en een ‘Echt mens’ te worden.

Wat doet een wakker mens tijdens deze adempauze?

Max Igan heeft hierover interessante dingen te zeggen in een vraaggesprek met Jean Nolan.

Hij vertelt dat het is alsof hij zich zijn hele leven heeft voorbereid op de huidige situatie. Als bekende truthseeker is hij moeten vluchten uit Australië en leeft nu in Mexico. In een land dat blijkbaar een vrijhaven is geworden voor vluchtelingen in de oorlog tegen de mensheid. Hiervandaan zet hij zijn werk voort om mensen te informeren over wat werkelijk gebeurt en vooral ook om hen te inspireren. Over die inspiratie gaat dit gesprek waarvan ik een samenvatting heb gemaakt.

Hoe kijkt Max aan tegen de huidige situatie?

Volgens Max stort het covid-verhaal in elkaar. Zelfs mensen binnen de mainstream beginnen te twijfelen. Zelfs in zijn thuisland Australië hebben ze de meeste maatregelen laten vallen.

Oekraïne is een van de grootste voedselproducenten en nu het in oorlog is zijn we onderweg naar enorme voedseltekorten. Hij voorspelt dat er dit jaar een voedselcrisis komt. De voedselprijzen zijn wereldwijd dramatisch aan het stijgen. Als een kaartenhuis ziet Igan het systeem in elkaar vallen. Hij zegt dat waaraan eeuwen is gewerkt en is voorbereid, ‘de dominostenen die klaar staan’, vallen nu in een razend tempo om.

Doordat alle landen met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn, zorgt de sloop van het distributienetwerk voor het laatste zetje. Op deze manier krijgen ze de depopulatie en hun orde uit de chaos precies zoals zij dat willen.

Voor Igan was Trump een soortgelijke afleiding als dat Poetin nu is voor kritische mensen. Hij is onderdeel van het plan. De Russische leider is zeker niet degene die het opneemt tegen de ‘bad guys’. Hetzelfde controlesysteem dat elders wordt uitgerold, gebeurt eveneens in Rusland, maar dan met een eigen versie. Ook hier is het smartcontrolesysteem met het transhumanisme het einddoel.

Hoe nu verder?

Volgens Igan zijn de meeste mensen bang voor zichzelf. Als voorbeeld haalt hij de truckersacties aan. Dit bood mensen de gelegenheid om achterover te leunen en zelf niet in actie te komen, want anderen deden dit al voor hen. Toch vindt Max dat net zoals de Occupy-beweging, het niet nodig is de wereld te bezitten, maar zegt hij, bezit jezelf. Daar moet je naar streven.

Het enige wat de truckers zeiden met hun acties was:’Nee, we doen het niet wat jullie willen.’ Dat is non-compliance. Het betekent ga gewoon door met je leven. We kunnen de wereld in 1 dag veranderen, wanneer we dit allemaal zouden doen samen met de mensen om ons heen.

Alles wat nu gebeurt komt namelijk door onze ‘compliance’. Kijk naar Shanghai waar 26 miljoen mensen door 3 tot 4.000 mensen verteld wordt om te ‘lockdownen’. Hier houden een paar duizend mensen 26 miljoen onder controle.

De sleutel is dat de mensen zien dat alles een leugen is en dat ze weer mens kunnen worden. We moeten niet naar buiten, maar naar binnen kijken. We kunnen alles veranderen zonder dat we ons huis hoeven te verlaten.

Best protest

Het beste protest is door echt mens te zijn. ‘Zorg voor jezelf en je eigen familie en ga gewoon door met je eigen leven.’

Hij vraagt zich verwonderd af:”Waarom denken mensen dat ze heersers hebben? Waarom denken ze dat hen verteld moet worden wanneer ze wel of niet vrij zijn? Wat is mis met hen?”

Als mensen dit echt ZIEN, hoe eenvoudig dit is en hoe gemakkelijk het is om iets anders te doen. Dat is de uitweg.

Het is een innerlijk ding.

We hebben een gelegenheid om echt vrij te zijn en opnieuw te ontdekken wat het is om mens te zijn. Dat zal de uitkomst zijn. Kortom Max ziet een hele positieve toekomst voor zich.

“Er is geen terugweg naar hoe het was. De politici, massamedia, big pharma, zij kunnen niet meer wegmoffelen wat ze hebben gedaan. Zij hebben een situatie gecreëerd waarin we weer mens MOETEN worden. We moeten zelf het initiatief nemen, terug gaan naar onze goddelijkheid. Stop met dingen te doen die je worden verteld.”

Hoe ziet een nieuw leven in de vrije wereld er uit?

Max Igan vertelt dat vrijheid betekent zelf de verantwoording nemen, compleet, honderd procent verantwoordelijk zijn voor je eigen acties. Verdergaan met je leven en anderen geen kwaad doen of in de weg staan, dat is voor hem pas vrijheid.

Nu komt het deel van het interview dat de kern is van wat Igan ‘mens zijn’ noemt. Dat is tevens waar het in zijn optiek om draait.

Hij legt uit dat we een vreemd beeld hebben gekregen van wat vrijheid echt is. Vrijheid is namelijk volgens Igan iets dat machthebbers ons als zodanig hebben gepresenteerd, zoals dingen die bij vrijheid zouden horen. Denk aan de vrije toegang tot restaurants, theaters, dancings, rockconcerten en festivals. Dat is het enige dat we kennen om te genieten.

Maar we weten niet meer wat het is om mens te zijn. Igan bedoelt hiermee naar het strand gaan, het bos, tijd met vrienden doorbrengen zonder dat zich tegelijkertijd een groot entertainmentspektakel afspeelt. Dat zijn we allemaal vergeten! We zijn bang om dat te verliezen, alles wat ons gegeven is om plezier te kunnen beleven.

We kennen niet meer het plezier om levend te zijn!

Stellig zegt hij:”Vrijheid is je leven leiden en doen waarvoor je hier gekomen bent. En dat is jezelf ontdekken en wat het betekent om JOU te zijn.”

Hoeveel mensen doen dit?

Echt mens

Max vindt het geen wonder dat we op dit punt zijn aangekomen. Mensen zien de keuze die ze hebben niet eens meer. Ze zijn te bang om eruit te stappen om weer mens te worden.

Een echt mens is hier om zichzelf te ontdekken en zichzelf te zijn! Dat is vrijheid. Als je niet bereid bent om dat te doen, dan word je geleid, bewaakt en verteld wie je bent, wat te denken en werk te doen wat je niet leuk vindt.

Je creëert zelf de wereld waarin je leeft, via de emoties die je erin stopt.

Daarom willen ze ons voortdurend in een staat van angst houden, als we alle slechte dingen die gebeuren niet zien als mogelijkheden.
Enthousiast:”Het is geweldig dat het systeem in elkaar valt. Zeker het zal vervelend worden, maar dat moet ook. Het is een gelegenheid, een kans!”

Bang mens

Daartegenover zet de Australiër de bange mens. Hij ziet dat de meeste mensen leven in een staat van vrees of angst. Zij zijn de verbinding kwijt met zichzelf en leven in hun verstand. Bang zijn ze voor de dingen die in het verleden gebeurd zijn en nu niet meer bestaan. Of ze vrezen voor wat gaat komen in de toekomst, die evenmin bestaat.

Dus constateert hij, ze leven in hun hoofd, in angst voor wat er niet is. “Deze vrees voor wat niet bestaat noemen we krankzinnigheid. Dus je leeft in een samenleving met verschillende niveau’s van krankzinnigheid. En dat noemen ze een ‘gezonde goed aangepaste samenleving’.”

De meeste mensen zijn te bang om te leven omdat ze bang zijn voor de dood. Ze zijn te bang om te leven en te bang om dood te gaan.

Tot slot.

Max vertelt dat hij een paar weken geleden zat zonder internet en hoe ongelofelijk genezend dit voor hem voelde. Er was even geen input van de wereld, het leek even dat deze niet bestond. Toen realiseerde hij zich dat hij hier niet was voor de wereld, maar hier kwam voor de ervaring van dit lichaam.

Daarom raadt hij je aan:”Zet alles uit.”

Je kunt meer vinden van Max Igan op thecrouwhouse.com

Rob Vellekoop, 30 april 2022

2 Comments

 1. De BildeRberg-Groep Sloper,
  De Sloper,

  Yes Mister President Biden!!!!

  DE AAP komt uit de mouw!!

  Amerikaanse wetgever wil Amerikaanse troepen naar Oekraïne brengen!

  De resolutie van Adam Kinzinger zou president Biden in staat stellen Amerikaanse troepen in te zetten als Rusland massavernietigingswapens gebruikt!

  Wat ook opvallend is…dat er steeds Russische generaals sneuvelen…en geen 1 bij de andere.

  ga zo door…lekker man…ik kan niet wachten op een dikke vette WO3!!!!

  LAAT DAT MAAR EENS LEKKER GEBEUREN!!!!!!

  Ik dank U!

 2. begin april had ik op deze site al een reactie gedropt die ook hier van toepassing is, zie: https://www.dlmplus.nl/2022/04/03/de-grootste-misleidingen-van-de-mensheid-maanlanding-deel-1/#comment-13212

  iemand vroeg hoe het mogelijk is, dat wereldwijd zoveel mensen zich zomaar met gif laten injecteren en dat heb ik perfect uitgelegd geloof ik. overal roepen de experts dat het door angst komt, ook max hier praat over ‘de angstige mens’ en hij is klaar. maar dit schreeuwt toch om uitleg! en dat is het probleem juist. als je gevaarlijke dingen wilt uitvissen ga je in de stress en weg hersens. dat ‘weg hersens’ merk je zelf niet op, omdat je volautomatisch omschakelt naar een bewustzijn dat je denken nog wel kan dragen, namelijk een kleuterbewustzijn.

  binnen dit bewustzijn bestaat nog het wereldbeeld waar je denkangst uit voortkwam, maar het is bevroren. je kan het zien, maar niet begrijpen. een cadeau van je volwassen rationele zelf aan je eigen kleuter, waardoor je angst alleen maar groter wordt. je denken zelf is nu op kleuterniveau en nogmaals, je hebt dit zelf niet in de gaten, omdat een bewustzijn zijn eigen referentie is.

  het hele land wordt zo geregeerd als een kleuterklasje. wat kan je daarvan verwachten? kijk maar om je heen, probeer maar verstandig met iemand te praten en merk op hoe glazig hij je aanstaart en hoe snel hij wat anders moet gaan doen. heb je niet opgemerkt hoe die stomme rutte staat te hikken van de lol als hij zijn klasje toespreekt.

  wat moet ik denken van het volgende citaat, is het serieus bedoeld of een zieke poging roomser dan de paus te spelen, een grapje:

  “Enthousiast:”Het is geweldig dat het systeem in elkaar valt. Zeker het zal vervelend worden, maar dat moet ook. Het is een gelegenheid, een kans!” ”

  dit is zulk een glashard cynisme, ik kan daar op geen enkele manier ook maar de miniemste waardering of zelfs begrip voor hebben. daar moet je denk ik een psychopaat voor zijn, een van de idioten die deze rampspoed bedacht hebben. is max daar een van? is hij gehersenspoeld door ze? zo niet, hoe krijgt hij dit soort psychopatische walgtaal tussen zijn lippen uit gewrongen!

  een aantal afleveringen geleden was er ook al zoiets in een verhaal over heropvoedingsboerderijen. iets van ‘we hebben hier een geweldige kans om op de ruines van een oude cultuur een nieuwe samenleving op te bouwen’. punt een valt het systeem niet vanzelf in elkaar, het wordt actief vernietigd. punt twee is deze vernietiging expliciet bedoeld om het grootste deel van de mensheid uit te moorden. wat is daar zo geweldig aan? sinds wanneer is massamoord iets geweldigs???

  het vermoorden van miljarden mensen wordt hier gebagatelliseerd tot “een gelegenheid, een kans!”, maar hoe dan? hoe krijgt een mens zoiets uit zijn strot. misschien een nieuwe extreme vorm van het stockholm syndroom?

  voor de psychopaten die dit plannen en de fascisten die het uitvoeren zijn mensen een soort van dingen. zijn er in hun perceptie teveel mensen? dan opruimen die troep! dit is een extreme vorm van materialisme, het idee dat alles wat je niet kan aanraken niet bestaat. alles wat in een mensenhoofd passeert is zodoende voor deze luitjes onzin. ze kunnen dat niet begrijpen, omdat ze zelf zo anders zijn.

  een grappig voorbeeld: een half jaar geleden of zo gaf google een demonstructie van hun gedachten lezen project. ze hadden een proefpersoon wat draadjes in zijn hoofd gemorreld en dachten zo via een computer en een luidspreker gedachten hoorbaar te maken! die luidspreker sprak braaf, maar dit kan toch gewoon niet dommer. ok, het is mooi als je mensen met een beschadigd strottenhoofd via een luidspreker weer kan laten praten, maar wat heeft dit met gedachten lezen te maken? helemaal niets! en dat is google, het duurste bedrijf op aarde. wat moet je verwachten van een samenleving die door dit slag idioten bedacht wordt.

  ja sorry dat ik me zo laat afleiden, nog iets over rob zijn beschrijving en citaten van max dan.

  citaat over vrijheid sprekend: “Je creëert zelf de wereld waarin je leeft, via de emoties die je erin stopt.”.

  ok, het stukje voor de komma is prachtig, mijn idee. een mens leeft in een virtuele wereld, die hij opbouwt uit al zijn ervaringen met de realiteit, vanaf zijn conceptie tot zijn laatste snik. zo bezien is een mens een zelf scheppende virtuele wereld. ik zie dat zelf maar als equivalent van ‘bewustzijn’. dat lijkt simpel, maar het is een tamelijk brutale stap voor een eenvoudige electronicus om zo maar een zeurend filosofisch probleem op te lossen. zie david chalmers over het bewustzijn als het ‘harde probleem van de filosofen’.

  maar dan het stukje na de komma, hoe frustrerend is dat. emoties die je ergens instopt, alsof het knikkertjes zijn in een zakje, en daar is hij, de wereld waarin je leeft, een zak met knikkers. ik geloof niet dat emoties dingen zijn waar je iets mee doet, alsof je er wat in voorraad hebt en besluit daarvan eens een paar in je wereld te injecteren. wat zou daar dan het effect van moeten zijn, een vorm van zelfdwang?? emoties zijn van dierlijke oorsprong, ze overkomen je of niet. als max het hier over het dierlijk wereldbeeld zou hebben kan ik wel een stukje meegaan, maar hij praat hier over vrijheid en dan slaat het nergens op.

  emoties kunnen wel aan de oorsprong liggen van een ontwikkeling binnen je virtuele wereld. dit vraagt in het algemeen een aantal transformaties en denkwerk, die zelf ver buiten het besef van een dier liggen, maar die uiteindelijk wel tot dierlijke tevredenheid leiden. het klinkt wat stom, maar ik heb eenmaal de ervaring dat het dier in mij uiteindelijk regeert. probeer daar maar eens een aardig vrijheidsconcept bij te bedenken.

  ik weet niet of het de bedoeling van max is om het menselijk bewustzijn te bagatelliseren door het voor te stellen als een kwestie van emoties. het zou de club die aan onze touwtjes trekt goed uitkomen als we gewoon domme beesten waren. welliswaar ontwikkelt de virtuele wereld die ieder mens voor zichzelf schept zich vanuit de dierenwereld via een laag die het intermenselijke omvat, waar virtuele emoties standaard attributen van denkpatronen zijn, tot een rationele laag, waar emoties uit onderliggende lagen de inspiratie vormen, maar waar de logica regeert. want logica vormt “de wetten van het denken” zoals george boole het lang geleden formuleerde.

  echter de machine, waarop je virtuele wereld draait, je hersens dus, heeft behalve glucose en vet als energie en zuurstof om die te activeren ook nogal wat ascorbaat nodig. een mens heeft een chronisch gebrek aan ascorbaat en zo kan een beetje stress een geweldige modulatie van bewustzijn opleveren. dat feit wordt bewust door onze touwtrekkers gebruikt. door wat bangmakerij kunnen ze zo een bewustzijnsverschuiving van rationeel naar kleuter bewerkstelligen en via hun massa-media kan dat zelfs massaal! de enige manier om dat te voorkomen is voldoende ascorbaat tot je nemen. daarom mag je dat niet weten, hun hele machtsbasis is daarop gebaseerd, al zeker veertigduizend jaar..

  max is naar mijn gevoel wat inconsequent ten aanzien van het creëeren van zijn eigen wereld. ik neem aan dat hij daarbij geen toverstokje hanteert, maar zijn eigen levenslange ervaring, dwz zijn verleden, en zijn eigen verstand.

  ik neem ook aan, dat zijn creatie een betekenis voor hem heeft. ik denk zelf, dat het zien aankomen van problemen en deze virtueel oplossen voordat ze zich in het echt voordoen een belangrijk voordeel is. je kan je voorstellen dat dit ook in wat wijder verband als een evolutionair voordeel gezien kan worden, het vergroten van overlevingskansen en zo.

  maar wat zegt hij er zelf van:

  “Hij ziet dat de meeste mensen leven in een staat van vrees of angst. Zij zijn de verbinding kwijt met zichzelf en leven in hun verstand. Bang zijn ze voor de dingen die in het verleden gebeurd zijn en nu niet meer bestaan. Of ze vrezen voor wat gaat komen in de toekomst, die evenmin bestaat.
  Dus constateert hij, ze leven in hun hoofd, in angst voor wat er niet is. “Deze vrees voor wat niet bestaat noemen we krankzinnigheid.””.

  over virtuele angst die hij hier denk ik op het oog heeft en de bijbehorende echte stress verwijs ik naar mijn link. ik zie daar ook een probleem in, maar dat is oplosbaar door het inzetten van voldoende ascorbaat. die ‘krankzinnigheid’ verbaast me echter, tenzij je een oplosbare infantiele regressie perse krankzinnigheid wilt noemen. maar waarom zou je dit erger willen voorstellen dan het is?

  ik neem aan dat hij met ‘bestaan’ verwijst naar directe zintuigelijke waarneming. maar als dat het criterium moet zijn is de enige manier om krankzinnigheid te voorkomen terugvallen op je dierlijkheid en je uitsluitend laten bepalen door je zintuigelijke waarneming. echter je eigen wereld scheppen door die identiek te maken aan de evolutionair oudste gedeelten van je bewustzijn lijkt me meer op een theoretisch eindpunt van dementie. maar ieder diertje zijn pleziertje, zoals mijn oma zaliger dat soms uitdrukte.

  dat de toekomst niet bestaat is juist de clou van het denken!
  EOT

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.