Eerste boerenactie tegen plan groot succes: “Het gaat om onze bezittingen”

Op woensdagmiddag hebben zich enkele tienduizenden boeren en buitenlui verzameld op een enorm weiland in Stroe, bij Barneveld. In de aanloop zijn wegen afgesloten en hebben mensen tijdenlang in files gestaan. Het is het waard als je de speeches van de voormannen van de boeren mag geloven. Het zal er om spannen.

Den Haag

Deze keer blijft Den Haag volledig uit beeld qua protestactiebestemming. De boeren hebben ervoor gekozen om de parlementsstad de rug toe te keren. De regering Rutte blijkt daarvan niet zo zeker te zijn en trommelt legertrucks op die door het defensiepersoneel op strategische straathoeken en plaatsen worden geparkeerd.

Het blijkt niet nodig. De boeren hebben de buik vol van Rutte, dat is het allereerste punt van overeenstemming tussen de verzamelde boeren in Gelderland.

Speeches

De meeste voormannen laten tijdens de middagspeeches van zich horen, waarbij een aantal opvallende punten voortdurend worden aangehaald.

Ze roepen zonder uitzondering op om te komen tot een samenwerking tussen de verschillende boerenorganisaties. Als je goed luistert is dit een gevoelig punt en de boeren moeten er voor zorgen dat Den Haag hen niet listig tegenover elkaar gaat uitspelen.

Ook hebben de sprekers oog voor de toeleveranciers en de burgers. Als de boeren dertig procent moeten verliezen dan zullen de toeleveringsbedrijven evenmin ontsnappen aan de kwalijke gevolgen van de afslankingsoperatie. De boeren realiseren zich eveneens maar al te goed dat de steun van de burgerij hard nodig is.

Natuur

Een ander vaak aangehaald punt is de natuur. Rutte suggereert dat het stikstofplan bedoeld is om de natuur een handje te helpen. De boeren zeggen echter dat het daar juist niet om gaat. Den Haag schijnt te azen op grond, vandaar dat ze de boeren willen onteigenen onder het mom van natuurbescherming. Een van de sprekers geeft aan dat de oppervlakte natuur in een beperkt aantal jaar juist  verdubbeld is.

Verder

Maar hoe moet het dan verder? Voorman Bleeker spreekt harde woorden: “We gaan dwars voor de plannen liggen.” “Zolang dit (stikstof)plan van de minister op tafel ligt, gaan we niet praten met het Ministerie van Landbouw.”

De boeren zien ondanks alles nog mogelijkheden, maar niet “met het zwaard van Damocles”. Ze zeggen dat ze zich niet van hun land laten jagen:”Onteigenen op basis van dit beleid gaat de Haagse elite nooit lukken, klinkt het overtuigd en dreigend. Het kabinet is na drie jaar knoeien niet verder gekomen dan het tekenen van een kleurplaat

Vechtlustig

Want daar ontbreekt het de boeren niet aan. Vechtlustig en strijdbaar. En terecht. Ze kunnen niet anders, want zij staan met hun rug tegen de schuurmuur die nu nog hun bezit is.

Toch bezitten ze driekwart van Nederland en hebben een bedrijfstak neergezet die tot ver buiten de grenzen beroemd is en geroemd wordt. De club van Rutte, door de boeren het “Schwabinet” genoemd, heeft echter enkel oog voor stikstofreductie. Een van de sprekers refereert aan een bezoek van het ministerie aan een boer waarbij de ambtenaar uitsluitend uit was op het onteigenen van de grond.

De boeren zullen het met elkaar moeten klaren en onenigheden thuis moeten laten. Ze hebben elkaar nodig om te kunnen overleven, door zich te verzetten tegen de onteigeningsplannen.

Stroe

Later komt naar buiten dat de boeren in Stroe met elkaar hebben afgesproken als 1 front eensgezind naar buiten te komen. Ze noemen dit de Stroe-overeenkomst.

 

Houd zicht op de acties van de Boeren, lees ons wekelijks overzicht

Rob Vellekoop, 22 juni 2022

5 Comments

 1. Zolang ze geld uit t niets creeëren moet je boerderij nooit verkopen!

 2. De boeren in Nederland vrezen te worden onteigend. Kan dat zo maar?
  Om dat te kunnen snappen moeten we eerst weten wat eigendom is.
  Want wat eigendom werkelijk is dat is jou nooit geleerd en jou ook nimmer verteld.

  Bill Gates koopt 100.000 hectare landbouwgrond in een staat van de USA. Stel hij koopt minstens 90% van de hele staat op en dat is allemaal in het kadaster op zijn naam vastgelegd. Is Bill Gates nu de eigenaar geworden van vrijwel die hele staat in de USA?

  Jouw authentieke hart geeft jou onmiddellijk het ware antwoord op deze vraag: “Neen”!
  Maar dan komt jouw aangeleerde programma erbij, dan ga je redeneren. Want het is niet de bedoeling dat jij stil staat bij dat eerste ware antwoord. Jij moet blijven denken in ‘geld’ en ‘kopen’ en ‘kadaster inschrijvingen’ en in ‘burgerrecht’. Dat wil het Swabinet zo.

  Toen de voorouders van Bill Gates daar dat continent America binnen wandelden zeiden de aboriginals, de native indians, tegen hen:
  “Hoe kun je de lucht bezitten? Hoe kun je het water bezitten? Hoe kun de moeder aarde bezitten?”.
  Jij hebt hen dit horen zeggen en je hebt van jouw ouders en opvoeders (en politici) geleerd dat je hier niet bij stil moet blijven staan. Jij moet namelijk louter denken in ‘geld’ en in ‘kopen’ en ‘kadaster’ en burgerrecht’. Jij moet daarin geloven, in ficties dus!

  Het Swabinet dat weet dat jij als boer geen honderd hectaren Nederlandse bodem in eigendom kunt hebben! Die top-politici weten dat het allemaal fictie is, waaraan jij geen rechten kunt ontlenen. Met of zonder fictieve kadaster inschrijving kan ook een Nederlandse boer geen aanzienlijk deel van Nederland bezitten.
  Maar jij als boer en burger moet net lang genoeg in hun ficties blijven geloven, totdat zij alles wat je hebt geproduceerd of zelfs hebt gecreëerd van jou hebben afgenomen.
  Want dat is steeds hun plan:
  Alles voor henzelf toeëigenen en jou alles afnemen, en jou bovendien ten gronde richten.
  En dat gaat hen lukken lieve boeren, burgers en buitenluibeentjes. Tenzij ….:

  Tenzij die Nederlandse boeren en die Amerikaanse Bill Gates tot besef komen, en zij nu zélf het eigendomsrecht op hun grote stukken bodem vrijwillig gaan herbezien.
  Tenzij jij en wij allen nu leren wat eigendom dan wél is!
  Wat zijn wel onze rechten op bestaan? Wat zijn allodiale rechten? Wat is zonneleen?
  En neen, kom niet aanzetten met mensenrechten of met burgerrechten als jij als man en als vrouw, als zoon en als dochter wilt blijven leven.

  Van Bill Gates weet ik het niet; Ik zie het niet gebeuren dat deze grootgrondbezitter tot opbouwende gedachten komt met betrekking tot het teruggeven van die stukken bodem aan de rechthebbende bevolking ten behoeve van hun autonome of soevereine bestaan.
  Van sommige Nederlandse boeren weet ik het ook niet; Het vraagt immer een erg grote doch noodzakelijke omslag in denken en doen. Wie dat niet kan opbrengen die zal met het Swabinet blijven samenwerken. Aan de hel-op-aarde voor anderen. En voor henzelf.

  Doch ik ken boeren die onzelfzuchtig van het land en van de flora en de fauna houden. En van hun naasten en van hun eigen nakomelingen ook. Van die boeren kunnen we het hebben. Met die boeren kunnen we de omslag maken naar een Nederland dat mooi en dat vrij is. Met die boeren, met hun kennis van planten en van dieren, met hun stukken bodem, en met hun goede intenties, en met hun machinerien en hun reeds bewezen werklust kunnen we vrijwillig de natuurlijke orde herstellen.
  Tezamen maken wij dan overal in Nederland familiedomeinen nederzettingen,
  waarop gezinnen voortaan generaties lang duurzaam en geheel milieuvriendelijk op één hectare Nederlandse bodem kunnen voortbestaan.
  Zelfvoorzienend, zelfverantwoordelijk. En zonder een Swabinet.

  Doorgaan op de oude wijze is niet meer mogelijk. Dat weten de boeren.
  Doorgaan op deze vedische en door de Schepper bedoelde wijze dat creeërt overvloed en geluk. Voor iedereen die dat kiest.
  De collectivistische huidige de facto regering (het Swabinet) kan de boeren wel stoppen en onteigenen wanneer zij tegen hun plannen ingaan. Maar zij staan machteloos tegenover de boeren en de bevolking zodra die zélf hun mooie toekomt gaan creëeren.
  De politici weten dat wie creëert de onvervreemdbare eigenaar is van diens creatie!
  En …. het Swabinet wéét dat het de jure volk het hoogte recht is in Nederland!

  Boeren, zullen we de koppen bij elkaar steken?
  Met agrarische hartegroet, Peter van Holland (oud student CHLS en RHLS).

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.